Daklicht taxi, foto: Harold Versteeg | Hollandse Hoogte

Einde dreigt voor meldpunt Taxiklacht

Bron: Harold Versteeg | Hollandse Hoogte(bruikbaar in 2018 en 2019, daarna verboden te gebruiken)

Het onafhankelijke meldpunt voor klachten over taxiritten, Taxiklacht.nl, krijgt geen subsidie meer en houdt waarschijnlijk binnenkort op te bestaan. De branche moet zijn broek in dit geval zelf op kunnen houden, vindt de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Maar volgens de voorzitter van het meldpunt is al uitgebreid en zonder succes gezocht naar andere vormen van financiering.

SLKT werd in 2011 opgericht door Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) en reizigersorganisatie Rover. De Tweede Kamer wilde dat er een onafhankelijk en actief meldpunt voor klachten over taxivervoer kwam. Het ministerie van Infrastructuur wilde echter geen klachtenmeldpunt draaiende houden. Daarom namen KNV en Rover dat op zich.

Voor de jaren 2011-2014 kreeg SLKT een opstartsubsidie. Na verloop van die periode bleken er geen andere manieren beschikbaar om het meldpunt te financieren. Bovendien was de taxiwetgeving gewijzigd.  SLKT vroeg en kreeg voor de jaren 2015 tot en met 2018 opnieuw subsidie. Eind 2017 werd de aanvraag ingediend om ook in de jaren 2019, 2020 en 2021 financieel gesteund te worden door de overheid.

‘Branche zelf financieel verantwoordelijk’

Maar die aanvraag werd onlangs afgewezen door staatssecretaris Stientje van Veldhoven. De markt zou de afgelopen jaren veranderd zijn, waardoor het niet meer voor de hand ligt om Taxiklacht te subsidiëren. “Met de opkomst van apps in het taxivervoer, is het inmiddels een stuk eenvoudiger geworden voor aanbieders om zelf in een klachtenregeling te voorzien”, schreef zij daarover aan de Tweede Kamer. Ook is het voor taxiondernemers door digitale ontwikkelingen eenvoudiger geworden om zelf een klachtenprocedure te organiseren.

Mocht er toch nog behoefte zijn aan een landelijk klachtenmeldpunt, dan “acht ik het aan de branche om daarvoor nu ook financiële verantwoordelijkheid te nemen”, aldus de brief waarin de subsidie-aanvraag wordt afgewezen. Taxivervoerders zijn namelijk, op basis van de Wp2000, zelf verantwoordelijk voor klachtenafhandeling. De staatssecretaris denkt niet dat de branche die verantwoordelijkheid neemt zolang er nog subsidie wordt verstrekt. Ook zou niet duidelijk zijn dat SLKT naar andere vormen van financiering heeft gezocht, wetende dat de subsidie per 2019 zou aflopen.

Externe financiering niet haalbaar

Dat laatste is tegen het zere been van Lia Roefs, voorzitter van SLKT. “Het ministerie zegt al heel lang dat de branche dit zelf moet kunnen betalen, dus in die zin was de afwijzing geen verrassing. Maar wij hebben wel degelijk van alles geprobeerd om op andere manieren financiering te krijgen, wat niet is gelukt. En dat hebben we ook gemeld. Maar daar wordt nu aan voorbijgegaan.” Verschillende mogelijkheden voor externe financiering bleken niet haalbaar. Ook onder de leden van KNV was geen draagvlak om deze kosten te dragen.

Bovendien is de markt weliswaar veranderd de laatste jaren, maar ook op manieren die een onafhankelijk klachtenmeldpunt nodig maken. Roelfs wijst onder meer op het systeem met Toegelaten Taxi Organisaties, waar nu vier gemeenten mee werken. Zij kozen vanwege de efficiency niet voor een eigen klachtenmeldpunt, maar voor samenwerking met SLKT. En er wordt ook nauw samengewerkt met de organisatie het het taxivervoer op Schiphol controleert.

800 klachten per jaar

“Wij handelen die klachten af en vormen voor die gemeenten dus ook een belangrijke bron van informatie over een systeem dat nog volop in ontwikkeling is. Als wij niet verder kunnen, raken deze gemeenten ook verstoken van die informatie en moeten ze alsnog hun eigen meldpunten gaan opzetten. En dat lijkt me een redelijk ingewikkelde oplossing”, stelt Roefs.

