Sociaal Fonds Taxi, kantoor, SFT

ESF-subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid voor taxibranche

Taxibedrijven kunnen zich momenteel bij Sociaal Fonds Taxi (SFT) aanmelden om deel te nemen aan de nieuwe ESF subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid. Het thema is ‘vitaliteit’. De arbo-coach van SFT vertelt er graag meer over tijdens Taxi Expo 2015 op dinsdag 22 september.

“Uit onderzoek komt naar voren dat vroegtijdige uitval steeds vaker (mede) z’n oorzaak vindt in niet werk- gerelateerde zaken zoals een ongezonde leefstijl”, licht SFT toe. “In komend project gaat het om de fitheid van de werknemer. ”

Programma

In samenwerking met Vitaliteitcentrum Deventer is een programma ontwikkeld en bij enkele taxi- en touringcarbedrijven getest. Men krijgt via een healthcheck te zien hoe het er voor staat met de lichamelijke gezondheid, men krijgt hierbij te horen wat zijn of haar metabolische (= ‘echte’) leeftijd is. Is dit hoger dan de kalenderleeftijd, dan is dat vaak de trigger om actief aan het programma deel te gaan nemen.

Het programma biedt verder workshops en coachinggesprekken met informatie en advies over de effecten van voeding, slaap en stress op het functioneren. Het volledige programma wordt afgesloten met een tweede healthcheck om na te gaan of de inspanningen resultaat hebben gehad.

Werkgever

“Belangrijk is dat vanuit de werkgever de deelnemers worden gestimuleerd en ondersteund. De werkgever heeft hier ook alle belang bij, want een verbetering in leefstijl kan leiden tot lager ziekteverzuim, meer voldoening, hogere motivatie en minder verloop van werknemers”, aldus SFT.

Bedrijven kunnen binnen de regeling zelf subsidie aanvragen, maar voor kleinere bedrijven of groepen is het geschikter om dit te bundelen in één project, waarbij SFT de aanvraag, coördinatie en verantwoording op zich neemt. Over de subsidiabele kosten wordt 50% subsidie verstrekt.

Aanvraag

De aanvraag zal door SFT op 19 oktober 2015 ingediend worden, de uitvoering zal, naar verwachting begin 2016 starten. Voor vragen of een afspraak kunt u contact opnemen met de arbo-coach, telefoon: 0345-478473.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

1 reactie op “ESF-subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid voor taxibranche”

Paul Dijkhuizen|24.09.15|19:42

Maar men kan niet met pensioen als men de metabolische leeftijd van 67 heeft bereikt, en ik geloof niet echt dat de laatste jaren veel ‘verloop’ van chauffeurs is geweest als gevolg van een ongezonde levensstijl, eerder door werkdruk ivm lastenverhogingen, kortere contracten, verdringing door ‘werkgelegenheidsprogramma’s’ en faillissementen. Natuurlijk kan een chauffeur gerust proberen gezonder te leven, maar dat is aan hem of haar zelf.

ESF-subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid voor taxibranche | TaxiPro
Sociaal Fonds Taxi, kantoor, SFT

ESF-subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid voor taxibranche

Taxibedrijven kunnen zich momenteel bij Sociaal Fonds Taxi (SFT) aanmelden om deel te nemen aan de nieuwe ESF subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid. Het thema is ‘vitaliteit’. De arbo-coach van SFT vertelt er graag meer over tijdens Taxi Expo 2015 op dinsdag 22 september.

“Uit onderzoek komt naar voren dat vroegtijdige uitval steeds vaker (mede) z’n oorzaak vindt in niet werk- gerelateerde zaken zoals een ongezonde leefstijl”, licht SFT toe. “In komend project gaat het om de fitheid van de werknemer. ”

Programma

In samenwerking met Vitaliteitcentrum Deventer is een programma ontwikkeld en bij enkele taxi- en touringcarbedrijven getest. Men krijgt via een healthcheck te zien hoe het er voor staat met de lichamelijke gezondheid, men krijgt hierbij te horen wat zijn of haar metabolische (= ‘echte’) leeftijd is. Is dit hoger dan de kalenderleeftijd, dan is dat vaak de trigger om actief aan het programma deel te gaan nemen.

Het programma biedt verder workshops en coachinggesprekken met informatie en advies over de effecten van voeding, slaap en stress op het functioneren. Het volledige programma wordt afgesloten met een tweede healthcheck om na te gaan of de inspanningen resultaat hebben gehad.

Werkgever

“Belangrijk is dat vanuit de werkgever de deelnemers worden gestimuleerd en ondersteund. De werkgever heeft hier ook alle belang bij, want een verbetering in leefstijl kan leiden tot lager ziekteverzuim, meer voldoening, hogere motivatie en minder verloop van werknemers”, aldus SFT.

Bedrijven kunnen binnen de regeling zelf subsidie aanvragen, maar voor kleinere bedrijven of groepen is het geschikter om dit te bundelen in één project, waarbij SFT de aanvraag, coördinatie en verantwoording op zich neemt. Over de subsidiabele kosten wordt 50% subsidie verstrekt.

Aanvraag

De aanvraag zal door SFT op 19 oktober 2015 ingediend worden, de uitvoering zal, naar verwachting begin 2016 starten. Voor vragen of een afspraak kunt u contact opnemen met de arbo-coach, telefoon: 0345-478473.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

1 reactie op “ESF-subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid voor taxibranche”

Paul Dijkhuizen|24.09.15|19:42

Maar men kan niet met pensioen als men de metabolische leeftijd van 67 heeft bereikt, en ik geloof niet echt dat de laatste jaren veel ‘verloop’ van chauffeurs is geweest als gevolg van een ongezonde levensstijl, eerder door werkdruk ivm lastenverhogingen, kortere contracten, verdringing door ‘werkgelegenheidsprogramma’s’ en faillissementen. Natuurlijk kan een chauffeur gerust proberen gezonder te leven, maar dat is aan hem of haar zelf.