Daklicht taxi, foto: Harold Versteeg | Hollandse Hoogte

Taxibranche verzet zich tegen afschaffen BPM-teruggave taxi’s

Bron: Harold Versteeg | Hollandse Hoogte(bruikbaar in 2018 en 2019, daarna verboden te gebruiken)

De taxibranche is niet te spreken over het voornemen van de regering om de afschaffing van de BPM-teruggave voor taxi’s door te zetten. Volgens Koninklijk Nederlands Vervoer is het vooral symboolpolitiek met als onvermijdelijk gevolg dat zorgvervoer duurder wordt en in kwaliteit afneemt. Stichting Taxibelangen Nederland kan zich wel vinden in het afschaffen van de BPM-teruggave, mits deze belasting op personenauto’s dan meteen in zijn geheel uit het raam gaat.

BPM is de belasting op aanschaf van personenauto’s en motorrijtuigen. Al sinds het bekend werd dat het kabinet de BPM-teruggaveregeling voor taxi’s wil afschaffen, probeert de taxisector daar verandering in te brengen. Meest recent gebeurde dat met een rapport van Ecorys in opdracht van KNV. Dat had eigenlijk drie conclusies over de maatregel: het zorgvervoer wordt er fors duurder van, de milieu-impact is zeer beperkt en de kwaliteit van het vervoer komt nog verder onder druk te staan.

Taxibedrijven aan zet

PvdA-Kamerlid John Kerstens stelde naar aanleiding van het rapport vragen aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. Die maakt zich beduidend minder zorgen dan KNV. Kostenstijgingen voor taxibedrijven zijn volgens De Jonge te voorkomen door het wagenpark verder te vergroenen, want daarvoor moet het afschaffen van de BPM-teruggave voor taxi’s een financiële prikkel zijn. Hogere kosten van het vervoer komen volgens De Jonge niet voor rekening van de gebruikers, maar van de opdrachtgevers. En het is tot slot aan de gemeenten om te zorgen dat het vervoer zelf niet verschraalt.

Vooralsnog gaat de gefaseerde afschaffing van de BPM-teruggave op taxi’s dus gewoon door. Met het Ecorys-rapport genereerde KNV wel de nodige aandacht en in een debat over de fiscale agenda van het kabinet zou het ook aan bod komen. Hubert Andela: “Maar we hadden toen botte pech, want net die dag kwam naar buiten dat Shell het onderzoek had betaald waar het kabinet zijn besluiten over de dividendbelasting op had gebaseerd. Dus een heel groot deel van het debat ging toen over dat dossier, waardoor ons onderwerp is gesneuveld.”

Misleidend

Intussen is Andela niet erg te spreken over de antwoorden van de minister, waarin nogal sprake zou zijn van wensdenken. “De minister schrijft dat de vervoerders voertuigen kunnen gaan aanschaffen met lage BPM (lees lage CO2-uitstoot) of zelfs emissievrije, zonder BPM (lees elektrische). Dat geldt niet voor taxivervoer dat met busjes moet worden gedaan. Dus zeker niet voor leerlingen en rolstoelvervoer. Bestelbussen met echt lage CO2-uitstoot bestaan niet. Elektrische bestelbussen zijn er nog nauwelijks en die zijn bovendien zelfs nog duurder dan een dieselbestelbus mét BPM.”

“De antwoorden op de Kamervragen zijn dus een beetje misleidend, of ‘wishful thinking’”, stelt Andela. “Als dit een milieumaatregel van de regering is, waarom dan 16.000 (2 procent) rolstoel- en leerlingvervoerbussen vanaf 2020 BPM opleggen en 800.000 (98 procent) bestelbussen op grijs kenteken wel vrij van BPM laten? Dit is dus symbool-milieubeleid.”

Ook het antwoord dat de gemeenten eventuele meerkosten moeten opvangen, doet Andela de wenkbrauwen fronsen. “Wetende dat gemeenten vaak krap bij kas zitten, kan het toch niet anders dan dat er op veel plaatsen gesneden zal gaan worden in het wmo- en leerlingenvervoer voor hun inwoners. En voor het vervoer van bewoners van zorginstellingen en voor Valys-vervoer is het aan de minister van VWS zelf om de kostenstijgingen te compenseren.”

