Ontslag

Transitievergoeding na gokken met geld van de werkgever? 

Foto: iStock / Bojan89 (onbeperkt gebruik)

Iemand die op staande voet wordt ontslagen, krijgt een transitievergoeding – tenzij er ernstig verwijtbaar is gehandeld. Toch maakt de rechter soms een uitzondering op die regel. In zijn nieuwe column gaat arbeidsrechtdeskundige Patrick Mommers van KNV in op zo’n zaak.

In een eerdere column werd al aandacht geschonken aan de omstandigheid dat in geval van ontslag op staande voet soms tóch een transitievergoeding moet worden betaald. Dit omdat de werknemer in kwestie – ondanks de dringende reden die aanleiding vormde voor het ontslag op staande voet – weliswaar verwijtbaar handelde, maar niet ernstig verwijtbaar. En alleen in het geval van ernstige verwijtbaarheid is géén transitievergoeding verschuldigd. 

Maar soms vindt een rechter het toch te ver gaan dat, in gevallen waarin een werknemer ontslagen wordt en ‘slechts’ verwijtbaar heeft gehandeld, een transitievergoeding moet worden betaald. Dat blijkt uit het oordeel in de volgende zaak.

Gokwebsites bezoeken

De betreffende medewerker was verantwoordelijk voor het financiële beleid van de onderneming. Hij beheerde in dat verband de bankrekeningen van het bedrijf en verrichtte betalingen. Vanaf mei 2017 ging hij gokwebsites bezoeken. Vastgesteld is dat hij vanaf november van dat jaar daarvoor geld van de bankrekening van zijn werkgever ging gebruiken. Het ging in elk geval om een bedrag van maar liefst 450.000 euro. 

In februari 2018 heeft de werknemer zich ziek gemeld, vanwege depressieve klachten. De directeur van het bedrijf ontdekte in april 2018 dat de werknemer grote bedragen aan de bankrekeningen van de onderneming had onttrokken. Het bedrijf nodigde de medewerker uit voor een gesprek op 18 april 2018. In de uitnodiging werd duidelijk gemaakt dat als hij niet zou komen, hij op staande voet ontslagen zou worden.

Als vermist opgegeven

De echtgenote van de werknemer liet weten dat haar man de woning had verlaten en dat zij hem als vermist had opgegeven bij de politie. De werknemer verscheen niet voor het gesprek, en werd diezelfde dag op staande voet ontslagen. De onderneming liet daarnaast beslag leggen op onder meer de woning van de werknemer en deed aangifte van verduistering.

Na ongeveer twee weken vermist te zijn geweest, keerde de medewerker terug naar zijn huis en gaf hij zichzelf aan bij de politie. Ook probeerde de werknemer om het ontslag op staande voet aan te vechten. Hij weersprak niet dat hij geld van de onderneming had gebruikt om daarmee online te gokken. Maar hij vond dat dit geen dringende reden voor ontslag op staande voet opleverde, omdat hij kampte met een zogenaamde vermijdende persoonlijkheidsstoornis, een depressie en een gokverslaving. Hij zou onder invloed van dat alles hebben gehandeld. Ter onderbouwing van zijn stellingen bracht de werknemer verklaringen in van een verpleegkundig specialist en twee psychiaters.

Transitievergoeding gaat te ver

Op basis van de door hem aangeleverde medische informatie vond de rechter dat de medewerker de verweten gedragingen in mindere mate aangerekend konden worden. Mede daarom concludeerde de rechter dat er géén sprake was van ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer. Dat zou dus betekenen dat de werkgever aan de werknemer een transitievergoeding zou moeten betalen. 

De rechter vond echter dat dit te ver zou gaan. Overwogen werd dat het ging om diefstal of verduistering in dienstbetrekking, dat het een zeer ernstig vergrijp betrof, en dat het ging om een zeer omvangrijk bedrag dat de werknemer waarschijnlijk nooit zou kunnen terugbetalen. Juridisch gezien vond de rechter dat het verschuldigd zijn van een transitievergoeding in dit specifieke geval, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, onaanvaardbaar zou zijn. De werknemer werd dus in het ongelijk gesteld. 

Patrick Mommers verzorgt tijdens Taxi Expo 2019 maar liefst twee workshops over ontwikkelingen in het arbeidsrecht: één voor taxibedrijven en één voor touringcarondernemers. Deelname aan de beurs en workshops is voor beide doelgroepen gratis. Wel dient iedere deelnemer een toegangskaart aan te vragen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Transitievergoeding na gokken met geld van de werkgever? | TaxiPro
Ontslag

Transitievergoeding na gokken met geld van de werkgever? 

