Leader TaxiPro TV

Nieuwe protocollen voor taxi- en zorgvervoer

Foto: leader TaxiPro TV

De meeste coronamaatregelen zijn sinds zaterdag 25 september versoepeld. Omdat deze versoepelingen ook betrekking hebben op het taxi- en zorgvervoer, zijn de sectorprotocollen hier op aangepast. 

Werkgeversorganisatie KNV en vakbonden FNV en CNV hebben de protocollen aangepast naar aanleiding van de versoepelingen die het kabinet op 14 september heeft aangekondigd. Onder meer de verplichting om 1,5 meter afstand te houden is komen te vervallen. Toch blijft het advies wel om deze afstand zoveel mogelijk in acht te nemen. Dit wordt ook in de protocollen vermeld.

Zorgvervoer tot en met 17 jaar

In het sectorprotocol voor kinderen tot en met zeventien jaar zijn verder geen aanpassingen gedaan. Er gold in deze voertuigen namelijk al geen maximering meer. Ook blijft de chauffeur een chirurgisch mondkapje dragen en leerlingen van dertien jaar en ouder een niet-medisch mondkapje. Alle andere kinderen hoeven geen mondkapje te dragen. Als een leerling echter dertien jaar of ouder is en nog naar het basisonderwijs gaat, moet er nog steeds zoveel mogelijk afstand van de chauffeur gehouden worden. Tot slot blijven kinderen zoveel mogelijk zelf in en uit het voertuig stappen en worden zij alleen waar nodig geholpen door de chauffeur.

Zorgvervoer 18 jaar en ouder

Het sectorprotocol zorgvervoer van mensen van achttien jaar en ouder kent meer aanpassingen. Zo geldt er geen maximering meer van het aantal personen in het voertuig. Hier werd al eerder op aangedrongen door de sociale partners, omdat de maximering samen met het tekort aan chauffeurs, de toegankelijkheid van het vervoer onder druk zette. Hier wordt nu gehoor aan gegeven. Wel moeten volwassenen – net als kinderen – nog steeds zoveel mogelijk zelf in en uit het voertuig stappen en zelf de gordel omdoen.

Verder blijft het dragen van een chirurgisch mondkapje voor zowel chauffeurs als reizigers verplicht. Als het dragen van een mondkapje niet mogelijk is, hoeft er nu alleen geen afstand meer bewaard te worden van anderen. In het sectorprotocol staat dat dit gezien de huidige vaccinatiegraad en infectiedruk verantwoord is.

Consumententaxi

Voor de consumententaxi gold ook al geen maximale bezetting meer. Alle zitplaatsen mogen worden gebruikt. Als de reiziger alleen is, wordt er wel aangegeven dat deze persoon het best rechts achterin plaats kan nemen om zoveel mogelijk afstand te bewaren. Het dragen van een chirurgisch mondkapje blijft ook hier verplicht voor de chauffeur en een niet-medisch mondkapje voor de reizigers, tenzij er een fysieke afscheiding in de taxi is aangebracht.

Evenals bij het zorgvervoer moeten passagiers van een consumententaxi zoveel mogelijk zelfstandig in- en uitstappen, zelf de gordel omdoen en indien mogelijk zelf bagage in de kofferruimte plaatsen. De regel om als chauffeur niet bij reizigers thuis of op afzetadressen mee naar binnen te gaan vervalt wel. De overige aanvullende richtlijnen – onder meer voor het rolstoelvervoer – blijven onveranderd.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Elisabetta Santangelo

Elisabetta Santangelo is de vaste redacteur van TaxiPro.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Nieuwe protocollen voor taxi- en zorgvervoer | TaxiPro
Leader TaxiPro TV

Nieuwe protocollen voor taxi- en zorgvervoer

Foto: leader TaxiPro TV

De meeste coronamaatregelen zijn sinds zaterdag 25 september versoepeld. Omdat deze versoepelingen ook betrekking hebben op het taxi- en zorgvervoer, zijn de sectorprotocollen hier op aangepast. 

Werkgeversorganisatie KNV en vakbonden FNV en CNV hebben de protocollen aangepast naar aanleiding van de versoepelingen die het kabinet op 14 september heeft aangekondigd. Onder meer de verplichting om 1,5 meter afstand te houden is komen te vervallen. Toch blijft het advies wel om deze afstand zoveel mogelijk in acht te nemen. Dit wordt ook in de protocollen vermeld.

Zorgvervoer tot en met 17 jaar

In het sectorprotocol voor kinderen tot en met zeventien jaar zijn verder geen aanpassingen gedaan. Er gold in deze voertuigen namelijk al geen maximering meer. Ook blijft de chauffeur een chirurgisch mondkapje dragen en leerlingen van dertien jaar en ouder een niet-medisch mondkapje. Alle andere kinderen hoeven geen mondkapje te dragen. Als een leerling echter dertien jaar of ouder is en nog naar het basisonderwijs gaat, moet er nog steeds zoveel mogelijk afstand van de chauffeur gehouden worden. Tot slot blijven kinderen zoveel mogelijk zelf in en uit het voertuig stappen en worden zij alleen waar nodig geholpen door de chauffeur.

Zorgvervoer 18 jaar en ouder

Het sectorprotocol zorgvervoer van mensen van achttien jaar en ouder kent meer aanpassingen. Zo geldt er geen maximering meer van het aantal personen in het voertuig. Hier werd al eerder op aangedrongen door de sociale partners, omdat de maximering samen met het tekort aan chauffeurs, de toegankelijkheid van het vervoer onder druk zette. Hier wordt nu gehoor aan gegeven. Wel moeten volwassenen – net als kinderen – nog steeds zoveel mogelijk zelf in en uit het voertuig stappen en zelf de gordel omdoen.

Verder blijft het dragen van een chirurgisch mondkapje voor zowel chauffeurs als reizigers verplicht. Als het dragen van een mondkapje niet mogelijk is, hoeft er nu alleen geen afstand meer bewaard te worden van anderen. In het sectorprotocol staat dat dit gezien de huidige vaccinatiegraad en infectiedruk verantwoord is.

Consumententaxi

Voor de consumententaxi gold ook al geen maximale bezetting meer. Alle zitplaatsen mogen worden gebruikt. Als de reiziger alleen is, wordt er wel aangegeven dat deze persoon het best rechts achterin plaats kan nemen om zoveel mogelijk afstand te bewaren. Het dragen van een chirurgisch mondkapje blijft ook hier verplicht voor de chauffeur en een niet-medisch mondkapje voor de reizigers, tenzij er een fysieke afscheiding in de taxi is aangebracht.

Evenals bij het zorgvervoer moeten passagiers van een consumententaxi zoveel mogelijk zelfstandig in- en uitstappen, zelf de gordel omdoen en indien mogelijk zelf bagage in de kofferruimte plaatsen. De regel om als chauffeur niet bij reizigers thuis of op afzetadressen mee naar binnen te gaan vervalt wel. De overige aanvullende richtlijnen – onder meer voor het rolstoelvervoer – blijven onveranderd.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Elisabetta Santangelo

Elisabetta Santangelo is de vaste redacteur van TaxiPro.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.