Taxichauffeur Rob Krabben
Vrijwillige vervoersdiensten

Taxichauffeur Rob Krabben niet blij met komst AutoMaatje: ‘Verkapt taxivervoer’

Taxichauffeur Rob Krabben bij het gemeentehuis Oost Gelre. Foto: Olivier Smits

Taxichauffeur Rob Krabben is helemaal klaar met de opkomst van vrijwillige vervoersdiensten. Eind vorig jaar heeft zijn gemeente, Oost Gelre, besloten de pilot ANWB AutoMaatje uit te rollen. Volgens hem is dit een vorm van illegaal taxivervoer. Daarom gaat hij met de gemeente in gesprek om dit onderwerp aan te kaarten. “Dit speelt onder veel taxibedrijven in Nederland.”

Woedend is hij, taxichauffeur Rob Krabben uit Oost Gelre. Eind november is die gemeente gestart met de pilot ANWB AutoMaatje, een vervoersdienst waarbij vrijwillige chauffeurs minder mobiele plaatsgenoten vervoeren. De vrijwillige chauffeurs maken gebruik van een eigen auto en rekenen 0,35 euro per gereden kilometer.

Oneerlijke concurrentie

“Het is gewoon illegaal taxivervoer”, zegt Krabben daarover terwijl hij een papiertje uit zijn binnenzak haalt. Op dat papiertje beschrijft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) wat een snorder is en wat illegaal taxivervoer inhoudt. Eerder betitelde hij dergelijke vervoersdiensten als “oneerlijke concurrentie” en “broodroof”. Hij is nog altijd diezelfde mening toegedaan.

Volgens Krabben verdwijnen traditionele taxibedrijven door dit soort vrijwillige vervoersdiensten, zeker in gebieden als de Achterhoek. Hij neemt het zijn gemeente dan ook kwalijk dat ze niet eerst hebben gekeken naar traditionele taxibedrijven, die de regio rijk is. “Wij zijn dan wel ondernemers, maar we hoeven natuurlijk ook weer niet het goud te verdienen. Ik was een prima partner voor de gemeente geweest om mensen, die vanwege een beperking mindervalide zijn, voor minder geld te rijden. Ik heb namelijk ook nog een sociaal aspect in mij zitten.”

Daarom steekt het Krabben dat de gemeente hem niet betrokken heeft bij het besluit om AutoMaatje uit te rollen. “Taxibedrijven die nu nog bestaan, zouden allemaal blij zijn als de gemeente met hen de samenwerking zoekt. Je zou bijvoorbeeld een project kunnen starten waarbij passagiers, tegen een vastgesteld bedrag, binnen de betreffende gemeente worden vervoerd. Zo’n rit kan een tientje kosten, waarbij vijf euro naar de chauffeur gaat en die andere vijf door de gemeente wordt opgehoest. Zo’n samenwerking is interessant voor taxibedrijven. Alles is onderhandelbaar. Ik hoop dat ze inzien dat ze toch eens een keer met taxibedrijven om de tafel moeten gaan zitten.”

Illegaal taxivervoer

Het zijn enkele punten die Rob Krabben tijdens het gesprek met de gemeente Oost Gelre te berde brengt. Tijdens het gesprek wijst hij de twee afgevaardigden van de gemeente tevens op de regelgeving waar hij zich als taxichauffeur aan moet houden. “Wij als taxivervoerders moeten ons aan alle regels houden, anders krijgen wij een boete van het ILT”, zegt hij tegen het tweetal. “Als ik kijk naar alles wat het ILT daarover schrijft, dan plegen jullie eigenlijk illegaal taxivervoer. Jullie betalen 30 tot 35 cent per gereden kilometer, dat is dus betaald taxivervoer. Ik houd mij aan de regels die door de Nederlandse overheid zelf zijn opgesteld. Daar moeten jullie je natuurlijk ook aan houden. Dit speelt onder heel veel taxibedrijven in Nederland. Wij voelen ons niet gehoord door de gemeenten. Dit is gewoon verkapt taxivervoer.”

