Regiotaxi Utrecht

Gemeente Utrecht werkt aan meer samenhang in doelgroepenvervoer

Bron: provincie Utrecht

De gemeente Utrecht gaat het doelgroepenvervoer de komende jaren vernieuwen. De plannen staan in de ‘Visie Vervoer voor Iedereen’. Halverwege deze maand praten raadsleden en ambtenaren erover tijdens een digitale raadsinformatiebijeenkomst met belanghebbende partijen als de cliëntenraad wmo, Veilig Verkeer Nederland en een aantal ouderenorganisaties.

Het huidige vervoerssysteem in Utrecht wordt aangepast om alle inwoners passend vervoer te kunnen bieden en meer samenhang aan te brengen tussen openbaar vervoer en doelgroepenvervoer. Hiervoor is een aantal uitgangspunten geformuleerd. Zo moeten de huidige vormen van doelgroepenvervoer beter op elkaar afgestemd worden, moet het systeem eenvoudig en betaalbaar zijn voor iedereen en moet de druk op het milieu omlaag. Het streven is dat de voertuigen die het doelgroepenvervoer gaan rijden in 2025 geen uitstoot meer veroorzaken van schadelijke stoffen.

Kosten onder druk

De gemeente verwacht dat de kosten van het doelgroepenvervoer door het streven naar zero emissie omhoog zullen gaan. Die kosten staan ook onder druk als gevolg van andere ontwikkelingen, zoals de vergrijzing en de trend dat ouderen langer thuis blijven wonen. Omdat ook de bijdrage van de provincie Utrecht voor het regiovervoer terugloopt, heeft de gemeente de budgetten sinds 2019 verhoogd.

De aanpassing van het doelgroepenvervoer verloopt in een aantal stappen. De eerste concrete stap is het opnieuw aanbesteden van het sociaal recreatief vervoer per december 2023, de huidige regiotaxi. Het huidige contract is half augustus 2020 ingegaan en loopt tot en met begin december 2023. Willemsen-de Koning won de aanbesteding. Datzelfde bedrijf verzorgt ook het leerlingenvervoer in de gemeente Utrecht. Het callcenter is gegund aan Munckhof Taxi.

Nadere informatie voor raadsleden

De gemeenteraad moet nog instemmen met de ‘Visie Vervoer voor Iedereen’ waarin de plannen staan. Voorafgaand aan dat besluit wil een aantal fracties tijdens een digitale bijeenkomst op 16 februari bijgepraat worden door de ambtenaren die zich met de plannen hebben beziggehouden. Zo willen ze meer weten over de beschikbaarheid van doelgroepenvervoer, de alternatieven voor aanvullend openbaar vervoer en de uitvoerbaarheid van de plannen.

De raadsleden willen ook meer horen over de resultaten van een aantal pilots die gehouden zijn met kleinschalig vervoer, zoals U-Flex, en waar eventueel nog knelpunten liggen. Aan de belanghebbende partijen gaan ze vragen hoe die over de plannen denken.

Lees ook: WdK wint aanbesteding regiotaxi Utrecht

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Yvonne Ton

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Gemeente Utrecht werkt aan meer samenhang in doelgroepenvervoer | TaxiPro
Regiotaxi Utrecht

Gemeente Utrecht werkt aan meer samenhang in doelgroepenvervoer

Bron: provincie Utrecht

De gemeente Utrecht gaat het doelgroepenvervoer de komende jaren vernieuwen. De plannen staan in de ‘Visie Vervoer voor Iedereen’. Halverwege deze maand praten raadsleden en ambtenaren erover tijdens een digitale raadsinformatiebijeenkomst met belanghebbende partijen als de cliëntenraad wmo, Veilig Verkeer Nederland en een aantal ouderenorganisaties.

Het huidige vervoerssysteem in Utrecht wordt aangepast om alle inwoners passend vervoer te kunnen bieden en meer samenhang aan te brengen tussen openbaar vervoer en doelgroepenvervoer. Hiervoor is een aantal uitgangspunten geformuleerd. Zo moeten de huidige vormen van doelgroepenvervoer beter op elkaar afgestemd worden, moet het systeem eenvoudig en betaalbaar zijn voor iedereen en moet de druk op het milieu omlaag. Het streven is dat de voertuigen die het doelgroepenvervoer gaan rijden in 2025 geen uitstoot meer veroorzaken van schadelijke stoffen.

Kosten onder druk

De gemeente verwacht dat de kosten van het doelgroepenvervoer door het streven naar zero emissie omhoog zullen gaan. Die kosten staan ook onder druk als gevolg van andere ontwikkelingen, zoals de vergrijzing en de trend dat ouderen langer thuis blijven wonen. Omdat ook de bijdrage van de provincie Utrecht voor het regiovervoer terugloopt, heeft de gemeente de budgetten sinds 2019 verhoogd.

De aanpassing van het doelgroepenvervoer verloopt in een aantal stappen. De eerste concrete stap is het opnieuw aanbesteden van het sociaal recreatief vervoer per december 2023, de huidige regiotaxi. Het huidige contract is half augustus 2020 ingegaan en loopt tot en met begin december 2023. Willemsen-de Koning won de aanbesteding. Datzelfde bedrijf verzorgt ook het leerlingenvervoer in de gemeente Utrecht. Het callcenter is gegund aan Munckhof Taxi.

Nadere informatie voor raadsleden

De gemeenteraad moet nog instemmen met de ‘Visie Vervoer voor Iedereen’ waarin de plannen staan. Voorafgaand aan dat besluit wil een aantal fracties tijdens een digitale bijeenkomst op 16 februari bijgepraat worden door de ambtenaren die zich met de plannen hebben beziggehouden. Zo willen ze meer weten over de beschikbaarheid van doelgroepenvervoer, de alternatieven voor aanvullend openbaar vervoer en de uitvoerbaarheid van de plannen.

De raadsleden willen ook meer horen over de resultaten van een aantal pilots die gehouden zijn met kleinschalig vervoer, zoals U-Flex, en waar eventueel nog knelpunten liggen. Aan de belanghebbende partijen gaan ze vragen hoe die over de plannen denken.

Lees ook: WdK wint aanbesteding regiotaxi Utrecht

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Yvonne Ton

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.