Milieu-investeringsaftrek voor uitstootvrij taxi’s effectief

Bron: EVConsult

Dankzij de milieu-investeringsaftrek (MIA) zijn kleine uitstootvrije taxibussen concurrerender geworden dan de dieselvariant. Het is dus een effectieve regeling, al valt de informatievoorziening erover nog te verbeteren. Ook zien ondernemers de koppeling van de hoogte van de uitkering en de winstgevendheid van hun bedrijf als knelpunt.

Dat zijn enkele conclusies uit het onderzoek ‘MIA-regeling elektrische taxi’s en personenbussen’ van CE Delft. Het is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Financiën die wilde weten wat het effect is van de subsidieregeling die per 1 januari 2020 is ingevoerd.

Gemiddeld voordeel per voertuig

Sinds de milieu-investeringsaftrek bestaat hebben taxiondernemers gemiddeld een netto voordeel behaald dat ligt tussen de 2.250 en 2.700 euro op de aanschaf van een uitstootvrije personenautotaxi. Voor emissieloze taxibussen lag het gemiddelde voordeel sinds 2020 tussen de 3.250 en 3.750 euro. Er zijn in 2020 in totaal 336 uitstootvrije personenautotaxi’s en taxibussen aangeschaft waarvoor milieu-investeringsaftrek is toegekend. Het gaat om 86 personenautotaxi’s en 250 taxibussen.

Uit cijfers uit een ander onderzoek van RVO blijkt dat er in 2020 in totaal 800 nieuwe taxi’s op de markt zijn gekomen, waarvan er zo’n 600 uitstootvrij waren. Van die 600 uitstootvrije taxi’s is 55 procent aangeschaft met ondersteuning van een milieusubsidie.

Fiscaal aantrekkelijk maken

Gelijktijdig met de afschaffing van de bpm-teruggaaf voor taxi’s en openbaar vervoer is de MIA-regeling er in januari 2020 gekomen. Daarmee wilde het ministerie de aanschaf van uitstootvrije taxi’s en taxibussen fiscaal aantrekkelijker maken om ondernemers te stimuleren over te stappen naar schonere voertuigen. In het Bestuursakkoord Zero Emissie Doelgroepenvervoer (BAZED) is immers afgesproken dat de alle betrokken partijen ernaar streven dat het taxivervoer uiterlijk vanaf 1 januari 2025 volledig uitstootvrij is. Met de taxibranche en betrokken gemeenten heeft het kabinet afgesproken dat nieuwe taxi’s al vanaf 2025 uitstootvrij zijn in die gemeenten.

Naar aanleiding van vragen van de Tweede Kamerleden Van Weyenberg en Omzigt  bij de behandeling van het Belastingplan 2020 heeft de toenmalige staatssecretaris van Financiën toegezegd om het aanbod van uitstootvrije taxi’s te gaan monitoren. Daarom heeft het ministerie onderzoek laten uitvoeren door CE Delft.

Koppeling met winstgevendheid nadeel

Gekeken naar de gehele levensduur van een voertuig (de zogeheten Total Cost of Ownership) zijn kleine uitstootvrije taxibussen dankzij de MIA-regeling concurrerender geworden dan een dieselvoertuig, concluderen de onderzoekers. Bij kleine uitstootvrije personenautotaxi’s was dat zonder milieu-investeringsaftrek al het geval.

In het onderzoek zijn ook interviews gehouden met taxiondernemers. Daaruit komt naar voren dat vervoerders wel blij zijn met MIA, maar dat de regeling niet doorslaggevend was om te kiezen voor een uitstootvrije auto of bus. Ze noemen wel als nadeel dat de uitkering van de MIA afhankelijk is van de winstgevendheid van hun bedrijf. En die winstgevendheid stond door de coronacrisis nogal onder druk sinds de invoering van de regeling. Ondernemers zouden liever een regeling hebben waarbij ze op voorhand weten op welk subsidiebedrag ze kunnen rekenen. De onderzoekers vinden daarom dat het ministerie zou moeten kijken of er niet een andere regeling kan komen die niet afhankelijk is van het bedrijfsresultaat.

Een ander knelpunt dat de ondervraagde ondernemers noemen is de lage actieradius van verschillende uitstootvrije taxibussen die geschikt zijn voor rolstoelen in 2020. Die was vaak te laag om de voertuigen echt in de praktijk te kunnen inzetten. Inmiddels is het aanbod van geschikte rolstoelbussen toegenomen. Ze hebben doorgaans ook een grotere actieradius.

Informatievoorziening

In hun aanbevelingen wijzen de onderzoekers erop de informatievoorziening over de regeling beter kan. Ze denken dat de regeling effectiever is als ondernemers meer duidelijkheid krijgen over het maximale bedrag dat kan worden aangevraagd. Een optie is om de aanmeldformulieren aan te passen.

In een brief aan de Tweede Kamer noemt staatssecretaris Marnix van Rij van Financiën de MIA-regeling effectief. Een deel van de aanbevelingen van de onderzoekers is inmiddels al overgenomen, schrijft hij. Zo zijn de aanvraagformulieren verduidelijkt, evenals de informatie op de website.

