Daklicht

‘Minder storingen BCT-controle door nieuwe software’

Bron: TaxiPro (VK)

Het probleem met storingen bij BCT-controles kan grotendeels worden opgelost als alle gebruikers van de boordcomputer taxi de nieuwste software zouden gebruiken. Ook draait er momenteel een pilot om de handhaving op de BCT door inspectiedienst ILT effectiever te maken. Dat schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer.

De evaluatie van de BCT is opgedeeld in een nulmeting en een éénmeting. De uitkomsten van de nulmeting werden in mei 2017 bekendgemaakt. De voornaamste conclusie was dat de BCT weliswaar betrouwbaar is voor de registratie van arbeids- en rusttijden en ritgegevens, maar dat er nog ruimte was voor verbetering. Hoewel toenmalig staatssecretaris Sharon Dijksma de onvrede van veel gebruikers met de BCT zei te begrijpen, gaf ze ook aan dat vooralsnog geen alternatief is voor dit systeem als het op handhaving aankomt.

De éénmeting zal plaatsvinden in de tweede helft van 2018. De periode tussen beide metingen wordt onder meer benut om een aantal zaken tegen het licht te houden. Dan gaat het om de aanpak van BCT-storingen bij controles, het onderzoek naar beveiligingseisen van de BCT en de handhavingspilot.

Oude of nieuwe software

Het oplossen van storingen bij het uitlezen van de BCT is cruciaal voor het functioneren ervan. In de eerste drie maanden van 2017 zijn alle storingen in kaart gebracht. In reactie daarop hebben twee van de drie BCT-fabrikanten een aanpassing in de BCT-software gemaakt en uitgerold. De ILT heeft zijn uitleessoftware herzien. Op basis van de eerste ervaringen sindsdien spreekt de staatssecretaris van een aanzienlijke verbetering in het aantal storingen.

Daarmee is het probleem echter niet opgelost, want het gaat toch nog geregeld fout. De storingen behoren vooral tot het verleden als de meest recente versie van de BCT-software wordt gebruikt. Foutmeldingen komen vooral voor bij chauffeurs en ondernemers die nog oudere versies gebruiken. De oplossing lijkt dan ook simpel, schrijft de staatssecretaris: “Er zou een verdere verbetering kunnen worden bereikt indien alle betrokkenen gebruik zouden maken van de meest actuele softwareversies.”

Sneller op inspelen

Cabman is één van de fabrikanten die nieuwe software hebben ontwikkeld, laat het bedrijf desgevraagd weten. “Wij hebben 2.1 software gemaakt die we kosteloos ter beschikking hebben gesteld aan alle klanten die 2.0 al hebben afgenomen. Alleen de monteurskosten voor het plaatsen moeten worden betaald. Daarnaast pogen we met kortere releasecycles te werken, zodat we sneller kunnen inspelen op opmerkingen uit het veld. En we werken nauw samen met inspectie en het ministerie om issues die zij in het veld ervaren te verwerken”, aldus Cabman. Het ministerie geeft aan in overleg te blijven met de BCT-fabrikanten om de storingen helemaal tot het verleden te laten behoren.

Een ander aandachtspunt is de handhaving door ILT. Effectieve en efficiënte handhaving is cruciaal voor het succes van de BCT, maar veel ondernemers en chauffeurs ervaren de pakkans bij een eventuele overtreding juist als gering. Om die reden werkt ILT aan het anders inrichten van de handhaving. De straatcontroles en bedrijfsinspecties zijn erg intensief. Er kan mogelijk veel meer worden gedaan als taxi-ondernemers al hun BCT-administratie aan de ILT beschikbaar stellen. Zo kan er meer en effectiever worden gecontroleerd, schrijft Van Veldhoven.

Pilot handhaving

Of dat zo is, moet onder meer blijken uit een pilot met twintig taxibedrijven. In die pilot, die eind 2017 startte, moet een analyse van de administratie uitwijzen of een verdere inspectie nodig is. Daarnaast wordt geprobeerd de zichtbaarheid op straat te verhogen door middel van snelle checks op arbeids- en rusttijden. Ook wordt er data over de taxibedrijven verzameld. Als blijkt dat er een verhoogde kans is dat een bedrijf zich niet aan de BCT-regels houdt, ligt het voor de hand daar de controles op te richten. Dat verhoogt de pakkans van overtreders en vermindert de controles voor bedrijven die het wel goed doen. De pilot moet helpen uitwijzen of het inderdaad zo werkt.

‘Eisen niet te hoog of streng’

Uit de nulmeting kwam verder de aanbeveling voort om te onderzoeken of de beveiligingseisen voor de BCT kunnen worden aangepast. Van Veldhoven vindt de eisen echter niet te hoog of streng. Dat baseert ze op gesprekken met experts binnen en buiten het ministerie. Wel wordt bekeken of er voor de certificaatuitgifte alternatieven zijn die zorgen voor minder wijzigingen in het systeem. Dat kan mogelijk weer zorgen voor lagere financiële en administratieve lasten voor de taxibranche.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

29 reacties op “‘Minder storingen BCT-controle door nieuwe software’”

Johan Zevenbergen|18.01.18|13:04

Prachtig, maar het geeft nog geen antwoord op de vraag waarom alleen de taxibranche een dergelijk zwaar controle systeem heeft.
Het gaat hier tenslote niet alleen over rij en rusttijden, maar over controlle waar men zich bevind en op welk tijdstip.

