Rechtszaal

Streep door OPOV-regeling bij tijdelijk vervoerscontract

Connexxion nam na een voorlopige gunning veel eerder dan gepland het regiotaxivervoer in de Stedendriehoek over. Toen na een herbeoordeling een nieuwe gunning plaatsvond en Connexxion deze enkele maanden later wederom won, was het bedrijf opeens zowel de nieuwe als de oude vervoerder. En als de vervoerder niet verandert, is de OPOV-regeling voor overgang van personeel ook niet van kracht. Dat blijkt uit een recente uitspraak van de rechter in Overijssel, in een zaak die was aangespannen door Sociaal Fonds Taxi.

De zaak in kwestie gaat over het perceel Stedendriehoek van de Regiotaxi Gelderland, dat eind 2014 opnieuw werd aanbesteed door de provincie. Op 4 februari 2015 werd de opdracht voorlopig gegund aan Connexxion, dat het stokje op 1 juli 2015 zou overnemen van de toenmalige vervoerder. Die staakte het vervoer echter al op 11 februari, waardoor een noodvoorziening gewenst was. Connexxion is ingesprongen op het perceel Stedendriehoek, zoals andere vervoerders met een gunningsvoornemen dat op de overige percelen deden.

Aanbestedingsadvocaat Joost van de Wetering van Infense Advocaten legt uit hoe vervolgens een aparte situatie ontstond. “Het voornemen om de opdracht aan Connexxion te gunnen werd namelijk aangevochten door een andere partij. Dat leidde tot een herbeoordeling en opnieuw een voorlopige gunning aan Connexxion. Maar toen was het inmiddels 1 mei. Dat deed in het kader van de OPOV-regeling vragen rijzen. Want die regeling geldt alleen als de contractpartij verandert, niet als de oude en de nieuwe contractpartij dezelfde zijn. En Connexxion gaf aan de zittende contractpartij te zijn, omdat zij het vervoer al sinds midden februari verzorgden, waardoor de OPOV-regeling dus niet van kracht is.”

Redenering niet correct

Daar was een aantal chauffeurs het niet mee eens. Zij legden via CNV hun klacht neer bij de bezwaarcommissie van Sociaal Fonds Taxi. Opmerkelijk genoeg stond SFT op dat moment zelf op het standpunt dat de OPOV-regeling inderdaad niet van kracht was in dit geval.

Van de Wetering: “De bezwaarcommissie van SFT vond dat er met betrekking tot de OPOV-regeling uitgegaan moest worden van het oorspronkelijke gunningsvoornemen in februari, en niet dat van 1 mei. Want uit het oordeel van de rechter dat de gunning herbeoordeeld moest worden, zou doorschemeren dat de winnaar door die herbeoordeling niet zou veranderen. Maar dat klopt niet. De rechter heeft zich daar juist niet over willen uitspreken. En daarmee is de redenering van de bezwaarcommissie van SFT ook niet correct.”

Peildatum

Van de Wetering gaat na hoe SFT kan hebben geredeneerd. “Er is geprocedeerd tegen een gunningsvoornemen, maar na een paar maanden kwam hetzelfde voornemen uit de herbeoordeling voort. Het bijkomende effect is dat de nieuwe vervoerder dezelfde is als de zittende vervoerder, en dat het personeel niet hoeft te worden overgenomen van de vorige opdrachtnemer. Maar SFT zal niet willen dat dit effect elke keer optreedt als er tegen een voorgenomen gunning bezwaar wordt gemaakt, terwijl dat voornemen uiteindelijk niet verandert. In dit geval hebben ze daar echter een argument voor gebruikt dat geen stand houdt. De rechter die besloot dat er een herbeoordeling van de gunning moest komen, wilde juist niet vooruitlopen op de uitkomst van die herbeoordeling.”

Kortom: Connexxion is in dit geval de oude contractant én de nieuwe contractant, waardoor de OPOV-regeling niet geldt. Dat roept volgens Van de Wetering de vraag op welke datum nu eigenlijk als peildatum moet worden gezien om vast te stellen wie de bestaande vervoerder is. De cao kan daar mogelijk meer helderheid in verschaffen, maar het is volgens hem de vraag of die voldoende duidelijk is op dit punt.

Oorspronkelijk standpunt

Daar denkt Sociaal Fonds Taxi anders over, omdat er in de cao duidelijk ‘voorlopige gunning’ als peildatum wordt vermeld. Om die reden stond SFT aanvankelijk op het standpunt dat de OPOV-regeling niet van toepassing was, omdat Connexxion door die definitie zowel oude als nieuwe vervoerder is. De onafhankelijke bezwaarcommissie besloot daar na een klacht van CNV anders over, met de rechtszaak. Het uiteindelijke oordeel van de rechter komt dus overeen met het oorspronkelijke standpunt van SFT. “Maar in de geest van de OPOV-regeling is deze uitkomst wel onwenselijk”, benadrukt SFT-directeur Henk van Gelderen.

