Lodewijk Asscher, Minister Sociale Zaken en Werkgelegenheid, kabinet

Nieuwe regels Wet Werk en Zekerheid met transitievergoeding ingegaan

De Wet Werk en Zekerheid heeft diverse wijzigingen die per 1 juli zijn ingegaan. Vooral de transitievergoeding heeft grote invloed op de bedrijfsvoering van taxibedrijven. Want een taxibedrijf moet veel kosten gaan maken in het volgende geval: er zijn veel mensen in dienst die er al jarenlang werken, het bedrijf verliest een aanbesteding en de nieuwe vervoerder neemt deze mensen niet over. Dan moet aan iedereen die uit dienst gaat individueel een transitievergoeding betaald worden van 1/3 maandsalaris per dienstjaar.

Hier volgt een overzicht vanuit het ministerie van Sociale Zaken met de wijzigingen. De Wet Werk en Zekerheid (Wwz) moet ervoor zorgen dat mensen met tijdelijke contracten meer rechten krijgen, het ontslagrecht eerlijk wordt en mensen die gaan werken vanuit de WW netto meer overhouden.

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verwacht dat de nieuwe regels zorgen voor een rechtvaardige en eerlijke arbeidsmarkt. “Nu hebben mensen met tijdelijke contracten geen of nauwelijks rechten, krijgen sommigen bij ontslag een zak vol geld mee en anderen helemaal niets. Aan die ongelijke behandeling komt nu een einde.”

Tijdelijke contracten:

Er zijn nu nog te grote verschillen in de behandeling van werknemers met vaste en tijdelijke contracten. Daarom krijgen mensen met een tijdelijk contract meer zekerheid op hun werk en inkomen. Zo moeten ze na twee jaar aanspraak kunnen maken op een vast contract. Nu is dat drie jaar.

Tijdelijke contracten worden als opeenvolgend gezien als zij elkaar met een tussenpoos van 6 maanden of minder opvolgen. De tussenpoos is momenteel 3 maanden.

Ontslag:

Het ontslagrecht wordt eerlijker en minder kostbaar voor werkgevers. Er komt één vaste ontslagroute. Bedrijfseconomisch ontslag en ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid gaan via het UWV. Ontslag om andere redenen gaat via de kantonrechter.

Transitievergoeding:

Alle werknemers, tijdelijk of vast, hebben straks onder bepaalde voorwaarden recht op een transitievergoeding. Iemand moet tenminste twee jaar in dienst zijn geweest en het contract is initiatief van de werkgever beëindigd.

De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van de duur van een dienstverband. De hoofdregel is: maandsalaris per dienstjaar en ½ maandsalaris per dienstjaar als men langer dan 10 jaar in dienst is geweest. De vergoeding wordt maximaal 75 duizend euro, en maximaal een jaarsalaris voor mensen die jaarlijks meer dan dat bedrag verdienen.

WW:

Mensen die vanuit een WW-uitkering weer aan de slag gaan voor een lager loon dan voordat ze werkloosheid werden, houden meer loon over. Van elke verdiende euro mag dertig cent gehouden worden.

In plaats van de gewerkte uren te verrekenen worden na 1 juli de inkomsten verrekend. Dat kan betekenen dat mensen eenmalig in de eerste maand van werkloosheid twee à drie weken later hun uitkering ontvangen.

Om ervoor te zorgen dat mensen sneller aan de slag gaan vanuit de WW wordt na een half jaar al het werk als passend gezien.

Nieuwe regels

Om werkgevers en werknemers te helpen wegwijs te worden in de nieuwe regels is er op de website van www.mijnwerkenzekerheid.nl informatie op maat te vinden. Daarnaast is er een online tool waarmee het eventuele recht op en de hoogte van een transitievergoeding kan worden bepaald. En er is een ‘Contractencheck’ met advies op maat over de vraag of een volgend contract vast of tijdelijk kan zijn.

Per 1 januari 2015 zijn al eerdere maatregelen ingegaan zoals de gelijktrekking van de ontslagbescherming van payrollwerknemers met werknemers die rechtstreeks ingeschreven staan  bij de werkgever. Die veranderingen staan op:  http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao/kabinetsplannen-positie-flexwerkers

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

1 reactie op “Nieuwe regels Wet Werk en Zekerheid met transitievergoeding ingegaan”

Paul Dijkhuizen|02.07.15|16:00

Als een taxibedrijf een concessie verliest en failliet gaat, wie betaald dan de transitievergoeding? Bedrijven gaan nu alleen nog contracten geven voor 23 maanden, dan na een ‘sabbatical’ van 6 maanden mogen werknemers terugkeren voor wederom 23 maanden. Na het ‘vermarkten’ van de gezondheidszorg is dit waarschijnlijk het domste plan van deze regering…