Duco Douwstra|18.01.18|14:05

Wat een onzin allemaal en hoezo zijn er geen betere systemen dat dit achterlijke systeem uit 2007,waarvan de 1e als eind 2009 had moeten worden ingebouwd.Volgens het BCT specificatie moet er wel uitgegaan worden van een betrouwbare bediening,dus ze hebben een systeem ontwikkeld voor sjoemelende chauffeurs,maar ze moeten er wel van op aan kunnen dat deze onbetrouwbare chauffeurs de BCT betrouwbaar bedienen, ben ik nou gek of dekken de BCT leveranciers en de ILT elkaar en draaien ze Stientje..

Paul Dijkhuizen|18.01.18|14:11

Uit de nulmeting bleek nog veel meer… onder andere dat alle gestelde doelen niet gehaald werden. Verder vraag ik me af waarom deze nieuwe update, waarvoor de ondernemer ‘slechts’ de monteurskosten hoeft te betalen (zou het niet redelijker zijn wanneer de overheid deze kosten om het falen van de verplichte BCT en de verplichte eerdere update te verhelpen op zich zou nemen) niet verplicht wordt gesteld, als ie zo goed schijnt te zijn? En wie gaat die ‘snelle checks’ uitvoeren? en hoe?

Duco Douwstra|18.01.18|14:13

een loer?En het voorstel van Stientje dat de taxibedrijven hun data aanleveren bij de ILT,was mijn voorstel al in 2005 bij de 1e besprekingen.Richt een centrale datacentrum in,waar alle voertuigen met een blauw kenteken online mee verbonden moeten zijn en rechtstreeks hun gegevens naar toe moeten sturen.De datakosten zijn dan voor rekening van de ILT,mooie datatransmissie kostenbesparing voor de taxibranche en inspectie efficiënte en enorme besparing voor de ILT.Vooraf duidelijke afspraken…

Duco Douwstra|18.01.18|14:23

maken over wat wel en wat niet mag worden gecontroleerd of gesanctioneerd met de branche.En waarom zeggen de z.g. ILT deskundigen tegen Stientje dat de beveiliging niet te zwaar is en tegen mij dat die minder moet?De huidige leveranciers weten natuurlijk ook wel dat er veel betere onlinesystemen in de markt zijn voor € 150,00 per voertuig p.j.met dagelijkse gratis update’s.Maar hun BCT investeringen moeten eerst terugverdient worden,is de deal met de ILT.Ik zeg dat het tuig en criminelen zijn.

Peter Vriens|18.01.18|14:35

Minder storingen ?
Hoeveel minder ?
De BCT voldoet ook niet aan de gestelde uitgangspunten.
Na update’s wel dan?
Het apparaat is afhankelijk van juiste bediening wil hij zijn doel kunnen halen.
Dat is nauwelijks achteraf te controleren niet haalbaar dus.
Gaan we na inmiddels 10 jaar nog weer 10 jaar verder aanklooien.
Geld vragen voor update’s waarvan je weet dat ze niet deugen.
Laten we hopen dat de 2e kamer leden hier geen genoegen mee nemen.

Taxi Volendam|18.01.18|21:16

“De eisen niet te hoog of te streng volgens deskundige”
Daar hadden 10 fabrikanten in 2007 een heel andere mening over bij de aanvang van de bct in 2007.
De veiligheid eisen waren idioot hoog, veel te duur. Reden waarom deze niet mee deden met de Bct.
Onder hen was Kienzle, de bekende tachograaf en taximeter fabrikant.
Ook hebben de 3 failliete fabrikanten zich op deze eisen verkeken.
Mevr.van Veldhoven wordt kennelijk onjuist voorgelicht.Je kan de deskundigheid van haar experts afvragen.

Tjerk Vinckx|19.01.18|01:10

Vrijdag 19/1-2018 Stichting Privacy First : de lancering van een grootschalige nieuwe rechtszaak tegen massale risicoprofilering van burgers door de Nederlandse overheid !! In de optiek van Stichting Privacy First vormt de BCT zelfs een massale privacyschending jegens chauffeurs en wellicht ook passagiers !!!

Tjerk Vinckx|19.01.18|01:39

Maandag 19 maart moet ik ter terechtzitting van de economische politierechter in de rechtbank Amsterdam verschijnen i.v.m het categorisch weigeren van de elektronische enkelband genaamd BCT. Gaarne zou ik via dit medium een oproep willen doen waarneer u storingen heeft met de BCT dit aan mij te willen mailen zodat ik dit kan toevoegen aan mijn dossier, het liefst kort samen gevat met u bedrijfsnaam. Mailadres: tjerk.vinckx@planet.nl

Peter Vriens|23.01.18|11:23

In de courant hedenmorgen: Dit jaar zelf rijdende Taxi’s in Berlijn.
Een geduchte concurrent voor de huidige branche, ook in ons land.
Wij tobben nog met de omstreden BCT.
Regeren is vooruit zien.
De overheid(I&M/ILT) doet met de BCT regels reeds 15 jaar het tegenover gestelde !
Namelijk: Energie en kosten steken in achterhaalde techniek, daarnaast illegale diensten (Belbussen enz)vrij spel geven.
Een van de BCT doelstellingen: eerlijke concurrentie.
Gedoemd te mislukken, zie Berlijn.