Foto: iStock / Bojan89 (onbeperkt gebruik)

Iemand die op staande voet wordt ontslagen, krijgt een transitievergoeding – tenzij er ernstig verwijtbaar is gehandeld. Toch maakt de rechter soms een uitzondering op die regel. In zijn nieuwe column gaat arbeidsrechtdeskundige Patrick Mommers van KNV in op zo’n zaak.

In een eerdere column werd al aandacht geschonken aan de omstandigheid dat in geval van ontslag op staande voet soms tóch een transitievergoeding moet worden betaald. Dit omdat de werknemer in kwestie – ondanks de dringende reden die aanleiding vormde voor het ontslag op staande voet – weliswaar verwijtbaar handelde, maar niet ernstig verwijtbaar. En alleen in het geval van ernstige verwijtbaarheid is géén transitievergoeding verschuldigd. 

Maar soms vindt een rechter het toch te ver gaan dat, in gevallen waarin een werknemer ontslagen wordt en ‘slechts’ verwijtbaar heeft gehandeld, een transitievergoeding moet worden betaald. Dat blijkt uit het oordeel in de volgende zaak.

Gokwebsites bezoeken

De betreffende medewerker was verantwoordelijk voor het financiële beleid van de onderneming. Hij beheerde in dat verband de bankrekeningen van het bedrijf en verrichtte betalingen. Vanaf mei 2017 ging hij gokwebsites bezoeken. Vastgesteld is dat hij vanaf november van dat jaar daarvoor geld van de bankrekening van zijn werkgever ging gebruiken. Het ging in elk geval om een bedrag van maar liefst 450.000 euro. 

In februari 2018 heeft de werknemer zich ziek gemeld, vanwege depressieve klachten. De directeur van het bedrijf ontdekte in april 2018 dat de werknemer grote bedragen aan de bankrekeningen van de onderneming had onttrokken. Het bedrijf nodigde de medewerker uit voor een gesprek op 18 april 2018. In de uitnodiging werd duidelijk gemaakt dat als hij niet zou komen, hij op staande voet ontslagen zou worden.

Als vermist opgegeven

De echtgenote van de werknemer liet weten dat haar man de woning had verlaten en dat zij hem als vermist had opgegeven bij de politie. De werknemer verscheen niet voor het gesprek, en werd diezelfde dag op staande voet ontslagen. De onderneming liet daarnaast beslag leggen op onder meer de woning van de werknemer en deed aangifte van verduistering.

Na ongeveer twee weken vermist te zijn geweest, keerde de medewerker terug naar zijn huis en gaf hij zichzelf aan bij de politie. Ook probeerde de werknemer om het ontslag op staande voet aan te vechten. Hij weersprak niet dat hij geld van de onderneming had gebruikt om daarmee online te gokken. Maar hij vond dat dit geen dringende reden voor ontslag op staande voet opleverde, omdat hij kampte met een zogenaamde vermijdende persoonlijkheidsstoornis, een depressie en een gokverslaving. Hij zou onder invloed van dat alles hebben gehandeld. Ter onderbouwing van zijn stellingen bracht de werknemer verklaringen in van een verpleegkundig specialist en twee psychiaters.

Transitievergoeding gaat te ver

Op basis van de door hem aangeleverde medische informatie vond de rechter dat de medewerker de verweten gedragingen in mindere mate aangerekend konden worden. Mede daarom concludeerde de rechter dat er géén sprake was van ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer. Dat zou dus betekenen dat de werkgever aan de werknemer een transitievergoeding zou moeten betalen. 

De rechter vond echter dat dit te ver zou gaan. Overwogen werd dat het ging om diefstal of verduistering in dienstbetrekking, dat het een zeer ernstig vergrijp betrof, en dat het ging om een zeer omvangrijk bedrag dat de werknemer waarschijnlijk nooit zou kunnen terugbetalen. Juridisch gezien vond de rechter dat het verschuldigd zijn van een transitievergoeding in dit specifieke geval, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, onaanvaardbaar zou zijn. De werknemer werd dus in het ongelijk gesteld. 

Patrick Mommers verzorgt tijdens Taxi Expo 2019 maar liefst twee workshops over ontwikkelingen in het arbeidsrecht: één voor taxibedrijven en één voor touringcarondernemers. Deelname aan de beurs en workshops is voor beide doelgroepen gratis. Wel dient iedere deelnemer een toegangskaart aan te vragen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.