Matthijs Groot Nibbelink van de gemeente Oost Gelre, is het daar niet mee eens. De juridische afdeling van de ANWB heeft uitgezocht dat een project als AutoMaatje niet onder regulier taxivervoer valt en dus geen oneerlijke concurrentie in de hand werkt. “Het bedrag per gereden kilometer is zo laag dat het slechts gezien wordt als een onkostenvergoeding, waardoor dit project niet als taxivervoer wordt aangemerkt. Dat is door de ANWB uitgezocht.”

Succesverhalen

Volgens de gemeente Oost Gelre is het balletje gaan rollen toen buurgemeente Winterswijk in 2018 een start maakte met het ANWB-project. “Dat verloopt naar tevredenheid. Bij ons in de gemeente leefde ook de vraag naar laagdrempelig vervoer”, zo verklaart Groot Nibbelink de komst van AutoMaatje. “Het idee is dat de chauffeur die de mensen bijvoorbeeld naar de supermarkt of naar de kapper brengt, ter plekke wacht tot deze persoon klaar is. Dat kan een halfuur duren en soms zelfs wat langer. De vrijwilliger gaat in die tussentijd iets voor zichzelf doen. Wij krijgen van de mensen die gebruik maken van AutoMaatje vaak te horen dat ze juist dát aspect enorm fijn vinden. Ik kan me voorstellen dat taxichauffeurs niet een halfuurtje willen wachten tot iemand klaar is met het doen van z’n boodschappen.”

Rob Krabben is echter van mening dat de werkzaamheden die worden verricht bij het project AutoMaatje, dezelfde werkzaamheden zijn die ook door traditionele taxibedrijven worden uitgevoerd. Eerder sprak hij dan ook over “oneerlijke concurrentie”. Matthijs Groot Nibbelink legt na het aanhoren van deze stellingname, de nadruk op het sociale aspect. “AutoMaatje is er voor mensen die weinig sociale contacten of een klein sociaal netwerk hebben. Met name voor hen hebben wij dit opgezet. Ons bereiken ook de succesverhalen uit andere regio’s. AutoMaatje is daar voor die mensen ook echt een maatje geworden. Dat is vanuit maatschappelijk oogpunt natuurlijk heel erg mooi. Dat maakt dit concept zo sterk.”

Sociaal isolement

Volgens Krabben kunnen traditionele taxibedrijven dat echter ook. “Wij hebben de verzekeringen, voorschriften en opleidingen daarvoor. Een vrijwilliger beschikt daar niet allemaal over. Het vervoersprobleem in de Achterhoek wordt steeds groter. Alles wordt minder.”

Gemeenten moeten daarom wat hem betreft meer de samenwerking zoeken met lokale taxibedrijven. “Is het niet een idee dat een aantal gemeenten samen een aantal elektrische auto’s aanschaffen?”, vraagt Krabben zich hardop af. “Dan kan je als gemeente daar professionele chauffeurs op zetten en volgens een gering instapbedrag, van bijvoorbeeld vijf euro, mensen vervoeren. Dan zit je soms weleens met meerdere mensen in een auto, maar dan heb je juist nog meer sociaal contact. Dan heb je een elektrische auto die deels wordt gesubsidieerd door de gemeente, én trek je deze mensen ook uit het sociale isolement. Zo sla je twee vliegen in één klap.”

Het gesprek komt tot een einde. Beide partijen spreken af elkaar op de hoogte te houden. “We zijn momenteel achter de schermen bezig, samen met de gemeente Winterswijk, om wat meer richtlijnen op papier te zetten”, zegt Matthijs Groot Nibbelink daarover. Rob Krabben spreekt op zijn beurt over een verhelderend gesprek. “Volgens mij heeft ook de gemeente voldoende stof tot nadenken”, zo besluit hij.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Olivier Smits

Olivier Smits is de vaste redacteur van TaxiPro.