Duco Douwstra|25.01.18|13:08

Beste Tjerk,uit onderzoeken en BCT commissie vergaderingen is gebleken dat 30% van de reguliere BCT uitkomsten onbetrouwbaar zijn.De ILT kan ook niet aantonen dat zij op de BCT gegevens sanctioneren en dat zijn uitsluitend nog controleren op de aanwezigheid van de BCT.Dat is natuurlijk nooit de bedoeling geweest van de met leugens voorgelichte wetgever.Jij moet een goed functionerende BCT is jou auto hebben,maar uit een goed functionerend BCT moeten betrouwbare gegevens komen.Dus zo’n BCT

Duco Douwstra|25.01.18|13:15

bestaat niet,dus door overmacht buiten jou schuld,kan jij niet aan de wetgeving voldoen.De leveranciers hebben de Staatssecretaris Veldhoven voorgelogen,door te beweren dat er geen betere systemen zijn.Die zijn er natuurlijk wel,dat wij in Nederland geblokt zijn met innoveren wil niet zeggen dat ze elders in de wereld op hebben stilgezeten.Aan deze nieuwe systemen kunnen zij alleen veel minder verdienen,dat is hun probleem.Dus neem contact op met advocaat Peter Kuijper 0610037014.

Taxi Volendam|26.01.18|13:18

‘Minder storingen BCT-controle door nieuwe software’
Dit moet niet gelezen worden alsof de bct en de daarin opgeslagen gegevens betrouwbaarder zijn geworden door de nu toegepaste software.
Op welke manier dit de handhaving verbeterd is onduidelijk.
Ondeugdelijke misleidende informatie!
Veel wordt handmatig ingevuld en met foute bct gegevens kan ILT en de rechter uiteindelijk niets.
Zelf je rit gegevens op de oude manier vast leggen, dan heb je tenminste iets om bij de rechter te weerleggen.

Frans Ritzerfeld|08.02.18|18:12

Vandaag aanzegging gekregen dat er buiten de taxi wat in beslag is genomen alle andere 4 taxi’s ook in beslag zullen worden genomen zonder BCT, de inbeslaggenomen taxi zou niet meer terug komen, ik blijf erbij dat ik als propaganda-item gebruikt word om heel taxi NL bang, verhaal even helemaal. € 18750,= aan boetes en 2 x € 3000,= aan boetes, met een maximum van 10 x € 3000,=, Terzijde dat ik in juli 2016 een brief en in februari 2017 een brief had gestuurd dat ze er niet wegens mankementen

Frans Ritzerfeld|08.02.18|18:19

en voornamelijk inbreuk op de Privacy d.m.v. Het digitaal opslaan van persoonsgebonden of persoonsgerelateerde gegevens is verboden wegens inbreuk op de privacy, ik heb deze jurisprudentie met hulp van Tjerk Vincxt opgezocht, hierin kwam ter sprake, dat men een zware veroordeelde crimineel bijv. 15 jaar na 7 jaren een weekend verlof geven geen electronische enkelband mogen en kunnen verplichten wegens inbreuk op de privacy, hier verplichten ze het heel NL in iedere taxi, te zot voor woorden

Frans Ritzerfeld|08.02.18|18:26

Maar goed, we zijn allemaal goed bezig door in het verweer te komen, Stichting Privacy First is een procedure begonnen, STB is een procedure begonnen, ik zit al op 3 procedures, ik geloof heilig er in dat er op de 28 % gebreken op de BCT, geen enkele rechter hierin mee kan gaan, je wordt als voorbeeld verplicht een nieuwe gecertificeerde en type goedgekeurde auto te kopen, MAAR DAN ZONDER REMMEN, hoe krijgen ze het klaar, begin mensen te vervoeren tegen betaling en men komt heel veel bij de rech

Frans Ritzerfeld|08.02.18|18:34

Rechter, vanaf 97 tot nu toe de tel kwijt geraakt qua procedures, moet tegen de 50 lopen, ik heb al mensen geestelijk de weg kwijt zien raken door 1 rechtszaak, maar de BCT is list, leugen en bedrog op kosten van iedere taxiondernemer we worden levend begraven, stelt iedereen zich eens voor hoeveel bekeuringen hem boven het hoofd hangen alleen al voor de 28 % gebreken op de BCT, ik stop met schrijven, heb een goed gevoel bij mijn advocaat Peter Kuijper, we zullen zien, 200 miljoen gemeenschapsge

Frans Ritzerfeld|09.02.18|10:55

200 miljoen verkwanseld gemeenschapsgeld, Politiek maakt wetten, ik kreeg een keer gelijk van een Eu-parlementarier, heb deze man toen een hand gegeven, met de woorden, nu sterf ik ervoor, gevolg 31 rechtszaken en 0 op het request, vraag wat is hier de grondslag van, alle burgers van de EU worden een roze bril op gezet, en als het erop aan komt, gaat men Nationaal recht boven EU recht plaatsen, ben echt benieuwd hoe dit af loopt, als de Staat eens terug gefloten word, kapitalen gaan deze blunder

Frans Ritzerfeld|09.02.18|11:02

Blunders kosten, kan zelfs in de miljarden lopen, wij spreken hier over iedereen zijn zuur verdiend belastinggeld wat verkwanseld word, dan hebben we het nog niet over de malafide actie’s en prijzen van de KIWA, van mijn 120 pagina’s tellend verweer hebben div. personen aan het denken gezet, er zijn al 6 ILT inspecteurs met mij alleen bezig geweest, Kartelvorming, Misbruik machtspositie om dit Kartel te beschermen, Privacy,Grensoverschrijdende controle niet mogelijk, wij vallen onder het beroep

Frans Ritzerfeld|12.02.18|20:03

Waar en wanneer is Frans het gevoeligst, met de Carnaval natuurlijk, donderdag telefoontje van de Gemeentepolitie, wij gaan uw taxi’s in beslag nemen zonder BCT, ik antwoordde kom maar, ik stapel ze allemaal op bij Uw bureau, om 01.00 uur taxibusje 73-DH-HK in beslag genomen op het Vrijthof in Maastricht terwijl ik passagiers in de taxi had, ik zei bij de inbeslagname, ik kom dadelijk terug met ander taxibusje, 46-LD-DD, dit werd met passagiers in de taxi om 03.00 uur in beslag genomen

