Barbara Visser, VVD, Kamerlid

Kamervragen van VVD over invoering Boordcomputer Taxi

Tweede Kamerlid Barbara Visser (VVD) heeft staatssecretaris Wilma Mansveld (PvdA) om opheldering gevraagd over de Boordcomputer Taxi. Ze wil weten of het klopt dat Mansveld de inbouwperiode voor de BCT gaat verlengen, zoals het ministerie van IenM onlangs bevestigde tegen TaxiPro.nl. Ook wil het Kamerlid weten wat de staatssecretaris vindt van de inbouw- en leveringsperikelen bij een aantal BCT-leveranciers, het functioneren van het apparaat en de bewering in de Telegraaf dat de Boordcomputer Taxi zo lek als een mandje zou zijn.

Kamervragen dienen binnen drie weken beantwoord te worden door het kabinet. Als het ministerie meer tijd nodig heeft, kan om uitstel gevraagd worden.

Kamervragen BCT

Lees de vragen van het lid Visser (VVD) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het bericht «Antifraudecomputer in taxi zo lek als mandje» (ingezonden 2 mei 2014).

Vraag 1
Bent u bekend met het artikel «Antifraudecomputer in taxi zo lek als mandje» en het in het artikel genoemde onderzoek van Vallenduuk Advocaten?

Vraag 2
Wat is uw reactie op dit artikel, en op de genoemde bezwaren en beweringen dat de Boordcomputer Taxi (BCT) een aantasting van de privacy zou zijn, fraudegevoelig zou zijn en ook niet op tijd geleverd zou kunnen worden? Kunt u aangeven hoe aan deze bewaren tegemoet wordt gekomen? Welke doelstellingen worden beoogd met de BCT?

Vraag 3
Welke acties zijn er gezamenlijk met de taxibranche ondernomen om het BCT-systeem zo goed mogelijk te implementeren? Bent u er van op de hoogte dat de voertuigen van vele taxibedrijven en/of -centrales reeds waren voorzien van goed functionerende computersystemen? Zo ja, waarom is hier dan aan voorbij gegaan?

Vraag 4
Kan nogmaals onderbouwd worden wat de meerwaarde is van de zogenoemde digitale handtekening? Deelt u de mening dat zonder deze verplichting het BCT-systeem tegen lagere kosten en al veel eerder geĂŻmplementeerd had kunnen worden?

Vraag 5
Klopt de bewering in het bericht dat het BCT-systeem nog niet in de praktijk is getest? Zo ja, waarom is dat niet gebeurd en welke stappen gaat u ondernemen als blijkt dat de BCT niet functioneert? Zo nee, kunt u ingaan op de in het bericht genoemde kritiek en de resultaten uit de test?

Vraag 6
Klopt het bericht dat u de inbouwperiode voor de BCT gaat verlengen? Zo ja, wat is de aanleiding om tot verlenging van de termijn over te gaan en welke garanties kunt u geven dat de deadlines voor het installeren van de BCT en de subsidieaanvragen nu wel haalbaar zijn?

Vraag 7
Klopt het dat er op dit moment nog maar twee BCT-leveranciers zijn op de markt? Zo ja, verwacht u dat alle taxibedrijven en/of -centrales dit systeem op tijd kunnen installeren, ook als de inbouwperiode zou worden verlengd zoals aangekondigd in de media?

Vraag 8
Kunt u ook ingaan op de stelling van de woordvoerder van uw ministerie, volgens het krantenbericht in de Telegraaf, dat het bij het ministerie niet bekend is dat de leveranciers niet kunnen leveren?

Vraag 9
Kunt u ook reageren op de berichtgeving in TaxiPro op 29 april 2014 over de reacties van de BCT-leveranciers op de mogelijke verlenging van de inbouwperiode?

Vraag 10
Herkent u ook het signaal dat de BCT technische problemen ondervindt en dat met name de pincode voor veel problemen zorgt? Zo ja, heeft u dit met de taxibranche besproken? Welke aanvullende maatregelen zijn er genomen? Bent u bereid om de pincodeverplichting te laten vervallen en te werken met een online registratiesysteem?

Vraag 11
Hoe komt het dat ondanks diverse inspanningen tot verbetering van dit proces de deadline voor het plaatsen van de BCT vanaf 2007 inmiddels al voor de achtste maal is uitgesteld?

Vraag 12
Zijn er andere alternatieven overwogen? Zo ja, welke, wanneer en om welke reden zijn deze afgevallen? In welke mate wordt met de BCT de fraudegevoeligheid teruggedrongen ten opzichte van bijvoorbeeld een online taxiterminal?

Vraag 13
Bent u bekend met het signaal dat ondernemers met een offline BCT kunnen werken en dat daarmee de fraudegevoeligheid toeneemt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke aanvullende maatregelen zijn/worden daartegen genomen?

Vraag 14
Kunt u aangeven welke kosten voor het Rijk en de sector gemoeid zijn met de invoering van de BCT? Tot welke meerkosten leidt het voor de branche en welke subsidiegelden dan wel andere gelden zijn er door het Rijk aan de ontwikkeling en implementatie van de BCT besteed?

Vraag 15
Kan de BCT-problematiek meegenomen worden in de evaluatie van de taxiwetgeving dit najaar en kan daarin ook de discussie over Uber en over rij- en rusttijden worden meegenomen? Zo nee, waarom niet?

Lees ook: Inbouwperiode Boordcomputer Taxi verlengd tot 1 september

U las zojuist Ă©Ă©n van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

74 reacties op “Kamervragen van VVD over invoering Boordcomputer Taxi”

Duco Douwstra|06.05.14|17:08

De voorzitter en de secretaris van de Stichting Taxibelangen Nederland hebben op 23 april j.l. een onderhoud gehad met Barbara Visser in de Tweede Kamer.Daarin zijn bovenstaande Kamervragen uitvoerig met elkaar besproken en als handvat schriftelijk overhandigt,waarna Barbara Visser haar Kamervragen heeft geformuleerd en ingediend.Wij mogen haat dankbaar zijn voor haar inzet.Jammer dat het punt is weggevallen,dat de overheid heeft nagelaten om de kredietwaardigheid en betrouwbaarheid van de

Rik de Swart|06.05.14|17:13

Vraag 7: Ja Ă©Ă©n is failliet, en die andere (Quipment) is niet te vertrouwen. Ik heb het aanbetaalde bedrag nog steeds niet terug.
Maar als ik dit zo lees bestel ik voorlopig helemaal niks meer, ik wacht eerst alle uitspraken wel af. Ook fijn dat je nadat m,n nieuwe printers er net 2 jaar in zitten, ik nu weer nieuwe moet kopen, omdat ze niet op de bct kunnen worden aangesloten. 99% van de printbonnetjes belanden overigens in de prullebak.

Duco Douwstra|06.05.14|17:21

leveranciers nauwkeurig te onderzoeken en deze te waarborgen.Ondernemers worden immers door deze overheid verplicht om hun geld aan deze leveranciers toe te vertrouwen.De vraag is of de leveranciers voldoende garant kunnen staan voor een langdurige service,het tegendeel is al bewezen.De overheid heeft er met haar drammerige BCT beleid eveneens voor gezorgd,dat de taxibranche al ruim 10 jaar vleugellam is op het gebied van innovatie in de automatisering,vrijelijk beslissen en ondernemen kan niet

Rik de Swart|06.05.14|17:29

ik ben bang dat het met de bct ook zo gaat, als ze er net inzetten, bedenkt een andere pipo uit den haag weer iets anders. bovendien kost die bct mij zowat 3 maandsalarissen aan investering met de huidige winst die er voor mij nog overblijft de laatste tijd.