10 reacties op “Taxichauffeur Rob Krabben niet blij met komst AutoMaatje: ‘Verkapt taxivervoer’”

Stef Bouwhuis|02.03.23|13:59

Hij heeft volstrekt gelijk. Als je vrijwilligers, die uit een andere bron een (loon)vergoeding krijgen in de vorm van een uitkering het werk van een taxi chauffeur laat uitvoeren, dan moet je die (loon)vergoeding van elders optellen bij die zogenaamde onkostenvergoeding van € 0,35 per kilometer. Dus is het personenvervoer van derden tegen betaling en dat valt onder de taxi licentie regelgeving. De maximale fiscale onkostenvergoeding is € 0,21. In die € 0,35 per km zit ook al een verdiendeel.

Stef Bouwhuis|02.03.23|14:04

Overigens vind ik dat dat taxibedrijven in wijken en regio’s misschien ook vaker deel-vervoer moeten aanbieden. Door stapeling van personen is een tarief van € 6 tot € 7 mogelijk. Je moet natuurlijk wel de bewoners goed informeren over het project en aangeven dat als zij korte afstanden kunnen afleggen voor dit bedrag. Dan zijn ze niet afhankelijk meer van vriendendiensten om zich te verplaatsen. Wat je wilt bereiken is dat je 4 tot 6 personen per uur binnen korte afstanden kan verplaatsen.

Cor Taxisnor Vandijk|02.03.23|15:59

GOEDEN MIDDAG HET IS EN BLIJF EEN PIJN HOOP OOK BIJ HET I.L.T
IK HEB AL ZOVEEL KEER AAN GEGEVEN WAAR ER SNORDER RIJDEN MAAR NIKS HOOR HET GAAT GEWOON DOOR EN MIJN GEWOON VAN DE WEG HALEN EN VOOR KLEINSTE EEN BOETEN EN BROOD ROF GAAT GEWOON DOOR

Cor Taxisnor Vandijk|02.03.23|16:04

GOEDEN MIDDAG HET IS EN BLIJF EEN PUIN BAK OOK BIJ HET .I.L.T
IK HEB AL ZOVEEL KEER SNORDERS AAN GEGEVEN MAAR NIKS HOOR HET GAAT GEWOON DOOR ZIJ DOEN NIKS
MAAR IK BEN AL ZOVEEL KEER VAN DE WEG GEHAALT VOOR HET KLEINSTE DING EEN BOETE
WAT EEN ONRECHT IN DIT LAND .IN ALKMAAR RIJDEN ER WEEKEIND ZO VEEL ROND MAAR NIKS HOOR
HET GAAT GEWOON DOOR IK BEN ER MEE GESTOP

Duco Douwstra|02.03.23|18:37

Chauffeurs die personen vervoer tegen betaling verricht dienen allemaal over dezelfde vergunningen te beschikken als alle reguliere taxichauffeurs , alle varianten zoals belbus, ANWB, enz. dienen dus door de ILT van de weg gehaald te worden. Maar de corrupte inspectie discrimineren taxichauffeurs en faciliteren wetsovertreders, zoals de taxibranche 18 maanden lang een heftige strijd moesten voeren tegen Uberpop om zodoende de ILT tegen heug en meug dwingen Uberpop te stoppen, en TAXIVERZEKERING?

Math Paas|02.03.23|21:52

Ik vind als gepensioneerde dat ik met mijn eigen auto mensen in mijn buurt met een kleine beurs en zelf geen eigen vervoer hebben naar de winkel of ziekenhuis mag brengen voor een kleine vergoeding. Taxi is niet betaalbaar ook openbaar vervoer niet voor een grote groep mensen.