Lees ook

Subsidie voor elektrische taxi en rolstoeltaxibus

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Yvonne Ton

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Milieu-investeringsaftrek voor uitstootvrij taxi’s effectief | TaxiPro

Milieu-investeringsaftrek voor uitstootvrij taxi’s effectief

Bron: EVConsult

Dankzij de milieu-investeringsaftrek (MIA) zijn kleine uitstootvrije taxibussen concurrerender geworden dan de dieselvariant. Het is dus een effectieve regeling, al valt de informatievoorziening erover nog te verbeteren. Ook zien ondernemers de koppeling van de hoogte van de uitkering en de winstgevendheid van hun bedrijf als knelpunt.

Dat zijn enkele conclusies uit het onderzoek ‘MIA-regeling elektrische taxi’s en personenbussen’ van CE Delft. Het is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Financiën die wilde weten wat het effect is van de subsidieregeling die per 1 januari 2020 is ingevoerd.

Gemiddeld voordeel per voertuig

Sinds de milieu-investeringsaftrek bestaat hebben taxiondernemers gemiddeld een netto voordeel behaald dat ligt tussen de 2.250 en 2.700 euro op de aanschaf van een uitstootvrije personenautotaxi. Voor emissieloze taxibussen lag het gemiddelde voordeel sinds 2020 tussen de 3.250 en 3.750 euro. Er zijn in 2020 in totaal 336 uitstootvrije personenautotaxi’s en taxibussen aangeschaft waarvoor milieu-investeringsaftrek is toegekend. Het gaat om 86 personenautotaxi’s en 250 taxibussen.

Uit cijfers uit een ander onderzoek van RVO blijkt dat er in 2020 in totaal 800 nieuwe taxi’s op de markt zijn gekomen, waarvan er zo’n 600 uitstootvrij waren. Van die 600 uitstootvrije taxi’s is 55 procent aangeschaft met ondersteuning van een milieusubsidie.

Fiscaal aantrekkelijk maken

Gelijktijdig met de afschaffing van de bpm-teruggaaf voor taxi’s en openbaar vervoer is de MIA-regeling er in januari 2020 gekomen. Daarmee wilde het ministerie de aanschaf van uitstootvrije taxi’s en taxibussen fiscaal aantrekkelijker maken om ondernemers te stimuleren over te stappen naar schonere voertuigen. In het Bestuursakkoord Zero Emissie Doelgroepenvervoer (BAZED) is immers afgesproken dat de alle betrokken partijen ernaar streven dat het taxivervoer uiterlijk vanaf 1 januari 2025 volledig uitstootvrij is. Met de taxibranche en betrokken gemeenten heeft het kabinet afgesproken dat nieuwe taxi’s al vanaf 2025 uitstootvrij zijn in die gemeenten.

Naar aanleiding van vragen van de Tweede Kamerleden Van Weyenberg en Omzigt  bij de behandeling van het Belastingplan 2020 heeft de toenmalige staatssecretaris van Financiën toegezegd om het aanbod van uitstootvrije taxi’s te gaan monitoren. Daarom heeft het ministerie onderzoek laten uitvoeren door CE Delft.

Koppeling met winstgevendheid nadeel

Gekeken naar de gehele levensduur van een voertuig (de zogeheten Total Cost of Ownership) zijn kleine uitstootvrije taxibussen dankzij de MIA-regeling concurrerender geworden dan een dieselvoertuig, concluderen de onderzoekers. Bij kleine uitstootvrije personenautotaxi’s was dat zonder milieu-investeringsaftrek al het geval.

In het onderzoek zijn ook interviews gehouden met taxiondernemers. Daaruit komt naar voren dat vervoerders wel blij zijn met MIA, maar dat de regeling niet doorslaggevend was om te kiezen voor een uitstootvrije auto of bus. Ze noemen wel als nadeel dat de uitkering van de MIA afhankelijk is van de winstgevendheid van hun bedrijf. En die winstgevendheid stond door de coronacrisis nogal onder druk sinds de invoering van de regeling. Ondernemers zouden liever een regeling hebben waarbij ze op voorhand weten op welk subsidiebedrag ze kunnen rekenen. De onderzoekers vinden daarom dat het ministerie zou moeten kijken of er niet een andere regeling kan komen die niet afhankelijk is van het bedrijfsresultaat.

Een ander knelpunt dat de ondervraagde ondernemers noemen is de lage actieradius van verschillende uitstootvrije taxibussen die geschikt zijn voor rolstoelen in 2020. Die was vaak te laag om de voertuigen echt in de praktijk te kunnen inzetten. Inmiddels is het aanbod van geschikte rolstoelbussen toegenomen. Ze hebben doorgaans ook een grotere actieradius.

Informatievoorziening

In hun aanbevelingen wijzen de onderzoekers erop de informatievoorziening over de regeling beter kan. Ze denken dat de regeling effectiever is als ondernemers meer duidelijkheid krijgen over het maximale bedrag dat kan worden aangevraagd. Een optie is om de aanmeldformulieren aan te passen.

In een brief aan de Tweede Kamer noemt staatssecretaris Marnix van Rij van Financiën de MIA-regeling effectief. Een deel van de aanbevelingen van de onderzoekers is inmiddels al overgenomen, schrijft hij. Zo zijn de aanvraagformulieren verduidelijkt, evenals de informatie op de website.

Lees ook

Subsidie voor elektrische taxi en rolstoeltaxibus

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Yvonne Ton

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.