Kiwa, Register, hoofdkantoor

PwC: herziening tarievenstelsel Kiwa kan zoals voorgesteld

De voorgenomen vereenvoudiging van het tarievenstelsel voor ILT en Kiwa kan op de wijze die door de minister van Infrastructuur en Milieu is voorgesteld tot stand worden gebracht. Dat concludeert PricewaterhouseCoopers (PwC), zo bericht minister Schultz van Haegen in een brief aan de Tweede Kamer. Brancheorganisatie KNV heeft er echter weinig vertrouwen in dat het nu wel tot de gewenste veranderingen in de Kiwa-tarieven komt, omdat er nog niet is gekeken naar verbetering van de efficiency.

Begin dit jaar kondigde staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu aan het tarievenstelsel voor ILT en Kiwa te willen herzien, teneinde tot meer transparantie en een betere onderbouwing te komen. Eerst wordt het stelsel vereenvoudigd door voor minder differentiatie in tarieven te zorgen, vervolgens wordt de kostendekkendheid van de tarieven verbeterd. Dit gebeurt nadat onder meer de taxibranche opnieuw is geconsulteerd.

In haar brief zet minister Schultz van Haegen de stand van zaken uiteen. “PwC concludeert dat met de voorgestelde tarievenstelsels en de onderliggende kostprijsmodellen de transparantie en eenvoud toenemen en dat ze een goede basis vormen voor realistische en uitlegbare tarieven”, aldus de bewindsvrouw.

30.000 aanvragen taxibranche

Bij de validatie van het kostprijsmodel van Kiwa komt PwC tot de conclusie dat de tarieven niet in alle gevallen overeenkomen met de reële kosten omdat ze niet kostendekkend zijn. Zo komen er voor de taxibranche jaarlijks net geen 30.000 aanvragen binnen. De afhandeling kost Kiwa 3.763.000 euro, terwijl de opbrengsten uit de tarieven uit die sector 3.371.000 euro bedragen – een verschil van bijna vier ton. Voor de meeste sectoren geldt dat de kosten niet gedekt worden door de betaalde tarieven.

PwC stelt dat het kostprijsmodel van Kiwa voldoet aan de gestelde criteria, zoals transparantie, uitlegbaarheid, eenvoud en de mogelijkheid om dienstbaar te zijn aan de vergunningaanvragers. Het rapport geeft Kiwa diverse aanbevelingen mee, zoals het regelmatig valideren van de normproductie van medewerkers en het vergemakkelijken van de uitvoering van het kostprijsmodel, dat op zichzelf overzichtelijk en begrijpelijk wordt genoemd door PwC. Dat bedrijf adviseert verder dat Kiwa de input, berekeningen en output in het kostprijsmodel volledig van elkaar moet scheiden.

Taxivergunningen

PwC merkt verder op dat Kiwa zijn tariefstelsel wil vereenvoudigen. Dat zou dan moeten leiden tot zeven tarieven voor alle vergunningverlenende activiteiten. Omdat deze nog niet bekend zijn, kan nog niets worden gezegd over de eventuele impact ervan op bijvoorbeeld de taxibranche. Om de dialoog over de vereenvoudiging aan te kunnen gaan met de sectoren, zou Kiwa de mogelijke effecten in kaart kunnen brengen, aldus PwC.

De volgende gespreksronde zal gaan over het PwC-rapport en wordt tevens aangewend om te praten over de gevolgen van een opbrengstneutrale invoering van de nieuwe tarievenstelsels. Per sector mogen de opbrengsten uit tarieven straks niet hoger zijn dan nu het geval is.

De strijd over de tarieven die Kiwa voor haar diensten rekent, waaronder de uitgifte van taxivergunningen, speelt al jaren. Bij brancheorganistie KNV wordt dan ook met het nodige voorbehoud naar de beloofde hervormingen gekeken. Directeur Ad Toet: “Ooit zal het moeten worden opgelost, want ieder jaar lopen we hier opnieuw tegenaan.”