Duco Douwstra|06.05.14|17:34

Althans dat is niet toegestaan,de overheid bepaald en beperkt voor de taxiondernemer in Nederland,hoe zij hun bedrijf op automatiseringsgebied in moeten richten en dat,niet gehinderd door enige kennis van zaken.Geen Ă©Ă©n bedrijf ter Wereld wordt zo beknot in het uitvoeren en exploiteren van zijn bedrijf als de Nederlandse Taxiondernemers.Een gebrek aan een breed gedragen belangenorganisatie,is daar 1 van de oorzaken van,verdeel en heers.Kom er bij op de barricaden om te strijden tegen willekeur

Chand Malik|06.05.14|19:03

Er mag ook gevraagd worden
•Waarom wij een dure printer van ruim €450 moesten inbouwen en dat hij nu met de bct niet meer werkt
Weer een verplichte investering voor niets geweest
•waarom moet er verplicht een bon uit de printer komen terwijl 9 van de 10 mensen geen bon willen, dit is zonde van het papier en kost ook geld, een makkelijkere oplossing is vragen of de klant een bon wilt en dan op een print knopje drukken

Chand Malik|06.05.14|19:06

Quipment telt nog steeds niet mee omdat ze alleen een dure versie van de bct kunnen leveren en niet de standaard versie

Taxi Volendam|06.05.14|19:42

Ben heel benieuwd naar het antwoord van Mansveld. Ze heeft eerder geschreven dat ze de BCT wil gaan “evalueren” in 2015. Met andere woorden: Ons de bct in de praktijk laten uitproberen. De Kosten voor de benodigde aanpassingen is een zaak tussen Fabrikanten en taxiondernemers, aldus mansveld. Ik mag hopen dat Barbara Visser dit ook onder de aandacht brengt. Verplicht een apparaat kopen en dan moeten betalen voor de ondeugdelijkheid die reeds aangetoond is kan gewoonweg niet.

Rodney Barten|07.05.14|07:53

Ik rij nu enkele weken met de BCT one van Taxitronic, omdat ik alleen Schipholvervoer rij zet ik nooit de taximeter aan en rij ik volgens de BCT contractvervoer. Ik vul geen rittenlijstjes meer in, maar voor mijn eigen gemak vul ik nog wel het werkmapje in. Als om wat voor reden dan ook de BCT de kilometerregistratie niet goed opslaat is het dus onmogelijk om deze op een andere wijze te verantwoorden. Ik doe alles naar eer en geweten maar weet niet precies of ik dat goed doe…..

Rodney Barten|07.05.14|07:57

Ik rij met twee taxi’s, dus twee keer een BCT. Ik stop de chauffeurskaart in de BCT van auto A en laat de opgeslagen gegevens van de chauffeurskaart opslaan in auto B. Geen idee wat er voor gegevens worden opgeslagen in de chauffeurskaart en hoeveel data dat kaartje kan opslaan voordat die vol is. Bij navraag bij Taxitronic konden zij mij ook niet veel wijzer maken??…..

Rodney Barten|07.05.14|08:10

Voor zover ik begrijp worden de rijtijden van de chauffeur per taxi (BCT) opgeslagen, dus als de chauffeur op verschillende taxi’s rijd is het onmogelijk voor de inspectie om bij controles onderweg vast te stellen wat de rijtijden zijn. Weet iemand hier wat de chauffeurskaart aan gegevens opslaat, wat je daar mee moet doen?

Rodney Barten|07.05.14|08:16

Ik heb begrepen van het inbouwstation dat de BCT voor wel meer als een jaar aan data kan opslaan. Weet iemand na hoeveel tijd ik verplicht ben om die gegevens van de BCT uit te lezen en naar mijn computer moet opslaan. Stel: Ik rij drie maanden zonder die gegevens op te slaan naar mijn computer en mijn taxi word gestolen, of ik rij de taxi dusdanig in elkaar dat de BCT ook beschadigd is en niet meer kan worden uitgelezen, wat dan?

Duco Douwstra|07.05.14|09:14

Beste Rodney,Snap jij nu waarom ik altijd zo stellig ben dat het hele BCT project krankzinnig is.Dit zij een paar van de meer dan 100 punten die Rex Urban en ik vanaf 2005 geroepen hebben en daarna zijn ze dus nog 9 jaar bezig geweest om hem nog ingewikkelder te maken.Op dit moment is het zo dat je er niks van hoeft te begrijpen de BCT hoeft het ook niet te doen HIJ MOET ER ALLEEN MAAR INZITTEN.De kaart overschrijft zichzelf na 28 dagen geloof ik, dus voor die tijd moet hij uitgelezen worden?

Rodney Barten|07.05.14|12:27

Duco, weet u de precieze werking van het opslaan van gegegens dan. Ik kan nergens vinden welke gegevens waar in worden opgeslagen en welke procedures je daarvoor moet volgen, lees tijd bestek. Hoe zit het als je met 2 of meerdere auto’s rijd? Hoe zit het als je per ongeluk die 28 dagen overschrijd? Ik ben ook al eens vergeten de rit op beladen te zetten, dit kan je niet corrigeren.

Johannes Albertz|07.05.14|14:16

De chauffeurskaart kan maximaal 28 dagen opslaan, uiterlijk dan moet je de gegevens overzetten naar je bct, de bct herinnert je eraan.
De bct zelf moet je minimaal eens in de 3 maanden op een usb-stick uitlezen, die je vervolgens het beste nog ergens kan back-uppen, bijvoorbeeld op je pc. Voor uitlezen heb je bepaslde software nodig, (Microsoft SQL-server) en een internetverbinding, om lengte- en breedtegraden om te zetten in straatnamen. Kortom,No Country for Digibetes.

Duco Douwstra|07.05.14|22:41

Beste Johannes, je kon het niet beter uitleggen,iedereen snapt nu dat de BCT dermate gecompliceerd is,dat het voor heel veel mensen nagenoeg onmogelijk is om er mee te werken.We hebben dat ook al 10 jaar steeds in de vele vergaderingen geroepen.En het enige probleem is gewoon de pincode,zonder pincode,zouden de taxibedrijven Wereldwijd een vrije keuze hebben uit de beste taxiautomatiseringssystemen.Maar omdat er Wereldwijd niemand zo’n achterlijke pincode heeft bedacht.Nu zijn we afhankelijk

Duco Douwstra|07.05.14|22:49

van nog 2 van de oorspronkelijke 16 leveranciers.Niemand kan uitleggen hoe je met de BCT moet omgaan.Ik stel voor dat iedereen morgen de ILT gaat bellen,om te vragen hoe je met de BCT moet werken en wat het nut is van de pincode.Ik denk dat er veel ziekmeldingen zullen volgen bij de ILT. Voorkom problemen en doe gewoon niks,een beetje geld verdienen is al moeilijk genoeg zonder al deze poppenkast.Als iedereen niks doet omdat de financiële gevolgen van de BCT onverantwoord zijn.

