Cabine chauffeur. Foto: TribusCabine chauffeur. Foto: Tribus

Toetsing RI&E door deskundige vervalt voor kleine taxibedrijven

Cabine chauffeur. Foto: Tribus

Voor taxibedrijven met maximaal 25 werknemers is er een lichter toetsingskader vastgesteld voor de verplichte Risico Inventarisatie & Evaluatie. Zij hoeven zo’n RI&E niet meer door een externe deskundige te laten toetsen. Ook de ‘corona-paragraaf’ van de RI&E voor de taxisector is aangepast.

Het uitvoeren van een RI&E is verplicht volgens de Arbowet. Het gaat om een checklist om risico’s op het gebied van veiligheid, welzijn en gezondheid van alle werknemers in een bedrijf in kaart te brengen. Werkgevers zijn daar eindverantwoordelijk voor en een preventiemedewerker zorgt voor de uitvoering. Sociaal Fonds Mobiliteit leidt die medewerkers op en heeft zijn RI&E voor de taxibranche op veel punten aangepast. Daar schreef TaxiPro onlangs al over, waarbij ook aan bod kwam dat volgens SFM veel taxibedrijven de verplichting niet naleven.

Kost tijd en geld

De toetsvrijstelling voor kleinere bedrijven en de corona-paragraaf van de RI&E zijn nu erkend, legt Peer Vos namens SFM uit. “Bedrijven met maximaal 25 werknemers die gebruikmaken van ons RI&E-instrument, hoeven deze niet meer te laten toetsen door een externe deskundige. Als dat wel moet, komt die deskundige langs voor een onderzoek. Dat kost tijd en geld. Als kleine taxibedrijven de geactualiseerde RI&E gebruiken, wordt dat als voldoende borging gezien en is die toetsing voor ondernemingen niet meer nodig. En daarmee is de drempel om werk te maken van RI&E weer wat lager geworden.”

Om die borging op peil te krijgen, moest het RI&E-instrument nog wel op een aantal punten worden aangepast. “Zo staat er nu in opgenomen dat medewerkers vanaf het begin meer betrokken moeten worden bij het traject”, legt Vos uit. Ook inzake diverse veiligheidsaspecten zijn aanvullende bepalingen opgesteld. En verder is het veilig werken met elektrische voertuigen – wat immers steeds vaker gebeurt in de taxibranche – nu onderdeel van de Risico Inventarisatie & Evaluatie.

Coronaproof werken

Met betrekking tot corona / Covid-19 stond al wel in de aangepaste RI&E hoe daar tijdens taxivervoer mee om moet worden gegaan. “Maar taxibedrijven moeten dit natuurlijk ook op hun eigen vestiging goed op orde hebben. De RI&E is daarom uitgebreid met voorschriften om in het taxibedrijf zelf coronaproof te werken”, legt Vos uit.

Hij onderstreept verder nog eens dat de RI&E niet alleen verplicht is, maar ook dat deze “verzuim, ongevallen en schades kunnen voorkomen. Bedrijven die er al jaren niets mee hebben gedaan, wordt geadviseerd het hele traject weer op te pakken. Er is met name de laatste tijd immers veel veranderd aan dit instrument. Taxibedrijven kunnen bij ons terecht voor opleidingen voor preventiemedewerkers en advies of coaching op het gebied van RI&E.”

Lees ook: Sociaal Fonds: maak werk van verplichte Risico Inventarisatie & Evaluatie

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.