Frans Ritzerfeld|12.02.18|20:09

Bij deze inbeslagname kondigde ik aan, ik kom dadelijk met een taxi 1-KHF-92, ik heb diverse ritten opgepakt op de markt onder de ogen van d.d. agenten en er werd niet meer op getreden.
Opmerkelijk is dat een van de agenten zei, U heeft geen taxameter, ik antwoordde kijk eens daar, geijkt en alles, deze agent riep de centrale op en zei dit, ja maar hij heeft geen BCT, nu in beslag nemen dit gebeurde onder toeziend oog van de camera’s, weer fout, zware inbreuk op de Privacy voor mij en passagiers

Frans Ritzerfeld|12.02.18|20:21

Volgens mijn advocaat Peter Kuiper mogen deze inbeslagnames helemaal niet plaats vinden, alleen bij zware criminaliteit, moord of zware wapens, of bijv. 20 kg. heroine in de taxi.
Arrest Hoge Raad 17-01-2006,ECLI:NL:AU 9728, politie is hier duidelijk van in kennis gesteld en dit wordt weer afgeschoven op de Officier van Justitie wat niet meer op geen enkele manier bereikbaar was voor mijn advocaat, dus daar gaan we weer, machtsmisbruik van de bovenste plank, ILT breid uit met 900 inspecteurs

Frans Ritzerfeld|12.02.18|20:32

En spant de Gemeentepolitie meestal onwetend voor het karretje, vermoedelijk om zich naderhand de handen te wassen in het reine, want daar zijn het meesters in, geen enkele agent heeft notie of kennis van de BCT, de som begint aardig op te lopen, stilstand schade busjes € 400,= per dag en de taxi’s € 300,= per dag, samenvattend 7 April 2017 rijverbod alle taxi’s x 8 tot 16-05-2017, mijn 3 zzpers hebben 3 BCT’s in gebouwd en konden pas 16-05 weer de weg op, stilstandschade loopt al in de tonnen

Frans Ritzerfeld|16.02.18|13:04

Er wordt alle mensen zand in de ogen gestrooid, taxivervoer bestaat uit zo goed als 90 % uit gesubsidieerd vervoer, waardoor de Staat NL zich schuldig maakt aan Kartelvorming in de taxibranche en dit Kartel door machtsmisbruik beschermt, hoeveel grote gerenomeerde taxibedrijven heeft dit nu al de kop gekost, door faillissementen, op het moment dat er vrije marktwerking word geroepen door de overheid, komen bij mij alle antennes naar buiten met de vraag wat komt nu weer op ons af, nergens vertoon

Frans Ritzerfeld|17.02.18|09:08

Als men toch tweevoudig gegevens aanleverd dat inbeslagnames wettelijk niet mogen, komen wij toch tot de conclusie dat Maastricht veranderd is in Palermo aan de Maas, dit zijn echt Siciliaanse toestanden, kan dit allemaal zomaar en ongestraft, ze gaan zelfs zover dat men zich beroept op een Koninklijk besluit, waarbij onze Koning ook nog in discredit gebracht word, ik vraag mij werkelijk af, wat is de onderliggende gedachte, hier zit meer achter, maar wat, als ik fout was, reden ze met buldoze

Frans Ritzerfeld|17.02.18|09:21

Buldozer voor naar binnen en achter naar buiten, het is werkelijk een lachwekkende klucht geworden, fout is fout, er zullen vanaf nu geen enkele excuses worden geaccepteerd en Frans maakt dit verhaal af en verlangd een disciplinair onderzoek naar de rol van de Officier van Justitie en verantwoordelijke hoofdagenten, alles komt uiteindelijk goed, zeker weten.

Frans Ritzerfeld|19.02.18|12:58

Ik houd U via dit fantastisch media verder op de hoogte, de eerste in beslag genomen taxi word binnenkort publiekelijk aan geboden voor verkoop, zonder dat er een rechter de kans heeft gehad om te oordelen, als men toch c.q. genoemd eerlijk schrijven ziet, hoeft men toch geen analfabeet te zijn om te erkennen, dat NL stinkt naar de corruptie en machtsmisbruik, leve onze rechtspraak.
Blunder op blunder op blunder.

Frans Ritzerfeld|19.02.18|15:08

In Nederland worden publiekelijk de rechten van de mens geschonden m.b.t.
RECHT OP EEN EERLIJK PROCES. Op 21 December auto in beslag genomen op 27 December verzet aan getekend door mijn advocaat, er heeft niemand een auto te verkopen, of verbeurd te verklaren, zolang er geen rechter een uitspraak heeft gedaan.
M.a.w. iedere derderangs politieagent kan iedereen zijn auto afnemen zonder tussenkomst van een rechter

Frans Ritzerfeld|21.02.18|09:44

Ik dank iedereen uit de grond van mijn hart voor de aangeleverde gegevens, samen staan we sterk, Tjerk veel sterkte bij Uw zitting Maart a.s.
Bedenkelijk is wel, zijn wij nu de enige, dit kan nooit waar zijn, hoeveel taxibedrijven zijn nu al in faillissement gejaagd, ILenT moet openheid geven over deze misbruik van zaken en haar verantwoording moeten dragen. Dit beleid word nergens vertoond in de hele wereld.
60 miljoen naar Valys en straattaxi heeft het nakijken, dit is 1 voorbeeld, nog 90 %

‘Minder storingen BCT-controle door nieuwe software’ | TaxiPro
Daklicht

‘Minder storingen BCT-controle door nieuwe software’

Bron: TaxiPro (VK)

Het probleem met storingen bij BCT-controles kan grotendeels worden opgelost als alle gebruikers van de boordcomputer taxi de nieuwste software zouden gebruiken. Ook draait er momenteel een pilot om de handhaving op de BCT door inspectiedienst ILT effectiever te maken. Dat schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer.