Rodney Barten|07.05.14|22:56

Kan je de versleutelde gegevens uit de BCT ook versleuteld op je pc zetten? Is het verplicht om een software pakket te kopen die de gegevens kan omzetten in begrijpelijke mensen taal? Bij Taxitronic kost dit € 7,50 p/mnd per auto. Ik heb twee taxi’s dus op jaar basis kost dit € 180,- Dan hebben we het nog niet over het software contract die eigenlijk nodig is om alle updates te bekostigen, deze kost ook € 7,50 p/mnd per auto. Kies je die optie niet dan mag je elke update zelf gaan betalen.

Duco Douwstra|08.05.14|00:37

Ik had laatst een ondernemer aan de telefoon,zie zijn zoon had binnen 7 minuten dat systeem gekraakt en kon het zelf versleutelen.Dan hoefde hij de oplichters trukendoos niet mee te financieren.De BCT moest betaalbaar worden,dat is afgesproken tijdens alle vergaderingen.De voorzitter van het KNV heeft altijd gezegd dat de BCT netto maximaal € 750,– mocht kosten.Dus nu moet jij € 7,50 versleutelen € 15,– updates € 10,– service per auto p.m. betalen of zoiets en je mond houden, anders de ILT.

Ger|08.05.14|19:22

Hoe we ook klagen, hoe vaak we ook met harde bewijzen komen, de uitvinders de inbouwers en Den Haag zijn de baas, en de rest eigenaars en chauffeurs kunnen barsten en betalen.

Bct Belangen|08.05.14|19:37

@Duco, je hebt het steeds over ‘we’ (we zijn de dupe, we hebben er last van etc.) Heb jij zelf een taxi of meerdere taxi’s dan? Daarnaast roep je iedereen op om niets te doen, dus niet in te bouwen. Wat nu als een bedrijf straks wordt aangehouden, een boete krijgt en de taxi wordt stil gezet?

Duco Douwstra|08.05.14|23:24

Ik weet dat jullie dit dreigement gebruiken,om de ondeugdelijke BCT’s waar geen gebruiksaanwijzing bij zit en geen garantie op gegeven wordt,nog even snel te verkopen,voordat de politiek deze kwalijke ontwikkeling ook doorziet.Mensen met hersens snappen dat een BCT oorspronkelijk uit 1996 niet meer van deze tijd is en zeker niet van morgen.De verdediging zal door de STN gevoerd en glansrijk gewonnen worden.Hoeveel bedrijfsschade is er al door de BCT veroorzaakt.Ik voel mij verantwoordelijk voor

Duco Douwstra|08.05.14|23:35

alle taxi’s in Nederland dat zit in mijn bloed.Jammer dat we nog steeds niet mogen weten met wie we discussiĂ«ren.Ik ben ook benieuwd of de leveranciers een aansprakelijkheidsverzekering hebben.Als alleen al de TCA een bedrijfsschade claim gaat vorderen van Taxitronix.Of als bedrijven tegen Quipment een proces aanspannen wegens het niet nakomen van gemaakte afspraken,dat zou Quipment andersom ook gedaan hebben.Het hele BCT project rammelt aan alle kanten en is door en door verrot.

Bct Belangen|09.05.14|10:30

@Duco, het is fantastisch dat je je zo inzet voor de belangen van Taxi, begrijp dat niet verkeerd. Neemt niet weg dat je zelf geen taxi of taxi’s hebt dus zelf geen schade of hinder hebt van de invoering van de BCT. En dat jouw advies aan iedereen om niet in te bouwen in ieder geval voor jou geen kwalijke gevolgen zal hebben in de zin van een boete of stilzetten van je auto(s).

taxi gerritsen|09.05.14|12:03

Ook wij hebben de BCT van Taxitronic want ik wil niet in een boete vallen. Maar je moet voor je eigen administratie nog steeds de oude methode toepassen.
Nog geen geldbedrag uit het systeem kunnen halen Een klant op rekening: ik zou niet weten hoe ik dit moet doen
Vaste prijsafspraken met een klant mag niet onder contractvervoer, opletten dat je hele bedragen als korting er in zet.
Kilometerregistratie auto en BTC verschillen door andere meetmethode
Geen onbeperkte uitleesmogelijkheid etc…..

Taxi Volendam|09.05.14|13:39

@ Bct Belangen. Misschien kun jij de vragen van Barbara Visser Uitleggen, wie weet? Ook de problemen van Taxi Gerritsen hierboven en alle overige bedrijven die dit zelfde nu ondervinden.
De verschillen in kilometerstanden kunnen ontstaan doordat o.a. bij sommige automerken bij lage snelheden een te zwakke z.g. rijpuls aanwezig is, waardoor de opgeslagen gereden km in de BCT niet correct zijn. (is Bekend bij NMI en KNV). De BCT verplicht gecertificeerd, echter de belangrijke rijpuls niet?

Rodney Barten|09.05.14|16:20

Het is ook erg raar dat je tijdens de rit de BCT kan bedienen, al een paar keer vergeten om start rit button in te toetsen bij het wegrijden met de klant, maar kan dat wel gewoon even doen terwijl je al rijd. Waarschijnlijk kan je dus ook gewoon de pauze knop bedienen terwijl je 100 km/u rijd, ga ik nog een keer uit proberen.

t_x04|09.05.14|19:46

Zou ik niet doen als ik jou was. Ik geloof dat er om de 5 minuten posities en of de auto rijdt of stilstaat wordt vastgelegd. Met pauze je wagen verplaatsen resulteert in geen pauze.

Overigens moet de meter aan de BCT gekoppeld zijn anders moet je rittenstaten in blijven vullen.

t_x04|09.05.14|19:50

Als je zo’n conversieprogramma hebt kun je zien wat er opgeslagen wordt en dat is veel. Ik merk dat er een hoop niet zo’n programma heeft.

Taxi Volendam|09.05.14|20:16

In de pauze is het toegestaan te rijden met de taxi , echter alleen zonder betalende klanten in de taxi. De meter hoeft niet gekoppeld te zijn met de bct.

t_x04|09.05.14|20:37

Dit is echt onzin. Rijden in de pauze is geen pauze.

Koppelen meter met BCT is niet verplicht wat dan inhoud dat je rittenstaten moet blijven schrijven. Als het wel gekoppeld is, hoeft dat niet.

Rodney Barten|09.05.14|21:36

Rijden in de pauze is toegestaan maar i.v.m verkeersveiligheid vindt ik het raar dat je de BCT gewoon kan bedienen.Ik rij ik alleen Schipholvervoer, er word gedoogd dan zonder meter te rijden. Als je de meter niet aan hebt en toch gaat rijden met betalende passagiers kan je niet anders dan onder de noemer contractvervoer te rijden. Na de rit kan je gewoon het ontvangen bedrag invullen, vraag is of de inspectie dit dan ook gaat gedogen. Al mijn registratie klopt, alleen de noemer dus niet.

t_x04|09.05.14|22:08

Dit wordt een welles nietes.

