Barbara Visser, VVD, Kamerlid

Kamervragen van VVD over invoering Boordcomputer Taxi

Tweede Kamerlid Barbara Visser (VVD) heeft staatssecretaris Wilma Mansveld (PvdA) om opheldering gevraagd over de Boordcomputer Taxi. Ze wil weten of het klopt dat Mansveld de inbouwperiode voor de BCT gaat verlengen, zoals het ministerie van IenM onlangs bevestigde tegen TaxiPro.nl. Ook wil het Kamerlid weten wat de staatssecretaris vindt van de inbouw- en leveringsperikelen bij een aantal BCT-leveranciers, het functioneren van het apparaat en de bewering in de Telegraaf dat de Boordcomputer Taxi zo lek als een mandje zou zijn.

Kamervragen dienen binnen drie weken beantwoord te worden door het kabinet. Als het ministerie meer tijd nodig heeft, kan om uitstel gevraagd worden.

Kamervragen BCT

Lees de vragen van het lid Visser (VVD) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het bericht ¬ęAntifraudecomputer in taxi zo lek als mandje¬Ľ (ingezonden 2 mei 2014).

Vraag 1
Bent u bekend met het artikel ¬ęAntifraudecomputer in taxi zo lek als mandje¬Ľ en het in het artikel genoemde onderzoek van Vallenduuk Advocaten?

Vraag 2
Wat is uw reactie op dit artikel, en op de genoemde bezwaren en beweringen dat de Boordcomputer Taxi (BCT) een aantasting van de privacy zou zijn, fraudegevoelig zou zijn en ook niet op tijd geleverd zou kunnen worden? Kunt u aangeven hoe aan deze bewaren tegemoet wordt gekomen? Welke doelstellingen worden beoogd met de BCT?

Vraag 3
Welke acties zijn er gezamenlijk met de taxibranche ondernomen om het BCT-systeem zo goed mogelijk te implementeren? Bent u er van op de hoogte dat de voertuigen van vele taxibedrijven en/of -centrales reeds waren voorzien van goed functionerende computersystemen? Zo ja, waarom is hier dan aan voorbij gegaan?

Vraag 4
Kan nogmaals onderbouwd worden wat de meerwaarde is van de zogenoemde digitale handtekening? Deelt u de mening dat zonder deze verplichting het BCT-systeem tegen lagere kosten en al veel eerder ge√Įmplementeerd had kunnen worden?

Vraag 5
Klopt de bewering in het bericht dat het BCT-systeem nog niet in de praktijk is getest? Zo ja, waarom is dat niet gebeurd en welke stappen gaat u ondernemen als blijkt dat de BCT niet functioneert? Zo nee, kunt u ingaan op de in het bericht genoemde kritiek en de resultaten uit de test?

Vraag 6
Klopt het bericht dat u de inbouwperiode voor de BCT gaat verlengen? Zo ja, wat is de aanleiding om tot verlenging van de termijn over te gaan en welke garanties kunt u geven dat de deadlines voor het installeren van de BCT en de subsidieaanvragen nu wel haalbaar zijn?

Vraag 7
Klopt het dat er op dit moment nog maar twee BCT-leveranciers zijn op de markt? Zo ja, verwacht u dat alle taxibedrijven en/of -centrales dit systeem op tijd kunnen installeren, ook als de inbouwperiode zou worden verlengd zoals aangekondigd in de media?

Vraag 8
Kunt u ook ingaan op de stelling van de woordvoerder van uw ministerie, volgens het krantenbericht in de Telegraaf, dat het bij het ministerie niet bekend is dat de leveranciers niet kunnen leveren?

Vraag 9
Kunt u ook reageren op de berichtgeving in TaxiPro op 29 april 2014 over de reacties van de BCT-leveranciers op de mogelijke verlenging van de inbouwperiode?

Vraag 10
Herkent u ook het signaal dat de BCT technische problemen ondervindt en dat met name de pincode voor veel problemen zorgt? Zo ja, heeft u dit met de taxibranche besproken? Welke aanvullende maatregelen zijn er genomen? Bent u bereid om de pincodeverplichting te laten vervallen en te werken met een online registratiesysteem?

