Pieter Hofstra, voorzitter KNV

Hofstra stopt, Bertho Eckhardt nieuwe voorzitter KNV

Na bijna zes jaar voorzitterschap neemt Pieter Hofstra per 1 juli 2015 afscheid als voorzitter van werkgeversorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer. Bertho Eckhardt wordt de nieuwe voorzitter van de federatie Koninklijk Nederlands Vervoer. Eckhardt trad begin 2014 al aan als voorzitter van KNV Taxi. Zijn benoeming door het KNV bestuur is in overeenstemming met de afspraak om de sectorverenigingen binnen KNV bij toerbeurt het voorzitterschap te laten bekleden.

In oktober 2015 treedt Hofstra na twee termijnen eveneens terug als voorzitter van de sectororganisatie KNV Bus – ondernemersvereniging voor het touringcarvervoer en onderdeel van KNV – een functie die hij eveneens bijna zes jaar vervulde.

Mobiliteit

“Er breken nieuwe tijden aan voor de vereniging. Het mobiliteitslandschap staat op het punt om ingrijpende veranderingen door te maken. Het is een goed moment om het stokje over te dragen”, aldus Hofstra.

“Met Eckhardt haalt KNV een ervaren bestuurder en uitermate kundige en vooral creatieve mobiliteitsexpert in huis”, licht KNV toe. “Hij is meer dan twintig jaar actief in de wereld van vervoer en logistiek. Zijn ervaring met het aansturen van middelgrote en grote organisaties gedurende de afgelopen vijftien jaar maken hem tot de aangewezen persoon om de brancheorganisatie en haar deelsectoren de toekomst in te loodsen.”

Toekomst

Eckhardt: “De wensen van de klant zullen nog richtinggevender worden bij de inrichting van het mobiliteitssysteem in Nederland. Onze toekomst staat om die reden in het teken van een nauwere en strategische samenwerking tussen vervoerssectoren. Nu is de tijd om de juiste keuzes te maken.” Bertho Eckhardt is tevens bondvoorzitter van de BOVAG en zit sinds april 2014 namens VNO-NCW in de raad van de SER.

KNV Bus

Een speciaal daarvoor in het leven geroepen commissie draagt Tonnie Hodes (64) voor als opvolger van Hofstra bij KNV Bus, vanwege zijn ruime ervaring met ondernemen en zijn vermogen om mensen met elkaar te verbinden.

Hodes vervulde diverse directiefuncties bij NZH, Connexxion Tours en het Vlietland ziekenhuis. Hij is nu bestuursvoorzitter van het NZH Museum in Haarlem. Tijdens de najaarsvergadering op 29 oktober 2015 zal de benoeming van de heer Hodes aan de leden van KNV Bus worden voorgelegd.

Nieuwe voorzitter Eckhardt:

Bertho Eckhardt, voorzitter KNV Taxi

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.