Zoals ik al schreef wordt continu de posities vastgelegd inclusief of een voertuig in beweging is of niet. Mijn inziens als je rijdt, heb je geen pauze.
Zelfs staan op een standplaats is geen pauze/rust.

Ik raad toch aan om een conversieprogramma aan te schaffen, kun je zien wat er allemaal opgeslagen wordt.

Rodney Barten|09.05.14|22:33

Bedoelen jullie met zo’n conversieprogramma de 3.0 XML Import-module online van Taxitronic á € 7,50 p/mnd? Dat zet toch de versleutelde gegevens om in begrijpelijke taal. Is zoiets verplicht of niet? Voorlichting vanuit overheid en leveranciers over dit soort dingen is er niet of nauwelijks..

t_x04|09.05.14|22:40

Ik weet niet hoe het heet. Bij mij heet het bct dataviewer. En is niet van taxitronic. Wie het wel maakt weet ik niet.
En ja, met dat programma kun je de xml files inlezen en wordt alles zichtbaar, omzet, kilometers, rijtijden enz enz.

Taxi Volendam|09.05.14|22:47

In je pauze mag je doen wat je wil. Voetballen, winkelen. Naar Mc Donnalds gaan , wat je wil.
Alleen personenvervoer tegen betaling mag niet.
Je mag wel naar een snackbar rijden of zo.
Dat mag toch iedereen in z’n pauze met wat voor een beroep dan ook. Routes opslaan mag niet , omdat het privacy schending tijdens je werk of pauze is.

t_x04|09.05.14|23:19

Privacy heb je niet meer. Je kunt helemaal terug kijken waar je geweest bent.
Al je routes met betalende klanten zijn ook na te kijken. Kun je controleren of je de route juist hebt gereden. :)

Taxi Volendam|10.05.14|00:26

Het beste is BCT retour fabriekant , gemaakte kosten en aankoop bedrag retour ondernemer.
De klachten zullen alleen toe gaan nemen. Verplicht een wanproduct verkopen en maandelijks geld durven vragen voor verbeteringen / updates is gewoonweg schandalig. Waar blijft het gezonde verstand?
Het is niet van deze tijd ons nog langer te laten voorliegen en chanteren door ILT.

Duco Douwstra|10.05.14|01:08

Sluit je aan bij de Stichting Taxibelangen Nederland,dan kunnen we straks voor iedereen die benadeeld is of wordt,de schade gaan verhalen.En allerhande onzinboetes aanvechten.Laten we de problemen samen aanpakken,door ons samen te verenigen.Al de bovenstaande problemen waren bekend,maar de BCT moest er komen,niet omdat hij enig nut heeft,maar omdat ze er al 10 jaar mee bezig zijn.Maar de angst voor de ILT hoor ik wel van veel mensen.Ik vertrouw op verstandig besluit Staatssecretaris Mansveld.

t_x04|10.05.14|02:04

Ik ben al lid. :)

Ton van Dalfsen|10.05.14|09:59

@taxi gerritsen: Als het goed is heb je een USB uitgang in je auto ingebouwd gekregen? Daarin steek je een usb stick en gaat alle gegevens volgens de bijgeleverde instructie op je usb stck zetten. Dat kan elke dag na je dienst. Je hebt wel een programma nodig om dat om te zetten in leesbare staten. Op de staten staat precies wat je gedaan hebt. (Rittenstaat) Alleen ben ik er nog niet achter m.b.t. op rekening rijden. Voor wie op rekening etc.etc. Met behulp van medewerkers bij Taxitronic heb ik

Ton van Dalfsen|10.05.14|10:03

nu alle gegevens. Ben blij met hun hulp hierin. Het vervelende op die rittenstaat is , dat je precies kan zien waar je bent geweest. En die gegevens zit ik nou juist niet op te wachten ivm de privacy.

Ton van Dalfsen|10.05.14|10:06

En dat is nou precies wat Taxi Volendam zegt: schending van de privacy tijdens je werk of pauze , want dat gaat totaal niemand wat aan OF je naar huis gaat , oom , tante , vriendin , h….n of wat dan ook.

Ton van Dalfsen|10.05.14|10:38

Ook het vervelende van de uitdraaien is : dat je op de rittenstaat niet ziet Hoeveel beladen km per rit zijn. Je ziet wel begin beladen en eind beladen , maar niet totaal beladen per rit. Je moet dus nog steeds je rekenmachine erbij pakken om uit te reken wat nou de beladen km’s van de rit is. Er staan teveel gegevens op wat mij niet boeit.

t_x04|10.05.14|14:31

Staat er gewoon op hoor hoeveel kilometer de rit was, zelfs ook hoeveel kilometers de onbeladen rit is. Tijdstip, hoeveel minuten de rit geduurd heeft,adres, begin kmstand/eindstand, bedrag.

Duco Douwstra|10.05.14|21:16

x04 Ik begrijp wel dat het zien van al deze gegevens voor een aantal chauffeurs een openbaring is.Maar dit kon ik echt 20 jaar geleden al allemaal zien.Jou beladen km zijn niet te controleren.Als jij niks inschakelt zijn het onbeladen km.Ik had in 1990 al stoelcontacten,zodat ik echt de beladen km. in en uitstaptijden en alles kon zien.De huidige BCT heeft geen enkele toegevoegde waarde.Enorm kostenverhogend,de ILT krijgt wel extra veel werk met de offline BCT’s en dat lijkt de opzet te zijn.

t_x04|10.05.14|22:02

Klopt, vandaar het idee om hem in 2000 al beschikbaar te moeten hebben. ruim 15 jaar later komen ze met dit.
Inderdaad houdt het fraude niet tegen als je de meter niet aanzet.Het is ook maar de vraag als je teveel onbeladen kilometers hebt dat je niet beschuldigd wordt van dat het beladen kilometers zonder meter is geweest….

t_x04|10.05.14|22:02

Ik denk dat de bct vooral is om privé rijden te voorkomen of op te sporen.
Laten ze eerst maar verbieden om met een losse taxameter te rijden met een meter draad er aan.

Wat is een offline bct? Bct zonder online opslag?

Rex Urban|11.05.14|11:16

Het gaat er om of al die gegevens in de BCT juist zijn. Dat is in veel gevallen onmogelijk. Voorbeeld: U rijdt Klant(en) met een prijs afspraak, Valys, Schoolverv,Schiphol, enz. De taximeter “VERPLICHT” aan. Het bedrag uit de taximeter wordt opgeslagen in de bct. Het Opgeslagen bedrag uit de meter komt niet overeen met de werkelijke opbrengsten uit deze rit. Achteraf aanpassen van bedragen in BCT is onmogelijk. Daardoor is een dubbele boekhouding vereist! BCT is zo lek als een mandje.