Duco Douwstra|03.03.23|10:18

Kijk dan maar eens achter op jou schadeformulier, daar staat duidelijk de vraag “ Is er sprake van: verhuur zonder chauffeur/taxi/goederenvervoer voor derden enz” bij vervoer van personen tegen betaling, dus ook tegen geringe betaling is er sprake van taxivervoer en dien je een taxivergunning te bezitten plus een speciale TAXIVERZEKERING voor de wet dient iedere Nederlander op gelijke wijze behandeld te worden, als jij of belbussen enz. deze verplichtingen niet hebben dan taxichauffeurs ook niet

Peter Vriens|04.03.23|13:04

@ Math Paas.
De vergoedingen voor dergelijke diensten zijn meestal 0.35 per km, per persoon !
Een kleine auto verbruikt plmns 9 cent brandstof per Km waardoor “zonder winstoogmerk” niet van toepassing is.
Belbussen: rijden met 8 betalende passagiers, de opbrengsten per km zijn dan hoger dan de wettelijke toegestane taxi/bus tarieven.
We hebben het dus wel degelijk over personenvervoer tegen betaling: vergunningsplichtig !
Voor mensen met een kleine beurs is er de regiotaxi / Valys.

Stevie W|12.03.23|09:17

Het is en blijft broodroof, hetzelfde als kringloopwinkels met inhouse een fietsenmaker en lunchroom gerund door ‘vrijwilligers’.
Het werken tegen kostprijs zoals gesteld wordt klinkt leuk, maar dan zou er ook een fictief loon moeten worden berekend voor de vrijwilligers die dit met behoud van uitkering doen.
Feitelijk zouden de taxibedrijven die zich bij dergelijke gemeenten willen inschrijven voor het WMO/aanvullend vervoer hier eisen aan moeten stellen, dit als solidariteit naar de branche.

Stevie W|12.03.23|09:19

Want het is wel duidelijk dat onze overheid de meest onbetrouwbare partner is in het ondernemen.

Taxichauffeur Rob Krabben niet blij met komst AutoMaatje: ‘Verkapt taxivervoer’ | TaxiPro
Taxichauffeur Rob Krabben
Vrijwillige vervoersdiensten

Taxichauffeur Rob Krabben niet blij met komst AutoMaatje: ‘Verkapt taxivervoer’

Taxichauffeur Rob Krabben bij het gemeentehuis Oost Gelre. Foto: Olivier Smits

Taxichauffeur Rob Krabben is helemaal klaar met de opkomst van vrijwillige vervoersdiensten. Eind vorig jaar heeft zijn gemeente, Oost Gelre, besloten de pilot ANWB AutoMaatje uit te rollen. Volgens hem is dit een vorm van illegaal taxivervoer. Daarom gaat hij met de gemeente in gesprek om dit onderwerp aan te kaarten. “Dit speelt onder veel taxibedrijven in Nederland.”

Woedend is hij, taxichauffeur Rob Krabben uit Oost Gelre. Eind november is die gemeente gestart met de pilot ANWB AutoMaatje, een vervoersdienst waarbij vrijwillige chauffeurs minder mobiele plaatsgenoten vervoeren. De vrijwillige chauffeurs maken gebruik van een eigen auto en rekenen 0,35 euro per gereden kilometer.

Oneerlijke concurrentie

“Het is gewoon illegaal taxivervoer”, zegt Krabben daarover terwijl hij een papiertje uit zijn binnenzak haalt. Op dat papiertje beschrijft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) wat een snorder is en wat illegaal taxivervoer inhoudt. Eerder betitelde hij dergelijke vervoersdiensten als “oneerlijke concurrentie” en “broodroof”. Hij is nog altijd diezelfde mening toegedaan.

