Rolstoelbus. Foto: iStock / Jan Schneckenhaus

FNV wil onveilig gevoel chauffeurs zorgvervoer wegnemen

Rolstoelbus. Foto: iStock / Jan Schneckenhaus (onbeperkt gebruik)

De taxibranche moet zich al bijna een jaar houden aan coronaprotocollen, die ook meerdere malen zijn gewijzigd. In het werkveld heerst onduidelijkheid over de uitvoer en geven chauffeurs aan zich ondanks de protocollen soms nog onveilig te voelen in hun werk. Meindert Gorter van FNV geeft in gesprek met TaxiPro aan dat de bond bekend is met deze problemen en zich hard blijft maken om de situatie te verbeteren.

Gorter is vakbondsbestuurder bij FNV en eerste onderhandelaar voor de cao Taxivervoer. Hij geeft hij aan dat er sinds de invoer van de coronaprotocollen veel vragen binnenkomen over het coronabeleid dat werkgevers in de praktijk hanteren. Ook krijgen zij veel klachten binnen over de protocollen zelf. 

De bond krijgt vooral veel vragen en klachten over het mondkapjesbeleid dat zij dienen te hanteren volgens de laatste protocollen. Hierin wordt beschreven dat chauffeurs een chirurgisch mondkapje moeten dragen tijdens het werk. Toch wordt er geregeld bij de vakbond aangegeven dat zij door hun werkgever niet van dit type mondkapjes worden voorzien. 

Gorter stelt dat dit voor de FNV lastig is om te beoordelen: “Je hebt wel wat kenmerken waaraan je deze mondkapjes kunt herkennen, maar het is lastig om te zien of er sprake is van vervalsing, of dat het helemaal geen chirurgisch mondkapje is.” Hij noemt zichzelf geen specialist op dit vlak en stelt hier ook liever buiten te willen blijven omdat hier instanties voor zijn, maar toch baart het hem zorgen.

Zorg voor veiligheid en verdiensten

Volgens de laatste protocollen mogen er in een taxibusje ook nog steeds meerdere mensen vervoerd worden als zij geen corona-gerelateerde klachten hebben. Chauffeurs voelen zich hier echter niet altijd veilig bij, weet Gorter. Hij heeft hier begrip voor, maar legt uit dat de protocollen niet door cao-partijen worden opgesteld en dus ook niet door hen aangepast kunnen worden: “Je hebt te maken met het RIVM, de landelijke richtlijnen en de werkgevers die ook nog moeten verdienen.”

Enerzijds moet er dus gezorgd worden voor de veiligheid van de werknemers, en anderzijds dat bedrijven door de crisis heenkomen: “Je moet er met zijn allen voor zorgen dat de werknemers zo goed en zo veilig mogelijk hun werk kunnen blijven doen. Maar tegelijk moet je er ook voor zorgen dat thuis de schoorsteen blijft roken, wat voor zowel werkgevers als werknemers belangrijk is.”

Problemen blijven aankaarten

Toch blijven zulke zorgen door de FNV aangekaart worden. Gorter zegt dat dit vooral wordt gedaan bij werkgeversorganisatie KNV, waar zij veel mee samenwerken. Zo hebben zij geregeld met elkaar gesproken over chauffeurs in de risicogroep. “De werkgever moet hier rekening mee houden door hen tijdelijk iets anders te laten doen of andere ritten te laten rijden”, vind de vakbondsbestuurder. Volgens hem valt hierin veel te sturen.

Wat betreft het ingrijpen bij overtredingen legt Gorter uit dat er bij meerdere aanwijzingen dat een werkgever zich niet goed aan de protocollen houdt, veelal contact wordt opgenomen met de werkgever zelf: “Wij kunnen wel melding doen bij de arbeidsinspectie, maar daar hebben ze het ook druk”. Daarom probeert de vakbond eerst op deze manier te komen tot een oplossing.

Overtreding van de maximale bezetting

Een overtreding die geregeld wordt begaan is de overschrijding van het maximaal aantal personen in een busje. Werknemers geven geregeld aan dat er te veel kwetsbare volwassenen tegelijk opgehaald en vervoerd moeten worden. “Een stuk of zes bijvoorbeeld”, schetst Gorter. Hij vertelt dat wanneer er dan wordt gecommuniceerd met de centrale, er vaak wordt geantwoord dat het maar gaat om een klein stukje: “Maar feitelijk ben je gewoon in overtreding, en werknemers worden in gevaar gebracht”.

De verantwoordelijkheid zou hierbij volgens hem echter ook bij de zorginstelling moeten liggen waar de mensen worden opgehaald. Hij heeft er begrip voor dat zij geen extra bus willen betalen, maar vind dat dit risico niet genomen moet worden.