Rodney Barten|11.05.14|16:30

@ Rex: In de BCT van Taxitronic kan je bij een meterrit wel een korting toepassen in de BCT, hierdoor heb je dus de juiste registratie van de daadwerkelijk ontvangen ritprijs. Overgins rij ik alleen Schiphol met vaste prijzen en rij ik niet met de meter aan. Ik gebruik dus maar de module contractvervoer en daarbij kan je ook het ontvangen bedrag registreren. Of ILT dat leuk vind week ik niet, ik wacht de eerste controle nog af:)

Kamervragen van VVD over invoering Boordcomputer Taxi | TaxiPro
Barbara Visser, VVD, Kamerlid

Kamervragen van VVD over invoering Boordcomputer Taxi

Tweede Kamerlid Barbara Visser (VVD) heeft staatssecretaris Wilma Mansveld (PvdA) om opheldering gevraagd over de Boordcomputer Taxi. Ze wil weten of het klopt dat Mansveld de inbouwperiode voor de BCT gaat verlengen, zoals het ministerie van IenM onlangs bevestigde tegen TaxiPro.nl. Ook wil het Kamerlid weten wat de staatssecretaris vindt van de inbouw- en leveringsperikelen bij een aantal BCT-leveranciers, het functioneren van het apparaat en de bewering in de Telegraaf dat de Boordcomputer Taxi zo lek als een mandje zou zijn.

Kamervragen dienen binnen drie weken beantwoord te worden door het kabinet. Als het ministerie meer tijd nodig heeft, kan om uitstel gevraagd worden.

Kamervragen BCT

Lees de vragen van het lid Visser (VVD) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het bericht «Antifraudecomputer in taxi zo lek als mandje» (ingezonden 2 mei 2014).

Vraag 1
Bent u bekend met het artikel «Antifraudecomputer in taxi zo lek als mandje» en het in het artikel genoemde onderzoek van Vallenduuk Advocaten?

Vraag 2
Wat is uw reactie op dit artikel, en op de genoemde bezwaren en beweringen dat de Boordcomputer Taxi (BCT) een aantasting van de privacy zou zijn, fraudegevoelig zou zijn en ook niet op tijd geleverd zou kunnen worden? Kunt u aangeven hoe aan deze bewaren tegemoet wordt gekomen? Welke doelstellingen worden beoogd met de BCT?

Vraag 3
Welke acties zijn er gezamenlijk met de taxibranche ondernomen om het BCT-systeem zo goed mogelijk te implementeren? Bent u er van op de hoogte dat de voertuigen van vele taxibedrijven en/of -centrales reeds waren voorzien van goed functionerende computersystemen? Zo ja, waarom is hier dan aan voorbij gegaan?

Vraag 4
Kan nogmaals onderbouwd worden wat de meerwaarde is van de zogenoemde digitale handtekening? Deelt u de mening dat zonder deze verplichting het BCT-systeem tegen lagere kosten en al veel eerder geĂŻmplementeerd had kunnen worden?

Vraag 5
Klopt de bewering in het bericht dat het BCT-systeem nog niet in de praktijk is getest? Zo ja, waarom is dat niet gebeurd en welke stappen gaat u ondernemen als blijkt dat de BCT niet functioneert? Zo nee, kunt u ingaan op de in het bericht genoemde kritiek en de resultaten uit de test?

Vraag 6
Klopt het bericht dat u de inbouwperiode voor de BCT gaat verlengen? Zo ja, wat is de aanleiding om tot verlenging van de termijn over te gaan en welke garanties kunt u geven dat de deadlines voor het installeren van de BCT en de subsidieaanvragen nu wel haalbaar zijn?

Vraag 7
Klopt het dat er op dit moment nog maar twee BCT-leveranciers zijn op de markt? Zo ja, verwacht u dat alle taxibedrijven en/of -centrales dit systeem op tijd kunnen installeren, ook als de inbouwperiode zou worden verlengd zoals aangekondigd in de media?

Vraag 8
Kunt u ook ingaan op de stelling van de woordvoerder van uw ministerie, volgens het krantenbericht in de Telegraaf, dat het bij het ministerie niet bekend is dat de leveranciers niet kunnen leveren?

Vraag 9
Kunt u ook reageren op de berichtgeving in TaxiPro op 29 april 2014 over de reacties van de BCT-leveranciers op de mogelijke verlenging van de inbouwperiode?

Vraag 10
Herkent u ook het signaal dat de BCT technische problemen ondervindt en dat met name de pincode voor veel problemen zorgt? Zo ja, heeft u dit met de taxibranche besproken? Welke aanvullende maatregelen zijn er genomen? Bent u bereid om de pincodeverplichting te laten vervallen en te werken met een online registratiesysteem?

Vraag 11
Hoe komt het dat ondanks diverse inspanningen tot verbetering van dit proces de deadline voor het plaatsen van de BCT vanaf 2007 inmiddels al voor de achtste maal is uitgesteld?

Vraag 12
Zijn er andere alternatieven overwogen? Zo ja, welke, wanneer en om welke reden zijn deze afgevallen? In welke mate wordt met de BCT de fraudegevoeligheid teruggedrongen ten opzichte van bijvoorbeeld een online taxiterminal?

Vraag 13
Bent u bekend met het signaal dat ondernemers met een offline BCT kunnen werken en dat daarmee de fraudegevoeligheid toeneemt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke aanvullende maatregelen zijn/worden daartegen genomen?

Vraag 14
Kunt u aangeven welke kosten voor het Rijk en de sector gemoeid zijn met de invoering van de BCT? Tot welke meerkosten leidt het voor de branche en welke subsidiegelden dan wel andere gelden zijn er door het Rijk aan de ontwikkeling en implementatie van de BCT besteed?

Vraag 15
Kan de BCT-problematiek meegenomen worden in de evaluatie van de taxiwetgeving dit najaar en kan daarin ook de discussie over Uber en over rij- en rusttijden worden meegenomen? Zo nee, waarom niet?

Lees ook: Inbouwperiode Boordcomputer Taxi verlengd tot 1 september

U las zojuist Ă©Ă©n van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

74 reacties op “Kamervragen van VVD over invoering Boordcomputer Taxi”

Duco Douwstra|06.05.14|17:08

De voorzitter en de secretaris van de Stichting Taxibelangen Nederland hebben op 23 april j.l. een onderhoud gehad met Barbara Visser in de Tweede Kamer.Daarin zijn bovenstaande Kamervragen uitvoerig met elkaar besproken en als handvat schriftelijk overhandigt,waarna Barbara Visser haar Kamervragen heeft geformuleerd en ingediend.Wij mogen haat dankbaar zijn voor haar inzet.Jammer dat het punt is weggevallen,dat de overheid heeft nagelaten om de kredietwaardigheid en betrouwbaarheid van de

Rik de Swart|06.05.14|17:13

Vraag 7: Ja Ă©Ă©n is failliet, en die andere (Quipment) is niet te vertrouwen. Ik heb het aanbetaalde bedrag nog steeds niet terug.
Maar als ik dit zo lees bestel ik voorlopig helemaal niks meer, ik wacht eerst alle uitspraken wel af. Ook fijn dat je nadat m,n nieuwe printers er net 2 jaar in zitten, ik nu weer nieuwe moet kopen, omdat ze niet op de bct kunnen worden aangesloten. 99% van de printbonnetjes belanden overigens in de prullebak.