Tarieven liggen hoger

Tijdens de eerste consultatieronde eind 2015 liet de brede vervoersbranche weten vooral belang te hechten aan verbetering van de efficiency, iets waar een betere kostendekkendheid uit kan voortvloeien.  “Vervolgens wordt PricewaterhouseCoopers ingehuurd om onderzoek te doen, en dan blijkt efficiency niet binnen de scope te vallen. Terwijl men ook naar de kosten voor vergelijkbare producten voor andere sectoren en in andere Europese landen had kunnen kijken. Dus ik vrees dat de volgende consultatieronde vooral een herhaling van zetten zal worden”, aldus Toet.

Door zowel de ILT als Kiwa wordt er volgens de brief van de minister al wel volop aan kostenverlagingen en meer efficiency gewerkt en zal dat ook blijven gebeuren. Erg veel waarde hecht Toet daar vooralsnog echter niet aan. “Volgens mij zijn ze daar al jaren mee bezig. Maar de tarieven liggen nog altijd een factor twee of drie hoger dan in andere EU-landen. En daar worden de taxileden van de KNV helemaal niet gelukkiger van. Het is weinig opbeurend maar uit dit verhaal van de minister put ik geen moed.”

Waardevolle discussie

Wel vindt Toet het een goede zaak dat bij ILT gekeken wordt naar de kostenstructuur, omdat het een goede discussie kan opleveren over de branches waar ILT de vergunningen voor verleent, waaronder de spoorsector.  “Dat had ook met de taken van Kiwa moeten gebeuren, acht of negen jaar geleden al, want dan hadden we nu een waardevolle discussie gehad. Kiwa heeft een contract voor twintig jaar om de vergunningen te mogen verlenen, terwijl wij nog altijd moeten raden naar wat er in die contracten staat. Kiwa stelt geen winst te maken op de gerekende tarieven, en het PwC-onderzoek laat inderdaad zien dat er fors verlies op wordt geleden. Dan zou ik zeggen: geef als Kiwa die opdracht terug en laat de sector het zelf maar uitzoeken.”

Vincent Krabbendam

Lees ook: Dijksma: ‘Tarieven Kiwa voor vergunningen worden herzien’

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

15 reacties op “PwC: herziening tarievenstelsel Kiwa kan zoals voorgesteld”

Johan Zevenbergen|08.06.16|15:41

Kortom het kost net zoveel als het opbrengt, is dus sociale werkverschaffing tegen kost prijs,
Over de ruggen van zwoegers.
Dan wel hebben we allemaal in loondienst.

Johan Zevenbergen|08.06.16|15:42

Een ambtenaar in loondienst.

Tjerk Vinckx|08.06.16|23:01

Transparantie ?? Uhhhhh,hoe is het KIWA contract tot stand gekomen ??
Dat weten we niet, de Wet Openbaarheid Bestuur werd op verzoek van de huidige minister Melanie Schultz en haar dienaren geseponeerd, met als één van de redenen – de privacy van oud-ambtenaren die inmiddels voor KIWA werken wordt geschaad.Ik heb het dan nog niet eens over de snel verdiende 3 miljoen euro.
Stelling: BANANENREPUBLIEK !!!!!

Duco Douwstra|09.06.16|10:48

KNV en ondergetekende konden in een duur proces bij de rechtbank,ook niet voldoende aantonen dat de SDU een extreme winst realiseerde, door de werkmap te laten maken voor € 2,00 en te verkopen voor € 37,50 plus dure verzendkosten.De Schiphol en KLM vergunningen zijn in verhouding veel goedkoper dat voor de taxi en touringcar.Touringcarbedrijven moeten de groene reisbladenboekjes/rittenstaten bij de Kiwa aanschaffen 50 A4tjes voor € 66,45.Wie ging er naar de KLM? en wie gaat er naar Schiphol?

Duco Douwstra|09.06.16|10:56

De ILT faciliteert de Kiwa de ene hand wast de andere,hoezo heeft dit allemaal veel weg van criminelen? Gisteren in Zembla over asbest in de bakkerijen, de ILT wist hier al jaren van,maar streng controleren, gewoon bij alle bakkerijen een onderzoek instellen,ho maar.Heksenjachten houden op bange taxichauffeurs die aan 1000 regeltjes moeten voldoen, extreme boetes uitdelen,dat is pas leuk.Snap je nou waarom ik mij zo godsgruwelijk kwaad maak. Ik kan niet tegen onrecht en ze zoeken de zwakke uit

Harry Kurvers|09.06.16|11:51

Opbrengst 3.371000 gedeeld door 30.000 aanvragen ? Mis ik iets ?

