Standplaats Amsterdam CS

Taxicentrales willen ondanks drukte niet terug naar pre-coronacapaciteit

Bron: TaxiPro (VK)

Door de verplichte sluiting van de horeca om middernacht hebben taxi’s in de weekenden te maken met één groot piekmoment. Maar omdat er nu minder chauffeurs actief zijn in de branche, wordt er vaker ‘nee’ verkocht. Toch willen taxicentrales niet terug naar de capaciteit die zij voor corona hadden. 

Nu corona op zijn retour is en de maatregelen steeds verder worden teruggedrongen, neemt de vraag naar straattaxivervoer toe. Waar dit doordeweeks voor taxicentrales nog prima te managen is, ontstaat er rond middernacht grote drukte. Hedy Borreman, directeur van TCA, legt uit dat zij op vrijdag en zaterdag rond die tijd één groot spitsmoment hebben. “Normaal gesproken was dit verspreid tussen een uur of 23.00 uur ’s avonds en 4.00 uur ’s nachts, maar nu komt er veel meer vraag tegelijkertijd.”

Het feit dat er veel chauffeurs in coronatijd zijn uitgestroomd, is op dat piekmoment goed voelbaar. De verwachting is echter dat de situatie zal verbeteren wanneer ook de maatregelen voor het nachtleven worden opgeheven. Haastig op zoek gaan naar chauffeurs is volgens Gamis El Bouakili, directeur van SchipholTaxi en TCS, dan ook niet nodig. “De branche zou zich sowieso moeten afvragen of het goed is om de capaciteit af te stemmen op deze pieken, zoals in het verleden werd gedaan. De rest van de week heb je dan namelijk te maken met overcapaciteit en daardoor overlast.”

Kijken naar de gemiddelde vraag in de hele week

Volgens El Bouakili is het gezonder om te kijken naar de gemiddelde vraag van een hele week. Borreman is het hiermee eens. “Het werk zou te behappen moeten zijn met het huidige aantal chauffeurs, maar door de verplichte horecasluiting om twaalf uur nu even niet. Binnen ons bedrijf hebben we echter al voor de coronacrisis gezegd dat we een te groot aanbod hebben, dus misschien ligt de waarheid ergens in het midden.”

Op het moment dat er weer meer spreiding is, zal het volgens haar beter gaan. “Dan zul je zien dat het zelfs met het huidige aantal chauffeurs lukt om te voldoen aan de vraag. Dan pakt eenzelfde chauffeur namelijk twee of drie ritten achter elkaar, terwijl je nu voor hetzelfde aantal mensen drie taxi’s nodig hebt.” De vraag is alleen nog niet op het niveau van voor corona en zal de komende tijd naar verwachting verder toenemen.

Dit leidt echter niet tot zorgen bij El Bouakili. “De vraag neemt toe, maar het aanbod tegelijkertijd ook. Ik zie een autonoom herstel van de markt. Het verloopt geleidelijk. Ik denk daarom dat de groeiende vraag – met de pieken achterwege gelaten – opgevangen zal worden door de toestroom en het herintreden van chauffeurs.”

Verschil met het zorgvervoer

De situatie op de straattaximarkt is volgens El Bouakili anders dan in het zorgvervoer. Veel zorgvervoerchauffeurs hebben gedurende de coronacrisis namelijk werk in een andere branche gevonden en keren nauwelijks terug. “Dit zijn veelal chauffeurs in loondienst. Zij laten de zekerheid die ze hebben gevonden in een andere sector wellicht niet zo gauw los om weer de uitdaging aan te gaan in de taxibranche.”

De straattaximarkt kent daarentegen veel zpp’ers die tijdens de coronacrisis gebruik hebben gemaakt van de Tozo-regeling. “Zij zijn in mindere mate op zoek zijn gegaan naar een andere baan. Nu de overheidssteun is beëindigd en er langzaam weer meer kan, zie je hen terugkomen in de branche.” Ook Borreman merkt op dat chauffeurs hun auto in coronatijd geschorst hadden en deze nu weer in gebruik hebben genomen. “Maar er zijn ook chauffeurs die weer investeren in een voertuig en, al dan niet opnieuw, op de straattaximarkt aan de slag gaan.”

