paleis, justitie, amsterdam

Interne ruzie bij de Rotterdamse Taxi Centrale duurt voort

De directie en een groep aandeelhouders van de Rotterdamse Taxicentrale (RTC) lagen donderdag 9 juli opnieuw met elkaar in de clinch bij de Ondernemingskamer in Amsterdam. Een minderheidsgroep aandeelhouders wil directeur Sjaak de Winter weg hebben en eist een onderzoek naar zijn activiteiten. De Winter zou een groep belangrijke grootaandeelhouders structureel bevoorrechten. De rechter probeerde nog een lijmpoging waarbij beide partijen zouden schikken door het laten benoemen van een onafhankelijke commissaris met een beslissende stem, maar dat mocht niet baten. De kleine groep aandeelhouders voelt zich niet gehoord door de meerderheid en de directie. En beticht hen zelfs van vriendjespolitiek en belangenverstrengeling.

Maar liefst acht advocaten ondersteunden de drie betrokken partijen bij de zitting die vrijwel de hele dag duurde; een minderheidsgroep aandeelhouders (ze voldeden aan de juridische eis van minimaal 10%), een meerderheidsgroep aandeelhouders en directeur Sjaak de Winter.

Verdeling taxiritten

“Er blijft teveel aan de strijkstok hangen. De kosten die de directie maakt zijn onduidelijk. En we willen een eerlijke verdeling van opbrengsten en taxiritten”, zeggen de minderheids-groepering tijdens de zitting, onder aanvoering van Davor Bogicevic en Perry van Ham. “De Winter danst naar de pijpen van een groepje grootaandeelhouders.” De groep wil hem ontslaan, maar De Winter wordt gesteund door een meerderheid van de aandeelhouders.

“Alle beschuldigingen zijn ongefundeerd. Er is geen enkel bewijs. Zelfs nu in de rechtszitting wordt geen enkele beschuldiging onderbouwd door feiten. En dat terwijl de eisers op discutabele wijze de inhoud van mijn emailbox van mij hebben gestolen”, vindt De Winter.

Groep Van Ham/Bogicevic

Overigens ontkent de Groep Van Ham/Bogicevic dat deze emails gestolen zijn. “De commissarissen van RTC hebben deze documenten verkregen toen De Winter in oktober 2014 geschorst was. Dit om de bestuurswerkzaamheden van De Winter tijdelijk te kunnen continueren”, aldus Bogicevic.

“Onze klachten worden onderteund door meer dan 100 documenten die bij de Ondernemingskamer zijn ingebracht. Onze achterban bestaat uit 21 aandeelhouders met in totaal 94 aandelen; oftewel bijna 25 % van de aandelen. Onder hen ook voormalig president-commissaris Van Ham.”

De grootste pijn zit hem in de verdeling van taxiritten in het contractvervoer. Tegenwoordig is dat de belangrijkste pijler voor de omzet van de RTC. Dochterbedrijf RMC haalt aanbestedingen binnen die uitgevoerd worden door de chauffeurs van de RTC. En een groep van 8 aandeelhouders rijdt het grootste deel van bijvoorbeeld Vervoer op Maat weg. In totaal 35% van het contractvervoer gaat naar de ‘straattaxi’s’. Er zijn in totaal 146 aandeelhouders met 392 stemmen, 600 voertuigen en 900 chauffeurs binnen de RTC.

Uitgifte taxinummers

Want er is ook onenigheid over de uitgifte van taxinummers. In het verleden was de omzet uit het contractvervoer nog niet zo gewild. “We moesten grote moeite doen om voldoende chauffeurs binnen te halen die dat wilden uitvoeren”, zei De Winter voor de rechter. “Deze ondernemers hebben grote investeringen gedaan. Omdat het vervoer is gekrompen, komen de anderen nu niet in aanmerking voor dit vervoer. Als we de nieuwe aanbesteding zouden winnen, dan heeft iedereen weer gelijke kansen om het vervoer per 1 januari uit te voeren.”

De wereld is immers totaal anders geworden sinds de extra nummers werden uitgedeeld voor het contractvervoer. En de protest-aandeelhouders zien dat het straattaxiwerk is ingezakt en de omzet vooral met contractvervoer, zoals Vervoer op Maat en Leerlingenvervoer wordt behaald. Maar omdat de RTC beslist over ritverdeling en dit vooral geeft aan de bestaande vervoerders, kunnen zij daar niet van profiteren.