Volgens Krabben verdwijnen traditionele taxibedrijven door dit soort vrijwillige vervoersdiensten, zeker in gebieden als de Achterhoek. Hij neemt het zijn gemeente dan ook kwalijk dat ze niet eerst hebben gekeken naar traditionele taxibedrijven, die de regio rijk is. “Wij zijn dan wel ondernemers, maar we hoeven natuurlijk ook weer niet het goud te verdienen. Ik was een prima partner voor de gemeente geweest om mensen, die vanwege een beperking mindervalide zijn, voor minder geld te rijden. Ik heb namelijk ook nog een sociaal aspect in mij zitten.”

Daarom steekt het Krabben dat de gemeente hem niet betrokken heeft bij het besluit om AutoMaatje uit te rollen. “Taxibedrijven die nu nog bestaan, zouden allemaal blij zijn als de gemeente met hen de samenwerking zoekt. Je zou bijvoorbeeld een project kunnen starten waarbij passagiers, tegen een vastgesteld bedrag, binnen de betreffende gemeente worden vervoerd. Zo’n rit kan een tientje kosten, waarbij vijf euro naar de chauffeur gaat en die andere vijf door de gemeente wordt opgehoest. Zo’n samenwerking is interessant voor taxibedrijven. Alles is onderhandelbaar. Ik hoop dat ze inzien dat ze toch eens een keer met taxibedrijven om de tafel moeten gaan zitten.”

Illegaal taxivervoer

Het zijn enkele punten die Rob Krabben tijdens het gesprek met de gemeente Oost Gelre te berde brengt. Tijdens het gesprek wijst hij de twee afgevaardigden van de gemeente tevens op de regelgeving waar hij zich als taxichauffeur aan moet houden. “Wij als taxivervoerders moeten ons aan alle regels houden, anders krijgen wij een boete van het ILT”, zegt hij tegen het tweetal. “Als ik kijk naar alles wat het ILT daarover schrijft, dan plegen jullie eigenlijk illegaal taxivervoer. Jullie betalen 30 tot 35 cent per gereden kilometer, dat is dus betaald taxivervoer. Ik houd mij aan de regels die door de Nederlandse overheid zelf zijn opgesteld. Daar moeten jullie je natuurlijk ook aan houden. Dit speelt onder heel veel taxibedrijven in Nederland. Wij voelen ons niet gehoord door de gemeenten. Dit is gewoon verkapt taxivervoer.”

Matthijs Groot Nibbelink van de gemeente Oost Gelre, is het daar niet mee eens. De juridische afdeling van de ANWB heeft uitgezocht dat een project als AutoMaatje niet onder regulier taxivervoer valt en dus geen oneerlijke concurrentie in de hand werkt. “Het bedrag per gereden kilometer is zo laag dat het slechts gezien wordt als een onkostenvergoeding, waardoor dit project niet als taxivervoer wordt aangemerkt. Dat is door de ANWB uitgezocht.”

Succesverhalen

Volgens de gemeente Oost Gelre is het balletje gaan rollen toen buurgemeente Winterswijk in 2018 een start maakte met het ANWB-project. “Dat verloopt naar tevredenheid. Bij ons in de gemeente leefde ook de vraag naar laagdrempelig vervoer”, zo verklaart Groot Nibbelink de komst van AutoMaatje. “Het idee is dat de chauffeur die de mensen bijvoorbeeld naar de supermarkt of naar de kapper brengt, ter plekke wacht tot deze persoon klaar is. Dat kan een halfuur duren en soms zelfs wat langer. De vrijwilliger gaat in die tussentijd iets voor zichzelf doen. Wij krijgen van de mensen die gebruik maken van AutoMaatje vaak te horen dat ze juist dát aspect enorm fijn vinden. Ik kan me voorstellen dat taxichauffeurs niet een halfuurtje willen wachten tot iemand klaar is met het doen van z’n boodschappen.”

