RMC Amsterdam taxi

RMC krijgt wmo-vervoer DUO-gemeenten gegund 

Foto: aangeleverd door RMC

Het wmo-vervoer in de gemeenten Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel, ook wel de DUO-gemeenten, is gegund aan RMC Amsterdam. Zij zullen vanaf 1 augustus 2021 zeker vier jaar verantwoordelijk zijn voor dit vervoer.

De opdracht betreft het vervoer van wmo-geïndiceerden van deur-tot-deur of van deur-tot-halte. Het kan echter ook voorkomen dat mensen een indicatie voor kamer-tot-kamervervoer krijgen. De chauffeur zal de reiziger dan moeten begeleiden vanaf en tot aan de kamerdeur, in plaats van de voordeur.

In 2020 waren er in totaal zo’n 1781 actieve wmo-pashouders, en werden er 43.577 wmo-ritten gereden in de gemeenten. Naast het vervoer zelf, zal RMC ook de regie over het vervoer en de kwantitatieve en kwalitatieve beheersing van de dienst in handen krijgen. Het gaat hierbij om de ritaanname, ritplanning, rituitgifte, klachtafhandeling en de marketing- en communicatie-activiteiten.

Geanticipeerd op aanzienlijke daling vervoersvolume

In de aanbestedingsleidraad wordt er geanticipeerd op situaties waarin er sprake is van een aanzienlijke daling van het vervoersvolume, waarbij de oorzaak buiten de invloedssfeer van de opdrachtgever ligt. Er kan hierbij  gedacht worden aan maatregelen die worden doorgevoerd naar aanleiding van een pandemie. Dan zal er sprake zijn van een minimum omzetgarantie voor de vervoerder, ook wel een compensatieregeling genoemd.

Er waren zeven inschrijvingen. Deze zijn beoordeeld op basis van drie gunningscriteria. De prijs per kilometer woog hierbij het zwaarst mee, namelijk voor 60 procent. De inschrijver die het laagste tarief aanbood, kreeg het maximale aantal punten. De scores met betrekking tot prijs werden echter pas bekend gemaakt na de vaststelling  van de scores op de andere gunningscriteria, stelt de opdrachtgever.

Minimaal Euro-6 norm

Inschrijvingen werden namelijk ook beoordeeld op duurzaamheid, dat voor 20 procent meewoog. Hierbij werd gesteld dat al het materieel dat wordt ingezet voor deze opdracht minimaal moet voldoen aan de Euro-6 norm. Ook werd er aangegeven dat indien er tijdens de looptijd van het contract nieuwe voertuigen worden aangeschaft voor de opdracht, deze moeten voldoen aan de hoogst geldende milieunorm op dat moment. Bij een gemiddeld minder duurzame inzet dan werd aangeboden bij de inschrijving, zal er direct een boete worden opgelegd op het totale maandbedrag van de factuur. 

Verder woog het criterium communicatie nog mee voor 20 procent. Hiervoor moest een plan van aanpak worden aangeleverd, waarin werd beschreven op welke wijze de inschrijver gedurende de opdracht met het onderwerp communicatie omgaat en hoe dit is ingericht. 

Kwaliteit gezamenlijk verbeteren

Het contract zal dus per 1 augustus 2021 ingaan, en loopt in eerste instantie tot en met 31 juli 2025. De opdrachtgever kan echter van de optie gebruik maken om het contract twee keer met een jaar te verlengen, tot uiterlijk 21 juli 2027.

Jaarlijks wordt er een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd naar de feitelijke kwaliteit van het vervoer en de beleving daarvan door de reiziger. Als deze resultaten aanleiding geven tot verbeteringen zal RMC binnen vier weken een plan van aanpak moeten aanleveren bij de opdrachtgever. Het doel hiervan is om de kwaliteit van het vervoer en de dienstverlening gezamenlijk te verbeteren.