Civiele rechter

“Als bepaalde aandeelhouders vinden dat zij recht hebben op meer ritten, dan moeten zij dat aanvechten bij de civiele rechter”, vindt de advocaat van De Winter. “Er wordt nu een verkeerd excuus gebruikt om een zaak bij de Ondernemingskamer te beginnen. Het verdelen van ritten is altijd onderwerp van discussie binnen de RTC. De directie moet altijd balanceren op een koord, gespannen door de belangen en meningen van alle verschillende aandeelhouders.”

Wat verder nog speelt is dat er ooit zogenaamde ‘uitbreidingsnummers’ zijn uitgedeeld, omdat er extra capaciteit nodig was. In de jaren ’90 en ’00 nam het vervoer toe. “Er was een oneerlijke verdeling tussen het uitgeven van de nummers onder de aandeelhouders en vervolgens het verdelen van vervoer”, vindt Bogicevic. En nu is er weer discussie of deze nummers weer ingetrokken moeten worden vanwege de huidige overcapaciteit (zowel contractvervoer als straattaxivervoer nemen af) en hoe dit financieel afgewikkeld wordt.

Kosten

“Het was een grote fout om te betalen voor het intrekken van deze nummers. Dat heeft 760.000 euro gekost, terwijl daar contractueel geen enkele verplichting toe was. Beter zou zijn om deze nummer te schorsen tot er meer werk is, in plaats van intrekken.”

Volgens de groepering Bogicevic is daar vooral toe besloten omdat deze RTC-ondernemers tot de ‘groepering De Winter’ behoren. En het steekt hen dat onder meer grootaandeelhouder Van Dijk een arbeidscontract heeft gekregen bij RTC Franchise BV tegen een volgens hen ‘vorstelijk’ salaris. En daarbij een opzegtermijn van 12 maanden per het volgende kalenderjaar geldt. “Samen met de andere medewerkers kost dit minimaal 450.000 euro tot eind 2016 voor slechts ‘licht administratief werk’.”

Daklichten-affaire

Ook kwam de daklichten-affaire weer ter sprake. Dat was destijds een zeer innovatief project van de RTC. De daklichten zouden uitgerust worden met lichtkranten voor reclame en camera’s ter beveiliging. Dit project is gigantisch mislukt, de daklichten liggen ongebruikt in een container op het terrein van de taxicentrale. Dit kostte de RTC ruim 700.000 euro.

“Maar de leverancier heeft hierbij een wanprestatie geleverd en niet ik”, verdedigde De Winter zich. “Het project zat vol goede bedoelingen. Ook hebben de aandeelhouders hiermee ingestemd. Dat het is mislukt, valt mij niet aan te rekenen. Daar loopt nog een proces over.”

Dividend

Verder steekt het de groep Bogicevic dat de RTC geen dividend uitkeert over behaalde winst, maar dat dit gebruikt wordt om de contributie te verlagen. Hier profiteren dus alle certificaathouders van inclusief de franchisers. Terwijl zij vinden dat vooral de aandeelhouders hiervan zouden moeten profiteren.

Dat is ooit zo gegroeid omdat vroeger alle certificaathouders contributie betaalden. Toen was één aandeel, één exploitatierecht. Maar met de groei van het vervoer, zijn er nieuwe exploitatierechten uitgegeven. “Iedereen kon hierop inschrijven”, is het verweer van de directie. “Deze uitbreidingsnummers zijn het succes van de RTC. Daar hebben alle aandeelhouders mee ingestemd.”

Onjuiste gronden

Maar de groep Bgicevic, die zelf ooit in de RvC zat, vindt dat ze verkeerd is voorgelicht en op onjuiste gronden die beslissing heeft genomen. “Die extra nummers zouden alleen gebruikt mogen worden onder bepaalde voorwaarden, zoals roosters en beperkingen in het soort vervoer. De directie heeft vervolgens zelf die voorwaarden versoepeld en ook nog eens nieuwe nummers uitgegeven, zonder dat wij het wisten.”

De advocaat van De Winter vroeg de rechter om nu alvast een richtinggevende uitspraak te doen. “Want we zijn net bezig met een belangrijke aanbesteding. Die wordt binnenkort ingeleverd. Wie weet wat de gevolgen kunnen zijn als dit boven de organisatie blijft hangen. Een onderzoek, waar hier nu om gevraagd wordt, kost de organisatie zo’n 300.000 euro.”

