‘Strategisch contractmanagement een must voor taxibedrijven’

Taxibedrijven moeten goed nadenken over de typen en de duur van arbeidscontracten met de komst van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid. Dergelijk strategisch contractmanagement is nodig om snel te kunnen reageren op momenten wanneer dit nodig is. Die boodschap gaf Sake Bosma van Talent4Taxi mee aan de deelnemers van zijn workshop tijdens Taxi Expo.

Bosma gaf nadere uitleg over de wetswijzigingen die voor taxi-ondernemers relevant zijn. Hij ging vooral in op de wijziging in het ketensysteem met de overgang naar maximaal drie contracten in 24 maanden, maar ook op de voor taxibedrijven zeer relevante transitievergoeding en verschillende manieren om hier alsnog creatief mee om te gaan. “De wet kent nog veel losse eindjes.”

Meer zekerheid?

De nieuwe Wet Werk en Zekerheid is op 1 juli 2015 in werking getreden. Bosma heeft zijn twijfels of de wijzigingen het doel dienen. “Leidt de nieuwe wet tot meer zekerheid? Ik heb er mijn twijfels bij. Het moet blijken of de nieuwe regelgeving goed uitpakt.”

Een belangrijke wijziging is dat werkgevers iemand met een contract van zes maanden of minder geen proeftijd mogen geven. Daarnaast is het ketensysteem aangepast; in plaats van een maximum van drie contracten voor bepaalde tijd in drie jaar geldt er nu een maximum van drie contracten in twee jaar. De onderbrekingstermijn is daarnaast verdubbeld van drie naar zes maanden voor er weer een nieuwe keten mag worden gestart.

Twee ontslagroutes

Bosma gaat uitgebreider in op de ontslagroutes die leiden naar de nieuw ingevoerde transitievergoeding. “Wanneer iemand om economische redenen wordt ontslagen, loopt dit via het UWV en wordt vervolgens de transitievergoeding bepaald. Wanneer het gaat om persoonlijke redenen, loopt dit via de kantonrechter naar deze vergoeding”, verklaart hij.

De nieuwe regelgeving moet zorgen voor meer uniformiteit in het ontslagrecht. Daar zijn we echter volgens Bosma nog lang niet aan toe. “Arbeidsrechtadvocaten hebben feest gevierd. Het is een moeilijke wet, er gaat nog veel jurisprudentie toegepast worden. Er zijn heel veel losse eindjes waarvan nog niet duidelijk is hoe er mee om wordt gegaan.”

Investering in zichzelf

Wanneer iemand minimaal 24 maanden een dienstverband heeft gehad en vervolgens wordt ontslagen, heeft deze werknemer recht op een transitievergoeding. “Dit is een potje om te investeren in zichzelf”, legt Bosma uit. “Het is vanuit de overheid bedoeld om de overgang van werk naar werk te vergemakkelijken. Maar werkgevers mogen het bedrag niet toewijzen aan een bepaald doel zoals een bijscholing. Hij mag het ook gebruiken voor een mooie reis of een nieuwe televisie.”

De vergoeding hoeft niet te worden uitgekeerd als het gaat om jongeren onder de 18 met een kort contract (<12 uur per week), bij AOW, bij een faillissement, wanneer de werknemer zelf ontslag indient of in het geval van ernstige verwijtbaarheid (bijvoorbeeld bij diefstal). De vergoeding moet wel worden betaald na een ontslagroute of lange periode in de ziektewet. “Ook al is iemand na zes weken ziek geworden, dan heeft hij nog voor twee jaar recht op transitievergoeding”, aldus Bosma. “Het is vervelend, maar dat is de regelgeving momenteel.”

Strategisch managen

De hoogte van de vergoeding wordt bepaald door de duur van het dienstverband: voor de eerste tien jaar is dit ⅓ maandsalaris per jaar, voor alle jaren daarna ½ maandsalaris per jaar. Er geldt een maximum van 75.000 euro of een jaarsalaris, voor werknemers die meer dan dat bedrag verdienen.

Bosma wijst op het feit dat het bedrag wordt gebaseerd op de laatste 12 maanden van het dienstverband. “Maar als een laatste contract bijvoorbeeld voor vier maanden was, is dat leidend. Hier liggen mogelijk kansen om bijvoorbeeld een werknemer in die periode een contract van 20 uur in plaats van de voorgaande 40 uur te geven. Dat is een voorbeeld van strategisch managen.”