Prijzen voor taxivervoer aanpassen

Stichting Taxibelangen Nederland is eveneens niet te spreken over de plannen om de BPM-teruggave voor taxi’s af te schaffen, zegt voorzitter Paul Dijkhuizen. STN zou zich wel kunnen vinden in het geheel afschaffen van de BPM. “Het is namelijk een zeer onnodige belastingmaatregel die nergens een grondslag in heeft”, stelt Dijkhuizen. Indien de BPM wordt afgeschaft, en niet alleen de teruggave, verandert er voor de taxibranche niet zo heel veel. Maar indien alleen de teruggave wordt afgeschaft, zullen de prijzen voor taxivervoer navenant moeten worden aangepast en zullen ook bestaande aanbestedingen opnieuw bekeken moeten worden.”

KNV is nu bezig om werkbezoeken aan haar leden te organiseren voor Kamerleden die zorgvervoer of financiën in hun portefeuille hebben. Dat moet die Kamerleden overtuigen van het standpunt dat het afschaffen van de BPM-teruggave weinig zin heeft of zelfs averechts zal werken. “Ook werkgeverskoepel VNO-NCW heeft het BPM-dossier onder de arm genomen, omdat het deel uitmaakt van een breder pakket maatregelen dat ook andere sectoren raakt”, vertelt Andela. “Dit thema zal sowieso nog worden besproken in de Tweede Kamer, bij het behandelen van de begroting of de fiscale plannen voor 2019. Dat gebeurt dus uiterlijk in de herfst.”

Niet vatbaar voor inbreng

STN wil best in overleg over het onderwerp maar denkt dat dit weinig nut zal hebben. Dijkhuizen: “Deze regering lijkt zéér moeilijk van gedachten te veranderen. Zie bijvoorbeeld het ongelooflijk halsstarrig vasthouden aan de afschaffing van de dividendbelasting. Ook gezien onze ervaringen met de BCT lijkt de overheid totaal niet vatbaar voor wat voor inbreng, ideeën of kritiek uit de praktijk dan ook, daar zien wij dus weinig heil in.” Dijkhuizen vreest dat de afschaffing van de BPM-teruggave er toch wel komt “onder het mom van ‘beter voor het millieu’, als ‘stimulatie’ (lees ‘straf’) om een elektrische auto te kopen waarover nu nog geen BPM wordt geheven. Dat volgt later pas, als de teruggaaf al is afgeschaft.”

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

7 reacties op “Taxibranche verzet zich tegen afschaffen BPM-teruggave taxi’s”

Cor Verbrugh|28.06.18|19:28

Ondertussen hoor ik niemand klagen over de aanstaande btw verhoging waardoor bijna iedereen elk kwartaal kan gaan aftikken, liggen we allemaal te slapen, in september is het zover dat gaat iedere kleine taxiondernemer een paar duizend euro per jaar kosten, ieder jaar!

Rodney Barten|29.06.18|08:23

Juist, en van STN hoor je ook nooit wat behalve de jaarlijkse inning van het lidmaatschap:(

Ton van Dalfsen|29.06.18|13:02

Denk je nou werkelijk dat de overheid de gehele BPM gaat afschaffen. DENK HET NIET. De taxi tarieven zullen wel degelijk omhoog gaan. Een elektrische auto krijg je ook niet voor minder dan een gewone brandstof auto. Sommige elektrische auto’s zijn zelfs duurder dan een gangbare taxi. Taxiondernemers zouden eigenlijk nu al een vergelijk moeten maken. Maak eens een kostprijs calculatie met en zonder BPM. Weet niet of het nog steeds zo is maar, Mercedes deed dat vroeger voor je op verzoek

Ton van Dalfsen|29.06.18|13:03

@ Rodney, Waarom ben je nog lid als je niets hoort

Paul Dijkhuizen|30.06.18|20:45

@Rodney, je kunt eens op de website kijken, en als je vragen hebt ben ik gerust bereid om indien mogelijk antwoorden te geven. Let wel, ik ben zoals alle mensen die het bestuur van STN vormen, ook een taxi-ondernemer die dit vrijwillig erbij doet, niet op basis van een 40 urige werkweek. Dus wat wij kunnen doen is misschien wat beperkt, de hoogte van ons ‘lidmaatschap’ is dat ook.

Eelco Sirag|10.07.18|08:42

heren ga nu niet zitten bekken tegen elkaar over het wel of niet zinvol zijn van STN maar hou jullie bezig met de idiote beslissingen van deze ramp regering zij helpen de kleine zelfstandige om zeep

Wil de Zoete|16.07.18|11:38

Kan ik van 01-01-1996 tot 15-04-1998 een ondernemers vergunning voor ondernemer van een taxibedrijf controleren.