Vraag 11
Hoe komt het dat ondanks diverse inspanningen tot verbetering van dit proces de deadline voor het plaatsen van de BCT vanaf 2007 inmiddels al voor de achtste maal is uitgesteld?

Vraag 12
Zijn er andere alternatieven overwogen? Zo ja, welke, wanneer en om welke reden zijn deze afgevallen? In welke mate wordt met de BCT de fraudegevoeligheid teruggedrongen ten opzichte van bijvoorbeeld een online taxiterminal?

Vraag 13
Bent u bekend met het signaal dat ondernemers met een offline BCT kunnen werken en dat daarmee de fraudegevoeligheid toeneemt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke aanvullende maatregelen zijn/worden daartegen genomen?

Vraag 14
Kunt u aangeven welke kosten voor het Rijk en de sector gemoeid zijn met de invoering van de BCT? Tot welke meerkosten leidt het voor de branche en welke subsidiegelden dan wel andere gelden zijn er door het Rijk aan de ontwikkeling en implementatie van de BCT besteed?

Vraag 15
Kan de BCT-problematiek meegenomen worden in de evaluatie van de taxiwetgeving dit najaar en kan daarin ook de discussie over Uber en over rij- en rusttijden worden meegenomen? Zo nee, waarom niet?

Lees ook: Inbouwperiode Boordcomputer Taxi verlengd tot 1 september

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

74 reacties op “Kamervragen van VVD over invoering Boordcomputer Taxi”

Rex Urban|11.05.14|22:59

@ Rodney.Zonder meter rijden is verboden. Zie bekeuring die Uber opliep op deze site vermeld.Een bekeuring kun je met de bct achteraf krijgen doordat de gegevens vast gelegd worden! Je kan een ontvangen bedrag handmatig invullen, ook bij sommige taximeters. Echter de registratie is beperkt tot 1 (betalende) klant per rit. Oncontroleerbaar! De bct is juist bedacht om fraude te voorkomen. Dat gaat vanzelfsprekend helaas niet lukken omdat je onjuiste bedragen en meer met dit systeem kunt invoeren.

Chand Malik|12.05.14|11:17

Ik heb begrepen dat als je in je pauze tijd de auto een beetje rijdt springt de pauze weer op nul

Rex Urban|12.05.14|13:16

@ Chand, Pauze is een tijdsruimte waarmee de arbeid tijdens de dienst wordt onderbroken en de werknemer of ZZPer geen verplichting heeft ten aanzien van zijn werk. Je bent in je pauze vrij om te gaan en staan waar je wilt. Wil je een broodje gaan kopen mag je dat in je pauze met de taxi doen.
Wanneer de bct op nul springt zoals je aangeeft is er een probleem.

Rodney Barten|12.05.14|13:27

@ Rex: Hoeveel taxi’s rijden er wel niet naar Schiphol zonder de meter aan te zetten omdat zij een prijsafspraak hebben met de klant. Ik heb jaren zonder gedaan en dat heeft nog nooit tot problemen geleid bij een controle ter plekke. Het werd altijd gedoogd. Het is zo vervelend de klant elke keer te moeten uitleggen dat zij niet op de meter hoeven te letten door de prijsafspraak. Menig klant verwonderd zich ook in dat gesprek over de strenge wetgeving ten aanziens van de meterplicht.

Chand Malik|12.05.14|13:33

Dit over pauze vertelde een vertegenwoordiger van taxitronic bct
Als het niet klopt dan moet hij het wel erg verkeerd hebben verteld

Ton van Dalfsen|12.05.14|14:08

@ Rodney: Ik rij dagelijks op module contractvervoer met bon vanwege prijsafspraken. Als je op de meter zou rijden moet je altijd een rekenmachine bij je hebben om de korting in de BCT te zetten. Voordat je een BCT had kon je met je Hale meter vast afgesproken prijs in zetten , maar nu met de BCT kan dat niet meer. En trouwens: de klant kan toch de printbon krijgen.