Taxi Volendam|09.06.16|13:08

@ Duco,
Nederlandse:
Binnenvaart, Bus, Gevaarlijke stoffen, Koopvaardij, Luchtvaart
Rail, Taxi, Visserij, betalen bij de Kiwa ook aanzienlijk meer dan b.v. hun collega’s in Duitsland en in andere landen voor hun pasje’s.
Dat geld voor alle onder toezicht gestelden door ILT die een pasje moeten bezitten.
Taxi chauffeurs behoren ook onder toezicht gestelden.
Het is niet uit te leggen.
Ja, die 3 Miljoen moet ergens vandaan komen.
De beerput mag schijnbaar niet open.

Dick van Engelen|09.06.16|21:05

zo gek is het niet dat het zoveel moet kosten…. fouten zijn aan de orde van de dag .. en fouten kosten geld !!!

Paul Dijkhuizen|11.06.16|11:38

aanvraag taxivergunning bij de Kiwa: 1443,53 euro x 30.000 = 43.305.900,00 euro… volgens mij klopt er ergens iets niet helemaal…

Ton van Dalfsen|12.06.16|13:15

Ook als je van rechtsvorm veranderd kost het nog 1443,53 En dat alleen maar voor het even nakijken of de benodigde formulieren bij zitten. en je vergunning uit te printen en de handtekening van ene Hr Bijkerk eronder Wat zal dat in werkuren voor Kiwa zijn? Uurtje max ? eenvoudig verdient met een uurprijs van 1443,53 We moeten met z’n allen brieven sturen naar de betreffende kamerleden sturen. Zoveel dat ze er gek van worden. Naar het ministerie heeft geen zin want wordt door gesluisd naar

Ton van Dalfsen|12.06.16|13:16

een afdeling en je krijgt een standaard antwoord terug. En daarbij dus AFGEHANDELD

Ton van Dalfsen|12.06.16|13:20

Wat kost een rijbewijs bij de gemeente? Wat kost een paspoort bij de gemeente? En dat zijn volgens mij nogal zwaardere documenten/bewijzen dan een vergunninkie of chauffeurspas

Peter Toonen|13.06.16|17:42

Ik las in een ander artikel dat er het eerste kwartaal van dit jaar al 608 nieuwe taxiondernemers zijn gestart, 608 x 1443,53 euro voor een taxivergunning = 877.666,24 euro, kassa! Als je hier niet gruwelijk op kan verdienen doe je als Kiwa toch iets heel fout! Ik snap niet hoe ze het hele tariefstelsel op papier kunnen verantwoorden.

Taxi Volendam|13.06.16|19:45

Paul,
Er zijn ruim 30.000 Taxi’s, maar veel meer Taxi chauffeurs.
Het is een gegoogel met Tarievenstelsel / cijfers geworden.

Kosten voor een Duits “Taxiführerschein (ondernemersvergunning):
rund 100.- Euro bij de TUV, €1343.53 goedkoper dus als bij de Kiwa.
Een Duitse Taxi Fahrerkarte (chaufferspas) inkl. kosten € 37.-
Laat PwC maar uitleggen hoe dat verschil zo groot kan zijn.
Hopen dat de ogen van Kamerleden en PwC open gaan.
Tijd voor marktwerking.