De evaluatie van de BCT is opgedeeld in een nulmeting en een éénmeting. De uitkomsten van de nulmeting werden in mei 2017 bekendgemaakt. De voornaamste conclusie was dat de BCT weliswaar betrouwbaar is voor de registratie van arbeids- en rusttijden en ritgegevens, maar dat er nog ruimte was voor verbetering. Hoewel toenmalig staatssecretaris Sharon Dijksma de onvrede van veel gebruikers met de BCT zei te begrijpen, gaf ze ook aan dat vooralsnog geen alternatief is voor dit systeem als het op handhaving aankomt.

De éénmeting zal plaatsvinden in de tweede helft van 2018. De periode tussen beide metingen wordt onder meer benut om een aantal zaken tegen het licht te houden. Dan gaat het om de aanpak van BCT-storingen bij controles, het onderzoek naar beveiligingseisen van de BCT en de handhavingspilot.

Oude of nieuwe software

Het oplossen van storingen bij het uitlezen van de BCT is cruciaal voor het functioneren ervan. In de eerste drie maanden van 2017 zijn alle storingen in kaart gebracht. In reactie daarop hebben twee van de drie BCT-fabrikanten een aanpassing in de BCT-software gemaakt en uitgerold. De ILT heeft zijn uitleessoftware herzien. Op basis van de eerste ervaringen sindsdien spreekt de staatssecretaris van een aanzienlijke verbetering in het aantal storingen.

Daarmee is het probleem echter niet opgelost, want het gaat toch nog geregeld fout. De storingen behoren vooral tot het verleden als de meest recente versie van de BCT-software wordt gebruikt. Foutmeldingen komen vooral voor bij chauffeurs en ondernemers die nog oudere versies gebruiken. De oplossing lijkt dan ook simpel, schrijft de staatssecretaris: “Er zou een verdere verbetering kunnen worden bereikt indien alle betrokkenen gebruik zouden maken van de meest actuele softwareversies.”

Sneller op inspelen

Cabman is één van de fabrikanten die nieuwe software hebben ontwikkeld, laat het bedrijf desgevraagd weten. “Wij hebben 2.1 software gemaakt die we kosteloos ter beschikking hebben gesteld aan alle klanten die 2.0 al hebben afgenomen. Alleen de monteurskosten voor het plaatsen moeten worden betaald. Daarnaast pogen we met kortere releasecycles te werken, zodat we sneller kunnen inspelen op opmerkingen uit het veld. En we werken nauw samen met inspectie en het ministerie om issues die zij in het veld ervaren te verwerken”, aldus Cabman. Het ministerie geeft aan in overleg te blijven met de BCT-fabrikanten om de storingen helemaal tot het verleden te laten behoren.

Een ander aandachtspunt is de handhaving door ILT. Effectieve en efficiënte handhaving is cruciaal voor het succes van de BCT, maar veel ondernemers en chauffeurs ervaren de pakkans bij een eventuele overtreding juist als gering. Om die reden werkt ILT aan het anders inrichten van de handhaving. De straatcontroles en bedrijfsinspecties zijn erg intensief. Er kan mogelijk veel meer worden gedaan als taxi-ondernemers al hun BCT-administratie aan de ILT beschikbaar stellen. Zo kan er meer en effectiever worden gecontroleerd, schrijft Van Veldhoven.

Pilot handhaving

Of dat zo is, moet onder meer blijken uit een pilot met twintig taxibedrijven. In die pilot, die eind 2017 startte, moet een analyse van de administratie uitwijzen of een verdere inspectie nodig is. Daarnaast wordt geprobeerd de zichtbaarheid op straat te verhogen door middel van snelle checks op arbeids- en rusttijden. Ook wordt er data over de taxibedrijven verzameld. Als blijkt dat er een verhoogde kans is dat een bedrijf zich niet aan de BCT-regels houdt, ligt het voor de hand daar de controles op te richten. Dat verhoogt de pakkans van overtreders en vermindert de controles voor bedrijven die het wel goed doen. De pilot moet helpen uitwijzen of het inderdaad zo werkt.

‘Eisen niet te hoog of streng’

Uit de nulmeting kwam verder de aanbeveling voort om te onderzoeken of de beveiligingseisen voor de BCT kunnen worden aangepast. Van Veldhoven vindt de eisen echter niet te hoog of streng. Dat baseert ze op gesprekken met experts binnen en buiten het ministerie. Wel wordt bekeken of er voor de certificaatuitgifte alternatieven zijn die zorgen voor minder wijzigingen in het systeem. Dat kan mogelijk weer zorgen voor lagere financiële en administratieve lasten voor de taxibranche.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

29 reacties op “‘Minder storingen BCT-controle door nieuwe software’”

Johan Zevenbergen|18.01.18|13:04

Prachtig, maar het geeft nog geen antwoord op de vraag waarom alleen de taxibranche een dergelijk zwaar controle systeem heeft.
Het gaat hier tenslote niet alleen over rij en rusttijden, maar over controlle waar men zich bevind en op welk tijdstip.

