taxibord, daklicht, taxi

Wanneer moet taxichauffeur schade na ongeval zelf betalen?

Onlangs heeft een rechter in Groningen een taxichauffeur veroordeeld tot het betalen van enkele duizenden euro’s schade aan zijn werkgever wegens het veroorzaken van een ongeval. Kunnen taxichauffeurs makkelijk worden veroordeeld indien zij schade veroorzaken? Advocaat Anjo Doornbos van Fiévez Advocaten legt het uit.

Op grond van de wet is een werknemer die schade veroorzaakt aan de werkgever of derden, hiervoor niet aansprakelijk, tenzij het gaat om opzet of bewuste roekeloosheid. Daarvan is niet snel sprake.

Roekeloos

Vereist is dat de werknemer zich onmiddellijk voorafgaand aan het ongeval, daadwerkelijk bewust was van het roekeloze karakter van zijn gedraging. Bovendien is het de werkgever die opzet of bewuste roekeloosheid moet bewijzen.

Zelfs een taxichauffeur die een inrijverbod wegens werkzaamheden met een wegafzetting had genegeerd, werd niet aansprakelijk geacht voor de schade aan de auto doordat hij vervolgens in een uitgefreesd gedeelte van het wegdek was gekomen.

Bewust

Voor het aannemen van bewuste roekeloosheid was volgens het Hof pas sprake indien de taxichauffeur zich ervan bewust was dat door het nemen van de afgezette route, de kans dat het ongeval zich zou verwezenlijken, aanzienlijk groter was dan de kans dat dit niet zou gebeuren, maar hij zich daardoor niet heeft laten weerhouden.

Verder is niet gebleken dat de taxichauffeur een vooropgezet plan had het ongeval te veroorzaken. Van opzet is derhalve ook geen sprake, aldus het Hof in het arrest ‘City Tax/De Boer’. De Hoge Raad wat het hiermee eens. (bron: HR 14 oktober 2005, NJ 2005,539).

Schade

Toch heeft de Hoge Raad enige tijd later een werknemer wel veroordeeld tot het betalen van de schade welke het gevolg was van zijn bewust roekeloos handelen. Het betreft hier het zogenoemde Bestelkoerier-arrest van 2 december 2005, waarbij de Hoge Raad oordeelde dat uit het gestelde en bewezen agressieve rijgedrag van werknemer, naar objectieve maatstaven kon worden afgeleid dat deze zich onmiddellijk voorafgaand aan het ongeval, daadwerkelijk bewust was van het roekeloze karakter van zijn gedrag. Wanneer de werknemer stelt dat hij zich niet bewust is geweest van het roekeloze karakter van zijn gedrag, dan dient hij feiten en omstandigheden aan te dragen die dit aannemelijk maken.

Op grond van dit arrest is de kantonrechter te Groningen vermoedelijk tot de conclusie gekomen dat de taxichauffeur aansprakelijk was voor de schade. Zo vloog de taxichauffeur met een zeer hoge snelheid uit de bocht bij het naderen van een rotonde. De taxichauffeur reed met een snelheid van 161 kilometer, waar een maximumsnelheid van 80 kilometer was toegestaan. Hieruit kan volgens de rechter worden afgeleid dat het rijgedrag van de taxichauffeur bewust roekeloos was.

Verkeersboete

Overigens heeft De Hoge Raad inzake verkeersboetes op 13 juni 2008 aangegeven dat de werknemer de verkeersboetes voor de door hem begane verkeersovertredingen dient te dragen. Maar tegelijkertijd is daarop weer een uitzondering mogelijk gemaakt indien de werkgever de overtreding bevorderd heeft (bron: HR 13 juni 2008, JAR 2008,185).

De hoofdregel is dus dat de werkgever in beginsel de schade draagt die de werknemer bij de uitvoering van zijn werkzaamheden veroorzaakt. De belangrijkste uitzonderingen hierop zijn indien het ongeval is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn bij (zeer) agressief rijgedrag dan wel bij het rijden met zeer hoge snelheid. Wat betreft de verkeersovertredingen dient de werknemer dit zelf te betalen, tenzij de werkgever de verkeersovertreding bevorderd heeft.

Mr. A.E. Doornbos
Advocaat
Fiévez Advocaten
adoornbos@fievezadvocaten.nl

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

1 reactie op “Wanneer moet taxichauffeur schade na ongeval zelf betalen?”

JohnJanos|02.02.12|13:04

Lijkt mij een heel goed idee. Er rijjdt wat tuig op de weg met een auto van de zaak. Maar dan niet alleen taxichauffeurs, maar elke imbeciel die in opdracht rijdt van…

Wanneer moet taxichauffeur schade na ongeval zelf betalen? | TaxiPro
taxibord, daklicht, taxi

Wanneer moet taxichauffeur schade na ongeval zelf betalen?