“Wij willen van dat virus af, en dan moet je ook niet aan dit soort zaken mee willen werken. Werkgevers moeten hier tegenin gaan en zeggen dat zij dit niet willen voor hun werknemers”, aldus Groter. Omdat er in de taxibranche relatief veel mensen op leeftijd werkzaam zijn, is dit volgens hem extra belangrijk.

Coronaprotocollen als aanvulling op de wet

Waar het volgens de vakbondsbestuurder geregeld fout gaat is dat verschillende werkgevers menen dat een coronaprotocol geen wet is: “Op zich klopt dat, maar toevallig staat er in die protocollen wel dat het een aanvulling is op de Arbocatologus of de Arbowet, dat weer onderdeel is van de RI&E, de risicoinventarisatie- en evaluatie.” Hij legt uit dat dit is verplicht ter bevordering van veilig en gezond werken.

Dit komt erop neer dat wanneer een werknemer besmet zou raken en het blijkt dat de werkgever zich niet, of niet voldoende aan de regels houdt, de werkgever alsnog aansprakelijk kan worden gesteld via FNV of een andere rechtshulpverlener. “Dit kan wanneer blijkt dat de werkgever niet voldoende zijn best doet om zijn werknemers te beschermen”, aldus Gorter. “De werkgever kan hier behoorlijk voor aansprakelijk worden gesteld”.

Protocollen maken het werkgevers niet altijd makkelijk

Maar het is niet altijd met opzet dat werkgevers zich niet aan de protocollen houden. “De protocollen zelf maken het voor hen namelijk ook niet altijd makkelijk om werknemers een veilig gevoel te geven”, stelt Gorter. Zo lopen werkgevers er tegenaan dat jongeren ouder dan dertien jaar die nog basisonderwijs volgen in het openbaar vervoer een mondkapje op moeten, maar in de taxi niet. De vakbond heeft in het nieuwe sectorprotocol geadviseerd dat zij zo ver mogelijk van de chauffeur vandaan moeten zitten. Zo wordt het volgens Gorter gemakkelijker voor werkgevers om de veiligheid van hun werknemers te garanderen.

Daarbij legt hij uit dat initiatieven van werkgevers om werknemers te beschermen ook niet altijd goed worden ontvangen. Zo werd er aan het begin van de crisis veel geprobeerd om schermen in een auto of een bus te plaatsen, vertelt Gorter. “Er waren toen weer andere instanties die ze afkeurden omdat ze volgens hen tot gevaarlijke situaties konden leiden.”

Ook gaat het er niet alleen om of de werkgever zich aan de regels wil houden. Werknemers moeten hier ook aan meewerken, zegt hij: “Wij constateren helaas ook wel eens dat werknemers zich niet aan de regels houden en bijvoorbeeld geen mondkapje op doen”.

Aanpak binnen bedrijven het belangrijkste

Zo lang de protocollen blijven gelden, zal de vakbond opkomen voor de belangen van de leden. Om er voor te zorgen dat er meer in lijn met de protocollen wordt gewerkt, is het volgens Gorter belangrijk dat de werknemers hier goed van op de hoogte zijn. Zij vragen dan ook geregeld aan de werknemers of hun werkgever het protocol met ze bespreekt. “Daar heb ik wel eens vraagtekens bij, terwijl dit wel heel belangrijk is”, zegt Gorter. Zij wijzen werknemers er dan ook op dat zij dit moeten doen.

Verder geeft de vakbondsbestuurder aan dat zij wel voorlichtingen over de protocollen geven, maar dat het vooral gaat om hoe er door de werkgevers en werknemers mee wordt omgegaan. “Hoe zij dit gezamenlijk oppakken, is het allerbelangrijkste.” Vervolgens blijft hij met andere partijen in overleg om kritisch te bekijken hoe dit verloopt. Bij aanpassingen in de protocollen meent Gorter dat hij deze bespreekt in een grote werkgroep met werkgevers en werknemers: “Gezamenlijk bekijken we dan hoe wij zouden willen dat het sectorprotocol er uit gaat zien.” 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Elisabetta Santangelo

Elisabetta Santangelo is de vaste redacteur van TaxiPro.

2 reacties op “FNV wil onveilig gevoel chauffeurs zorgvervoer wegnemen”

Marco van Zoen IEC|25.02.21|18:06

Waarom mis ik de optie (taxi)chauffeurs vaccineren ?

Bianca Adriaanse|26.02.21|09:45

Kijk Marco dat vind ik een hele goede kanttekening.
Rijdt zelf WMO vervoer ,en overal lees je over mensen werkzaam in WMO ondersteuning.
Helaas lees en hoor ik nergens iets over deze groep chauffeurs.