Duco Douwstra|18.01.18|14:05

Wat een onzin allemaal en hoezo zijn er geen betere systemen dat dit achterlijke systeem uit 2007,waarvan de 1e als eind 2009 had moeten worden ingebouwd.Volgens het BCT specificatie moet er wel uitgegaan worden van een betrouwbare bediening,dus ze hebben een systeem ontwikkeld voor sjoemelende chauffeurs,maar ze moeten er wel van op aan kunnen dat deze onbetrouwbare chauffeurs de BCT betrouwbaar bedienen, ben ik nou gek of dekken de BCT leveranciers en de ILT elkaar en draaien ze Stientje..

Paul Dijkhuizen|18.01.18|14:11

Uit de nulmeting bleek nog veel meer… onder andere dat alle gestelde doelen niet gehaald werden. Verder vraag ik me af waarom deze nieuwe update, waarvoor de ondernemer ‘slechts’ de monteurskosten hoeft te betalen (zou het niet redelijker zijn wanneer de overheid deze kosten om het falen van de verplichte BCT en de verplichte eerdere update te verhelpen op zich zou nemen) niet verplicht wordt gesteld, als ie zo goed schijnt te zijn? En wie gaat die ‘snelle checks’ uitvoeren? en hoe?

Duco Douwstra|18.01.18|14:13

een loer?En het voorstel van Stientje dat de taxibedrijven hun data aanleveren bij de ILT,was mijn voorstel al in 2005 bij de 1e besprekingen.Richt een centrale datacentrum in,waar alle voertuigen met een blauw kenteken online mee verbonden moeten zijn en rechtstreeks hun gegevens naar toe moeten sturen.De datakosten zijn dan voor rekening van de ILT,mooie datatransmissie kostenbesparing voor de taxibranche en inspectie efficiënte en enorme besparing voor de ILT.Vooraf duidelijke afspraken…

Duco Douwstra|18.01.18|14:23

maken over wat wel en wat niet mag worden gecontroleerd of gesanctioneerd met de branche.En waarom zeggen de z.g. ILT deskundigen tegen Stientje dat de beveiliging niet te zwaar is en tegen mij dat die minder moet?De huidige leveranciers weten natuurlijk ook wel dat er veel betere onlinesystemen in de markt zijn voor € 150,00 per voertuig p.j.met dagelijkse gratis update’s.Maar hun BCT investeringen moeten eerst terugverdient worden,is de deal met de ILT.Ik zeg dat het tuig en criminelen zijn.

Peter Vriens|18.01.18|14:35

Minder storingen ?
Hoeveel minder ?
De BCT voldoet ook niet aan de gestelde uitgangspunten.
Na update’s wel dan?
Het apparaat is afhankelijk van juiste bediening wil hij zijn doel kunnen halen.
Dat is nauwelijks achteraf te controleren niet haalbaar dus.
Gaan we na inmiddels 10 jaar nog weer 10 jaar verder aanklooien.
Geld vragen voor update’s waarvan je weet dat ze niet deugen.
Laten we hopen dat de 2e kamer leden hier geen genoegen mee nemen.

Taxi Volendam|18.01.18|21:16

“De eisen niet te hoog of te streng volgens deskundige”
Daar hadden 10 fabrikanten in 2007 een heel andere mening over bij de aanvang van de bct in 2007.
De veiligheid eisen waren idioot hoog, veel te duur. Reden waarom deze niet mee deden met de Bct.
Onder hen was Kienzle, de bekende tachograaf en taximeter fabrikant.
Ook hebben de 3 failliete fabrikanten zich op deze eisen verkeken.
Mevr.van Veldhoven wordt kennelijk onjuist voorgelicht.Je kan de deskundigheid van haar experts afvragen.

Tjerk Vinckx|19.01.18|01:10

Vrijdag 19/1-2018 Stichting Privacy First : de lancering van een grootschalige nieuwe rechtszaak tegen massale risicoprofilering van burgers door de Nederlandse overheid !! In de optiek van Stichting Privacy First vormt de BCT zelfs een massale privacyschending jegens chauffeurs en wellicht ook passagiers !!!

Tjerk Vinckx|19.01.18|01:39

Maandag 19 maart moet ik ter terechtzitting van de economische politierechter in de rechtbank Amsterdam verschijnen i.v.m het categorisch weigeren van de elektronische enkelband genaamd BCT. Gaarne zou ik via dit medium een oproep willen doen waarneer u storingen heeft met de BCT dit aan mij te willen mailen zodat ik dit kan toevoegen aan mijn dossier, het liefst kort samen gevat met u bedrijfsnaam. Mailadres: tjerk.vinckx@planet.nl

Peter Vriens|23.01.18|11:23

In de courant hedenmorgen: Dit jaar zelf rijdende Taxi’s in Berlijn.
Een geduchte concurrent voor de huidige branche, ook in ons land.
Wij tobben nog met de omstreden BCT.
Regeren is vooruit zien.
De overheid(I&M/ILT) doet met de BCT regels reeds 15 jaar het tegenover gestelde !
Namelijk: Energie en kosten steken in achterhaalde techniek, daarnaast illegale diensten (Belbussen enz)vrij spel geven.
Een van de BCT doelstellingen: eerlijke concurrentie.
Gedoemd te mislukken, zie Berlijn.