Ton van Dalfsen|15.06.16|11:50

Tijdens het Ontbijt Hr Schultz tegen Mevr. Schultz: Als jij nou zorgt dat PwC een mooi rapport maakt en zorgt dat jij tijdens jou nog durende ambt dat Kiwa deze tarieven nog mag hanteren en Kiwa het contract behoud zorg ik er voor dat jij na je Ambt een mooie topbaan bij het Kiwa krijgt

PwC: herziening tarievenstelsel Kiwa kan zoals voorgesteld | TaxiPro
Kiwa, Register, hoofdkantoor

PwC: herziening tarievenstelsel Kiwa kan zoals voorgesteld

De voorgenomen vereenvoudiging van het tarievenstelsel voor ILT en Kiwa kan op de wijze die door de minister van Infrastructuur en Milieu is voorgesteld tot stand worden gebracht. Dat concludeert PricewaterhouseCoopers (PwC), zo bericht minister Schultz van Haegen in een brief aan de Tweede Kamer. Brancheorganisatie KNV heeft er echter weinig vertrouwen in dat het nu wel tot de gewenste veranderingen in de Kiwa-tarieven komt, omdat er nog niet is gekeken naar verbetering van de efficiency.

Begin dit jaar kondigde staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu aan het tarievenstelsel voor ILT en Kiwa te willen herzien, teneinde tot meer transparantie en een betere onderbouwing te komen. Eerst wordt het stelsel vereenvoudigd door voor minder differentiatie in tarieven te zorgen, vervolgens wordt de kostendekkendheid van de tarieven verbeterd. Dit gebeurt nadat onder meer de taxibranche opnieuw is geconsulteerd.

In haar brief zet minister Schultz van Haegen de stand van zaken uiteen. “PwC concludeert dat met de voorgestelde tarievenstelsels en de onderliggende kostprijsmodellen de transparantie en eenvoud toenemen en dat ze een goede basis vormen voor realistische en uitlegbare tarieven”, aldus de bewindsvrouw.

30.000 aanvragen taxibranche

Bij de validatie van het kostprijsmodel van Kiwa komt PwC tot de conclusie dat de tarieven niet in alle gevallen overeenkomen met de reële kosten omdat ze niet kostendekkend zijn. Zo komen er voor de taxibranche jaarlijks net geen 30.000 aanvragen binnen. De afhandeling kost Kiwa 3.763.000 euro, terwijl de opbrengsten uit de tarieven uit die sector 3.371.000 euro bedragen – een verschil van bijna vier ton. Voor de meeste sectoren geldt dat de kosten niet gedekt worden door de betaalde tarieven.

PwC stelt dat het kostprijsmodel van Kiwa voldoet aan de gestelde criteria, zoals transparantie, uitlegbaarheid, eenvoud en de mogelijkheid om dienstbaar te zijn aan de vergunningaanvragers. Het rapport geeft Kiwa diverse aanbevelingen mee, zoals het regelmatig valideren van de normproductie van medewerkers en het vergemakkelijken van de uitvoering van het kostprijsmodel, dat op zichzelf overzichtelijk en begrijpelijk wordt genoemd door PwC. Dat bedrijf adviseert verder dat Kiwa de input, berekeningen en output in het kostprijsmodel volledig van elkaar moet scheiden.

Taxivergunningen

PwC merkt verder op dat Kiwa zijn tariefstelsel wil vereenvoudigen. Dat zou dan moeten leiden tot zeven tarieven voor alle vergunningverlenende activiteiten. Omdat deze nog niet bekend zijn, kan nog niets worden gezegd over de eventuele impact ervan op bijvoorbeeld de taxibranche. Om de dialoog over de vereenvoudiging aan te kunnen gaan met de sectoren, zou Kiwa de mogelijke effecten in kaart kunnen brengen, aldus PwC.

De volgende gespreksronde zal gaan over het PwC-rapport en wordt tevens aangewend om te praten over de gevolgen van een opbrengstneutrale invoering van de nieuwe tarievenstelsels. Per sector mogen de opbrengsten uit tarieven straks niet hoger zijn dan nu het geval is.

De strijd over de tarieven die Kiwa voor haar diensten rekent, waaronder de uitgifte van taxivergunningen, speelt al jaren. Bij brancheorganistie KNV wordt dan ook met het nodige voorbehoud naar de beloofde hervormingen gekeken. Directeur Ad Toet: “Ooit zal het moeten worden opgelost, want ieder jaar lopen we hier opnieuw tegenaan.”