Samenwerkingsverband

De president van de rechtbank besefte dat ongeacht welke uitspraak hij zou doen, dit het probleem tussen de partijen niet op zou lossen. “U bent verbonden in een samenwerkingsverband. Ongeacht wat onze beslissing wordt; een onderzoek toewijzen zou langere periode van onzekerheid betekenen. En als ik die vordering afwijs, neem ik daarmee de onvrede niet weg.”

Hij stelde voor om een onafhankelijke commissaris te benoemen met een doorslaggevende stem. Die zou dan het bestuur, bestaande uit directeur Sjaak de Winter, kunnen controleren. “Hij heeft daarbij het recht op informatie. Dus als hij zaken signaleert, is het onderdeel van zijn functie om dat te onderzoeken”, lichtte de rechter toe. “Het is dan wel belangrijk dat u beiden met elkaar verder wilt en er vertrouwen in hebt dat dit met het blik op de toekomst de beste oplossing is.”

Aandeelhoudersvergadering

De groep De Winter kon wel met dat voorstel leven, maar de groep Bogicevic niet. Zij vertrouwen er niet op dat een dergelijke commissaris voldoende is om toezicht te houden op de huidige directie. En er achter te komen of hij ook in het verleden te goeder trouw is geweest. En het probleem dat de minderheids-aandeelhouders zich niet vertegenwoordigd voelen door beslissingen van de aandeelhoudersvergadering is daarmee niet opgelost. Bovendien zijn ze volledig het vertrouwen kwijt in directeur De Winter.

De Ondernemingskamer van het Paleis van Justitie in Amsterdam doet over 6 weken uitspraak. Dan zal blijken of de rechters voldoende grond zien om een onderzoek te gelasten naar de activiteiten van de directie. En of directeur Sjaak de Winter kan aanblijven. Maar voorlopig zal er van eenheid binnen de aandeelhouders van de RTC NV geen sprake zijn. Zo bleek uit de reacties van de diverse Rotterdamse Taxi Centrale-aandeelhouders die bij de zitting aanwezig waren.

Bart Pals

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Interne ruzie bij de Rotterdamse Taxi Centrale duurt voort | TaxiPro
paleis, justitie, amsterdam

Interne ruzie bij de Rotterdamse Taxi Centrale duurt voort

De directie en een groep aandeelhouders van de Rotterdamse Taxicentrale (RTC) lagen donderdag 9 juli opnieuw met elkaar in de clinch bij de Ondernemingskamer in Amsterdam. Een minderheidsgroep aandeelhouders wil directeur Sjaak de Winter weg hebben en eist een onderzoek naar zijn activiteiten. De Winter zou een groep belangrijke grootaandeelhouders structureel bevoorrechten. De rechter probeerde nog een lijmpoging waarbij beide partijen zouden schikken door het laten benoemen van een onafhankelijke commissaris met een beslissende stem, maar dat mocht niet baten. De kleine groep aandeelhouders voelt zich niet gehoord door de meerderheid en de directie. En beticht hen zelfs van vriendjespolitiek en belangenverstrengeling.

Maar liefst acht advocaten ondersteunden de drie betrokken partijen bij de zitting die vrijwel de hele dag duurde; een minderheidsgroep aandeelhouders (ze voldeden aan de juridische eis van minimaal 10%), een meerderheidsgroep aandeelhouders en directeur Sjaak de Winter.

Verdeling taxiritten

“Er blijft teveel aan de strijkstok hangen. De kosten die de directie maakt zijn onduidelijk. En we willen een eerlijke verdeling van opbrengsten en taxiritten”, zeggen de minderheids-groepering tijdens de zitting, onder aanvoering van Davor Bogicevic en Perry van Ham. “De Winter danst naar de pijpen van een groepje grootaandeelhouders.” De groep wil hem ontslaan, maar De Winter wordt gesteund door een meerderheid van de aandeelhouders.

“Alle beschuldigingen zijn ongefundeerd. Er is geen enkel bewijs. Zelfs nu in de rechtszitting wordt geen enkele beschuldiging onderbouwd door feiten. En dat terwijl de eisers op discutabele wijze de inhoud van mijn emailbox van mij hebben gestolen”, vindt De Winter.