Duco Douwstra|25.01.18|13:08

Beste Tjerk,uit onderzoeken en BCT commissie vergaderingen is gebleken dat 30% van de reguliere BCT uitkomsten onbetrouwbaar zijn.De ILT kan ook niet aantonen dat zij op de BCT gegevens sanctioneren en dat zijn uitsluitend nog controleren op de aanwezigheid van de BCT.Dat is natuurlijk nooit de bedoeling geweest van de met leugens voorgelichte wetgever.Jij moet een goed functionerende BCT is jou auto hebben,maar uit een goed functionerend BCT moeten betrouwbare gegevens komen.Dus zo’n BCT

Duco Douwstra|25.01.18|13:15

bestaat niet,dus door overmacht buiten jou schuld,kan jij niet aan de wetgeving voldoen.De leveranciers hebben de Staatssecretaris Veldhoven voorgelogen,door te beweren dat er geen betere systemen zijn.Die zijn er natuurlijk wel,dat wij in Nederland geblokt zijn met innoveren wil niet zeggen dat ze elders in de wereld op hebben stilgezeten.Aan deze nieuwe systemen kunnen zij alleen veel minder verdienen,dat is hun probleem.Dus neem contact op met advocaat Peter Kuijper 0610037014.

Taxi Volendam|26.01.18|13:18

‘Minder storingen BCT-controle door nieuwe software’
Dit moet niet gelezen worden alsof de bct en de daarin opgeslagen gegevens betrouwbaarder zijn geworden door de nu toegepaste software.
Op welke manier dit de handhaving verbeterd is onduidelijk.
Ondeugdelijke misleidende informatie!
Veel wordt handmatig ingevuld en met foute bct gegevens kan ILT en de rechter uiteindelijk niets.
Zelf je rit gegevens op de oude manier vast leggen, dan heb je tenminste iets om bij de rechter te weerleggen.

Frans Ritzerfeld|08.02.18|18:12

Vandaag aanzegging gekregen dat er buiten de taxi wat in beslag is genomen alle andere 4 taxi’s ook in beslag zullen worden genomen zonder BCT, de inbeslaggenomen taxi zou niet meer terug komen, ik blijf erbij dat ik als propaganda-item gebruikt word om heel taxi NL bang, verhaal even helemaal. € 18750,= aan boetes en 2 x € 3000,= aan boetes, met een maximum van 10 x € 3000,=, Terzijde dat ik in juli 2016 een brief en in februari 2017 een brief had gestuurd dat ze er niet wegens mankementen

Frans Ritzerfeld|08.02.18|18:19

en voornamelijk inbreuk op de Privacy d.m.v. Het digitaal opslaan van persoonsgebonden of persoonsgerelateerde gegevens is verboden wegens inbreuk op de privacy, ik heb deze jurisprudentie met hulp van Tjerk Vincxt opgezocht, hierin kwam ter sprake, dat men een zware veroordeelde crimineel bijv. 15 jaar na 7 jaren een weekend verlof geven geen electronische enkelband mogen en kunnen verplichten wegens inbreuk op de privacy, hier verplichten ze het heel NL in iedere taxi, te zot voor woorden

Frans Ritzerfeld|08.02.18|18:26

Maar goed, we zijn allemaal goed bezig door in het verweer te komen, Stichting Privacy First is een procedure begonnen, STB is een procedure begonnen, ik zit al op 3 procedures, ik geloof heilig er in dat er op de 28 % gebreken op de BCT, geen enkele rechter hierin mee kan gaan, je wordt als voorbeeld verplicht een nieuwe gecertificeerde en type goedgekeurde auto te kopen, MAAR DAN ZONDER REMMEN, hoe krijgen ze het klaar, begin mensen te vervoeren tegen betaling en men komt heel veel bij de rech

Frans Ritzerfeld|08.02.18|18:34

Rechter, vanaf 97 tot nu toe de tel kwijt geraakt qua procedures, moet tegen de 50 lopen, ik heb al mensen geestelijk de weg kwijt zien raken door 1 rechtszaak, maar de BCT is list, leugen en bedrog op kosten van iedere taxiondernemer we worden levend begraven, stelt iedereen zich eens voor hoeveel bekeuringen hem boven het hoofd hangen alleen al voor de 28 % gebreken op de BCT, ik stop met schrijven, heb een goed gevoel bij mijn advocaat Peter Kuijper, we zullen zien, 200 miljoen gemeenschapsge

Frans Ritzerfeld|09.02.18|10:55

200 miljoen verkwanseld gemeenschapsgeld, Politiek maakt wetten, ik kreeg een keer gelijk van een Eu-parlementarier, heb deze man toen een hand gegeven, met de woorden, nu sterf ik ervoor, gevolg 31 rechtszaken en 0 op het request, vraag wat is hier de grondslag van, alle burgers van de EU worden een roze bril op gezet, en als het erop aan komt, gaat men Nationaal recht boven EU recht plaatsen, ben echt benieuwd hoe dit af loopt, als de Staat eens terug gefloten word, kapitalen gaan deze blunder

Frans Ritzerfeld|09.02.18|11:02

Blunders kosten, kan zelfs in de miljarden lopen, wij spreken hier over iedereen zijn zuur verdiend belastinggeld wat verkwanseld word, dan hebben we het nog niet over de malafide actie’s en prijzen van de KIWA, van mijn 120 pagina’s tellend verweer hebben div. personen aan het denken gezet, er zijn al 6 ILT inspecteurs met mij alleen bezig geweest, Kartelvorming, Misbruik machtspositie om dit Kartel te beschermen, Privacy,Grensoverschrijdende controle niet mogelijk, wij vallen onder het beroep

Frans Ritzerfeld|12.02.18|20:03

Waar en wanneer is Frans het gevoeligst, met de Carnaval natuurlijk, donderdag telefoontje van de Gemeentepolitie, wij gaan uw taxi’s in beslag nemen zonder BCT, ik antwoordde kom maar, ik stapel ze allemaal op bij Uw bureau, om 01.00 uur taxibusje 73-DH-HK in beslag genomen op het Vrijthof in Maastricht terwijl ik passagiers in de taxi had, ik zei bij de inbeslagname, ik kom dadelijk terug met ander taxibusje, 46-LD-DD, dit werd met passagiers in de taxi om 03.00 uur in beslag genomen