Joost van de Wetering concludeert: “De relevantie van deze uitspraak is dat bij tijdelijke contracten, zoals in geval van een noodvoorziening of overbrugging, onder omstandigheden een streep kan worden gezet door de OPOV-regeling. Dat is waarschijnlijk niet de bedoeling geweest van deze uitspraak, maar de discussie over de gevolgen van een tijdelijk contract voor de OPOV-regeling is hiermee wel geopend”, aldus Van de Wetering.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

5 reacties op “Streep door OPOV-regeling bij tijdelijk vervoerscontract”

Paul Dijkhuizen|15.12.16|12:48

Begrijp ik nu uit deze uitspraak dat wanneer dezelfde vervoerder een aanbesteding wint hij evengoed alle contracten zou kunnen opzeggen en daarna gewoon kan doorgaan met hetzelfde werk maar met andere (nieuwe) werknemers? Terwijl een andere winnaar van een concessie wel gehouden zou zijn om de lopende contracten over te nemen? Dat zou pas echt een hele rare zaak zijn.

Renata Dartelin|15.12.16|17:44

Sjonge sjonge wat een poppenkastspel is dit zeg, en dat over de ruggen van de taxichauffeurs

Aart Simons|15.12.16|18:04

Ja Paul. Ik hoop dat de heren juristen jouw benadering heb meegewogen want de doelstelling van de OPOV-regeling wordt op deze wijze totaal ontkracht. Juristen kijken alleen naar de lettertjes terwijl de geest van de wetgeving aan ze voorbijgaat. Daar hebben ze namelijk geen verstand van.

Huib van der Kleij|15.12.16|18:55

ik neem aan dat elke werkgever zich aan zijn wettelijke verplichtingen moeten houden en niet zomaar personeel kan ontslaan omdat ze geen vervoerscontract meer hebben

Ton V D Heg|18.12.16|14:34

Ja,maar zo is het na het faillissement van WDK met hun aparte bv,s ‘ook gegaan.Want een hele boel vaste chauffeurs kwamen ook niet aan de bak terwijl de vakbond zei komt goed want juist die vaste hadden recht op de opov.Niet goed in de kleine lettertjes gekeken.En dat kwam omdat er dus tijdelijke vervoerders kwamen voor ruim 4 maanden en toen daarna de nieuwe officiële aanbesteding inging.

Streep door OPOV-regeling bij tijdelijk vervoerscontract | TaxiPro
Rechtszaal

Streep door OPOV-regeling bij tijdelijk vervoerscontract

Connexxion nam na een voorlopige gunning veel eerder dan gepland het regiotaxivervoer in de Stedendriehoek over. Toen na een herbeoordeling een nieuwe gunning plaatsvond en Connexxion deze enkele maanden later wederom won, was het bedrijf opeens zowel de nieuwe als de oude vervoerder. En als de vervoerder niet verandert, is de OPOV-regeling voor overgang van personeel ook niet van kracht. Dat blijkt uit een recente uitspraak van de rechter in Overijssel, in een zaak die was aangespannen door Sociaal Fonds Taxi.

De zaak in kwestie gaat over het perceel Stedendriehoek van de Regiotaxi Gelderland, dat eind 2014 opnieuw werd aanbesteed door de provincie. Op 4 februari 2015 werd de opdracht voorlopig gegund aan Connexxion, dat het stokje op 1 juli 2015 zou overnemen van de toenmalige vervoerder. Die staakte het vervoer echter al op 11 februari, waardoor een noodvoorziening gewenst was. Connexxion is ingesprongen op het perceel Stedendriehoek, zoals andere vervoerders met een gunningsvoornemen dat op de overige percelen deden.

Aanbestedingsadvocaat Joost van de Wetering van Infense Advocaten legt uit hoe vervolgens een aparte situatie ontstond. “Het voornemen om de opdracht aan Connexxion te gunnen werd namelijk aangevochten door een andere partij. Dat leidde tot een herbeoordeling en opnieuw een voorlopige gunning aan Connexxion. Maar toen was het inmiddels 1 mei. Dat deed in het kader van de OPOV-regeling vragen rijzen. Want die regeling geldt alleen als de contractpartij verandert, niet als de oude en de nieuwe contractpartij dezelfde zijn. En Connexxion gaf aan de zittende contractpartij te zijn, omdat zij het vervoer al sinds midden februari verzorgden, waardoor de OPOV-regeling dus niet van kracht is.”

Redenering niet correct

Daar was een aantal chauffeurs het niet mee eens. Zij legden via CNV hun klacht neer bij de bezwaarcommissie van Sociaal Fonds Taxi. Opmerkelijk genoeg stond SFT op dat moment zelf op het standpunt dat de OPOV-regeling inderdaad niet van kracht was in dit geval.

