Rechtbank

Afwijzen aanvraag BCT-subsidie ook in hoger beroep overeind

Een taxibedrijf uit Noord-Holland kreeg ook in hoger beroep geen gelijk met betrekking tot een subsidieaanvraag voor de boordcomputer taxi. De aanvraag werd al in januari 2015 voor het eerst afgewezen door de toenmalige staatssecretaris. Het bezwaar tegen die afwijzing werd daarna door drie verschillende instanties ongegrond verklaard.

De taxi-onderneming kwam begin 2015 met de leverancier overeen dat deze 54 exemplaren van de boordcomputer taxi zou leveren, inbouwen, keuren en activeren. In de opdrachtbevestiging stond dat er per BCT na activering een subsidie van 600 euro kon worden verkregen. De leverancier bood de mogelijkheid om die subsidies namens het taxibedrijf te incasseren. Op 21 november werd subsidie aangevraagd voor de aanschaf van de 54 BCT’s. De staatssecretaris wees die aanvragen af, omdat ze na 31 augustus en daarmee te laat zijn ingediend.

Aanvraag te laat

Die afwijzing vond op 6 januari 2015 plaats. Het bezwaar tegen die afwijzing werd op 19 mei 2015 door de staatssecretaris ongegrond verklaard. En een klein jaar later, op 19 maart 2016, verklaarde de rechter het beroep dat het taxibedrijf daar tegen instelde ongegrond. De rechtbank volgde de redenering van de staatssecretaris dat de aanvraag te laat was ingediend, waardoor de afwijzing op zichzelf al terecht was. Daar hoefde verder geen afweging van belangen aan te pas te komen. Tegen die uitspraak werd dus hoger beroep aangetekend.

De crux zit hem in het feit dat de staatssecretaris voor andere taxi-ondernemers die hun aanvraag te laat indienden wel een uitzondering heeft gemaakt. Dat gebeurde omdat deze ondernemers hun BCT’s afnamen van een leverancier die failliet ging. Daardoor ontstond er een situatie van overmacht, waardoor subsidie-aanvragen te laat werden ingediend. Het taxibedrijf uit Noord-Holland had een andere leverancier, waardoor van die overmacht geen sprake was. Het te laat indienen van de aanvraag berustte op een misverstand tussen leverancier en vervoerder, maar dat was volgens de rechter geen reden voor de staatssecretaris om een uitzondering te maken.

Geen overmacht maar misverstand

In hoger beroep stelde het taxibedrijf dat er niet zonder meer mag worden besloten dat er geen aanspraak op subsidie kan worden gemaakt als de aanvraag te laat wordt ingediend. Het bedrijf ging ervan uit dat de BCT-leverancier de subsidies tijdig zou aanvragen en incasseren. Dat dit niet gebeurde is geen misverstand, maar overmacht, aldus het bedrijf. En dus had dezelfde uitzondering moeten worden gemaakt die ook van toepassing was op de gedupeerden van het faillissement van de andere BCT-leverancier.

Maar ook in hoger beroep wordt die claim niet door de rechter erkend. Een faillissement van een leverancier valt buiten de invloedssfeer van een onderneming, maar het taxibedrijf had best zelf kunnen controleren of de subsidie-aanvraag tijdig was ingediend. Controle op de afspraken die daar over zijn gemaakt ligt binnen de invloedssfeer van het taxibedrijf, waardoor volgens de rechter geen sprake kan zijn van overmacht. Het niet tijdig indien van de aanvragen is een geval van miscommunicatie tussen taxibedrijf en BCT-leverancier. De subsidieaanvragen voor 54 BCT’s komen niet in aanmerking voor honorering, simpelweg omdat ze te laat zijn ingediend.

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

2 reacties op “Afwijzen aanvraag BCT-subsidie ook in hoger beroep overeind”

Duco Douwstra|12.01.17|12:50

Er liggen nog een paar miljoen subsidie op de plank.Door de gigantische puinhoop en ook Taxitronic ging failliet,zou de overheid coulance moeten tonen en het geld wat nu op de plank ligt,was hiervoor bestemd.Dan moet je dit soort misverstanden zonder schuld, na al het onrecht en de enorme schade die de branche al heeft geleden door het wanbeleid, als overheid welwillend zijn. Maar machtsmisbruik, arrogantie en vooral domheid vieren hoogtij.En de taxibranche laat het zich aanleunen,sorry hoor

Marion van Dijk|12.01.17|15:04

En dan: of je nu subsidie krijgt of aftrekt van de belasting. Wassen neus subsidie dus.