Duco Douwstra|06.05.14|17:21

leveranciers nauwkeurig te onderzoeken en deze te waarborgen.Ondernemers worden immers door deze overheid verplicht om hun geld aan deze leveranciers toe te vertrouwen.De vraag is of de leveranciers voldoende garant kunnen staan voor een langdurige service,het tegendeel is al bewezen.De overheid heeft er met haar drammerige BCT beleid eveneens voor gezorgd,dat de taxibranche al ruim 10 jaar vleugellam is op het gebied van innovatie in de automatisering,vrijelijk beslissen en ondernemen kan niet

Rik de Swart|06.05.14|17:29

ik ben bang dat het met de bct ook zo gaat, als ze er net inzetten, bedenkt een andere pipo uit den haag weer iets anders. bovendien kost die bct mij zowat 3 maandsalarissen aan investering met de huidige winst die er voor mij nog overblijft de laatste tijd.

Duco Douwstra|06.05.14|17:34

Althans dat is niet toegestaan,de overheid bepaald en beperkt voor de taxiondernemer in Nederland,hoe zij hun bedrijf op automatiseringsgebied in moeten richten en dat,niet gehinderd door enige kennis van zaken.Geen Ă©Ă©n bedrijf ter Wereld wordt zo beknot in het uitvoeren en exploiteren van zijn bedrijf als de Nederlandse Taxiondernemers.Een gebrek aan een breed gedragen belangenorganisatie,is daar 1 van de oorzaken van,verdeel en heers.Kom er bij op de barricaden om te strijden tegen willekeur

Chand Malik|06.05.14|19:03

Er mag ook gevraagd worden
•Waarom wij een dure printer van ruim €450 moesten inbouwen en dat hij nu met de bct niet meer werkt
Weer een verplichte investering voor niets geweest
•waarom moet er verplicht een bon uit de printer komen terwijl 9 van de 10 mensen geen bon willen, dit is zonde van het papier en kost ook geld, een makkelijkere oplossing is vragen of de klant een bon wilt en dan op een print knopje drukken

Chand Malik|06.05.14|19:06

Quipment telt nog steeds niet mee omdat ze alleen een dure versie van de bct kunnen leveren en niet de standaard versie

Taxi Volendam|06.05.14|19:42

Ben heel benieuwd naar het antwoord van Mansveld. Ze heeft eerder geschreven dat ze de BCT wil gaan “evalueren” in 2015. Met andere woorden: Ons de bct in de praktijk laten uitproberen. De Kosten voor de benodigde aanpassingen is een zaak tussen Fabrikanten en taxiondernemers, aldus mansveld. Ik mag hopen dat Barbara Visser dit ook onder de aandacht brengt. Verplicht een apparaat kopen en dan moeten betalen voor de ondeugdelijkheid die reeds aangetoond is kan gewoonweg niet.

Rodney Barten|07.05.14|07:53

Ik rij nu enkele weken met de BCT one van Taxitronic, omdat ik alleen Schipholvervoer rij zet ik nooit de taximeter aan en rij ik volgens de BCT contractvervoer. Ik vul geen rittenlijstjes meer in, maar voor mijn eigen gemak vul ik nog wel het werkmapje in. Als om wat voor reden dan ook de BCT de kilometerregistratie niet goed opslaat is het dus onmogelijk om deze op een andere wijze te verantwoorden. Ik doe alles naar eer en geweten maar weet niet precies of ik dat goed doe…..

Rodney Barten|07.05.14|07:57

Ik rij met twee taxi’s, dus twee keer een BCT. Ik stop de chauffeurskaart in de BCT van auto A en laat de opgeslagen gegevens van de chauffeurskaart opslaan in auto B. Geen idee wat er voor gegevens worden opgeslagen in de chauffeurskaart en hoeveel data dat kaartje kan opslaan voordat die vol is. Bij navraag bij Taxitronic konden zij mij ook niet veel wijzer maken??…..

Rodney Barten|07.05.14|08:10

Voor zover ik begrijp worden de rijtijden van de chauffeur per taxi (BCT) opgeslagen, dus als de chauffeur op verschillende taxi’s rijd is het onmogelijk voor de inspectie om bij controles onderweg vast te stellen wat de rijtijden zijn. Weet iemand hier wat de chauffeurskaart aan gegevens opslaat, wat je daar mee moet doen?

Rodney Barten|07.05.14|08:16

Ik heb begrepen van het inbouwstation dat de BCT voor wel meer als een jaar aan data kan opslaan. Weet iemand na hoeveel tijd ik verplicht ben om die gegevens van de BCT uit te lezen en naar mijn computer moet opslaan. Stel: Ik rij drie maanden zonder die gegevens op te slaan naar mijn computer en mijn taxi word gestolen, of ik rij de taxi dusdanig in elkaar dat de BCT ook beschadigd is en niet meer kan worden uitgelezen, wat dan?

Duco Douwstra|07.05.14|09:14

Beste Rodney,Snap jij nu waarom ik altijd zo stellig ben dat het hele BCT project krankzinnig is.Dit zij een paar van de meer dan 100 punten die Rex Urban en ik vanaf 2005 geroepen hebben en daarna zijn ze dus nog 9 jaar bezig geweest om hem nog ingewikkelder te maken.Op dit moment is het zo dat je er niks van hoeft te begrijpen de BCT hoeft het ook niet te doen HIJ MOET ER ALLEEN MAAR INZITTEN.De kaart overschrijft zichzelf na 28 dagen geloof ik, dus voor die tijd moet hij uitgelezen worden?

Rodney Barten|07.05.14|12:27

Duco, weet u de precieze werking van het opslaan van gegegens dan. Ik kan nergens vinden welke gegevens waar in worden opgeslagen en welke procedures je daarvoor moet volgen, lees tijd bestek. Hoe zit het als je met 2 of meerdere auto’s rijd? Hoe zit het als je per ongeluk die 28 dagen overschrijd? Ik ben ook al eens vergeten de rit op beladen te zetten, dit kan je niet corrigeren.

Johannes Albertz|07.05.14|14:16

De chauffeurskaart kan maximaal 28 dagen opslaan, uiterlijk dan moet je de gegevens overzetten naar je bct, de bct herinnert je eraan.
De bct zelf moet je minimaal eens in de 3 maanden op een usb-stick uitlezen, die je vervolgens het beste nog ergens kan back-uppen, bijvoorbeeld op je pc. Voor uitlezen heb je bepaslde software nodig, (Microsoft SQL-server) en een internetverbinding, om lengte- en breedtegraden om te zetten in straatnamen. Kortom,No Country for Digibetes.

Duco Douwstra|07.05.14|22:41

Beste Johannes, je kon het niet beter uitleggen,iedereen snapt nu dat de BCT dermate gecompliceerd is,dat het voor heel veel mensen nagenoeg onmogelijk is om er mee te werken.We hebben dat ook al 10 jaar steeds in de vele vergaderingen geroepen.En het enige probleem is gewoon de pincode,zonder pincode,zouden de taxibedrijven Wereldwijd een vrije keuze hebben uit de beste taxiautomatiseringssystemen.Maar omdat er Wereldwijd niemand zo’n achterlijke pincode heeft bedacht.Nu zijn we afhankelijk

Duco Douwstra|07.05.14|22:49

van nog 2 van de oorspronkelijke 16 leveranciers.Niemand kan uitleggen hoe je met de BCT moet omgaan.Ik stel voor dat iedereen morgen de ILT gaat bellen,om te vragen hoe je met de BCT moet werken en wat het nut is van de pincode.Ik denk dat er veel ziekmeldingen zullen volgen bij de ILT. Voorkom problemen en doe gewoon niks,een beetje geld verdienen is al moeilijk genoeg zonder al deze poppenkast.Als iedereen niks doet omdat de financiële gevolgen van de BCT onverantwoord zijn.