Groep Van Ham/Bogicevic

Overigens ontkent de Groep Van Ham/Bogicevic dat deze emails gestolen zijn. “De commissarissen van RTC hebben deze documenten verkregen toen De Winter in oktober 2014 geschorst was. Dit om de bestuurswerkzaamheden van De Winter tijdelijk te kunnen continueren”, aldus Bogicevic.

“Onze klachten worden onderteund door meer dan 100 documenten die bij de Ondernemingskamer zijn ingebracht. Onze achterban bestaat uit 21 aandeelhouders met in totaal 94 aandelen; oftewel bijna 25 % van de aandelen. Onder hen ook voormalig president-commissaris Van Ham.”

De grootste pijn zit hem in de verdeling van taxiritten in het contractvervoer. Tegenwoordig is dat de belangrijkste pijler voor de omzet van de RTC. Dochterbedrijf RMC haalt aanbestedingen binnen die uitgevoerd worden door de chauffeurs van de RTC. En een groep van 8 aandeelhouders rijdt het grootste deel van bijvoorbeeld Vervoer op Maat weg. In totaal 35% van het contractvervoer gaat naar de ‘straattaxi’s’. Er zijn in totaal 146 aandeelhouders met 392 stemmen, 600 voertuigen en 900 chauffeurs binnen de RTC.

Uitgifte taxinummers

Want er is ook onenigheid over de uitgifte van taxinummers. In het verleden was de omzet uit het contractvervoer nog niet zo gewild. “We moesten grote moeite doen om voldoende chauffeurs binnen te halen die dat wilden uitvoeren”, zei De Winter voor de rechter. “Deze ondernemers hebben grote investeringen gedaan. Omdat het vervoer is gekrompen, komen de anderen nu niet in aanmerking voor dit vervoer. Als we de nieuwe aanbesteding zouden winnen, dan heeft iedereen weer gelijke kansen om het vervoer per 1 januari uit te voeren.”

De wereld is immers totaal anders geworden sinds de extra nummers werden uitgedeeld voor het contractvervoer. En de protest-aandeelhouders zien dat het straattaxiwerk is ingezakt en de omzet vooral met contractvervoer, zoals Vervoer op Maat en Leerlingenvervoer wordt behaald. Maar omdat de RTC beslist over ritverdeling en dit vooral geeft aan de bestaande vervoerders, kunnen zij daar niet van profiteren.

Civiele rechter

“Als bepaalde aandeelhouders vinden dat zij recht hebben op meer ritten, dan moeten zij dat aanvechten bij de civiele rechter”, vindt de advocaat van De Winter. “Er wordt nu een verkeerd excuus gebruikt om een zaak bij de Ondernemingskamer te beginnen. Het verdelen van ritten is altijd onderwerp van discussie binnen de RTC. De directie moet altijd balanceren op een koord, gespannen door de belangen en meningen van alle verschillende aandeelhouders.”

Wat verder nog speelt is dat er ooit zogenaamde ‘uitbreidingsnummers’ zijn uitgedeeld, omdat er extra capaciteit nodig was. In de jaren ’90 en ’00 nam het vervoer toe. “Er was een oneerlijke verdeling tussen het uitgeven van de nummers onder de aandeelhouders en vervolgens het verdelen van vervoer”, vindt Bogicevic. En nu is er weer discussie of deze nummers weer ingetrokken moeten worden vanwege de huidige overcapaciteit (zowel contractvervoer als straattaxivervoer nemen af) en hoe dit financieel afgewikkeld wordt.

Kosten

“Het was een grote fout om te betalen voor het intrekken van deze nummers. Dat heeft 760.000 euro gekost, terwijl daar contractueel geen enkele verplichting toe was. Beter zou zijn om deze nummer te schorsen tot er meer werk is, in plaats van intrekken.”

Volgens de groepering Bogicevic is daar vooral toe besloten omdat deze RTC-ondernemers tot de ‘groepering De Winter’ behoren. En het steekt hen dat onder meer grootaandeelhouder Van Dijk een arbeidscontract heeft gekregen bij RTC Franchise BV tegen een volgens hen ‘vorstelijk’ salaris. En daarbij een opzegtermijn van 12 maanden per het volgende kalenderjaar geldt. “Samen met de andere medewerkers kost dit minimaal 450.000 euro tot eind 2016 voor slechts ‘licht administratief werk’.”