Van de Wetering: “De bezwaarcommissie van SFT vond dat er met betrekking tot de OPOV-regeling uitgegaan moest worden van het oorspronkelijke gunningsvoornemen in februari, en niet dat van 1 mei. Want uit het oordeel van de rechter dat de gunning herbeoordeeld moest worden, zou doorschemeren dat de winnaar door die herbeoordeling niet zou veranderen. Maar dat klopt niet. De rechter heeft zich daar juist niet over willen uitspreken. En daarmee is de redenering van de bezwaarcommissie van SFT ook niet correct.”

Peildatum

Van de Wetering gaat na hoe SFT kan hebben geredeneerd. “Er is geprocedeerd tegen een gunningsvoornemen, maar na een paar maanden kwam hetzelfde voornemen uit de herbeoordeling voort. Het bijkomende effect is dat de nieuwe vervoerder dezelfde is als de zittende vervoerder, en dat het personeel niet hoeft te worden overgenomen van de vorige opdrachtnemer. Maar SFT zal niet willen dat dit effect elke keer optreedt als er tegen een voorgenomen gunning bezwaar wordt gemaakt, terwijl dat voornemen uiteindelijk niet verandert. In dit geval hebben ze daar echter een argument voor gebruikt dat geen stand houdt. De rechter die besloot dat er een herbeoordeling van de gunning moest komen, wilde juist niet vooruitlopen op de uitkomst van die herbeoordeling.”

Kortom: Connexxion is in dit geval de oude contractant én de nieuwe contractant, waardoor de OPOV-regeling niet geldt. Dat roept volgens Van de Wetering de vraag op welke datum nu eigenlijk als peildatum moet worden gezien om vast te stellen wie de bestaande vervoerder is. De cao kan daar mogelijk meer helderheid in verschaffen, maar het is volgens hem de vraag of die voldoende duidelijk is op dit punt.

Oorspronkelijk standpunt

Daar denkt Sociaal Fonds Taxi anders over, omdat er in de cao duidelijk ‘voorlopige gunning’ als peildatum wordt vermeld. Om die reden stond SFT aanvankelijk op het standpunt dat de OPOV-regeling niet van toepassing was, omdat Connexxion door die definitie zowel oude als nieuwe vervoerder is. De onafhankelijke bezwaarcommissie besloot daar na een klacht van CNV anders over, met de rechtszaak. Het uiteindelijke oordeel van de rechter komt dus overeen met het oorspronkelijke standpunt van SFT. “Maar in de geest van de OPOV-regeling is deze uitkomst wel onwenselijk”, benadrukt SFT-directeur Henk van Gelderen.

Joost van de Wetering concludeert: “De relevantie van deze uitspraak is dat bij tijdelijke contracten, zoals in geval van een noodvoorziening of overbrugging, onder omstandigheden een streep kan worden gezet door de OPOV-regeling. Dat is waarschijnlijk niet de bedoeling geweest van deze uitspraak, maar de discussie over de gevolgen van een tijdelijk contract voor de OPOV-regeling is hiermee wel geopend”, aldus Van de Wetering.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

5 reacties op “Streep door OPOV-regeling bij tijdelijk vervoerscontract”

Paul Dijkhuizen|15.12.16|12:48

Begrijp ik nu uit deze uitspraak dat wanneer dezelfde vervoerder een aanbesteding wint hij evengoed alle contracten zou kunnen opzeggen en daarna gewoon kan doorgaan met hetzelfde werk maar met andere (nieuwe) werknemers? Terwijl een andere winnaar van een concessie wel gehouden zou zijn om de lopende contracten over te nemen? Dat zou pas echt een hele rare zaak zijn.

Renata Dartelin|15.12.16|17:44

Sjonge sjonge wat een poppenkastspel is dit zeg, en dat over de ruggen van de taxichauffeurs

Aart Simons|15.12.16|18:04

Ja Paul. Ik hoop dat de heren juristen jouw benadering heb meegewogen want de doelstelling van de OPOV-regeling wordt op deze wijze totaal ontkracht. Juristen kijken alleen naar de lettertjes terwijl de geest van de wetgeving aan ze voorbijgaat. Daar hebben ze namelijk geen verstand van.

Huib van der Kleij|15.12.16|18:55

ik neem aan dat elke werkgever zich aan zijn wettelijke verplichtingen moeten houden en niet zomaar personeel kan ontslaan omdat ze geen vervoerscontract meer hebben

Ton V D Heg|18.12.16|14:34

Ja,maar zo is het na het faillissement van WDK met hun aparte bv,s ‘ook gegaan.Want een hele boel vaste chauffeurs kwamen ook niet aan de bak terwijl de vakbond zei komt goed want juist die vaste hadden recht op de opov.Niet goed in de kleine lettertjes gekeken.En dat kwam omdat er dus tijdelijke vervoerders kwamen voor ruim 4 maanden en toen daarna de nieuwe officiële aanbesteding inging.