station Eindhoven

Eindhoven voert TTO-model in voor straattaximarkt

De gemeente Eindhoven gaat een TTO-model instellen voor de straattaximarkt in haar stad. Taxi’s die daar straks nog de opstapmarkt willen bedienen, moeten aangesloten zijn bij een plaatselijke Toegelaten Taxi Organisatie (TTO). Dat heeft het gemeentebestuur besloten. Aan welke eisen de plaatselijke TTO’s moeten gaan voldoen, dat moet nog worden uitgewerkt. De verplichte groepsvorming gaat gelden voor het straattaxivervoer in heel Eindhoven, behalve het terrein van Eindhoven Airport. Daarvoor zijn aparte afspraken gemaakt.

Door de Eindhovense taxibranche zal een onafhankelijke stichting worden opgericht die onder meer zorgt voor de sturing op de branche, toeziet op het functioneren van de Eindhovense TTO’s en de afgifte van een uniek Eindhovens taxikeurmerk voor chauffeurs.

Nieuwe Taxiwet

In oktober 2011 is de nieuwe Taxiwet in werking getreden met als doel de kwaliteit van het taxivervoer te verbeteren. Kern van de wet is dat gemeenten de bevoegdheid hebben kwaliteitseisen aan het lokale straattaxivervoer te stellen in aanvulling op de landelijke regels.

Zeven grote gemeenten, waaronder Eindhoven, hebben de bevoegdheid om via het model van groepsvorming de kwaliteit van het taxivervoer op de ‘opstapmarkt’ (standplaatsen en aanhouden op straat) te verbeteren. Dat houdt in dat taxichauffeurs alleen klanten op de opstapmarkt mogen vervoeren als zij zijn aangesloten bij een groep van chauffeurs met een vergunning van de gemeente, de TTO’s. Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zijn hier al mee gestart.

TTO

De afgelopen periode heeft er overleg plaatsgevonden tussen de gemeente Eindhoven, vertegenwoordigers van de taxibranche en overheidsinstanties. “Medio januari 2014 is geconcludeerd dat een keuze voor de vorming van TTO’s kan rekenen op draagvlak”, licht het college van B en W toe.

In het nieuwe model geeft de gemeente per TTO een vergunning af en niet meer per chauffeur. De voorwaarden, zoals het minimum aantal chauffeurs en voertuigen per TTO, worden in overleg met de branche verder uitgewerkt. TTO’s zijn zelf verantwoordelijk voor het gedrag van hun chauffeurs en de staat van hun wagenpark.

Kwaliteitseisen

“Omdat uitgegaan wordt van het principe ‘high trust, high penalty’ treedt de gemeente op tegen een TTO die niet conform de in de verordening af te spreken kwaliteitseisen handelt. Voor iedere bij een TTO aangesloten chauffeur worden eisen gesteld ten aanzien van onder meer gedrag, stads- en stratenkennis van de regio-Eindhoven, het machtig zijn van Nederlands en Engels”, kondigt het gemeentebestuur aan.

Met de taxibranche is afgesproken dat er op korte termijn door de branche en gemeente met designers wordt gesproken over een herkenbaar daklicht. Dit daklicht moet een Eindhovens karakter hebben en unieke kenmerken om de herkenbaarheid en veiligheid van het Eindhovense taxivervoer te vergroten.

TTO-chauffeurs

De gezamenlijke overheidsinstanties – Belastingdienst, Inspectie voor de Leefomgeving en Transport, Rijksdienst voor het Wegverkeer, Politie en gemeente – zorgen voor de nodige ondersteuning voor de TTO-structuur door op te kunnen treden tegen niet-TTO-chauffeurs die de regels overtreden. “Het aanpakken van wangedrag en kwaliteit start vooral bij de TTO-partijen zelf”, meldt het college van B en W.

In de overgangsfase naar de TTO-structuur zal de inzet van de verschillende overheidsinstanties nog aanzienlijk zijn, verwacht de gemeente. “Met deze aanpak wordt voorkomen dat niet-gekwalificeerde chauffeurs op standplaatsen komen, worden standplaatsen beter en wordt een impuls gegeven aan de kwaliteit en het imago van de Eindhovense taxibranche.”

Toezicht

“Met deze aanpak wordt voorkomen dat niet-gekwalificeerde chauffeurs op standplaatsen komen, worden standplaatsen beter en wordt een impuls gegeven aan de kwaliteit en het imago van de Eindhovense taxibranche. Om te komen tot effectief toezicht zijn van de verschillende partijen forse inspanningen nodig. De inzet en samenwerking wordt nu uitgewerkt.”

Het opzetten van Eindhovense TTO’s zal kosten met zich meebrengen. “De gemeente zal een stap moeten zetten in deze incidentele kosten. Voor de structurele kosten is de taxibranche zelf verantwoordelijk”, aldus het gemeentebestuur. De nieuwe regels worden uitgewerkt in een nieuwe gemeenteverordening. Het is nog niet bekend wanneer deze precies ingaat.

Bart Pals

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.