Rodney Barten|12.05.14|14:14

Ik denk ook dat rijden in je pauze is toegestaan, maar wellicht valt dit wel weer onder privé kilometers. Wie weet?? Stel: Ik heb een pauze van van drie uur, ik rij in die pauze even op en neer naar Verwegistan (veel kilometers) om daar een vriend te bezoeken. Ik doe dit meerder malen per jaar, mag dit? Moet ik dan in eens de bijteling gaan betalen?

Ton van Dalfsen|12.05.14|14:21

En juist met de BCT is de fraude helemaal niet meer te voorkomen. Je kan invoeren wat je wil. Wat ik ontdekt heb

Rodney Barten|12.05.14|14:21

@ Ton: Wij kunnen elkaar de hand schudden! Ik doe precies hetzelfde. Vraag blijft wel wat de inspectie van deze innovatieve administratieve handeling vind:)

Ton van Dalfsen|12.05.14|15:21

@ Rodney: Je rit staat toch gewoon in je BCT ? Op welke manier dan ook. Je administreert het netjes daarin Dus wat zouden ze dan nog kunnen zeuren. Wat denk je straks met de andere voertuigen ( contractvervoerders ) die zogenaamde limo E classes en S classes ? Die doen toch ook prijsafspraken zonder meter, Uber enz.enz ? En zijn gewoon veredelde taxi’s. Dan zouden zij ook een meter in de wagen moeten inbouwen. Als ik een luxe rit heb zonder meter zie je bij mij geen meter ( netjes weg gewerkt

Ton van Dalfsen|12.05.14|15:22

en als ik een meter rit heb is mijn meter weer zichtbaar voor klanten. Heeft Marco van J+W mooi voor mij zo opgelost.

Ton van Dalfsen|12.05.14|15:27

@ Rodney: En over de prive km’s naar bijv verweggistan: gewoon je meter aanzetten , en bij einde rit een korting in je BCT zetten. Het enige wat je prive kost is 6% BTW

Rodney Barten|12.05.14|16:20

@ Ton: Je bent erg creatief bezig, maar wat wel mag en niet omschrijf je niet. Je kan je privé kilometers wel op een creatieve manier wegschrijven mits deze dan wel buiten je dagelijkse rust of weekend rust vallen, anders heb je alsnog een probleem.

Rex Urban|12.05.14|19:12

@ Chand: De fabrikanten kunnen niet duidelijk en eerlijk zijn over de bct,
omdat ze dan moeten toegeven dat de bct niet deugt. Pauze voorbeeld: Wanneer ik b.v een klant vanuit Utrecht naar schiphol breng en daarna pauze wil nemen, kan ik een broodje nemen bij Shell A9 Amstelveen. Dan rij ik niet om of zo. Daar kan de belastingdienst niets op tegen hebben. De rijtijdenwet ook niet. Nogmaals, Chauffeur mag gaan en staan waar die wil in je pauze. Taxitronic zit verkeerd. Lees de rijtijdenwet.

Rex Urban|12.05.14|19:53

@ Chand: Niet alleen de fabrikanten zitten verkeerd. KNV, ILT, CNV, FNV,en allen die met deze BCT accoord zijn gegaan zitten verkeerd. Een Chauffeur werknemer of ZZPer heeft volgens de wet recht op privacy, ook tijdens het werk. Vastleggen waar je bent, wat de bct doet, (wat een enkelband ook doet) is dan ook niet zomaar toegestaan. Ook niet tijdens je pauze! We zijn toch geen veroordeelden? We worden wel zo behandeld door ILT, Tenminste, “als ze de kans krijgen!