Onlangs heeft een rechter in Groningen een taxichauffeur veroordeeld tot het betalen van enkele duizenden euro’s schade aan zijn werkgever wegens het veroorzaken van een ongeval. Kunnen taxichauffeurs makkelijk worden veroordeeld indien zij schade veroorzaken? Advocaat Anjo Doornbos van Fiévez Advocaten legt het uit.

Op grond van de wet is een werknemer die schade veroorzaakt aan de werkgever of derden, hiervoor niet aansprakelijk, tenzij het gaat om opzet of bewuste roekeloosheid. Daarvan is niet snel sprake.

Roekeloos

Vereist is dat de werknemer zich onmiddellijk voorafgaand aan het ongeval, daadwerkelijk bewust was van het roekeloze karakter van zijn gedraging. Bovendien is het de werkgever die opzet of bewuste roekeloosheid moet bewijzen.

Zelfs een taxichauffeur die een inrijverbod wegens werkzaamheden met een wegafzetting had genegeerd, werd niet aansprakelijk geacht voor de schade aan de auto doordat hij vervolgens in een uitgefreesd gedeelte van het wegdek was gekomen.

Bewust

Voor het aannemen van bewuste roekeloosheid was volgens het Hof pas sprake indien de taxichauffeur zich ervan bewust was dat door het nemen van de afgezette route, de kans dat het ongeval zich zou verwezenlijken, aanzienlijk groter was dan de kans dat dit niet zou gebeuren, maar hij zich daardoor niet heeft laten weerhouden.

Verder is niet gebleken dat de taxichauffeur een vooropgezet plan had het ongeval te veroorzaken. Van opzet is derhalve ook geen sprake, aldus het Hof in het arrest ‘City Tax/De Boer’. De Hoge Raad wat het hiermee eens. (bron: HR 14 oktober 2005, NJ 2005,539).

Schade

Toch heeft de Hoge Raad enige tijd later een werknemer wel veroordeeld tot het betalen van de schade welke het gevolg was van zijn bewust roekeloos handelen. Het betreft hier het zogenoemde Bestelkoerier-arrest van 2 december 2005, waarbij de Hoge Raad oordeelde dat uit het gestelde en bewezen agressieve rijgedrag van werknemer, naar objectieve maatstaven kon worden afgeleid dat deze zich onmiddellijk voorafgaand aan het ongeval, daadwerkelijk bewust was van het roekeloze karakter van zijn gedrag. Wanneer de werknemer stelt dat hij zich niet bewust is geweest van het roekeloze karakter van zijn gedrag, dan dient hij feiten en omstandigheden aan te dragen die dit aannemelijk maken.

Op grond van dit arrest is de kantonrechter te Groningen vermoedelijk tot de conclusie gekomen dat de taxichauffeur aansprakelijk was voor de schade. Zo vloog de taxichauffeur met een zeer hoge snelheid uit de bocht bij het naderen van een rotonde. De taxichauffeur reed met een snelheid van 161 kilometer, waar een maximumsnelheid van 80 kilometer was toegestaan. Hieruit kan volgens de rechter worden afgeleid dat het rijgedrag van de taxichauffeur bewust roekeloos was.

Verkeersboete

Overigens heeft De Hoge Raad inzake verkeersboetes op 13 juni 2008 aangegeven dat de werknemer de verkeersboetes voor de door hem begane verkeersovertredingen dient te dragen. Maar tegelijkertijd is daarop weer een uitzondering mogelijk gemaakt indien de werkgever de overtreding bevorderd heeft (bron: HR 13 juni 2008, JAR 2008,185).

De hoofdregel is dus dat de werkgever in beginsel de schade draagt die de werknemer bij de uitvoering van zijn werkzaamheden veroorzaakt. De belangrijkste uitzonderingen hierop zijn indien het ongeval is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn bij (zeer) agressief rijgedrag dan wel bij het rijden met zeer hoge snelheid. Wat betreft de verkeersovertredingen dient de werknemer dit zelf te betalen, tenzij de werkgever de verkeersovertreding bevorderd heeft.

Mr. A.E. Doornbos
Advocaat
Fiévez Advocaten
adoornbos@fievezadvocaten.nl

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

1 reactie op “Wanneer moet taxichauffeur schade na ongeval zelf betalen?”

JohnJanos|02.02.12|13:04

Lijkt mij een heel goed idee. Er rijjdt wat tuig op de weg met een auto van de zaak. Maar dan niet alleen taxichauffeurs, maar elke imbeciel die in opdracht rijdt van…