En het is ook niet zo dat men bij Taxiklacht.nl duimen zit te draaien. Per jaar worden er zo’n 800 klachten afgehandeld en elk half jaar wordt daar een rapport over gepubliceerd. In de eerste helft van dit jaar kwamen er bijvoorbeeld 332 klachten en 57 meldingen binnen. Meldingen zijn meer op- of aanmerkingen; klachten gaan over iets wat in de ogen van de taxiklant niet klopte. Het tarief en het gedrag van chauffeurs zorgden voor de meeste klachten in het straattaxivervoer. In het doelgroepenvervoer gaat het met name om taxi’s die niet op tijd zijn. Taxibedrijven krijgen deze klachten door en moeten ook verantwoorden welke acties zij ondernemen op basis van die klachten.

Aandacht in Tweede Kamer

Voor Roefs is het belang van het voortbestaan van Taxiklacht.nl duidelijk. Maar de subsidie-aanvraag is afgewezen en pogingen om het meldpunt op andere manieren gefinancierd te krijgen, liepen op niets uit. “Op 20 september is er nog een Algemeen Overleg. We hopen dan voor dit onderwerp aandacht te vragen in de Tweede Kamer. Het was immers ook een wens van de Kamer om dit meldpunt voor taxiklachten op te richten. Maar als dat niets oplevert, dan houdt het helaas op.”

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

8 reacties op “Einde dreigt voor meldpunt Taxiklacht”

Johan Zevenbergen|06.09.18|10:02

Missen we ook niks aan, pure geld klopperij.
Ooit 1 keer een klacht gehad van nota bene een (collega) bedrijf die vond het belachelijk dat er iets extra,s betaald moest worden voor een rit buitengebied naar buitengebied met zijn kinderen.
en dat moet je dan gewoon nog zelf oplossen. Pffffffff

Martin van der Plas|06.09.18|10:44

800 klachten per jaar over heel Nederland ? Dat is iets meer dan twee per dag. Ben het niet vaak eens met de overheid maar daar subsidie voor verstrekken lijkt me kolder. Ondernemers moeten gewoon zelf hun klachten netjes oplossen.En als het een heel schrijnend probleem is, dan kunnen klanten altijd nog de stap naar de rechter maken.Laat de overheid die subsidie maar gebruiken om de administratieve lasten voor een taxiondernemer te verlichten, zodat hij/zij meer tijd aan de klant kan besteden.

Paul van Dam|06.09.18|11:10

Er is een groot verschil tussen doelgroepenvervoer en straattaxivervoer, met betrekking tot klachten en klachtafhandeling. Bij het straattaxivervoer heeft de vervoerder een vergunning. Als er veel klachten zijn, zou de vergunningverlener iets met de verleende vergunning moeten kunnen.
Bij het doelgroepenvervoer vindt vooraf een een screening plaats door concessieverlener. Deze moet dan zelf contractueel overeenkomen dat klachten worden afgehandeld. Prijsdruk wordt dan daarmee onderhandelbaar.

Hans Wisman|09.09.18|15:34

Wel grappig dat een Minister die net twee maanden zit, dit al weet. Of zouden het toch zijn topambtenaren zijn die hem dit influisteren. Dezelfde topambtenaren waar de taxibranche al sinds de WP2000 zoveel plezier aan beleeft.

Hans,
Natuurlijk zijn het die tobambtenaren die alles bepalen vanuit hun gruwelijke tunnelvisie.

Edwin Gorter|10.09.18|10:41

Heeft iemand enig idee hoe groot de subsidie is per jaar?

Ton van Dalfsen|11.09.18|18:28

De minister gelooft alles wat zijn/haar top ambtenaar influistert. Die ambtenaren schijnen het beter te weten dan de ondernemers zelf. Ze gaan te rade bij KNV die alles verteld om alleen maar vriendjes met hun te blijven.

Rodney Barten|13.09.18|11:43

Betalen wij allemaal niet een bedrag per jaar aan de Geschillencommissie, uit mijn hoofd zo’n 35 euro(?). Ik weet niet precies hoeveel taxibedrijven dit bedrag betalen, maar het lijkt mij ruim voldoende om 800 klachten per jaar te behandelen. Hoeveel subsidie hadden ze dan nog nodig?