Rodney Barten|14.05.14|15:52

Wat moet je doen als je een rit loos hebt? Als je met je chauffeurskaart en BSN nummer inlogd kan je een betalende rit rijden. Als je dit hebt gedaan en je sluit af is er niks aan de hand, echter als je weer opnieuw inlogd met je pincode laat de BCT die rit niet zien als laatste activiteit.
Als je in de modus contractvervoer rijdt kan je alle 8 de ritten tegelijk intoetsen en tijdens de rit ook allemaal weer afvinken en per rit een bedrag invullen. Ik weet niet wat daar de bedoeling van is?

Ton van Dalfsen|15.05.14|11:57

@Rodney: Volgens mij is bij alle 8 ritten soort van zitplaats vervoer ( WMO , zittend ziekenvervoer , schoolkinderen vervoer ). Ik zal dat eens navragen. Wanneer doen wij eens een bakkie op schiphol?

Rodney Barten|15.05.14|20:35

Ton, ik neem snel contact met je op..

Taxi Volendam|16.05.14|09:12

Een bakkie op schiphol? Waarom is er geen duidelijke uitleg of gebruiksaanwijzing bij een BCT ? Je dient toch eerst uitleg te verkrijgen voor je verplicht moet kopen. Ik denk dat zo’n beetje heel taxirijdend nederland wel uitleg wil omtrent de BCT. Wanneer je aan collega chauffeurs iets over de bct in hun taxi wat vraagt weten ze ook niets zinnigs over hun bct te vertellen. Wel dat ze hun oude ritlijst niet kunnen missen. Daar gaat het toch om, vereenvoudiging d.m.v. de bct? Niet dus.

Marco Mens|18.05.14|17:40

Rijden nu ook enkele dagen met de BCT van Cabman. Om ons te verdiepen hebben wij de handleiding gelezen, de BCT ABC cursus gedaan en de toets gemaakt. Er komen echter vragen aanbod die niet behandeld zijn in cursus of handleiding.O.a. de vraag wat moet u doen als u tijdens een dienst wisselt van voertuig. Antwoord “U activeert in het hoofdmenu kaart gegevens overnemen” is er iemand die helder weet welke knop hiermee bedoeld wordt??

Rex Urban|20.05.14|09:35

20 mei . Staatssecretaris Teeven. Hij wil af van de enkelband. De bct is vergelijkbaar met een enkelband. Echter chauffeurs zijn geen veroordeelden!Toch moeten ze een bct gaan gebruiken. De enkelband kost te veel geld, net als de bct,aldus Teeven. Maar hoe overtuigen we mevr. Mansveld nu dat deze ‚ā¨100 miljoen kostende onzin moet stoppen? De bct stopt vroeg of laat toch wel net als de Fyra, maar het is kennelijk lastig dit toe te geven. Eerst moet die ‚ā¨100 miljoen kennelijk over de balk.

Taxi Volendam|21.05.14|12:29

Waarom hoor je de vakbonden niet? Zij zijn akkoord gegaan met de afspraak van het 4 ogen systeem in de bct. Dat systeem heeft Mansveld stiekum laten vervallen. Ook de vakbonden en hun leden worden hierdoor belazerd . Dit houdt in dat je je privacy tijdens je werk kwijt ben. Vraag om opheldering!

Rex Urban|08.06.14|12:17

Vraag 16: Digitale handtekening en bijhorende certificering bct? Nut ervan nu blijkt dat bct’s massaal aangepast worden, (niet deugen).
Wie controleert en betaald aanpassingen?
Is een bekeuring uit een BCT die na certificering geupdated (veranderd) is rechtsgeldig?
Een bct moet aangesloten worden aan de autobedrading die niet gecertificeerd is? Is dit veilig en zin ervan?
Auto Software kun je op elke hoek van de straat laten aanpassen daarmee bct storen. Puls auto-bct deugdelijk ?

de beer|27.07.14|22:56

Vind het belachelijk dat je na aanschaf van je bct ook nog een drie jarig
abonnement van 12.50 per maand moet kopen,omdat je anders je gegevens niet
ken lezen (taxitronic).
Maar ja geen concurrentie meer dan kunnen ze doen wat ze willen.