Taxibranche verzet zich tegen afschaffen BPM-teruggave taxi’s | TaxiPro
Daklicht taxi, foto: Harold Versteeg | Hollandse Hoogte

Taxibranche verzet zich tegen afschaffen BPM-teruggave taxi’s

Bron: Harold Versteeg | Hollandse Hoogte(bruikbaar in 2018 en 2019, daarna verboden te gebruiken)

De taxibranche is niet te spreken over het voornemen van de regering om de afschaffing van de BPM-teruggave voor taxi’s door te zetten. Volgens Koninklijk Nederlands Vervoer is het vooral symboolpolitiek met als onvermijdelijk gevolg dat zorgvervoer duurder wordt en in kwaliteit afneemt. Stichting Taxibelangen Nederland kan zich wel vinden in het afschaffen van de BPM-teruggave, mits deze belasting op personenauto’s dan meteen in zijn geheel uit het raam gaat.

BPM is de belasting op aanschaf van personenauto’s en motorrijtuigen. Al sinds het bekend werd dat het kabinet de BPM-teruggaveregeling voor taxi’s wil afschaffen, probeert de taxisector daar verandering in te brengen. Meest recent gebeurde dat met een rapport van Ecorys in opdracht van KNV. Dat had eigenlijk drie conclusies over de maatregel: het zorgvervoer wordt er fors duurder van, de milieu-impact is zeer beperkt en de kwaliteit van het vervoer komt nog verder onder druk te staan.

Taxibedrijven aan zet

PvdA-Kamerlid John Kerstens stelde naar aanleiding van het rapport vragen aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. Die maakt zich beduidend minder zorgen dan KNV. Kostenstijgingen voor taxibedrijven zijn volgens De Jonge te voorkomen door het wagenpark verder te vergroenen, want daarvoor moet het afschaffen van de BPM-teruggave voor taxi’s een financiële prikkel zijn. Hogere kosten van het vervoer komen volgens De Jonge niet voor rekening van de gebruikers, maar van de opdrachtgevers. En het is tot slot aan de gemeenten om te zorgen dat het vervoer zelf niet verschraalt.

Vooralsnog gaat de gefaseerde afschaffing van de BPM-teruggave op taxi’s dus gewoon door. Met het Ecorys-rapport genereerde KNV wel de nodige aandacht en in een debat over de fiscale agenda van het kabinet zou het ook aan bod komen. Hubert Andela: “Maar we hadden toen botte pech, want net die dag kwam naar buiten dat Shell het onderzoek had betaald waar het kabinet zijn besluiten over de dividendbelasting op had gebaseerd. Dus een heel groot deel van het debat ging toen over dat dossier, waardoor ons onderwerp is gesneuveld.”

Misleidend

Intussen is Andela niet erg te spreken over de antwoorden van de minister, waarin nogal sprake zou zijn van wensdenken. “De minister schrijft dat de vervoerders voertuigen kunnen gaan aanschaffen met lage BPM (lees lage CO2-uitstoot) of zelfs emissievrije, zonder BPM (lees elektrische). Dat geldt niet voor taxivervoer dat met busjes moet worden gedaan. Dus zeker niet voor leerlingen en rolstoelvervoer. Bestelbussen met echt lage CO2-uitstoot bestaan niet. Elektrische bestelbussen zijn er nog nauwelijks en die zijn bovendien zelfs nog duurder dan een dieselbestelbus mét BPM.”

“De antwoorden op de Kamervragen zijn dus een beetje misleidend, of ‘wishful thinking’”, stelt Andela. “Als dit een milieumaatregel van de regering is, waarom dan 16.000 (2 procent) rolstoel- en leerlingvervoerbussen vanaf 2020 BPM opleggen en 800.000 (98 procent) bestelbussen op grijs kenteken wel vrij van BPM laten? Dit is dus symbool-milieubeleid.”

Ook het antwoord dat de gemeenten eventuele meerkosten moeten opvangen, doet Andela de wenkbrauwen fronsen. “Wetende dat gemeenten vaak krap bij kas zitten, kan het toch niet anders dan dat er op veel plaatsen gesneden zal gaan worden in het wmo- en leerlingenvervoer voor hun inwoners. En voor het vervoer van bewoners van zorginstellingen en voor Valys-vervoer is het aan de minister van VWS zelf om de kostenstijgingen te compenseren.”