Rob Krabben is echter van mening dat de werkzaamheden die worden verricht bij het project AutoMaatje, dezelfde werkzaamheden zijn die ook door traditionele taxibedrijven worden uitgevoerd. Eerder sprak hij dan ook over “oneerlijke concurrentie”. Matthijs Groot Nibbelink legt na het aanhoren van deze stellingname, de nadruk op het sociale aspect. “AutoMaatje is er voor mensen die weinig sociale contacten of een klein sociaal netwerk hebben. Met name voor hen hebben wij dit opgezet. Ons bereiken ook de succesverhalen uit andere regio’s. AutoMaatje is daar voor die mensen ook echt een maatje geworden. Dat is vanuit maatschappelijk oogpunt natuurlijk heel erg mooi. Dat maakt dit concept zo sterk.”

Sociaal isolement

Volgens Krabben kunnen traditionele taxibedrijven dat echter ook. “Wij hebben de verzekeringen, voorschriften en opleidingen daarvoor. Een vrijwilliger beschikt daar niet allemaal over. Het vervoersprobleem in de Achterhoek wordt steeds groter. Alles wordt minder.”

Gemeenten moeten daarom wat hem betreft meer de samenwerking zoeken met lokale taxibedrijven. “Is het niet een idee dat een aantal gemeenten samen een aantal elektrische auto’s aanschaffen?”, vraagt Krabben zich hardop af. “Dan kan je als gemeente daar professionele chauffeurs op zetten en volgens een gering instapbedrag, van bijvoorbeeld vijf euro, mensen vervoeren. Dan zit je soms weleens met meerdere mensen in een auto, maar dan heb je juist nog meer sociaal contact. Dan heb je een elektrische auto die deels wordt gesubsidieerd door de gemeente, én trek je deze mensen ook uit het sociale isolement. Zo sla je twee vliegen in één klap.”

Het gesprek komt tot een einde. Beide partijen spreken af elkaar op de hoogte te houden. “We zijn momenteel achter de schermen bezig, samen met de gemeente Winterswijk, om wat meer richtlijnen op papier te zetten”, zegt Matthijs Groot Nibbelink daarover. Rob Krabben spreekt op zijn beurt over een verhelderend gesprek. “Volgens mij heeft ook de gemeente voldoende stof tot nadenken”, zo besluit hij.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Olivier Smits

Olivier Smits is de vaste redacteur van TaxiPro.

10 reacties op “Taxichauffeur Rob Krabben niet blij met komst AutoMaatje: ‘Verkapt taxivervoer’”

Stef Bouwhuis|02.03.23|13:59

Hij heeft volstrekt gelijk. Als je vrijwilligers, die uit een andere bron een (loon)vergoeding krijgen in de vorm van een uitkering het werk van een taxi chauffeur laat uitvoeren, dan moet je die (loon)vergoeding van elders optellen bij die zogenaamde onkostenvergoeding van € 0,35 per kilometer. Dus is het personenvervoer van derden tegen betaling en dat valt onder de taxi licentie regelgeving. De maximale fiscale onkostenvergoeding is € 0,21. In die € 0,35 per km zit ook al een verdiendeel.

Stef Bouwhuis|02.03.23|14:04

Overigens vind ik dat dat taxibedrijven in wijken en regio’s misschien ook vaker deel-vervoer moeten aanbieden. Door stapeling van personen is een tarief van € 6 tot € 7 mogelijk. Je moet natuurlijk wel de bewoners goed informeren over het project en aangeven dat als zij korte afstanden kunnen afleggen voor dit bedrag. Dan zijn ze niet afhankelijk meer van vriendendiensten om zich te verplaatsen. Wat je wilt bereiken is dat je 4 tot 6 personen per uur binnen korte afstanden kan verplaatsen.