FNV wil onveilig gevoel chauffeurs zorgvervoer wegnemen | TaxiPro
Rolstoelbus. Foto: iStock / Jan Schneckenhaus

FNV wil onveilig gevoel chauffeurs zorgvervoer wegnemen

Rolstoelbus. Foto: iStock / Jan Schneckenhaus (onbeperkt gebruik)

De taxibranche moet zich al bijna een jaar houden aan coronaprotocollen, die ook meerdere malen zijn gewijzigd. In het werkveld heerst onduidelijkheid over de uitvoer en geven chauffeurs aan zich ondanks de protocollen soms nog onveilig te voelen in hun werk. Meindert Gorter van FNV geeft in gesprek met TaxiPro aan dat de bond bekend is met deze problemen en zich hard blijft maken om de situatie te verbeteren.

Gorter is vakbondsbestuurder bij FNV en eerste onderhandelaar voor de cao Taxivervoer. Hij geeft hij aan dat er sinds de invoer van de coronaprotocollen veel vragen binnenkomen over het coronabeleid dat werkgevers in de praktijk hanteren. Ook krijgen zij veel klachten binnen over de protocollen zelf. 

De bond krijgt vooral veel vragen en klachten over het mondkapjesbeleid dat zij dienen te hanteren volgens de laatste protocollen. Hierin wordt beschreven dat chauffeurs een chirurgisch mondkapje moeten dragen tijdens het werk. Toch wordt er geregeld bij de vakbond aangegeven dat zij door hun werkgever niet van dit type mondkapjes worden voorzien. 

Gorter stelt dat dit voor de FNV lastig is om te beoordelen: “Je hebt wel wat kenmerken waaraan je deze mondkapjes kunt herkennen, maar het is lastig om te zien of er sprake is van vervalsing, of dat het helemaal geen chirurgisch mondkapje is.” Hij noemt zichzelf geen specialist op dit vlak en stelt hier ook liever buiten te willen blijven omdat hier instanties voor zijn, maar toch baart het hem zorgen.

Zorg voor veiligheid en verdiensten

Volgens de laatste protocollen mogen er in een taxibusje ook nog steeds meerdere mensen vervoerd worden als zij geen corona-gerelateerde klachten hebben. Chauffeurs voelen zich hier echter niet altijd veilig bij, weet Gorter. Hij heeft hier begrip voor, maar legt uit dat de protocollen niet door cao-partijen worden opgesteld en dus ook niet door hen aangepast kunnen worden: “Je hebt te maken met het RIVM, de landelijke richtlijnen en de werkgevers die ook nog moeten verdienen.”

Enerzijds moet er dus gezorgd worden voor de veiligheid van de werknemers, en anderzijds dat bedrijven door de crisis heenkomen: “Je moet er met zijn allen voor zorgen dat de werknemers zo goed en zo veilig mogelijk hun werk kunnen blijven doen. Maar tegelijk moet je er ook voor zorgen dat thuis de schoorsteen blijft roken, wat voor zowel werkgevers als werknemers belangrijk is.”

Problemen blijven aankaarten

Toch blijven zulke zorgen door de FNV aangekaart worden. Gorter zegt dat dit vooral wordt gedaan bij werkgeversorganisatie KNV, waar zij veel mee samenwerken. Zo hebben zij geregeld met elkaar gesproken over chauffeurs in de risicogroep. “De werkgever moet hier rekening mee houden door hen tijdelijk iets anders te laten doen of andere ritten te laten rijden”, vind de vakbondsbestuurder. Volgens hem valt hierin veel te sturen.

Wat betreft het ingrijpen bij overtredingen legt Gorter uit dat er bij meerdere aanwijzingen dat een werkgever zich niet goed aan de protocollen houdt, veelal contact wordt opgenomen met de werkgever zelf: “Wij kunnen wel melding doen bij de arbeidsinspectie, maar daar hebben ze het ook druk”. Daarom probeert de vakbond eerst op deze manier te komen tot een oplossing.

Overtreding van de maximale bezetting

Een overtreding die geregeld wordt begaan is de overschrijding van het maximaal aantal personen in een busje. Werknemers geven geregeld aan dat er te veel kwetsbare volwassenen tegelijk opgehaald en vervoerd moeten worden. “Een stuk of zes bijvoorbeeld”, schetst Gorter. Hij vertelt dat wanneer er dan wordt gecommuniceerd met de centrale, er vaak wordt geantwoord dat het maar gaat om een klein stukje: “Maar feitelijk ben je gewoon in overtreding, en werknemers worden in gevaar gebracht”.

De verantwoordelijkheid zou hierbij volgens hem echter ook bij de zorginstelling moeten liggen waar de mensen worden opgehaald. Hij heeft er begrip voor dat zij geen extra bus willen betalen, maar vind dat dit risico niet genomen moet worden.

