Witboek doelgroepenvervoer FNV

Sociaal Fonds start pilot controle arbeids- en rusttijden

Bron: FNV

Een nieuw jaar, een nieuwe naam. Sociaal Fonds Taxi bestaat niet meer omdat Sociaal Fonds Mobiliteit de lading van de werkzaamheden veel beter dekt. In 2020 gaat SFM vooral meer doen met controles op arbeids- en rusttijden. En met ‘Sterk aan het stuur’ wordt er werk gemaakt van duurzame inzetbaarheid van werknemers. Directeur Henk van Gelderen licht de veranderingen en plannen toe.

De genoemde naamswijziging zat er al wat langer aan te komen en kent diverse redenen. Eén daarvan is dat het woord taxi de lading van het werkveld niet meer dekt, legt Van Gelderen uit. “Veel mensen denken bij taxi aan straattaxi’s voor consumenten. Maar wij richten ons op bedrijven met mensen in loondienst en die houden zich vrijwel uitsluitend met contractvervoer of zorgvervoer bezig. Het woord ‘taxi’ blijft ook steeds vaker achterwege in bedrijfsnamen en andere uitingen.”

Er is goed over nagedacht wát er dan in plaats van ‘Taxi’ moest komen. ‘Personenvervoer’ raakt te veel andere branches en ‘zorgvervoer’ vertelt niet het hele verhaal, omdat veel bedrijven met werknemers ook onder meer zakelijk vervoer doen. De keuze viel daarom op Sociaal Fonds Mobiliteit. “Een wat brede term”, erkent de directeur, “maar het sluit wel aan bij het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit dat we als branche hebben opgericht. De nieuwe naam speelt bovendien in op de toenemende integratie van openbaar vervoer en doelgroepenvervoer.”

300 tot 400 controles per jaar

De zeven controleurs van SFM voeren per jaar 300 tot 400 cao- en looncontroles uit bij bedrijven. De handhavende taken op het gebied van de cao zijn uitgebreid, met name als het gaat om arbeids- en rusttijden. Het duurde even voordat SFM op dezelfde manier kon beschikken over BCT-bestanden als de Inspectie Leefomgeving en Transport, maar intussen is dat opgelost met de juiste software.

“En daardoor wordt 2020 een pilotjaar als het om controle op arbeids- en rusttijden gaat. In dat eerste jaar gaan we nog geen sancties opleggen voor overtredingen. Wel gaan we bevindingen en verbeterpunten met de sector delen. In 2021 gaan we sanctioneren en iedereen weet dan wat er kan worden verwacht en waaraan moet worden voldaan met arbeids- en rusttijden. We moeten overigens nog bepalen hoe die sancties eruit gaan zien.”

Met BCT-leveranciers Cabman en Quipment heeft SFM afspraken gemaakt die ervoor zorgen dat BCT-bestanden altijd volledig worden aangeleverd, op voorwaarde dat de ondernemer in kwestie daar toestemming voor geeft. Dat moet helpen om het hele controleproces efficiënter te maken en de taxiondernemers te ontzorgen.

Weinig te doen om OPOV-regeling

In recente jaren werd Sociaal Fonds Taxi / Mobiliteit vaak genoemd in relatie tot de OPOV-regeling: overgang van personeel bij overgang van vervoer. Als bedrijf A een opdracht verliest aan bedrijf B, dan moet bedrijf B aan een deel van het personeel van bedrijf A een baanaanbod doen. Met ingang van de nieuwe cao Taxivervoer werd ook de aangepaste versie van deze regeling van kracht, die vooral voor meer duidelijkheid moest zorgen. In 2019 is er echter weinig om OPOV te doen geweest en Henk van Gelderen weet wel waarom.