Een andere mogelijkheid ziet hij in de vordering die werknemers nu zelf moeten doen op de vergoeding. “Binnen drie maanden na het dienstverband moet de betaling van de transitievergoeding worden gevorderd bij de werkgever. Mogelijk liggen hier kansen, al is mijn verwachting niet dat dit stand gaat houden in de handen van advocaten.”

Bijscholing verrekenen

Bosma denkt dat werkgevers er weinig aan hebben om zaken als bijscholing, outplacement en een langere opzegtermijn te verrekenen met de transitievergoeding. Dit is wettelijk gezien wel toegestaan. “Maar stel je er niet te veel van voor”, is zijn boodschap aan de taxi-ondernemers. “Er zitten veel haken en ogen aan en het is moeilijk te organiseren.”

In de zaal zijn er nog weinig ervaringen met het uitkeren van de vergoeding. Eén ondernemer had er al wel bij twee werknemers mee te maken gehad. “Ik vond het bedrag meevallen”, zo zegt ze. “Ik durfde het in dit geval niet aan om hen een vast contract te geven. Daarom zag ik de vergoeding als een soort bonus aan mijn personeel.”

Lars Verpalen

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

1 reactie op “‘Strategisch contractmanagement een must voor taxibedrijven’”

Paul Dijkhuizen|24.09.15|19:28

In de huidige markt is het haast ondoenlijk om een chauffeur een vaste aanstelling te geven, de risico’s zijn onevenredig groot. De nieuwe regels zorgen juist voor dat personeel nog slechts contracten krijgen met de duur van 2 ipv 3 jaar en tussendoor een half jaar de ww in moeten ipv 3 maanden, en daarna terug mogen komen, wederom voor 2 jaar. Er zijn mij gevallen bekend waarbij personen bij hun aanstelling dit al te horen krijgen, ‘zodat ze daar alvast rekening mee kunnen houden’…

‘Strategisch contractmanagement een must voor taxibedrijven’ | TaxiPro

‘Strategisch contractmanagement een must voor taxibedrijven’

Taxibedrijven moeten goed nadenken over de typen en de duur van arbeidscontracten met de komst van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid. Dergelijk strategisch contractmanagement is nodig om snel te kunnen reageren op momenten wanneer dit nodig is. Die boodschap gaf Sake Bosma van Talent4Taxi mee aan de deelnemers van zijn workshop tijdens Taxi Expo.

Bosma gaf nadere uitleg over de wetswijzigingen die voor taxi-ondernemers relevant zijn. Hij ging vooral in op de wijziging in het ketensysteem met de overgang naar maximaal drie contracten in 24 maanden, maar ook op de voor taxibedrijven zeer relevante transitievergoeding en verschillende manieren om hier alsnog creatief mee om te gaan. “De wet kent nog veel losse eindjes.”

Meer zekerheid?

De nieuwe Wet Werk en Zekerheid is op 1 juli 2015 in werking getreden. Bosma heeft zijn twijfels of de wijzigingen het doel dienen. “Leidt de nieuwe wet tot meer zekerheid? Ik heb er mijn twijfels bij. Het moet blijken of de nieuwe regelgeving goed uitpakt.”

Een belangrijke wijziging is dat werkgevers iemand met een contract van zes maanden of minder geen proeftijd mogen geven. Daarnaast is het ketensysteem aangepast; in plaats van een maximum van drie contracten voor bepaalde tijd in drie jaar geldt er nu een maximum van drie contracten in twee jaar. De onderbrekingstermijn is daarnaast verdubbeld van drie naar zes maanden voor er weer een nieuwe keten mag worden gestart.

Twee ontslagroutes

Bosma gaat uitgebreider in op de ontslagroutes die leiden naar de nieuw ingevoerde transitievergoeding. “Wanneer iemand om economische redenen wordt ontslagen, loopt dit via het UWV en wordt vervolgens de transitievergoeding bepaald. Wanneer het gaat om persoonlijke redenen, loopt dit via de kantonrechter naar deze vergoeding”, verklaart hij.

