Chauffeur, bestuurder

FNV Taxi boos om ‘lege’ cao-voorstellen werkgevers

Chauffeur, bestuurder. Foto: iStock / Dusan Petkovic (onbeperkt gebruik)

Volgens vakbond FNV is werkgeversorganisatie KNV de onderhandelingen voor een nieuwe cao Taxivervoer begonnen zonder echte voorstellen te doen. De bond vindt dat de taxisector zijn werknemers niet serieus neemt en geeft aan dit gedrag niet te accepteren.

Cao-onderhandelingen beginnen doorgaans met het uitwisselen van de wederzijdse voorstellen. De vakbonden en werkgeversorganisaties zeggen dan welke afspraken ze in de nieuwe cao willen hebben. FNV Taxi stelde een document op met daarin achttien punten voor een cao met een looptijd van één jaar. De bond wil onder meer dat de lonen elk jaar automatisch worden aangepast om de koopkracht op peil te houden. Verder stelt FNV voor dat er een minimumuurloon van 14 euro bruto komt en dat er afspraken worden gemaakt over zaken als flexibiliteit, arbeidstijd, standplaatsen, woon-werkverkeer en het laden van elektrische voertuigen.

Cao verder niet wijzigen

Tegenover de achttien punten van FNV staan er vier van KNV Zorgvervoer en Taxi. En daaruit blijkt wel dat de partijen in elk geval aan het begin van dit traject ver uit elkaar staan. Feitelijk stellen de werkgevers maar drie wijzigingen voor: een looptijd van twee jaar, een loonstijging die past in de algemene loonaanpassing en afspraken over de verloonde tijd. Punt 4 luidt: “We stellen voor om de cao verder niet te wijzigen.”

Het ontbreekt ook aan verdere voorstellen omdat de werkgevers veel waarde hechten aan de afgesproken visie op de toekomst van de sector. In de brief met voorstellen schrijft KNV dat die nog in ontwikkeling is. De brancheorganisatie pleit daarom nu voor rust en weinig cao-wijzigingen, zodat de veranderingen straks ineens goed doorgevoerd kunnen worden. Tijdens de gesprekken kan KNV overigens wel aanvullende voorstellen doen.

Inflatie komt hard aan

De werkgevers geven in hun brief aan dat de coronacrisis nog altijd grote gevolgen heeft in de sector en dat er verder problemen zijn met onder meer stijgende kosten en gebrek aan personeel. De vakbond wijst er juist op dat de hoge inflatie juist voor veel mensen met een betrekkelijk laag inkomen extra hard aankomt en dat die klappen in een nieuwe cao Taxivervoer opgevangen moeten worden. De bond vindt dat de werkgevers zich achter de genoemde uitdagingen verschuilen om maar geen echte voorstellen te hoeven doen.

“Ze willen vooral duidelijk maken dat ze in zwaar weer zitten vanwege corona, de hoge inflatie en de alsmaar stijgende brandstofprijzen. Dat jij als werknemer ook je huur en energierekening moet betalen en ook graag wilt blijven eten, wordt niet gezien”, aldus FNV. “Wij accepteren dit gedrag van de werkgevers niet. Wij willen dat ze ons serieus nemen en met een fatsoenlijk voorstel komen.”

Los van het feit dat de partijen dit keer extra ver uit elkaar lijken te staan, komt het vaker voor dat de taxivakbond het uitwisselen van de voorstellen voor de nieuwe cao aangrijpt om aandacht voor de standpunten en de onderhandelingen te vragen. KNV geeft aan op dit moment verder niet te willen reageren op de kwestie.

Lees ook:

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is redacteur bij ProMedia, de uitgeverij van TaxiPro.

8 reacties op “FNV Taxi boos om ‘lege’ cao-voorstellen werkgevers”

Marco van der Spek-Stikkelorum|02.06.22|13:04

Hoop dat de vakbond weet dat KNV als brancheorganisatie ook niet alle werkgevers vertegenwoordigd en niet vertegenwoordige partijen ook uitnodigt bij de onderhandelingen. Zo is het grootste publieke vervoersbedrijf op doelgroepenvervoer geen lid. Niet omdat ze dat niet willen, maar omdat KNV enkel werkgevers wenst te vertegenwoordigen die een winstoogmerk hebben.