SFM-directeur Henk van Gelderen (tekst loopt door onder foto)

Henk van Gelderen

“In tijden dat er genoeg personeel is, wil een verliezende vervoerder doorgaans graag van zijn overtollige medewerkers af. Maar degene die de opdracht wint, zit er dan vaak niet op te wachten om het personeel van een ander over te nemen. Nu kampt een flink deel van de sector echter met een tekort aan chauffeurs. Wie een opdracht kwijtraakt, heeft vaak nog genoeg werk om zijn mensen in dienst te houden. En wie een opdracht binnenhaalt, zit vaak te springen om personeel. Door die omgekeerde situatie is de naleving van de OPOV-regeling op het moment vaak geen probleem.”

Kostenstijging was voorspeld

Waar wel veel om te doen was, recent: de NEA-index. SFM laat deze kostenindex voor de taxibranche jaarlijks door Panteia samenstellen. En die kosten stijgen in 2020 met een forse 6,7 procent. “Panteia hanteert een objectieve en controleerbare systematiek. De kostenstijging hebben we al voorspeld, want deze komt door de afschaffing van de BPM-teruggaveregeling voor taxi’s. De gemeenten gaven eerder echter niet thuis voor de lobby tegen afschaffing en nu krijgen ze de rekening gepresenteerd. De taxibedrijven kunnen die extra kosten immers niet dragen. Het is dus een eenmalige bittere pil die de opdrachtgevers moeten slikken.”

Gezond, vitaal en prettig leven en werken

Naast een handhavende taak heeft SFM ook een faciliterende en educatieve functie. Zo is er op arbo-gebied meer aandacht gekomen voor ziekteverzuim en wordt het aanbod in e-learning op dit vlak voortdurend uitgebreid. Momenteel is er bovendien veel aandacht voor duurzame inzetbaarheid in het personenvervoer: zorgen dat mensen in de sector gezond, vitaal en prettig kunnen leven en werken. Daarvoor is met Europese subsidies en samen met de touringcarsector het project Sterk aan het Stuur opgezet. Dat loopt nog anderhalf jaar en de meest succesvolle onderdelen zullen daarna worden voortgezet door SFM.

“Sterk aan het Stuur is met name op vitaliteit en gezondheid gericht”, legt Van Gelderen uit. “Dat vertaalt zich in onder meer een gezondheidscheck en workshops over zaken als omgaan met stress en het belang van goed slapen, maar ook stoppen met roken of grip op je financiën krijgen. Relatief veel mensen in onze branche hebben problemen met dat laatste en een budgetcoach kan dan enorm helpen. Werknemers kunnen deze en andere activiteiten gratis aanvragen, maar we doen ook veel op bedrijfsniveau. En we zien ook dat er veel belangstelling is voor al die hulpmiddelen.”

Tekort aan chauffeurs blijft

Mensen duurzaam inzetbaar houden is ook een manier om het tekort aan personeel tegen te gaan. En dat is nodig, denkt Van Gelderen. “Dat probleem zal de komende jaren wel blijven bestaan. Ik verwacht dat we activiteiten gaan ontplooien om de sector en het werken in het doelgroepenvervoer te promoten, met daarbij wellicht ook aandacht voor werving.”

“Verder kijken we naar de mogelijkheden tot samenwerking met andere sectoren. We doen al het nodige samen met de touringcarbranche. Andere interessante bedrijfstakken zijn het openbaar vervoer en de transportsector. Natuurlijk zijn er onderlinge verschillen, maar we hebben ook een aantal gemeenschappelijke uitdagingen waar we wellicht samen mee aan de slag kunnen, zoals dat personeelstekort.”

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

3 reacties op “Sociaal Fonds start pilot controle arbeids- en rusttijden”

Peter Vriens|13.01.20|10:46

“Er is goed over nagedacht wát er dan in plaats van ‘Taxi’ moest komen. ‘Personenvervoer’ raakt te veel andere branches en ‘zorgvervoer” Aldus van Gelderen.

Juist! PERSONENVERVOER !

Nu maar hopen dat de z.g. “vrijwilligers” bedrijven Belbussen e.d. ook een bezoekje krijgen!