Aanbesteden van standplaatsen en uniforme regelgeving

Op het eerste oog lijkt de situatie op de straattaximarkt dus niet zorgelijk, maar volgens de twee directeuren zijn er nog genoeg zaken die verbeterd kunnen worden. Zo stelt El Bouakili dat als hij aan het roer zou staan bij de overheid, hij in zou zetten op marktwerking. “Ik zou bijvoorbeeld kiezen voor het aanbesteden van standplaatsen. Dan kan je namelijk eisen stellen aan een standplaats en hebben bedrijven die een standplaats gegund krijgen er baat bij om een bepaalde kwaliteit te leveren. Dat is nu niet zo.”

De huidige situatie vergelijkt hij met “gescheiden afval ophalen, om bij het eindstation alles weer bij elkaar te gooien”. De wet- en regelgeving die geldt voor de straattaximarkt kent een scheiding tussen de opstapmarkt en de bestelmarkt. “In de praktijk blijkt alleen dat de consument dit verschil niet opmerkt. Zij hebben vervoer nodig en steken hun hand op. Je kan dan als chauffeur niet eens uitleggen dat je niet mag stoppen omdat je de bestelwerk doet. Het is veel te gecompliceerd.”

Borreman is het hiermee eens. “Platformchauffeurs bieden nu vaak ritten aan op de opstapmarkt, terwijl dit niet mag.” Deze chauffeurs worden weinig gecontroleerd, stelt zij. “Ik hoor van onze chauffeurs dat als ze controleren, dit vaak TTO-taxi’s zijn. Dit moet veranderen.” Het begint volgens haar echter bij het gelijktrekken van de regels voor de gehele consumentenmarkt. “Want als een platformchauffeur door rood rijdt, krijgt hij gewoon een geldboete terwijl onze chauffeurs een week geschorst moeten worden.”

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Elisabetta Santangelo

Elisabetta Santangelo is de vaste redacteur van TaxiPro.

1 reactie op “Taxicentrales willen ondanks drukte niet terug naar pre-coronacapaciteit”

Henry van der Aa|21.10.21|12:49

Het wordt tijd voor echt iets nieuws > misschien een Taxi op 5 wielen ?

Taxicentrales willen ondanks drukte niet terug naar pre-coronacapaciteit | TaxiPro
Standplaats Amsterdam CS

Taxicentrales willen ondanks drukte niet terug naar pre-coronacapaciteit

Bron: TaxiPro (VK)

Door de verplichte sluiting van de horeca om middernacht hebben taxi’s in de weekenden te maken met één groot piekmoment. Maar omdat er nu minder chauffeurs actief zijn in de branche, wordt er vaker ‘nee’ verkocht. Toch willen taxicentrales niet terug naar de capaciteit die zij voor corona hadden. 

Nu corona op zijn retour is en de maatregelen steeds verder worden teruggedrongen, neemt de vraag naar straattaxivervoer toe. Waar dit doordeweeks voor taxicentrales nog prima te managen is, ontstaat er rond middernacht grote drukte. Hedy Borreman, directeur van TCA, legt uit dat zij op vrijdag en zaterdag rond die tijd één groot spitsmoment hebben. “Normaal gesproken was dit verspreid tussen een uur of 23.00 uur ’s avonds en 4.00 uur ’s nachts, maar nu komt er veel meer vraag tegelijkertijd.”

Het feit dat er veel chauffeurs in coronatijd zijn uitgestroomd, is op dat piekmoment goed voelbaar. De verwachting is echter dat de situatie zal verbeteren wanneer ook de maatregelen voor het nachtleven worden opgeheven. Haastig op zoek gaan naar chauffeurs is volgens Gamis El Bouakili, directeur van SchipholTaxi en TCS, dan ook niet nodig. “De branche zou zich sowieso moeten afvragen of het goed is om de capaciteit af te stemmen op deze pieken, zoals in het verleden werd gedaan. De rest van de week heb je dan namelijk te maken met overcapaciteit en daardoor overlast.”

Kijken naar de gemiddelde vraag in de hele week

Volgens El Bouakili is het gezonder om te kijken naar de gemiddelde vraag van een hele week. Borreman is het hiermee eens. “Het werk zou te behappen moeten zijn met het huidige aantal chauffeurs, maar door de verplichte horecasluiting om twaalf uur nu even niet. Binnen ons bedrijf hebben we echter al voor de coronacrisis gezegd dat we een te groot aanbod hebben, dus misschien ligt de waarheid ergens in het midden.”