Lees ook: 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Elisabetta Santangelo

Elisabetta Santangelo is de vaste redacteur van TaxiPro.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

RMC krijgt wmo-vervoer DUO-gemeenten gegund | TaxiPro
RMC Amsterdam taxi

RMC krijgt wmo-vervoer DUO-gemeenten gegund 

Foto: aangeleverd door RMC

Het wmo-vervoer in de gemeenten Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel, ook wel de DUO-gemeenten, is gegund aan RMC Amsterdam. Zij zullen vanaf 1 augustus 2021 zeker vier jaar verantwoordelijk zijn voor dit vervoer.

De opdracht betreft het vervoer van wmo-geïndiceerden van deur-tot-deur of van deur-tot-halte. Het kan echter ook voorkomen dat mensen een indicatie voor kamer-tot-kamervervoer krijgen. De chauffeur zal de reiziger dan moeten begeleiden vanaf en tot aan de kamerdeur, in plaats van de voordeur.

In 2020 waren er in totaal zo’n 1781 actieve wmo-pashouders, en werden er 43.577 wmo-ritten gereden in de gemeenten. Naast het vervoer zelf, zal RMC ook de regie over het vervoer en de kwantitatieve en kwalitatieve beheersing van de dienst in handen krijgen. Het gaat hierbij om de ritaanname, ritplanning, rituitgifte, klachtafhandeling en de marketing- en communicatie-activiteiten.

Geanticipeerd op aanzienlijke daling vervoersvolume

In de aanbestedingsleidraad wordt er geanticipeerd op situaties waarin er sprake is van een aanzienlijke daling van het vervoersvolume, waarbij de oorzaak buiten de invloedssfeer van de opdrachtgever ligt. Er kan hierbij  gedacht worden aan maatregelen die worden doorgevoerd naar aanleiding van een pandemie. Dan zal er sprake zijn van een minimum omzetgarantie voor de vervoerder, ook wel een compensatieregeling genoemd.

Er waren zeven inschrijvingen. Deze zijn beoordeeld op basis van drie gunningscriteria. De prijs per kilometer woog hierbij het zwaarst mee, namelijk voor 60 procent. De inschrijver die het laagste tarief aanbood, kreeg het maximale aantal punten. De scores met betrekking tot prijs werden echter pas bekend gemaakt na de vaststelling  van de scores op de andere gunningscriteria, stelt de opdrachtgever.

Minimaal Euro-6 norm

Inschrijvingen werden namelijk ook beoordeeld op duurzaamheid, dat voor 20 procent meewoog. Hierbij werd gesteld dat al het materieel dat wordt ingezet voor deze opdracht minimaal moet voldoen aan de Euro-6 norm. Ook werd er aangegeven dat indien er tijdens de looptijd van het contract nieuwe voertuigen worden aangeschaft voor de opdracht, deze moeten voldoen aan de hoogst geldende milieunorm op dat moment. Bij een gemiddeld minder duurzame inzet dan werd aangeboden bij de inschrijving, zal er direct een boete worden opgelegd op het totale maandbedrag van de factuur. 

Verder woog het criterium communicatie nog mee voor 20 procent. Hiervoor moest een plan van aanpak worden aangeleverd, waarin werd beschreven op welke wijze de inschrijver gedurende de opdracht met het onderwerp communicatie omgaat en hoe dit is ingericht. 

Kwaliteit gezamenlijk verbeteren

Het contract zal dus per 1 augustus 2021 ingaan, en loopt in eerste instantie tot en met 31 juli 2025. De opdrachtgever kan echter van de optie gebruik maken om het contract twee keer met een jaar te verlengen, tot uiterlijk 21 juli 2027.

Jaarlijks wordt er een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd naar de feitelijke kwaliteit van het vervoer en de beleving daarvan door de reiziger. Als deze resultaten aanleiding geven tot verbeteringen zal RMC binnen vier weken een plan van aanpak moeten aanleveren bij de opdrachtgever. Het doel hiervan is om de kwaliteit van het vervoer en de dienstverlening gezamenlijk te verbeteren.

Lees ook: 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Elisabetta Santangelo

Elisabetta Santangelo is de vaste redacteur van TaxiPro.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.