Te veel taxipersoneel inlenen kan forse boete opleveren

Taxibedrijven mogen niet meer dan 15 procent personeel inlenen van uitzenders en payrollers die niet onder de cao Taxivervoer vallen. Gebeurt dat toch, dan kan het bedrijf een stevige boete krijgen. Dat laatste begint steeds vaker voor te komen. Sociaal Fonds Mobiliteit hoopt die trend te keren.

Het betreft een regeling die sinds 2019 is opgenomen in de cao Sociaal Fonds Mobiliteit. Deze bestaat naast de cao Taxivervoer en ze overlappen elkaar deels. Maar voor een flink deel ook niet. In de Sociaal Fonds-cao staat welke activiteiten SFM allemaal onderneemt, hoe dat wordt gefinancierd met premies en welke bevoegdheden SFM heeft als het gaat om controles bij taxibedrijven. En in deze cao staat welke boetes SFM voor bepaalde cao-overtredingen mag opleggen.

Uitzenders, payrollers en detacheerders

De bepaling dat taxibedrijven niet meer dan 15 procent personeel mogen inlenen dat niet onder de werkingssfeer van de cao Taxivervoer valt, is niet nieuw. Maar sinds 2019 kunnen bedrijven wel beboet worden voor die overtreding. Er zijn aardig wat gespecialiseerde uitzendbedrijven die onder die cao vallen, zoals vermeld op de website van SFM.

Maar er zijn ook tal van uitzenders, payrollers en detacheerders voor wie dat niet geldt. Aan taxipersoneel inlenen bij die partijen is dus een maximum van 15 procent van het personeelsbestand verbonden. Ook zzp’ers zonder eigen vergunning en proefplaatsingen vallen onder het ingeleende personeel buiten de werkingssfeer van de cao Taxivervoer.

“Als we bij een controle voor het eerst vaststellen dat die 15 procent wordt overschreden, krijgt het bedrijf in kwestie een waarschuwing”, legt Remco Wasser namens SFM uit. “Stellen we de overtreding daarna opnieuw vast, dan krijgt het taxibedrijf een boete. En die bedraagt 10 procent van het bedrag waarvoor teveel is ingeleend.”

Hakt er stevig in

Omdat de boeteregeling sinds 2019 van kracht is, liep SFM er pas in het najaar van 2020 voor het eerst tegenaan dat bedrijven opnieuw of nog steeds te veel personeel inleenden dat niet onder de cao Taxivervoer valt. Remco Wasser geeft aan dat het nog om betrekkelijk weinig gevallen gaat, maar dat de boete die moet worden betaald als een bedrijf in de fout gaat er wel stevig in kan hakken.

“Die boete kan echt flink oplopen, ook voor kleine bedrijven. Een bedrijf met een paar parttimers in dienst en met een loonsom van 50.000 euro kan best voor 100.000 euro mensen inlenen. Dan kom je zomaar uit op een boete van ruim 9.000 euro en voor een kleine onderneming is dat een zeer fors bedrag. Dus wellicht zijn veel taxibedrijven niet bekend met deze regels, maar het is zeker in hun eigen belang om ervoor te zorgen dat ze niet te veel personeel inlenen dat niet onder de taxi-cao valt.”

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Te veel taxipersoneel inlenen kan forse boete opleveren | TaxiPro

Te veel taxipersoneel inlenen kan forse boete opleveren

Taxibedrijven mogen niet meer dan 15 procent personeel inlenen van uitzenders en payrollers die niet onder de cao Taxivervoer vallen. Gebeurt dat toch, dan kan het bedrijf een stevige boete krijgen. Dat laatste begint steeds vaker voor te komen. Sociaal Fonds Mobiliteit hoopt die trend te keren.

Het betreft een regeling die sinds 2019 is opgenomen in de cao Sociaal Fonds Mobiliteit. Deze bestaat naast de cao Taxivervoer en ze overlappen elkaar deels. Maar voor een flink deel ook niet. In de Sociaal Fonds-cao staat welke activiteiten SFM allemaal onderneemt, hoe dat wordt gefinancierd met premies en welke bevoegdheden SFM heeft als het gaat om controles bij taxibedrijven. En in deze cao staat welke boetes SFM voor bepaalde cao-overtredingen mag opleggen.

Uitzenders, payrollers en detacheerders

De bepaling dat taxibedrijven niet meer dan 15 procent personeel mogen inlenen dat niet onder de werkingssfeer van de cao Taxivervoer valt, is niet nieuw. Maar sinds 2019 kunnen bedrijven wel beboet worden voor die overtreding. Er zijn aardig wat gespecialiseerde uitzendbedrijven die onder die cao vallen, zoals vermeld op de website van SFM.

Maar er zijn ook tal van uitzenders, payrollers en detacheerders voor wie dat niet geldt. Aan taxipersoneel inlenen bij die partijen is dus een maximum van 15 procent van het personeelsbestand verbonden. Ook zzp’ers zonder eigen vergunning en proefplaatsingen vallen onder het ingeleende personeel buiten de werkingssfeer van de cao Taxivervoer.

“Als we bij een controle voor het eerst vaststellen dat die 15 procent wordt overschreden, krijgt het bedrijf in kwestie een waarschuwing”, legt Remco Wasser namens SFM uit. “Stellen we de overtreding daarna opnieuw vast, dan krijgt het taxibedrijf een boete. En die bedraagt 10 procent van het bedrag waarvoor teveel is ingeleend.”

Hakt er stevig in

Omdat de boeteregeling sinds 2019 van kracht is, liep SFM er pas in het najaar van 2020 voor het eerst tegenaan dat bedrijven opnieuw of nog steeds te veel personeel inleenden dat niet onder de cao Taxivervoer valt. Remco Wasser geeft aan dat het nog om betrekkelijk weinig gevallen gaat, maar dat de boete die moet worden betaald als een bedrijf in de fout gaat er wel stevig in kan hakken.

“Die boete kan echt flink oplopen, ook voor kleine bedrijven. Een bedrijf met een paar parttimers in dienst en met een loonsom van 50.000 euro kan best voor 100.000 euro mensen inlenen. Dan kom je zomaar uit op een boete van ruim 9.000 euro en voor een kleine onderneming is dat een zeer fors bedrag. Dus wellicht zijn veel taxibedrijven niet bekend met deze regels, maar het is zeker in hun eigen belang om ervoor te zorgen dat ze niet te veel personeel inlenen dat niet onder de taxi-cao valt.”

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.