Op het moment dat er weer meer spreiding is, zal het volgens haar beter gaan. “Dan zul je zien dat het zelfs met het huidige aantal chauffeurs lukt om te voldoen aan de vraag. Dan pakt eenzelfde chauffeur namelijk twee of drie ritten achter elkaar, terwijl je nu voor hetzelfde aantal mensen drie taxi’s nodig hebt.” De vraag is alleen nog niet op het niveau van voor corona en zal de komende tijd naar verwachting verder toenemen.

Dit leidt echter niet tot zorgen bij El Bouakili. “De vraag neemt toe, maar het aanbod tegelijkertijd ook. Ik zie een autonoom herstel van de markt. Het verloopt geleidelijk. Ik denk daarom dat de groeiende vraag – met de pieken achterwege gelaten – opgevangen zal worden door de toestroom en het herintreden van chauffeurs.”

Verschil met het zorgvervoer

De situatie op de straattaximarkt is volgens El Bouakili anders dan in het zorgvervoer. Veel zorgvervoerchauffeurs hebben gedurende de coronacrisis namelijk werk in een andere branche gevonden en keren nauwelijks terug. “Dit zijn veelal chauffeurs in loondienst. Zij laten de zekerheid die ze hebben gevonden in een andere sector wellicht niet zo gauw los om weer de uitdaging aan te gaan in de taxibranche.”

De straattaximarkt kent daarentegen veel zpp’ers die tijdens de coronacrisis gebruik hebben gemaakt van de Tozo-regeling. “Zij zijn in mindere mate op zoek zijn gegaan naar een andere baan. Nu de overheidssteun is beëindigd en er langzaam weer meer kan, zie je hen terugkomen in de branche.” Ook Borreman merkt op dat chauffeurs hun auto in coronatijd geschorst hadden en deze nu weer in gebruik hebben genomen. “Maar er zijn ook chauffeurs die weer investeren in een voertuig en, al dan niet opnieuw, op de straattaximarkt aan de slag gaan.”

Aanbesteden van standplaatsen en uniforme regelgeving

Op het eerste oog lijkt de situatie op de straattaximarkt dus niet zorgelijk, maar volgens de twee directeuren zijn er nog genoeg zaken die verbeterd kunnen worden. Zo stelt El Bouakili dat als hij aan het roer zou staan bij de overheid, hij in zou zetten op marktwerking. “Ik zou bijvoorbeeld kiezen voor het aanbesteden van standplaatsen. Dan kan je namelijk eisen stellen aan een standplaats en hebben bedrijven die een standplaats gegund krijgen er baat bij om een bepaalde kwaliteit te leveren. Dat is nu niet zo.”

De huidige situatie vergelijkt hij met “gescheiden afval ophalen, om bij het eindstation alles weer bij elkaar te gooien”. De wet- en regelgeving die geldt voor de straattaximarkt kent een scheiding tussen de opstapmarkt en de bestelmarkt. “In de praktijk blijkt alleen dat de consument dit verschil niet opmerkt. Zij hebben vervoer nodig en steken hun hand op. Je kan dan als chauffeur niet eens uitleggen dat je niet mag stoppen omdat je de bestelwerk doet. Het is veel te gecompliceerd.”

Borreman is het hiermee eens. “Platformchauffeurs bieden nu vaak ritten aan op de opstapmarkt, terwijl dit niet mag.” Deze chauffeurs worden weinig gecontroleerd, stelt zij. “Ik hoor van onze chauffeurs dat als ze controleren, dit vaak TTO-taxi’s zijn. Dit moet veranderen.” Het begint volgens haar echter bij het gelijktrekken van de regels voor de gehele consumentenmarkt. “Want als een platformchauffeur door rood rijdt, krijgt hij gewoon een geldboete terwijl onze chauffeurs een week geschorst moeten worden.”

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Elisabetta Santangelo

Elisabetta Santangelo is de vaste redacteur van TaxiPro.

1 reactie op “Taxicentrales willen ondanks drukte niet terug naar pre-coronacapaciteit”

Henry van der Aa|21.10.21|12:49

Het wordt tijd voor echt iets nieuws > misschien een Taxi op 5 wielen ?