Rodney Barten|07.05.14|22:56

Kan je de versleutelde gegevens uit de BCT ook versleuteld op je pc zetten? Is het verplicht om een software pakket te kopen die de gegevens kan omzetten in begrijpelijke mensen taal? Bij Taxitronic kost dit € 7,50 p/mnd per auto. Ik heb twee taxi’s dus op jaar basis kost dit € 180,- Dan hebben we het nog niet over het software contract die eigenlijk nodig is om alle updates te bekostigen, deze kost ook € 7,50 p/mnd per auto. Kies je die optie niet dan mag je elke update zelf gaan betalen.

Duco Douwstra|08.05.14|00:37

Ik had laatst een ondernemer aan de telefoon,zie zijn zoon had binnen 7 minuten dat systeem gekraakt en kon het zelf versleutelen.Dan hoefde hij de oplichters trukendoos niet mee te financieren.De BCT moest betaalbaar worden,dat is afgesproken tijdens alle vergaderingen.De voorzitter van het KNV heeft altijd gezegd dat de BCT netto maximaal € 750,– mocht kosten.Dus nu moet jij € 7,50 versleutelen € 15,– updates € 10,– service per auto p.m. betalen of zoiets en je mond houden, anders de ILT.

Ger|08.05.14|19:22

Hoe we ook klagen, hoe vaak we ook met harde bewijzen komen, de uitvinders de inbouwers en Den Haag zijn de baas, en de rest eigenaars en chauffeurs kunnen barsten en betalen.

Bct Belangen|08.05.14|19:37

@Duco, je hebt het steeds over ‘we’ (we zijn de dupe, we hebben er last van etc.) Heb jij zelf een taxi of meerdere taxi’s dan? Daarnaast roep je iedereen op om niets te doen, dus niet in te bouwen. Wat nu als een bedrijf straks wordt aangehouden, een boete krijgt en de taxi wordt stil gezet?

Duco Douwstra|08.05.14|23:24

Ik weet dat jullie dit dreigement gebruiken,om de ondeugdelijke BCT’s waar geen gebruiksaanwijzing bij zit en geen garantie op gegeven wordt,nog even snel te verkopen,voordat de politiek deze kwalijke ontwikkeling ook doorziet.Mensen met hersens snappen dat een BCT oorspronkelijk uit 1996 niet meer van deze tijd is en zeker niet van morgen.De verdediging zal door de STN gevoerd en glansrijk gewonnen worden.Hoeveel bedrijfsschade is er al door de BCT veroorzaakt.Ik voel mij verantwoordelijk voor

Duco Douwstra|08.05.14|23:35

alle taxi’s in Nederland dat zit in mijn bloed.Jammer dat we nog steeds niet mogen weten met wie we discussiĂ«ren.Ik ben ook benieuwd of de leveranciers een aansprakelijkheidsverzekering hebben.Als alleen al de TCA een bedrijfsschade claim gaat vorderen van Taxitronix.Of als bedrijven tegen Quipment een proces aanspannen wegens het niet nakomen van gemaakte afspraken,dat zou Quipment andersom ook gedaan hebben.Het hele BCT project rammelt aan alle kanten en is door en door verrot.

Bct Belangen|09.05.14|10:30

@Duco, het is fantastisch dat je je zo inzet voor de belangen van Taxi, begrijp dat niet verkeerd. Neemt niet weg dat je zelf geen taxi of taxi’s hebt dus zelf geen schade of hinder hebt van de invoering van de BCT. En dat jouw advies aan iedereen om niet in te bouwen in ieder geval voor jou geen kwalijke gevolgen zal hebben in de zin van een boete of stilzetten van je auto(s).

taxi gerritsen|09.05.14|12:03

Ook wij hebben de BCT van Taxitronic want ik wil niet in een boete vallen. Maar je moet voor je eigen administratie nog steeds de oude methode toepassen.
Nog geen geldbedrag uit het systeem kunnen halen Een klant op rekening: ik zou niet weten hoe ik dit moet doen
Vaste prijsafspraken met een klant mag niet onder contractvervoer, opletten dat je hele bedragen als korting er in zet.
Kilometerregistratie auto en BTC verschillen door andere meetmethode
Geen onbeperkte uitleesmogelijkheid etc…..

Taxi Volendam|09.05.14|13:39

@ Bct Belangen. Misschien kun jij de vragen van Barbara Visser Uitleggen, wie weet? Ook de problemen van Taxi Gerritsen hierboven en alle overige bedrijven die dit zelfde nu ondervinden.
De verschillen in kilometerstanden kunnen ontstaan doordat o.a. bij sommige automerken bij lage snelheden een te zwakke z.g. rijpuls aanwezig is, waardoor de opgeslagen gereden km in de BCT niet correct zijn. (is Bekend bij NMI en KNV). De BCT verplicht gecertificeerd, echter de belangrijke rijpuls niet?

Rodney Barten|09.05.14|16:20

Het is ook erg raar dat je tijdens de rit de BCT kan bedienen, al een paar keer vergeten om start rit button in te toetsen bij het wegrijden met de klant, maar kan dat wel gewoon even doen terwijl je al rijd. Waarschijnlijk kan je dus ook gewoon de pauze knop bedienen terwijl je 100 km/u rijd, ga ik nog een keer uit proberen.

t_x04|09.05.14|19:46

Zou ik niet doen als ik jou was. Ik geloof dat er om de 5 minuten posities en of de auto rijdt of stilstaat wordt vastgelegd. Met pauze je wagen verplaatsen resulteert in geen pauze.

Overigens moet de meter aan de BCT gekoppeld zijn anders moet je rittenstaten in blijven vullen.

t_x04|09.05.14|19:50

Als je zo’n conversieprogramma hebt kun je zien wat er opgeslagen wordt en dat is veel. Ik merk dat er een hoop niet zo’n programma heeft.

Taxi Volendam|09.05.14|20:16

In de pauze is het toegestaan te rijden met de taxi , echter alleen zonder betalende klanten in de taxi. De meter hoeft niet gekoppeld te zijn met de bct.

t_x04|09.05.14|20:37

Dit is echt onzin. Rijden in de pauze is geen pauze.

Koppelen meter met BCT is niet verplicht wat dan inhoud dat je rittenstaten moet blijven schrijven. Als het wel gekoppeld is, hoeft dat niet.

Rodney Barten|09.05.14|21:36

Rijden in de pauze is toegestaan maar i.v.m verkeersveiligheid vindt ik het raar dat je de BCT gewoon kan bedienen.Ik rij ik alleen Schipholvervoer, er word gedoogd dan zonder meter te rijden. Als je de meter niet aan hebt en toch gaat rijden met betalende passagiers kan je niet anders dan onder de noemer contractvervoer te rijden. Na de rit kan je gewoon het ontvangen bedrag invullen, vraag is of de inspectie dit dan ook gaat gedogen. Al mijn registratie klopt, alleen de noemer dus niet.

t_x04|09.05.14|22:08

Dit wordt een welles nietes.