Kamervragen van VVD over invoering Boordcomputer Taxi | TaxiPro
Barbara Visser, VVD, Kamerlid

Kamervragen van VVD over invoering Boordcomputer Taxi

Tweede Kamerlid Barbara Visser (VVD) heeft staatssecretaris Wilma Mansveld (PvdA) om opheldering gevraagd over de Boordcomputer Taxi. Ze wil weten of het klopt dat Mansveld de inbouwperiode voor de BCT gaat verlengen, zoals het ministerie van IenM onlangs bevestigde tegen TaxiPro.nl. Ook wil het Kamerlid weten wat de staatssecretaris vindt van de inbouw- en leveringsperikelen bij een aantal BCT-leveranciers, het functioneren van het apparaat en de bewering in de Telegraaf dat de Boordcomputer Taxi zo lek als een mandje zou zijn.

Kamervragen dienen binnen drie weken beantwoord te worden door het kabinet. Als het ministerie meer tijd nodig heeft, kan om uitstel gevraagd worden.

Kamervragen BCT

Lees de vragen van het lid Visser (VVD) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het bericht ¬ęAntifraudecomputer in taxi zo lek als mandje¬Ľ (ingezonden 2 mei 2014).

Vraag 1
Bent u bekend met het artikel ¬ęAntifraudecomputer in taxi zo lek als mandje¬Ľ en het in het artikel genoemde onderzoek van Vallenduuk Advocaten?

Vraag 2
Wat is uw reactie op dit artikel, en op de genoemde bezwaren en beweringen dat de Boordcomputer Taxi (BCT) een aantasting van de privacy zou zijn, fraudegevoelig zou zijn en ook niet op tijd geleverd zou kunnen worden? Kunt u aangeven hoe aan deze bewaren tegemoet wordt gekomen? Welke doelstellingen worden beoogd met de BCT?

Vraag 3
Welke acties zijn er gezamenlijk met de taxibranche ondernomen om het BCT-systeem zo goed mogelijk te implementeren? Bent u er van op de hoogte dat de voertuigen van vele taxibedrijven en/of -centrales reeds waren voorzien van goed functionerende computersystemen? Zo ja, waarom is hier dan aan voorbij gegaan?

Vraag 4
Kan nogmaals onderbouwd worden wat de meerwaarde is van de zogenoemde digitale handtekening? Deelt u de mening dat zonder deze verplichting het BCT-systeem tegen lagere kosten en al veel eerder ge√Įmplementeerd had kunnen worden?

Vraag 5
Klopt de bewering in het bericht dat het BCT-systeem nog niet in de praktijk is getest? Zo ja, waarom is dat niet gebeurd en welke stappen gaat u ondernemen als blijkt dat de BCT niet functioneert? Zo nee, kunt u ingaan op de in het bericht genoemde kritiek en de resultaten uit de test?

Vraag 6
Klopt het bericht dat u de inbouwperiode voor de BCT gaat verlengen? Zo ja, wat is de aanleiding om tot verlenging van de termijn over te gaan en welke garanties kunt u geven dat de deadlines voor het installeren van de BCT en de subsidieaanvragen nu wel haalbaar zijn?

Vraag 7
Klopt het dat er op dit moment nog maar twee BCT-leveranciers zijn op de markt? Zo ja, verwacht u dat alle taxibedrijven en/of -centrales dit systeem op tijd kunnen installeren, ook als de inbouwperiode zou worden verlengd zoals aangekondigd in de media?

Vraag 8
Kunt u ook ingaan op de stelling van de woordvoerder van uw ministerie, volgens het krantenbericht in de Telegraaf, dat het bij het ministerie niet bekend is dat de leveranciers niet kunnen leveren?

Vraag 9
Kunt u ook reageren op de berichtgeving in TaxiPro op 29 april 2014 over de reacties van de BCT-leveranciers op de mogelijke verlenging van de inbouwperiode?