De nieuwe regelgeving moet zorgen voor meer uniformiteit in het ontslagrecht. Daar zijn we echter volgens Bosma nog lang niet aan toe. “Arbeidsrechtadvocaten hebben feest gevierd. Het is een moeilijke wet, er gaat nog veel jurisprudentie toegepast worden. Er zijn heel veel losse eindjes waarvan nog niet duidelijk is hoe er mee om wordt gegaan.”

Investering in zichzelf

Wanneer iemand minimaal 24 maanden een dienstverband heeft gehad en vervolgens wordt ontslagen, heeft deze werknemer recht op een transitievergoeding. “Dit is een potje om te investeren in zichzelf”, legt Bosma uit. “Het is vanuit de overheid bedoeld om de overgang van werk naar werk te vergemakkelijken. Maar werkgevers mogen het bedrag niet toewijzen aan een bepaald doel zoals een bijscholing. Hij mag het ook gebruiken voor een mooie reis of een nieuwe televisie.”

De vergoeding hoeft niet te worden uitgekeerd als het gaat om jongeren onder de 18 met een kort contract (<12 uur per week), bij AOW, bij een faillissement, wanneer de werknemer zelf ontslag indient of in het geval van ernstige verwijtbaarheid (bijvoorbeeld bij diefstal). De vergoeding moet wel worden betaald na een ontslagroute of lange periode in de ziektewet. “Ook al is iemand na zes weken ziek geworden, dan heeft hij nog voor twee jaar recht op transitievergoeding”, aldus Bosma. “Het is vervelend, maar dat is de regelgeving momenteel.”

Strategisch managen

De hoogte van de vergoeding wordt bepaald door de duur van het dienstverband: voor de eerste tien jaar is dit ⅓ maandsalaris per jaar, voor alle jaren daarna ½ maandsalaris per jaar. Er geldt een maximum van 75.000 euro of een jaarsalaris, voor werknemers die meer dan dat bedrag verdienen.

Bosma wijst op het feit dat het bedrag wordt gebaseerd op de laatste 12 maanden van het dienstverband. “Maar als een laatste contract bijvoorbeeld voor vier maanden was, is dat leidend. Hier liggen mogelijk kansen om bijvoorbeeld een werknemer in die periode een contract van 20 uur in plaats van de voorgaande 40 uur te geven. Dat is een voorbeeld van strategisch managen.”

Een andere mogelijkheid ziet hij in de vordering die werknemers nu zelf moeten doen op de vergoeding. “Binnen drie maanden na het dienstverband moet de betaling van de transitievergoeding worden gevorderd bij de werkgever. Mogelijk liggen hier kansen, al is mijn verwachting niet dat dit stand gaat houden in de handen van advocaten.”

Bijscholing verrekenen

Bosma denkt dat werkgevers er weinig aan hebben om zaken als bijscholing, outplacement en een langere opzegtermijn te verrekenen met de transitievergoeding. Dit is wettelijk gezien wel toegestaan. “Maar stel je er niet te veel van voor”, is zijn boodschap aan de taxi-ondernemers. “Er zitten veel haken en ogen aan en het is moeilijk te organiseren.”

In de zaal zijn er nog weinig ervaringen met het uitkeren van de vergoeding. Eén ondernemer had er al wel bij twee werknemers mee te maken gehad. “Ik vond het bedrag meevallen”, zo zegt ze. “Ik durfde het in dit geval niet aan om hen een vast contract te geven. Daarom zag ik de vergoeding als een soort bonus aan mijn personeel.”

Lars Verpalen

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

1 reactie op “‘Strategisch contractmanagement een must voor taxibedrijven’”

Paul Dijkhuizen|24.09.15|19:28

In de huidige markt is het haast ondoenlijk om een chauffeur een vaste aanstelling te geven, de risico’s zijn onevenredig groot. De nieuwe regels zorgen juist voor dat personeel nog slechts contracten krijgen met de duur van 2 ipv 3 jaar en tussendoor een half jaar de ww in moeten ipv 3 maanden, en daarna terug mogen komen, wederom voor 2 jaar. Er zijn mij gevallen bekend waarbij personen bij hun aanstelling dit al te horen krijgen, ‘zodat ze daar alvast rekening mee kunnen houden’…