Nieuwe regels Wet Werk en Zekerheid met transitievergoeding ingegaan | TaxiPro
Lodewijk Asscher, Minister Sociale Zaken en Werkgelegenheid, kabinet

Nieuwe regels Wet Werk en Zekerheid met transitievergoeding ingegaan

De Wet Werk en Zekerheid heeft diverse wijzigingen die per 1 juli zijn ingegaan. Vooral de transitievergoeding heeft grote invloed op de bedrijfsvoering van taxibedrijven. Want een taxibedrijf moet veel kosten gaan maken in het volgende geval: er zijn veel mensen in dienst die er al jarenlang werken, het bedrijf verliest een aanbesteding en de nieuwe vervoerder neemt deze mensen niet over. Dan moet aan iedereen die uit dienst gaat individueel een transitievergoeding betaald worden van 1/3 maandsalaris per dienstjaar.

Hier volgt een overzicht vanuit het ministerie van Sociale Zaken met de wijzigingen. De Wet Werk en Zekerheid (Wwz) moet ervoor zorgen dat mensen met tijdelijke contracten meer rechten krijgen, het ontslagrecht eerlijk wordt en mensen die gaan werken vanuit de WW netto meer overhouden.

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verwacht dat de nieuwe regels zorgen voor een rechtvaardige en eerlijke arbeidsmarkt. “Nu hebben mensen met tijdelijke contracten geen of nauwelijks rechten, krijgen sommigen bij ontslag een zak vol geld mee en anderen helemaal niets. Aan die ongelijke behandeling komt nu een einde.”

Tijdelijke contracten:

Er zijn nu nog te grote verschillen in de behandeling van werknemers met vaste en tijdelijke contracten. Daarom krijgen mensen met een tijdelijk contract meer zekerheid op hun werk en inkomen. Zo moeten ze na twee jaar aanspraak kunnen maken op een vast contract. Nu is dat drie jaar.

Tijdelijke contracten worden als opeenvolgend gezien als zij elkaar met een tussenpoos van 6 maanden of minder opvolgen. De tussenpoos is momenteel 3 maanden.

Ontslag:

Het ontslagrecht wordt eerlijker en minder kostbaar voor werkgevers. Er komt één vaste ontslagroute. Bedrijfseconomisch ontslag en ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid gaan via het UWV. Ontslag om andere redenen gaat via de kantonrechter.

Transitievergoeding:

Alle werknemers, tijdelijk of vast, hebben straks onder bepaalde voorwaarden recht op een transitievergoeding. Iemand moet tenminste twee jaar in dienst zijn geweest en het contract is initiatief van de werkgever beëindigd.

De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van de duur van een dienstverband. De hoofdregel is: maandsalaris per dienstjaar en ½ maandsalaris per dienstjaar als men langer dan 10 jaar in dienst is geweest. De vergoeding wordt maximaal 75 duizend euro, en maximaal een jaarsalaris voor mensen die jaarlijks meer dan dat bedrag verdienen.

WW:

Mensen die vanuit een WW-uitkering weer aan de slag gaan voor een lager loon dan voordat ze werkloosheid werden, houden meer loon over. Van elke verdiende euro mag dertig cent gehouden worden.

In plaats van de gewerkte uren te verrekenen worden na 1 juli de inkomsten verrekend. Dat kan betekenen dat mensen eenmalig in de eerste maand van werkloosheid twee à drie weken later hun uitkering ontvangen.

Om ervoor te zorgen dat mensen sneller aan de slag gaan vanuit de WW wordt na een half jaar al het werk als passend gezien.

Nieuwe regels

Om werkgevers en werknemers te helpen wegwijs te worden in de nieuwe regels is er op de website van www.mijnwerkenzekerheid.nl informatie op maat te vinden. Daarnaast is er een online tool waarmee het eventuele recht op en de hoogte van een transitievergoeding kan worden bepaald. En er is een ‘Contractencheck’ met advies op maat over de vraag of een volgend contract vast of tijdelijk kan zijn.

Per 1 januari 2015 zijn al eerdere maatregelen ingegaan zoals de gelijktrekking van de ontslagbescherming van payrollwerknemers met werknemers die rechtstreeks ingeschreven staan  bij de werkgever. Die veranderingen staan op:  http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao/kabinetsplannen-positie-flexwerkers

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

1 reactie op “Nieuwe regels Wet Werk en Zekerheid met transitievergoeding ingegaan”

Paul Dijkhuizen|02.07.15|16:00

Als een taxibedrijf een concessie verliest en failliet gaat, wie betaald dan de transitievergoeding? Bedrijven gaan nu alleen nog contracten geven voor 23 maanden, dan na een ‘sabbatical’ van 6 maanden mogen werknemers terugkeren voor wederom 23 maanden. Na het ‘vermarkten’ van de gezondheidszorg is dit waarschijnlijk het domste plan van deze regering…