Prijzen voor taxivervoer aanpassen

Stichting Taxibelangen Nederland is eveneens niet te spreken over de plannen om de BPM-teruggave voor taxi’s af te schaffen, zegt voorzitter Paul Dijkhuizen. STN zou zich wel kunnen vinden in het geheel afschaffen van de BPM. “Het is namelijk een zeer onnodige belastingmaatregel die nergens een grondslag in heeft”, stelt Dijkhuizen. Indien de BPM wordt afgeschaft, en niet alleen de teruggave, verandert er voor de taxibranche niet zo heel veel. Maar indien alleen de teruggave wordt afgeschaft, zullen de prijzen voor taxivervoer navenant moeten worden aangepast en zullen ook bestaande aanbestedingen opnieuw bekeken moeten worden.”

KNV is nu bezig om werkbezoeken aan haar leden te organiseren voor Kamerleden die zorgvervoer of financiën in hun portefeuille hebben. Dat moet die Kamerleden overtuigen van het standpunt dat het afschaffen van de BPM-teruggave weinig zin heeft of zelfs averechts zal werken. “Ook werkgeverskoepel VNO-NCW heeft het BPM-dossier onder de arm genomen, omdat het deel uitmaakt van een breder pakket maatregelen dat ook andere sectoren raakt”, vertelt Andela. “Dit thema zal sowieso nog worden besproken in de Tweede Kamer, bij het behandelen van de begroting of de fiscale plannen voor 2019. Dat gebeurt dus uiterlijk in de herfst.”

Niet vatbaar voor inbreng

STN wil best in overleg over het onderwerp maar denkt dat dit weinig nut zal hebben. Dijkhuizen: “Deze regering lijkt zéér moeilijk van gedachten te veranderen. Zie bijvoorbeeld het ongelooflijk halsstarrig vasthouden aan de afschaffing van de dividendbelasting. Ook gezien onze ervaringen met de BCT lijkt de overheid totaal niet vatbaar voor wat voor inbreng, ideeën of kritiek uit de praktijk dan ook, daar zien wij dus weinig heil in.” Dijkhuizen vreest dat de afschaffing van de BPM-teruggave er toch wel komt “onder het mom van ‘beter voor het millieu’, als ‘stimulatie’ (lees ‘straf’) om een elektrische auto te kopen waarover nu nog geen BPM wordt geheven. Dat volgt later pas, als de teruggaaf al is afgeschaft.”

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

7 reacties op “Taxibranche verzet zich tegen afschaffen BPM-teruggave taxi’s”

Cor Verbrugh|28.06.18|19:28

Ondertussen hoor ik niemand klagen over de aanstaande btw verhoging waardoor bijna iedereen elk kwartaal kan gaan aftikken, liggen we allemaal te slapen, in september is het zover dat gaat iedere kleine taxiondernemer een paar duizend euro per jaar kosten, ieder jaar!

Rodney Barten|29.06.18|08:23

Juist, en van STN hoor je ook nooit wat behalve de jaarlijkse inning van het lidmaatschap:(

Ton van Dalfsen|29.06.18|13:02

Denk je nou werkelijk dat de overheid de gehele BPM gaat afschaffen. DENK HET NIET. De taxi tarieven zullen wel degelijk omhoog gaan. Een elektrische auto krijg je ook niet voor minder dan een gewone brandstof auto. Sommige elektrische auto’s zijn zelfs duurder dan een gangbare taxi. Taxiondernemers zouden eigenlijk nu al een vergelijk moeten maken. Maak eens een kostprijs calculatie met en zonder BPM. Weet niet of het nog steeds zo is maar, Mercedes deed dat vroeger voor je op verzoek

Ton van Dalfsen|29.06.18|13:03

@ Rodney, Waarom ben je nog lid als je niets hoort

Paul Dijkhuizen|30.06.18|20:45

@Rodney, je kunt eens op de website kijken, en als je vragen hebt ben ik gerust bereid om indien mogelijk antwoorden te geven. Let wel, ik ben zoals alle mensen die het bestuur van STN vormen, ook een taxi-ondernemer die dit vrijwillig erbij doet, niet op basis van een 40 urige werkweek. Dus wat wij kunnen doen is misschien wat beperkt, de hoogte van ons ‘lidmaatschap’ is dat ook.

Eelco Sirag|10.07.18|08:42

heren ga nu niet zitten bekken tegen elkaar over het wel of niet zinvol zijn van STN maar hou jullie bezig met de idiote beslissingen van deze ramp regering zij helpen de kleine zelfstandige om zeep

Wil de Zoete|16.07.18|11:38

Kan ik van 01-01-1996 tot 15-04-1998 een ondernemers vergunning voor ondernemer van een taxibedrijf controleren.