Frans Ritzerfeld|12.02.18|20:09

Bij deze inbeslagname kondigde ik aan, ik kom dadelijk met een taxi 1-KHF-92, ik heb diverse ritten opgepakt op de markt onder de ogen van d.d. agenten en er werd niet meer op getreden.
Opmerkelijk is dat een van de agenten zei, U heeft geen taxameter, ik antwoordde kijk eens daar, geijkt en alles, deze agent riep de centrale op en zei dit, ja maar hij heeft geen BCT, nu in beslag nemen dit gebeurde onder toeziend oog van de camera’s, weer fout, zware inbreuk op de Privacy voor mij en passagiers

Frans Ritzerfeld|12.02.18|20:21

Volgens mijn advocaat Peter Kuiper mogen deze inbeslagnames helemaal niet plaats vinden, alleen bij zware criminaliteit, moord of zware wapens, of bijv. 20 kg. heroine in de taxi.
Arrest Hoge Raad 17-01-2006,ECLI:NL:AU 9728, politie is hier duidelijk van in kennis gesteld en dit wordt weer afgeschoven op de Officier van Justitie wat niet meer op geen enkele manier bereikbaar was voor mijn advocaat, dus daar gaan we weer, machtsmisbruik van de bovenste plank, ILT breid uit met 900 inspecteurs

Frans Ritzerfeld|12.02.18|20:32

En spant de Gemeentepolitie meestal onwetend voor het karretje, vermoedelijk om zich naderhand de handen te wassen in het reine, want daar zijn het meesters in, geen enkele agent heeft notie of kennis van de BCT, de som begint aardig op te lopen, stilstand schade busjes € 400,= per dag en de taxi’s € 300,= per dag, samenvattend 7 April 2017 rijverbod alle taxi’s x 8 tot 16-05-2017, mijn 3 zzpers hebben 3 BCT’s in gebouwd en konden pas 16-05 weer de weg op, stilstandschade loopt al in de tonnen

Frans Ritzerfeld|16.02.18|13:04

Er wordt alle mensen zand in de ogen gestrooid, taxivervoer bestaat uit zo goed als 90 % uit gesubsidieerd vervoer, waardoor de Staat NL zich schuldig maakt aan Kartelvorming in de taxibranche en dit Kartel door machtsmisbruik beschermt, hoeveel grote gerenomeerde taxibedrijven heeft dit nu al de kop gekost, door faillissementen, op het moment dat er vrije marktwerking word geroepen door de overheid, komen bij mij alle antennes naar buiten met de vraag wat komt nu weer op ons af, nergens vertoon

Frans Ritzerfeld|17.02.18|09:08

Als men toch tweevoudig gegevens aanleverd dat inbeslagnames wettelijk niet mogen, komen wij toch tot de conclusie dat Maastricht veranderd is in Palermo aan de Maas, dit zijn echt Siciliaanse toestanden, kan dit allemaal zomaar en ongestraft, ze gaan zelfs zover dat men zich beroept op een Koninklijk besluit, waarbij onze Koning ook nog in discredit gebracht word, ik vraag mij werkelijk af, wat is de onderliggende gedachte, hier zit meer achter, maar wat, als ik fout was, reden ze met buldoze

Frans Ritzerfeld|17.02.18|09:21

Buldozer voor naar binnen en achter naar buiten, het is werkelijk een lachwekkende klucht geworden, fout is fout, er zullen vanaf nu geen enkele excuses worden geaccepteerd en Frans maakt dit verhaal af en verlangd een disciplinair onderzoek naar de rol van de Officier van Justitie en verantwoordelijke hoofdagenten, alles komt uiteindelijk goed, zeker weten.

Frans Ritzerfeld|19.02.18|12:58

Ik houd U via dit fantastisch media verder op de hoogte, de eerste in beslag genomen taxi word binnenkort publiekelijk aan geboden voor verkoop, zonder dat er een rechter de kans heeft gehad om te oordelen, als men toch c.q. genoemd eerlijk schrijven ziet, hoeft men toch geen analfabeet te zijn om te erkennen, dat NL stinkt naar de corruptie en machtsmisbruik, leve onze rechtspraak.
Blunder op blunder op blunder.

Frans Ritzerfeld|19.02.18|15:08

In Nederland worden publiekelijk de rechten van de mens geschonden m.b.t.
RECHT OP EEN EERLIJK PROCES. Op 21 December auto in beslag genomen op 27 December verzet aan getekend door mijn advocaat, er heeft niemand een auto te verkopen, of verbeurd te verklaren, zolang er geen rechter een uitspraak heeft gedaan.
M.a.w. iedere derderangs politieagent kan iedereen zijn auto afnemen zonder tussenkomst van een rechter

Frans Ritzerfeld|21.02.18|09:44

Ik dank iedereen uit de grond van mijn hart voor de aangeleverde gegevens, samen staan we sterk, Tjerk veel sterkte bij Uw zitting Maart a.s.
Bedenkelijk is wel, zijn wij nu de enige, dit kan nooit waar zijn, hoeveel taxibedrijven zijn nu al in faillissement gejaagd, ILenT moet openheid geven over deze misbruik van zaken en haar verantwoording moeten dragen. Dit beleid word nergens vertoond in de hele wereld.
60 miljoen naar Valys en straattaxi heeft het nakijken, dit is 1 voorbeeld, nog 90 %