Zoals ik al schreef wordt continu de posities vastgelegd inclusief of een voertuig in beweging is of niet. Mijn inziens als je rijdt, heb je geen pauze.
Zelfs staan op een standplaats is geen pauze/rust.

Ik raad toch aan om een conversieprogramma aan te schaffen, kun je zien wat er allemaal opgeslagen wordt.

Rodney Barten|09.05.14|22:33

Bedoelen jullie met zo’n conversieprogramma de 3.0 XML Import-module online van Taxitronic á € 7,50 p/mnd? Dat zet toch de versleutelde gegevens om in begrijpelijke taal. Is zoiets verplicht of niet? Voorlichting vanuit overheid en leveranciers over dit soort dingen is er niet of nauwelijks..

t_x04|09.05.14|22:40

Ik weet niet hoe het heet. Bij mij heet het bct dataviewer. En is niet van taxitronic. Wie het wel maakt weet ik niet.
En ja, met dat programma kun je de xml files inlezen en wordt alles zichtbaar, omzet, kilometers, rijtijden enz enz.

Taxi Volendam|09.05.14|22:47

In je pauze mag je doen wat je wil. Voetballen, winkelen. Naar Mc Donnalds gaan , wat je wil.
Alleen personenvervoer tegen betaling mag niet.
Je mag wel naar een snackbar rijden of zo.
Dat mag toch iedereen in z’n pauze met wat voor een beroep dan ook. Routes opslaan mag niet , omdat het privacy schending tijdens je werk of pauze is.

t_x04|09.05.14|23:19

Privacy heb je niet meer. Je kunt helemaal terug kijken waar je geweest bent.
Al je routes met betalende klanten zijn ook na te kijken. Kun je controleren of je de route juist hebt gereden. :)

Taxi Volendam|10.05.14|00:26

Het beste is BCT retour fabriekant , gemaakte kosten en aankoop bedrag retour ondernemer.
De klachten zullen alleen toe gaan nemen. Verplicht een wanproduct verkopen en maandelijks geld durven vragen voor verbeteringen / updates is gewoonweg schandalig. Waar blijft het gezonde verstand?
Het is niet van deze tijd ons nog langer te laten voorliegen en chanteren door ILT.

Duco Douwstra|10.05.14|01:08

Sluit je aan bij de Stichting Taxibelangen Nederland,dan kunnen we straks voor iedereen die benadeeld is of wordt,de schade gaan verhalen.En allerhande onzinboetes aanvechten.Laten we de problemen samen aanpakken,door ons samen te verenigen.Al de bovenstaande problemen waren bekend,maar de BCT moest er komen,niet omdat hij enig nut heeft,maar omdat ze er al 10 jaar mee bezig zijn.Maar de angst voor de ILT hoor ik wel van veel mensen.Ik vertrouw op verstandig besluit Staatssecretaris Mansveld.

t_x04|10.05.14|02:04

Ik ben al lid. :)

Ton van Dalfsen|10.05.14|09:59

@taxi gerritsen: Als het goed is heb je een USB uitgang in je auto ingebouwd gekregen? Daarin steek je een usb stick en gaat alle gegevens volgens de bijgeleverde instructie op je usb stck zetten. Dat kan elke dag na je dienst. Je hebt wel een programma nodig om dat om te zetten in leesbare staten. Op de staten staat precies wat je gedaan hebt. (Rittenstaat) Alleen ben ik er nog niet achter m.b.t. op rekening rijden. Voor wie op rekening etc.etc. Met behulp van medewerkers bij Taxitronic heb ik

Ton van Dalfsen|10.05.14|10:03

nu alle gegevens. Ben blij met hun hulp hierin. Het vervelende op die rittenstaat is , dat je precies kan zien waar je bent geweest. En die gegevens zit ik nou juist niet op te wachten ivm de privacy.

Ton van Dalfsen|10.05.14|10:06

En dat is nou precies wat Taxi Volendam zegt: schending van de privacy tijdens je werk of pauze , want dat gaat totaal niemand wat aan OF je naar huis gaat , oom , tante , vriendin , h….n of wat dan ook.

Ton van Dalfsen|10.05.14|10:38

Ook het vervelende van de uitdraaien is : dat je op de rittenstaat niet ziet Hoeveel beladen km per rit zijn. Je ziet wel begin beladen en eind beladen , maar niet totaal beladen per rit. Je moet dus nog steeds je rekenmachine erbij pakken om uit te reken wat nou de beladen km’s van de rit is. Er staan teveel gegevens op wat mij niet boeit.

t_x04|10.05.14|14:31

Staat er gewoon op hoor hoeveel kilometer de rit was, zelfs ook hoeveel kilometers de onbeladen rit is. Tijdstip, hoeveel minuten de rit geduurd heeft,adres, begin kmstand/eindstand, bedrag.

Duco Douwstra|10.05.14|21:16

x04 Ik begrijp wel dat het zien van al deze gegevens voor een aantal chauffeurs een openbaring is.Maar dit kon ik echt 20 jaar geleden al allemaal zien.Jou beladen km zijn niet te controleren.Als jij niks inschakelt zijn het onbeladen km.Ik had in 1990 al stoelcontacten,zodat ik echt de beladen km. in en uitstaptijden en alles kon zien.De huidige BCT heeft geen enkele toegevoegde waarde.Enorm kostenverhogend,de ILT krijgt wel extra veel werk met de offline BCT’s en dat lijkt de opzet te zijn.

t_x04|10.05.14|22:02

Klopt, vandaar het idee om hem in 2000 al beschikbaar te moeten hebben. ruim 15 jaar later komen ze met dit.
Inderdaad houdt het fraude niet tegen als je de meter niet aanzet.Het is ook maar de vraag als je teveel onbeladen kilometers hebt dat je niet beschuldigd wordt van dat het beladen kilometers zonder meter is geweest….

t_x04|10.05.14|22:02

Ik denk dat de bct vooral is om privé rijden te voorkomen of op te sporen.
Laten ze eerst maar verbieden om met een losse taxameter te rijden met een meter draad er aan.

Wat is een offline bct? Bct zonder online opslag?

Rex Urban|11.05.14|11:16

Het gaat er om of al die gegevens in de BCT juist zijn. Dat is in veel gevallen onmogelijk. Voorbeeld: U rijdt Klant(en) met een prijs afspraak, Valys, Schoolverv,Schiphol, enz. De taximeter “VERPLICHT” aan. Het bedrag uit de taximeter wordt opgeslagen in de bct. Het Opgeslagen bedrag uit de meter komt niet overeen met de werkelijke opbrengsten uit deze rit. Achteraf aanpassen van bedragen in BCT is onmogelijk. Daardoor is een dubbele boekhouding vereist! BCT is zo lek als een mandje.

Rodney Barten|11.05.14|16:30

@ Rex: In de BCT van Taxitronic kan je bij een meterrit wel een korting toepassen in de BCT, hierdoor heb je dus de juiste registratie van de daadwerkelijk ontvangen ritprijs. Overgins rij ik alleen Schiphol met vaste prijzen en rij ik niet met de meter aan. Ik gebruik dus maar de module contractvervoer en daarbij kan je ook het ontvangen bedrag registreren. Of ILT dat leuk vind week ik niet, ik wacht de eerste controle nog af:)