Peter Vriens|02.06.22|14:01

@ Marco,
De inkoop bedrijven willen het liefst zo onverantwoordelijk laag mogelijk inkopen, over de rug van vervoerders met hun personeel.
Vermeld dat ook even.
“Lege” cao voorstellen zijn een rechtstreeks gevolg van aanbestedingen .
Misschien worden inkopers wakker wanneer de schoolkinderen niet meer vervoerd gaan worden, net als
wat gaande is op schiphol.

Richardwalstro Jaasma|02.06.22|14:21

Hallo allemaal
Denk ook even aan de kleine taxiondernemers die grote moeite hebben met de ondanks afgesproken verloonde tijd zorg en taxivervoer
Hier moet absoluut een einde aan komen, dit is niet in te plannen bij kleinere taxi ondernemingen,dit kost kwaliteit, klanten, service ,minder uren voor chauffeurs ,geld en onnodige wachttijden van klanten,terwijl dit ook anders kan!!
Knv denkt zeker niet aan de kleinere taxiondernemingen dus moet er wat gebeuren!
Taxi Richard sneek.

Marco van der Spek-Stikkelorum|03.06.22|09:09

@Peter Overheden zijn verplicht aan te besteden en het ontbreekt eerder vaak aan een objectief wegingskader qua kwaliteit. Bovendien zijn maar weinig marktpartijen echt bereid tot het transparant inzicht geven in de kosten. Was één van de redenen om het vervoer als regionale overheid in onze regio volledig zelf ter hand te nemen. Daarbij zijn overheden helaas geen onderhandelingspartner bij de CAO en die kans lag er nu wel, maar is rücksichtslos door KNV van de hand gewezen.

Peter Vriens|03.06.22|10:07

@ Marco,
Aanbesteden is niet de enige manier.
Dan moeten overheden deze wel willen gebruiken.
Ze maken liever gebruik van de mooie offerte’s van inkoopbedrijven die barstens vol met eisen staan. Die werken na 25 jaar aanbesteden nog steeds niet.
Niemand, ( inkoopbedrijven / ambtenaren) worden daarop aangesproken.
Erger nog, er is onderhand geen deugdelijk alternatief meer te vinden en is dit vervoer afhankelijk geworden van een paar grote vervoerbedrijven met contracten van 5 jaar of meer.

Marco van der Spek-Stikkelorum|03.06.22|11:29

@Peter, ben benieuw naar de manier waar je op doelt. Enige andere rechtmatige mogelijkheid die overheden hebben is inbesteden (zelf doen) en dat doet slecht een regio in nederland. Overigens worden inkopers en ambtenaren regelmatig aangesproken al dan niet via gerechtelijke procedures. Vanochtend nog de uitspraak van de gemeente den Haag doorgenomen. Overigens zijn lange contracten een specifiek verzoek van de AIM en ook beter voor het rijdend personeel.

Taxi Volendam|05.06.22|13:58

@ Van der Spek-Stikkelorum

Wat is er mis aan een winstoogmerk ?
Waarom zou een werkgevers organisatie hulp bieden aan niet vertegenwoordige partijen, welke bedoeld u ?
Moeten dan “z.g.” bedrijven zonder winstoogmerk steun genieten van een werkgevers organisatie?
Het gaat hier om ‘lege’ cao-voorstellen die uiteindelijk het gevolg zijn van aanbestedingen.
U probeert problemen af te schuiven op Overheden, Bonden en KNV, terwijl U wil scoren voor eigen gewin
door de bal bij anderen te leggen.

Marco van der Spek-Stikkelorum|08.06.22|11:46

@taxi volendam Er is op zichzelf niets mis met het al dan niet voeren van een winstoogmerk.Er werken echter gewoon medewerkers de onder de CAO ressorteren en die dienen ook gewoon om een goede manier vertegenwoordigd te worden. Deel uw mening niet dat het enkel het gevolg is van aanbestedingen. Ik zou niet weten welk gewin ik zou nastreven.Ik wens gewoon een goede CAO en een fatsoenlijke vertegenwoordiging voor mijn collega’s. Het feit dat de CAO-voorstellen leeg zijn is niet aan hen te wijten.