Tarieven liggen hoger

Tijdens de eerste consultatieronde eind 2015 liet de brede vervoersbranche weten vooral belang te hechten aan verbetering van de efficiency, iets waar een betere kostendekkendheid uit kan voortvloeien.  “Vervolgens wordt PricewaterhouseCoopers ingehuurd om onderzoek te doen, en dan blijkt efficiency niet binnen de scope te vallen. Terwijl men ook naar de kosten voor vergelijkbare producten voor andere sectoren en in andere Europese landen had kunnen kijken. Dus ik vrees dat de volgende consultatieronde vooral een herhaling van zetten zal worden”, aldus Toet.

Door zowel de ILT als Kiwa wordt er volgens de brief van de minister al wel volop aan kostenverlagingen en meer efficiency gewerkt en zal dat ook blijven gebeuren. Erg veel waarde hecht Toet daar vooralsnog echter niet aan. “Volgens mij zijn ze daar al jaren mee bezig. Maar de tarieven liggen nog altijd een factor twee of drie hoger dan in andere EU-landen. En daar worden de taxileden van de KNV helemaal niet gelukkiger van. Het is weinig opbeurend maar uit dit verhaal van de minister put ik geen moed.”

Waardevolle discussie

Wel vindt Toet het een goede zaak dat bij ILT gekeken wordt naar de kostenstructuur, omdat het een goede discussie kan opleveren over de branches waar ILT de vergunningen voor verleent, waaronder de spoorsector.  “Dat had ook met de taken van Kiwa moeten gebeuren, acht of negen jaar geleden al, want dan hadden we nu een waardevolle discussie gehad. Kiwa heeft een contract voor twintig jaar om de vergunningen te mogen verlenen, terwijl wij nog altijd moeten raden naar wat er in die contracten staat. Kiwa stelt geen winst te maken op de gerekende tarieven, en het PwC-onderzoek laat inderdaad zien dat er fors verlies op wordt geleden. Dan zou ik zeggen: geef als Kiwa die opdracht terug en laat de sector het zelf maar uitzoeken.”

Vincent Krabbendam

Lees ook: Dijksma: ‘Tarieven Kiwa voor vergunningen worden herzien’

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

15 reacties op “PwC: herziening tarievenstelsel Kiwa kan zoals voorgesteld”

Johan Zevenbergen|08.06.16|15:41

Kortom het kost net zoveel als het opbrengt, is dus sociale werkverschaffing tegen kost prijs,
Over de ruggen van zwoegers.
Dan wel hebben we allemaal in loondienst.

Johan Zevenbergen|08.06.16|15:42

Een ambtenaar in loondienst.

Tjerk Vinckx|08.06.16|23:01

Transparantie ?? Uhhhhh,hoe is het KIWA contract tot stand gekomen ??
Dat weten we niet, de Wet Openbaarheid Bestuur werd op verzoek van de huidige minister Melanie Schultz en haar dienaren geseponeerd, met als één van de redenen – de privacy van oud-ambtenaren die inmiddels voor KIWA werken wordt geschaad.Ik heb het dan nog niet eens over de snel verdiende 3 miljoen euro.
Stelling: BANANENREPUBLIEK !!!!!

Duco Douwstra|09.06.16|10:48

KNV en ondergetekende konden in een duur proces bij de rechtbank,ook niet voldoende aantonen dat de SDU een extreme winst realiseerde, door de werkmap te laten maken voor € 2,00 en te verkopen voor € 37,50 plus dure verzendkosten.De Schiphol en KLM vergunningen zijn in verhouding veel goedkoper dat voor de taxi en touringcar.Touringcarbedrijven moeten de groene reisbladenboekjes/rittenstaten bij de Kiwa aanschaffen 50 A4tjes voor € 66,45.Wie ging er naar de KLM? en wie gaat er naar Schiphol?