Vraag 10
Herkent u ook het signaal dat de BCT technische problemen ondervindt en dat met name de pincode voor veel problemen zorgt? Zo ja, heeft u dit met de taxibranche besproken? Welke aanvullende maatregelen zijn er genomen? Bent u bereid om de pincodeverplichting te laten vervallen en te werken met een online registratiesysteem?

Vraag 11
Hoe komt het dat ondanks diverse inspanningen tot verbetering van dit proces de deadline voor het plaatsen van de BCT vanaf 2007 inmiddels al voor de achtste maal is uitgesteld?

Vraag 12
Zijn er andere alternatieven overwogen? Zo ja, welke, wanneer en om welke reden zijn deze afgevallen? In welke mate wordt met de BCT de fraudegevoeligheid teruggedrongen ten opzichte van bijvoorbeeld een online taxiterminal?

Vraag 13
Bent u bekend met het signaal dat ondernemers met een offline BCT kunnen werken en dat daarmee de fraudegevoeligheid toeneemt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke aanvullende maatregelen zijn/worden daartegen genomen?

Vraag 14
Kunt u aangeven welke kosten voor het Rijk en de sector gemoeid zijn met de invoering van de BCT? Tot welke meerkosten leidt het voor de branche en welke subsidiegelden dan wel andere gelden zijn er door het Rijk aan de ontwikkeling en implementatie van de BCT besteed?

Vraag 15
Kan de BCT-problematiek meegenomen worden in de evaluatie van de taxiwetgeving dit najaar en kan daarin ook de discussie over Uber en over rij- en rusttijden worden meegenomen? Zo nee, waarom niet?

Lees ook: Inbouwperiode Boordcomputer Taxi verlengd tot 1 september

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

74 reacties op “Kamervragen van VVD over invoering Boordcomputer Taxi”

Rex Urban|11.05.14|22:59

@ Rodney.Zonder meter rijden is verboden. Zie bekeuring die Uber opliep op deze site vermeld.Een bekeuring kun je met de bct achteraf krijgen doordat de gegevens vast gelegd worden! Je kan een ontvangen bedrag handmatig invullen, ook bij sommige taximeters. Echter de registratie is beperkt tot 1 (betalende) klant per rit. Oncontroleerbaar! De bct is juist bedacht om fraude te voorkomen. Dat gaat vanzelfsprekend helaas niet lukken omdat je onjuiste bedragen en meer met dit systeem kunt invoeren.

Chand Malik|12.05.14|11:17

Ik heb begrepen dat als je in je pauze tijd de auto een beetje rijdt springt de pauze weer op nul

Rex Urban|12.05.14|13:16

@ Chand, Pauze is een tijdsruimte waarmee de arbeid tijdens de dienst wordt onderbroken en de werknemer of ZZPer geen verplichting heeft ten aanzien van zijn werk. Je bent in je pauze vrij om te gaan en staan waar je wilt. Wil je een broodje gaan kopen mag je dat in je pauze met de taxi doen.
Wanneer de bct op nul springt zoals je aangeeft is er een probleem.

Rodney Barten|12.05.14|13:27

@ Rex: Hoeveel taxi’s rijden er wel niet naar Schiphol zonder de meter aan te zetten omdat zij een prijsafspraak hebben met de klant. Ik heb jaren zonder gedaan en dat heeft nog nooit tot problemen geleid bij een controle ter plekke. Het werd altijd gedoogd. Het is zo vervelend de klant elke keer te moeten uitleggen dat zij niet op de meter hoeven te letten door de prijsafspraak. Menig klant verwonderd zich ook in dat gesprek over de strenge wetgeving ten aanziens van de meterplicht.

Chand Malik|12.05.14|13:33

Dit over pauze vertelde een vertegenwoordiger van taxitronic bct
Als het niet klopt dan moet hij het wel erg verkeerd hebben verteld

Ton van Dalfsen|12.05.14|14:08

@ Rodney: Ik rij dagelijks op module contractvervoer met bon vanwege prijsafspraken. Als je op de meter zou rijden moet je altijd een rekenmachine bij je hebben om de korting in de BCT te zetten. Voordat je een BCT had kon je met je Hale meter vast afgesproken prijs in zetten , maar nu met de BCT kan dat niet meer. En trouwens: de klant kan toch de printbon krijgen.

