Leader TaxiPro TV

TVL beëindigd, maar nog steeds geen geld voor taxi- en touringcarbedrijven

Foto: leader TaxiPro TV

Veel taxi- en touringcarbedrijven zijn nog in afwachting van een reactie op de aanvraag of de uitbetaling van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). KNV vindt dit een kwalijke zaak, omdat het al slecht gesteld was met de liquiditeit van bedrijven door eerder tekortschietende steun. 

De TVL werd op 20 mei 2020 aangekondigd als onderdeel van het corona steun- en herstelpakket om ondernemers te helpen bij het betalen van hun vaste bedrijfslasten. Ondernemers die hun omzet met meer dan 30 procent zagen dalen wegens corona, konden hier gebruik van maken. Zo wilde het kabinet zoveel mogelijk in de kern gezonde bedrijven overeind houden.

Met name in deze eerste fase van de coronacrisis schoot deze steun voor kapitaalintensieve bedrijven echter flink tekort, stelt Hilbert Michel van KNV. “De bedragen waren toen niet realistisch in vergelijking met de werkelijke vaste lasten in de sector. Dat werd in het vierde kwartaal pas beter, maar toen gooide de referentiesystematiek roet in het eten. Die referentieperiode zat ook in het eerste kwartaal van 2021 overigens nog in de weg.”

Toch deden ruim 35.000 ondernemers uit verschillende branches een aanvraag voor de subsidieregeling. Nu de economie zich herstelt, is de steunmaatregel opgeheven. Het werk is hiermee alleen niet voorbij voor het Ministerie van Economische Zaken. Door de vele aanvragen lukt het namelijk niet om binnen de beloofde termijn van acht weken een beslissing te nemen over de aanvragen. Hierdoor is de uitbetaling van de steun vertraagd.

Cijfers taxibranche

Bedrijven uit de taxibranche hebben 234 verzoeken tot vaststelling van hun steunbedrag gedaan voor het vierde kwartaal van 2020, waarvan er nog negen in behandeling zijn. Voor het eerste kwartaal van 2021 zijn er 199 verzoeken tot vaststelling gedaan, waarvan er nog 101 behandeld moeten worden.

Lees ook: Kosten taxivervoer stijgen in 2022 met 3,5 procent

Voor het tweede kwartaal waren er vanuit de taxibranche 277 aanvragen, waarvan over 40 nog een beslissing genomen moet worden. Dit aantal lag in het derde kwartaal met 144 een stuk lager, maar ook hiervan zijn er nog 55 in behandeling. In totaal is er al 26 miljoen euro aan TVL uitgekeerd aan taxiondernemers. Hier bovenop is er nog 8,1 miljoen euro aan steun vastgesteld.

Cijfers touringcarbranche

Voor de touringcarbranche zien de cijfers er iets beter uit. Zo zijn alle 223 verzoeken tot vaststelling van het steunbedrag voor het eerste kwartaal in behandeling genomen. Voor de overige periodes zijn er daarentegen wel onbeantwoorde verzoeken. Zo waren er voor het eerste kwartaal 211 verzoeken tot vaststelling, waarvan 91 nog in behandeling en voor het tweede kwartaal 277 waarvan er nog 17 openstaan.

Het aantal aanvragen lag met 197 in het derde kwartaal van 2021 lager dan in het tweede kwartaal, maar hier zijn er weer meer van nog niet behandeld, namelijk 82. Momenteel is er al voor 21 miljoen aan TVL toegekend aan touringcarondernemers. Daarnaast is er nog voor zo’n 8,2 miljoen euro aan steun vastgesteld.

Niet veel meer te doen dan afwachten

Het uitblijven van de TVL-uitbetaling kan volgens Michel in sommige gevallen betekenen dat ondernemers hun verplichtingen zelf niet meer na kunnen komen. “In andere gevallen zullen ze opnieuw in gesprek moeten gaan met hun crediteuren en betalingsperioden verlengen. Na anderhalf jaar lang al overleven is dat het laatste waar je op wacht.”

Er ligt in zijn optiek echter geen tussenoplossing voor de hand. “Het systeem is al zo opgebouwd dat er met voorschotten wordt gewerkt, dus een voorschot op een voorschot ligt niet voor de hand. Het is bovendien een gift van de overheid, een tegemoetkoming. Het is dus niet iets wat je kunt afdwingen. Meer capaciteit vanuit het ministerie gaat er ook niet komen. Dus veel valt er nu niet meer aan te doen dan afwachten.”

VLN-subsidie

Hoewel de generieke steunmaatregelen zijn opgeheven, kunnen taxi- en touringcarondernemers nog wel aanspraak doen op de Vaste Lasten Nachtsluiting horeca (VLN). Deze regeling was bedoeld voor de nachthoreca, maar is nu ook aan te vragen door alle ondernemers die in het vierde kwartaal van 2021 minimaal 50 procent omzetverlies hebben geleden. Het kabinet heeft 180 miljoen euro uitgetrokken voor deze regeling.