Duco Douwstra|09.06.16|10:56

De ILT faciliteert de Kiwa de ene hand wast de andere,hoezo heeft dit allemaal veel weg van criminelen? Gisteren in Zembla over asbest in de bakkerijen, de ILT wist hier al jaren van,maar streng controleren, gewoon bij alle bakkerijen een onderzoek instellen,ho maar.Heksenjachten houden op bange taxichauffeurs die aan 1000 regeltjes moeten voldoen, extreme boetes uitdelen,dat is pas leuk.Snap je nou waarom ik mij zo godsgruwelijk kwaad maak. Ik kan niet tegen onrecht en ze zoeken de zwakke uit

Harry Kurvers|09.06.16|11:51

Opbrengst 3.371000 gedeeld door 30.000 aanvragen ? Mis ik iets ?

Taxi Volendam|09.06.16|13:08

@ Duco,
Nederlandse:
Binnenvaart, Bus, Gevaarlijke stoffen, Koopvaardij, Luchtvaart
Rail, Taxi, Visserij, betalen bij de Kiwa ook aanzienlijk meer dan b.v. hun collega’s in Duitsland en in andere landen voor hun pasje’s.
Dat geld voor alle onder toezicht gestelden door ILT die een pasje moeten bezitten.
Taxi chauffeurs behoren ook onder toezicht gestelden.
Het is niet uit te leggen.
Ja, die 3 Miljoen moet ergens vandaan komen.
De beerput mag schijnbaar niet open.

Dick van Engelen|09.06.16|21:05

zo gek is het niet dat het zoveel moet kosten…. fouten zijn aan de orde van de dag .. en fouten kosten geld !!!

Paul Dijkhuizen|11.06.16|11:38

aanvraag taxivergunning bij de Kiwa: 1443,53 euro x 30.000 = 43.305.900,00 euro… volgens mij klopt er ergens iets niet helemaal…

Ton van Dalfsen|12.06.16|13:15

Ook als je van rechtsvorm veranderd kost het nog 1443,53 En dat alleen maar voor het even nakijken of de benodigde formulieren bij zitten. en je vergunning uit te printen en de handtekening van ene Hr Bijkerk eronder Wat zal dat in werkuren voor Kiwa zijn? Uurtje max ? eenvoudig verdient met een uurprijs van 1443,53 We moeten met z’n allen brieven sturen naar de betreffende kamerleden sturen. Zoveel dat ze er gek van worden. Naar het ministerie heeft geen zin want wordt door gesluisd naar

Ton van Dalfsen|12.06.16|13:16

een afdeling en je krijgt een standaard antwoord terug. En daarbij dus AFGEHANDELD

Ton van Dalfsen|12.06.16|13:20

Wat kost een rijbewijs bij de gemeente? Wat kost een paspoort bij de gemeente? En dat zijn volgens mij nogal zwaardere documenten/bewijzen dan een vergunninkie of chauffeurspas

Peter Toonen|13.06.16|17:42

Ik las in een ander artikel dat er het eerste kwartaal van dit jaar al 608 nieuwe taxiondernemers zijn gestart, 608 x 1443,53 euro voor een taxivergunning = 877.666,24 euro, kassa! Als je hier niet gruwelijk op kan verdienen doe je als Kiwa toch iets heel fout! Ik snap niet hoe ze het hele tariefstelsel op papier kunnen verantwoorden.

Taxi Volendam|13.06.16|19:45

Paul,
Er zijn ruim 30.000 Taxi’s, maar veel meer Taxi chauffeurs.
Het is een gegoogel met Tarievenstelsel / cijfers geworden.

Kosten voor een Duits “Taxiführerschein (ondernemersvergunning):
rund 100.- Euro bij de TUV, €1343.53 goedkoper dus als bij de Kiwa.
Een Duitse Taxi Fahrerkarte (chaufferspas) inkl. kosten € 37.-
Laat PwC maar uitleggen hoe dat verschil zo groot kan zijn.
Hopen dat de ogen van Kamerleden en PwC open gaan.
Tijd voor marktwerking.

Ton van Dalfsen|15.06.16|11:50

Tijdens het Ontbijt Hr Schultz tegen Mevr. Schultz: Als jij nou zorgt dat PwC een mooi rapport maakt en zorgt dat jij tijdens jou nog durende ambt dat Kiwa deze tarieven nog mag hanteren en Kiwa het contract behoud zorg ik er voor dat jij na je Ambt een mooie topbaan bij het Kiwa krijgt