Rodney Barten|12.05.14|14:14

Ik denk ook dat rijden in je pauze is toegestaan, maar wellicht valt dit wel weer onder privé kilometers. Wie weet?? Stel: Ik heb een pauze van van drie uur, ik rij in die pauze even op en neer naar Verwegistan (veel kilometers) om daar een vriend te bezoeken. Ik doe dit meerder malen per jaar, mag dit? Moet ik dan in eens de bijteling gaan betalen?

Ton van Dalfsen|12.05.14|14:21

En juist met de BCT is de fraude helemaal niet meer te voorkomen. Je kan invoeren wat je wil. Wat ik ontdekt heb

Rodney Barten|12.05.14|14:21

@ Ton: Wij kunnen elkaar de hand schudden! Ik doe precies hetzelfde. Vraag blijft wel wat de inspectie van deze innovatieve administratieve handeling vind:)

Ton van Dalfsen|12.05.14|15:21

@ Rodney: Je rit staat toch gewoon in je BCT ? Op welke manier dan ook. Je administreert het netjes daarin Dus wat zouden ze dan nog kunnen zeuren. Wat denk je straks met de andere voertuigen ( contractvervoerders ) die zogenaamde limo E classes en S classes ? Die doen toch ook prijsafspraken zonder meter, Uber enz.enz ? En zijn gewoon veredelde taxi’s. Dan zouden zij ook een meter in de wagen moeten inbouwen. Als ik een luxe rit heb zonder meter zie je bij mij geen meter ( netjes weg gewerkt

Ton van Dalfsen|12.05.14|15:22

en als ik een meter rit heb is mijn meter weer zichtbaar voor klanten. Heeft Marco van J+W mooi voor mij zo opgelost.

Ton van Dalfsen|12.05.14|15:27

@ Rodney: En over de prive km’s naar bijv verweggistan: gewoon je meter aanzetten , en bij einde rit een korting in je BCT zetten. Het enige wat je prive kost is 6% BTW

Rodney Barten|12.05.14|16:20

@ Ton: Je bent erg creatief bezig, maar wat wel mag en niet omschrijf je niet. Je kan je privé kilometers wel op een creatieve manier wegschrijven mits deze dan wel buiten je dagelijkse rust of weekend rust vallen, anders heb je alsnog een probleem.

Rex Urban|12.05.14|19:12

@ Chand: De fabrikanten kunnen niet duidelijk en eerlijk zijn over de bct,
omdat ze dan moeten toegeven dat de bct niet deugt. Pauze voorbeeld: Wanneer ik b.v een klant vanuit Utrecht naar schiphol breng en daarna pauze wil nemen, kan ik een broodje nemen bij Shell A9 Amstelveen. Dan rij ik niet om of zo. Daar kan de belastingdienst niets op tegen hebben. De rijtijdenwet ook niet. Nogmaals, Chauffeur mag gaan en staan waar die wil in je pauze. Taxitronic zit verkeerd. Lees de rijtijdenwet.

Rex Urban|12.05.14|19:53

@ Chand: Niet alleen de fabrikanten zitten verkeerd. KNV, ILT, CNV, FNV,en allen die met deze BCT accoord zijn gegaan zitten verkeerd. Een Chauffeur werknemer of ZZPer heeft volgens de wet recht op privacy, ook tijdens het werk. Vastleggen waar je bent, wat de bct doet, (wat een enkelband ook doet) is dan ook niet zomaar toegestaan. Ook niet tijdens je pauze! We zijn toch geen veroordeelden? We worden wel zo behandeld door ILT, Tenminste, “als ze de kans krijgen!