Daklichten-affaire

Ook kwam de daklichten-affaire weer ter sprake. Dat was destijds een zeer innovatief project van de RTC. De daklichten zouden uitgerust worden met lichtkranten voor reclame en camera’s ter beveiliging. Dit project is gigantisch mislukt, de daklichten liggen ongebruikt in een container op het terrein van de taxicentrale. Dit kostte de RTC ruim 700.000 euro.

“Maar de leverancier heeft hierbij een wanprestatie geleverd en niet ik”, verdedigde De Winter zich. “Het project zat vol goede bedoelingen. Ook hebben de aandeelhouders hiermee ingestemd. Dat het is mislukt, valt mij niet aan te rekenen. Daar loopt nog een proces over.”

Dividend

Verder steekt het de groep Bogicevic dat de RTC geen dividend uitkeert over behaalde winst, maar dat dit gebruikt wordt om de contributie te verlagen. Hier profiteren dus alle certificaathouders van inclusief de franchisers. Terwijl zij vinden dat vooral de aandeelhouders hiervan zouden moeten profiteren.

Dat is ooit zo gegroeid omdat vroeger alle certificaathouders contributie betaalden. Toen was één aandeel, één exploitatierecht. Maar met de groei van het vervoer, zijn er nieuwe exploitatierechten uitgegeven. “Iedereen kon hierop inschrijven”, is het verweer van de directie. “Deze uitbreidingsnummers zijn het succes van de RTC. Daar hebben alle aandeelhouders mee ingestemd.”

Onjuiste gronden

Maar de groep Bgicevic, die zelf ooit in de RvC zat, vindt dat ze verkeerd is voorgelicht en op onjuiste gronden die beslissing heeft genomen. “Die extra nummers zouden alleen gebruikt mogen worden onder bepaalde voorwaarden, zoals roosters en beperkingen in het soort vervoer. De directie heeft vervolgens zelf die voorwaarden versoepeld en ook nog eens nieuwe nummers uitgegeven, zonder dat wij het wisten.”

De advocaat van De Winter vroeg de rechter om nu alvast een richtinggevende uitspraak te doen. “Want we zijn net bezig met een belangrijke aanbesteding. Die wordt binnenkort ingeleverd. Wie weet wat de gevolgen kunnen zijn als dit boven de organisatie blijft hangen. Een onderzoek, waar hier nu om gevraagd wordt, kost de organisatie zo’n 300.000 euro.”

Samenwerkingsverband

De president van de rechtbank besefte dat ongeacht welke uitspraak hij zou doen, dit het probleem tussen de partijen niet op zou lossen. “U bent verbonden in een samenwerkingsverband. Ongeacht wat onze beslissing wordt; een onderzoek toewijzen zou langere periode van onzekerheid betekenen. En als ik die vordering afwijs, neem ik daarmee de onvrede niet weg.”

Hij stelde voor om een onafhankelijke commissaris te benoemen met een doorslaggevende stem. Die zou dan het bestuur, bestaande uit directeur Sjaak de Winter, kunnen controleren. “Hij heeft daarbij het recht op informatie. Dus als hij zaken signaleert, is het onderdeel van zijn functie om dat te onderzoeken”, lichtte de rechter toe. “Het is dan wel belangrijk dat u beiden met elkaar verder wilt en er vertrouwen in hebt dat dit met het blik op de toekomst de beste oplossing is.”

Aandeelhoudersvergadering

De groep De Winter kon wel met dat voorstel leven, maar de groep Bogicevic niet. Zij vertrouwen er niet op dat een dergelijke commissaris voldoende is om toezicht te houden op de huidige directie. En er achter te komen of hij ook in het verleden te goeder trouw is geweest. En het probleem dat de minderheids-aandeelhouders zich niet vertegenwoordigd voelen door beslissingen van de aandeelhoudersvergadering is daarmee niet opgelost. Bovendien zijn ze volledig het vertrouwen kwijt in directeur De Winter.

De Ondernemingskamer van het Paleis van Justitie in Amsterdam doet over 6 weken uitspraak. Dan zal blijken of de rechters voldoende grond zien om een onderzoek te gelasten naar de activiteiten van de directie. En of directeur Sjaak de Winter kan aanblijven. Maar voorlopig zal er van eenheid binnen de aandeelhouders van de RTC NV geen sprake zijn. Zo bleek uit de reacties van de diverse Rotterdamse Taxi Centrale-aandeelhouders die bij de zitting aanwezig waren.

Bart Pals

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.