Cor Taxisnor Vandijk|02.03.23|15:59

GOEDEN MIDDAG HET IS EN BLIJF EEN PIJN HOOP OOK BIJ HET I.L.T
IK HEB AL ZOVEEL KEER AAN GEGEVEN WAAR ER SNORDER RIJDEN MAAR NIKS HOOR HET GAAT GEWOON DOOR EN MIJN GEWOON VAN DE WEG HALEN EN VOOR KLEINSTE EEN BOETEN EN BROOD ROF GAAT GEWOON DOOR

Cor Taxisnor Vandijk|02.03.23|16:04

GOEDEN MIDDAG HET IS EN BLIJF EEN PUIN BAK OOK BIJ HET .I.L.T
IK HEB AL ZOVEEL KEER SNORDERS AAN GEGEVEN MAAR NIKS HOOR HET GAAT GEWOON DOOR ZIJ DOEN NIKS
MAAR IK BEN AL ZOVEEL KEER VAN DE WEG GEHAALT VOOR HET KLEINSTE DING EEN BOETE
WAT EEN ONRECHT IN DIT LAND .IN ALKMAAR RIJDEN ER WEEKEIND ZO VEEL ROND MAAR NIKS HOOR
HET GAAT GEWOON DOOR IK BEN ER MEE GESTOP

Duco Douwstra|02.03.23|18:37

Chauffeurs die personen vervoer tegen betaling verricht dienen allemaal over dezelfde vergunningen te beschikken als alle reguliere taxichauffeurs , alle varianten zoals belbus, ANWB, enz. dienen dus door de ILT van de weg gehaald te worden. Maar de corrupte inspectie discrimineren taxichauffeurs en faciliteren wetsovertreders, zoals de taxibranche 18 maanden lang een heftige strijd moesten voeren tegen Uberpop om zodoende de ILT tegen heug en meug dwingen Uberpop te stoppen, en TAXIVERZEKERING?

Math Paas|02.03.23|21:52

Ik vind als gepensioneerde dat ik met mijn eigen auto mensen in mijn buurt met een kleine beurs en zelf geen eigen vervoer hebben naar de winkel of ziekenhuis mag brengen voor een kleine vergoeding. Taxi is niet betaalbaar ook openbaar vervoer niet voor een grote groep mensen.

Duco Douwstra|03.03.23|10:18

Kijk dan maar eens achter op jou schadeformulier, daar staat duidelijk de vraag “ Is er sprake van: verhuur zonder chauffeur/taxi/goederenvervoer voor derden enz” bij vervoer van personen tegen betaling, dus ook tegen geringe betaling is er sprake van taxivervoer en dien je een taxivergunning te bezitten plus een speciale TAXIVERZEKERING voor de wet dient iedere Nederlander op gelijke wijze behandeld te worden, als jij of belbussen enz. deze verplichtingen niet hebben dan taxichauffeurs ook niet

Peter Vriens|04.03.23|13:04

@ Math Paas.
De vergoedingen voor dergelijke diensten zijn meestal 0.35 per km, per persoon !
Een kleine auto verbruikt plmns 9 cent brandstof per Km waardoor “zonder winstoogmerk” niet van toepassing is.
Belbussen: rijden met 8 betalende passagiers, de opbrengsten per km zijn dan hoger dan de wettelijke toegestane taxi/bus tarieven.
We hebben het dus wel degelijk over personenvervoer tegen betaling: vergunningsplichtig !
Voor mensen met een kleine beurs is er de regiotaxi / Valys.

Stevie W|12.03.23|09:17

Het is en blijft broodroof, hetzelfde als kringloopwinkels met inhouse een fietsenmaker en lunchroom gerund door ‘vrijwilligers’.
Het werken tegen kostprijs zoals gesteld wordt klinkt leuk, maar dan zou er ook een fictief loon moeten worden berekend voor de vrijwilligers die dit met behoud van uitkering doen.
Feitelijk zouden de taxibedrijven die zich bij dergelijke gemeenten willen inschrijven voor het WMO/aanvullend vervoer hier eisen aan moeten stellen, dit als solidariteit naar de branche.

Stevie W|12.03.23|09:19

Want het is wel duidelijk dat onze overheid de meest onbetrouwbare partner is in het ondernemen.