Lees ook: Taxicentrales willen ondanks drukte niet terug naar pre-coronacapaciteit

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Elisabetta Santangelo

Elisabetta Santangelo is de vaste redacteur van TaxiPro.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

TVL beëindigd, maar nog steeds geen geld voor taxi- en touringcarbedrijven | TaxiPro
Leader TaxiPro TV

TVL beëindigd, maar nog steeds geen geld voor taxi- en touringcarbedrijven

Foto: leader TaxiPro TV

Veel taxi- en touringcarbedrijven zijn nog in afwachting van een reactie op de aanvraag of de uitbetaling van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). KNV vindt dit een kwalijke zaak, omdat het al slecht gesteld was met de liquiditeit van bedrijven door eerder tekortschietende steun. 

De TVL werd op 20 mei 2020 aangekondigd als onderdeel van het corona steun- en herstelpakket om ondernemers te helpen bij het betalen van hun vaste bedrijfslasten. Ondernemers die hun omzet met meer dan 30 procent zagen dalen wegens corona, konden hier gebruik van maken. Zo wilde het kabinet zoveel mogelijk in de kern gezonde bedrijven overeind houden.

Met name in deze eerste fase van de coronacrisis schoot deze steun voor kapitaalintensieve bedrijven echter flink tekort, stelt Hilbert Michel van KNV. “De bedragen waren toen niet realistisch in vergelijking met de werkelijke vaste lasten in de sector. Dat werd in het vierde kwartaal pas beter, maar toen gooide de referentiesystematiek roet in het eten. Die referentieperiode zat ook in het eerste kwartaal van 2021 overigens nog in de weg.”

Toch deden ruim 35.000 ondernemers uit verschillende branches een aanvraag voor de subsidieregeling. Nu de economie zich herstelt, is de steunmaatregel opgeheven. Het werk is hiermee alleen niet voorbij voor het Ministerie van Economische Zaken. Door de vele aanvragen lukt het namelijk niet om binnen de beloofde termijn van acht weken een beslissing te nemen over de aanvragen. Hierdoor is de uitbetaling van de steun vertraagd.

Cijfers taxibranche

Bedrijven uit de taxibranche hebben 234 verzoeken tot vaststelling van hun steunbedrag gedaan voor het vierde kwartaal van 2020, waarvan er nog negen in behandeling zijn. Voor het eerste kwartaal van 2021 zijn er 199 verzoeken tot vaststelling gedaan, waarvan er nog 101 behandeld moeten worden.

Lees ook: Kosten taxivervoer stijgen in 2022 met 3,5 procent

Voor het tweede kwartaal waren er vanuit de taxibranche 277 aanvragen, waarvan over 40 nog een beslissing genomen moet worden. Dit aantal lag in het derde kwartaal met 144 een stuk lager, maar ook hiervan zijn er nog 55 in behandeling. In totaal is er al 26 miljoen euro aan TVL uitgekeerd aan taxiondernemers. Hier bovenop is er nog 8,1 miljoen euro aan steun vastgesteld.

Cijfers touringcarbranche

Voor de touringcarbranche zien de cijfers er iets beter uit. Zo zijn alle 223 verzoeken tot vaststelling van het steunbedrag voor het eerste kwartaal in behandeling genomen. Voor de overige periodes zijn er daarentegen wel onbeantwoorde verzoeken. Zo waren er voor het eerste kwartaal 211 verzoeken tot vaststelling, waarvan 91 nog in behandeling en voor het tweede kwartaal 277 waarvan er nog 17 openstaan.

Het aantal aanvragen lag met 197 in het derde kwartaal van 2021 lager dan in het tweede kwartaal, maar hier zijn er weer meer van nog niet behandeld, namelijk 82. Momenteel is er al voor 21 miljoen aan TVL toegekend aan touringcarondernemers. Daarnaast is er nog voor zo’n 8,2 miljoen euro aan steun vastgesteld.

Niet veel meer te doen dan afwachten

Het uitblijven van de TVL-uitbetaling kan volgens Michel in sommige gevallen betekenen dat ondernemers hun verplichtingen zelf niet meer na kunnen komen. “In andere gevallen zullen ze opnieuw in gesprek moeten gaan met hun crediteuren en betalingsperioden verlengen. Na anderhalf jaar lang al overleven is dat het laatste waar je op wacht.”

Er ligt in zijn optiek echter geen tussenoplossing voor de hand. “Het systeem is al zo opgebouwd dat er met voorschotten wordt gewerkt, dus een voorschot op een voorschot ligt niet voor de hand. Het is bovendien een gift van de overheid, een tegemoetkoming. Het is dus niet iets wat je kunt afdwingen. Meer capaciteit vanuit het ministerie gaat er ook niet komen. Dus veel valt er nu niet meer aan te doen dan afwachten.”

VLN-subsidie

Hoewel de generieke steunmaatregelen zijn opgeheven, kunnen taxi- en touringcarondernemers nog wel aanspraak doen op de Vaste Lasten Nachtsluiting horeca (VLN). Deze regeling was bedoeld voor de nachthoreca, maar is nu ook aan te vragen door alle ondernemers die in het vierde kwartaal van 2021 minimaal 50 procent omzetverlies hebben geleden. Het kabinet heeft 180 miljoen euro uitgetrokken voor deze regeling.

Lees ook: Taxicentrales willen ondanks drukte niet terug naar pre-coronacapaciteit

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Elisabetta Santangelo

Elisabetta Santangelo is de vaste redacteur van TaxiPro.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.