Rodney Barten|14.05.14|15:52

Wat moet je doen als je een rit loos hebt? Als je met je chauffeurskaart en BSN nummer inlogd kan je een betalende rit rijden. Als je dit hebt gedaan en je sluit af is er niks aan de hand, echter als je weer opnieuw inlogd met je pincode laat de BCT die rit niet zien als laatste activiteit.
Als je in de modus contractvervoer rijdt kan je alle 8 de ritten tegelijk intoetsen en tijdens de rit ook allemaal weer afvinken en per rit een bedrag invullen. Ik weet niet wat daar de bedoeling van is?

Ton van Dalfsen|15.05.14|11:57

@Rodney: Volgens mij is bij alle 8 ritten soort van zitplaats vervoer ( WMO , zittend ziekenvervoer , schoolkinderen vervoer ). Ik zal dat eens navragen. Wanneer doen wij eens een bakkie op schiphol?

Rodney Barten|15.05.14|20:35

Ton, ik neem snel contact met je op..

Taxi Volendam|16.05.14|09:12

Een bakkie op schiphol? Waarom is er geen duidelijke uitleg of gebruiksaanwijzing bij een BCT ? Je dient toch eerst uitleg te verkrijgen voor je verplicht moet kopen. Ik denk dat zo’n beetje heel taxirijdend nederland wel uitleg wil omtrent de BCT. Wanneer je aan collega chauffeurs iets over de bct in hun taxi wat vraagt weten ze ook niets zinnigs over hun bct te vertellen. Wel dat ze hun oude ritlijst niet kunnen missen. Daar gaat het toch om, vereenvoudiging d.m.v. de bct? Niet dus.

Marco Mens|18.05.14|17:40

Rijden nu ook enkele dagen met de BCT van Cabman. Om ons te verdiepen hebben wij de handleiding gelezen, de BCT ABC cursus gedaan en de toets gemaakt. Er komen echter vragen aanbod die niet behandeld zijn in cursus of handleiding.O.a. de vraag wat moet u doen als u tijdens een dienst wisselt van voertuig. Antwoord “U activeert in het hoofdmenu kaart gegevens overnemen” is er iemand die helder weet welke knop hiermee bedoeld wordt??

Rex Urban|20.05.14|09:35

20 mei . Staatssecretaris Teeven. Hij wil af van de enkelband. De bct is vergelijkbaar met een enkelband. Echter chauffeurs zijn geen veroordeelden!Toch moeten ze een bct gaan gebruiken. De enkelband kost te veel geld, net als de bct,aldus Teeven. Maar hoe overtuigen we mevr. Mansveld nu dat deze ‚ā¨100 miljoen kostende onzin moet stoppen? De bct stopt vroeg of laat toch wel net als de Fyra, maar het is kennelijk lastig dit toe te geven. Eerst moet die ‚ā¨100 miljoen kennelijk over de balk.

Taxi Volendam|21.05.14|12:29

Waarom hoor je de vakbonden niet? Zij zijn akkoord gegaan met de afspraak van het 4 ogen systeem in de bct. Dat systeem heeft Mansveld stiekum laten vervallen. Ook de vakbonden en hun leden worden hierdoor belazerd . Dit houdt in dat je je privacy tijdens je werk kwijt ben. Vraag om opheldering!

Rex Urban|08.06.14|12:17

Vraag 16: Digitale handtekening en bijhorende certificering bct? Nut ervan nu blijkt dat bct’s massaal aangepast worden, (niet deugen).
Wie controleert en betaald aanpassingen?
Is een bekeuring uit een BCT die na certificering geupdated (veranderd) is rechtsgeldig?
Een bct moet aangesloten worden aan de autobedrading die niet gecertificeerd is? Is dit veilig en zin ervan?
Auto Software kun je op elke hoek van de straat laten aanpassen daarmee bct storen. Puls auto-bct deugdelijk ?

de beer|27.07.14|22:56

Vind het belachelijk dat je na aanschaf van je bct ook nog een drie jarig
abonnement van 12.50 per maand moet kopen,omdat je anders je gegevens niet
ken lezen (taxitronic).
Maar ja geen concurrentie meer dan kunnen ze doen wat ze willen.