“Wij willen van dat virus af, en dan moet je ook niet aan dit soort zaken mee willen werken. Werkgevers moeten hier tegenin gaan en zeggen dat zij dit niet willen voor hun werknemers”, aldus Groter. Omdat er in de taxibranche relatief veel mensen op leeftijd werkzaam zijn, is dit volgens hem extra belangrijk.

Coronaprotocollen als aanvulling op de wet

Waar het volgens de vakbondsbestuurder geregeld fout gaat is dat verschillende werkgevers menen dat een coronaprotocol geen wet is: “Op zich klopt dat, maar toevallig staat er in die protocollen wel dat het een aanvulling is op de Arbocatologus of de Arbowet, dat weer onderdeel is van de RI&E, de risicoinventarisatie- en evaluatie.” Hij legt uit dat dit is verplicht ter bevordering van veilig en gezond werken.

Dit komt erop neer dat wanneer een werknemer besmet zou raken en het blijkt dat de werkgever zich niet, of niet voldoende aan de regels houdt, de werkgever alsnog aansprakelijk kan worden gesteld via FNV of een andere rechtshulpverlener. “Dit kan wanneer blijkt dat de werkgever niet voldoende zijn best doet om zijn werknemers te beschermen”, aldus Gorter. “De werkgever kan hier behoorlijk voor aansprakelijk worden gesteld”.

Protocollen maken het werkgevers niet altijd makkelijk

Maar het is niet altijd met opzet dat werkgevers zich niet aan de protocollen houden. “De protocollen zelf maken het voor hen namelijk ook niet altijd makkelijk om werknemers een veilig gevoel te geven”, stelt Gorter. Zo lopen werkgevers er tegenaan dat jongeren ouder dan dertien jaar die nog basisonderwijs volgen in het openbaar vervoer een mondkapje op moeten, maar in de taxi niet. De vakbond heeft in het nieuwe sectorprotocol geadviseerd dat zij zo ver mogelijk van de chauffeur vandaan moeten zitten. Zo wordt het volgens Gorter gemakkelijker voor werkgevers om de veiligheid van hun werknemers te garanderen.

Daarbij legt hij uit dat initiatieven van werkgevers om werknemers te beschermen ook niet altijd goed worden ontvangen. Zo werd er aan het begin van de crisis veel geprobeerd om schermen in een auto of een bus te plaatsen, vertelt Gorter. “Er waren toen weer andere instanties die ze afkeurden omdat ze volgens hen tot gevaarlijke situaties konden leiden.”

Ook gaat het er niet alleen om of de werkgever zich aan de regels wil houden. Werknemers moeten hier ook aan meewerken, zegt hij: “Wij constateren helaas ook wel eens dat werknemers zich niet aan de regels houden en bijvoorbeeld geen mondkapje op doen”.

Aanpak binnen bedrijven het belangrijkste

Zo lang de protocollen blijven gelden, zal de vakbond opkomen voor de belangen van de leden. Om er voor te zorgen dat er meer in lijn met de protocollen wordt gewerkt, is het volgens Gorter belangrijk dat de werknemers hier goed van op de hoogte zijn. Zij vragen dan ook geregeld aan de werknemers of hun werkgever het protocol met ze bespreekt. “Daar heb ik wel eens vraagtekens bij, terwijl dit wel heel belangrijk is”, zegt Gorter. Zij wijzen werknemers er dan ook op dat zij dit moeten doen.

Verder geeft de vakbondsbestuurder aan dat zij wel voorlichtingen over de protocollen geven, maar dat het vooral gaat om hoe er door de werkgevers en werknemers mee wordt omgegaan. “Hoe zij dit gezamenlijk oppakken, is het allerbelangrijkste.” Vervolgens blijft hij met andere partijen in overleg om kritisch te bekijken hoe dit verloopt. Bij aanpassingen in de protocollen meent Gorter dat hij deze bespreekt in een grote werkgroep met werkgevers en werknemers: “Gezamenlijk bekijken we dan hoe wij zouden willen dat het sectorprotocol er uit gaat zien.” 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Elisabetta Santangelo

Elisabetta Santangelo is de vaste redacteur van TaxiPro.

2 reacties op “FNV wil onveilig gevoel chauffeurs zorgvervoer wegnemen”

Marco van Zoen IEC|25.02.21|18:06

Waarom mis ik de optie (taxi)chauffeurs vaccineren ?

Bianca Adriaanse|26.02.21|09:45

Kijk Marco dat vind ik een hele goede kanttekening.
Rijdt zelf WMO vervoer ,en overal lees je over mensen werkzaam in WMO ondersteuning.
Helaas lees en hoor ik nergens iets over deze groep chauffeurs.