Afwijzen aanvraag BCT-subsidie ook in hoger beroep overeind | TaxiPro
Rechtbank

Afwijzen aanvraag BCT-subsidie ook in hoger beroep overeind

Een taxibedrijf uit Noord-Holland kreeg ook in hoger beroep geen gelijk met betrekking tot een subsidieaanvraag voor de boordcomputer taxi. De aanvraag werd al in januari 2015 voor het eerst afgewezen door de toenmalige staatssecretaris. Het bezwaar tegen die afwijzing werd daarna door drie verschillende instanties ongegrond verklaard.

De taxi-onderneming kwam begin 2015 met de leverancier overeen dat deze 54 exemplaren van de boordcomputer taxi zou leveren, inbouwen, keuren en activeren. In de opdrachtbevestiging stond dat er per BCT na activering een subsidie van 600 euro kon worden verkregen. De leverancier bood de mogelijkheid om die subsidies namens het taxibedrijf te incasseren. Op 21 november werd subsidie aangevraagd voor de aanschaf van de 54 BCT’s. De staatssecretaris wees die aanvragen af, omdat ze na 31 augustus en daarmee te laat zijn ingediend.

Aanvraag te laat

Die afwijzing vond op 6 januari 2015 plaats. Het bezwaar tegen die afwijzing werd op 19 mei 2015 door de staatssecretaris ongegrond verklaard. En een klein jaar later, op 19 maart 2016, verklaarde de rechter het beroep dat het taxibedrijf daar tegen instelde ongegrond. De rechtbank volgde de redenering van de staatssecretaris dat de aanvraag te laat was ingediend, waardoor de afwijzing op zichzelf al terecht was. Daar hoefde verder geen afweging van belangen aan te pas te komen. Tegen die uitspraak werd dus hoger beroep aangetekend.

De crux zit hem in het feit dat de staatssecretaris voor andere taxi-ondernemers die hun aanvraag te laat indienden wel een uitzondering heeft gemaakt. Dat gebeurde omdat deze ondernemers hun BCT’s afnamen van een leverancier die failliet ging. Daardoor ontstond er een situatie van overmacht, waardoor subsidie-aanvragen te laat werden ingediend. Het taxibedrijf uit Noord-Holland had een andere leverancier, waardoor van die overmacht geen sprake was. Het te laat indienen van de aanvraag berustte op een misverstand tussen leverancier en vervoerder, maar dat was volgens de rechter geen reden voor de staatssecretaris om een uitzondering te maken.

Geen overmacht maar misverstand

In hoger beroep stelde het taxibedrijf dat er niet zonder meer mag worden besloten dat er geen aanspraak op subsidie kan worden gemaakt als de aanvraag te laat wordt ingediend. Het bedrijf ging ervan uit dat de BCT-leverancier de subsidies tijdig zou aanvragen en incasseren. Dat dit niet gebeurde is geen misverstand, maar overmacht, aldus het bedrijf. En dus had dezelfde uitzondering moeten worden gemaakt die ook van toepassing was op de gedupeerden van het faillissement van de andere BCT-leverancier.

Maar ook in hoger beroep wordt die claim niet door de rechter erkend. Een faillissement van een leverancier valt buiten de invloedssfeer van een onderneming, maar het taxibedrijf had best zelf kunnen controleren of de subsidie-aanvraag tijdig was ingediend. Controle op de afspraken die daar over zijn gemaakt ligt binnen de invloedssfeer van het taxibedrijf, waardoor volgens de rechter geen sprake kan zijn van overmacht. Het niet tijdig indien van de aanvragen is een geval van miscommunicatie tussen taxibedrijf en BCT-leverancier. De subsidieaanvragen voor 54 BCT’s komen niet in aanmerking voor honorering, simpelweg omdat ze te laat zijn ingediend.

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

2 reacties op “Afwijzen aanvraag BCT-subsidie ook in hoger beroep overeind”

Duco Douwstra|12.01.17|12:50

Er liggen nog een paar miljoen subsidie op de plank.Door de gigantische puinhoop en ook Taxitronic ging failliet,zou de overheid coulance moeten tonen en het geld wat nu op de plank ligt,was hiervoor bestemd.Dan moet je dit soort misverstanden zonder schuld, na al het onrecht en de enorme schade die de branche al heeft geleden door het wanbeleid, als overheid welwillend zijn. Maar machtsmisbruik, arrogantie en vooral domheid vieren hoogtij.En de taxibranche laat het zich aanleunen,sorry hoor

Marion van Dijk|12.01.17|15:04

En dan: of je nu subsidie krijgt of aftrekt van de belasting. Wassen neus subsidie dus.