Zo niet dan zullen er weel veel vrijwilligers diensten bij komen en nog meer Taxibedrijven het loodje gaan leggen.

Ton Van Dalfsen|14.01.20|15:03

En wat dacht je van Hotel shuttle die “zogenaamd” gratis zijn. Is echt vaak in de kamerprijs berekend. Dus personenvervoer tegen betaling. Niemand doet aan gratis vervoer. De kosten moeten ergens van betaald worden.

Ton Van Dalfsen|14.01.20|15:14

Maar ja, Zoals Taxi Volendam in het onderwerp over het zilveren kruis zegt: Daarna gaan de kamer leden weer verder slapen. Dat is ook zo met het sociaal fonds: Ga lekker verder slapen!!!!!!

Sociaal Fonds start pilot controle arbeids- en rusttijden | TaxiPro
Witboek doelgroepenvervoer FNV

Sociaal Fonds start pilot controle arbeids- en rusttijden

Bron: FNV

Een nieuw jaar, een nieuwe naam. Sociaal Fonds Taxi bestaat niet meer omdat Sociaal Fonds Mobiliteit de lading van de werkzaamheden veel beter dekt. In 2020 gaat SFM vooral meer doen met controles op arbeids- en rusttijden. En met ‘Sterk aan het stuur’ wordt er werk gemaakt van duurzame inzetbaarheid van werknemers. Directeur Henk van Gelderen licht de veranderingen en plannen toe.

De genoemde naamswijziging zat er al wat langer aan te komen en kent diverse redenen. Eén daarvan is dat het woord taxi de lading van het werkveld niet meer dekt, legt Van Gelderen uit. “Veel mensen denken bij taxi aan straattaxi’s voor consumenten. Maar wij richten ons op bedrijven met mensen in loondienst en die houden zich vrijwel uitsluitend met contractvervoer of zorgvervoer bezig. Het woord ‘taxi’ blijft ook steeds vaker achterwege in bedrijfsnamen en andere uitingen.”

Er is goed over nagedacht wát er dan in plaats van ‘Taxi’ moest komen. ‘Personenvervoer’ raakt te veel andere branches en ‘zorgvervoer’ vertelt niet het hele verhaal, omdat veel bedrijven met werknemers ook onder meer zakelijk vervoer doen. De keuze viel daarom op Sociaal Fonds Mobiliteit. “Een wat brede term”, erkent de directeur, “maar het sluit wel aan bij het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit dat we als branche hebben opgericht. De nieuwe naam speelt bovendien in op de toenemende integratie van openbaar vervoer en doelgroepenvervoer.”

300 tot 400 controles per jaar

De zeven controleurs van SFM voeren per jaar 300 tot 400 cao- en looncontroles uit bij bedrijven. De handhavende taken op het gebied van de cao zijn uitgebreid, met name als het gaat om arbeids- en rusttijden. Het duurde even voordat SFM op dezelfde manier kon beschikken over BCT-bestanden als de Inspectie Leefomgeving en Transport, maar intussen is dat opgelost met de juiste software.

“En daardoor wordt 2020 een pilotjaar als het om controle op arbeids- en rusttijden gaat. In dat eerste jaar gaan we nog geen sancties opleggen voor overtredingen. Wel gaan we bevindingen en verbeterpunten met de sector delen. In 2021 gaan we sanctioneren en iedereen weet dan wat er kan worden verwacht en waaraan moet worden voldaan met arbeids- en rusttijden. We moeten overigens nog bepalen hoe die sancties eruit gaan zien.”

Met BCT-leveranciers Cabman en Quipment heeft SFM afspraken gemaakt die ervoor zorgen dat BCT-bestanden altijd volledig worden aangeleverd, op voorwaarde dat de ondernemer in kwestie daar toestemming voor geeft. Dat moet helpen om het hele controleproces efficiënter te maken en de taxiondernemers te ontzorgen.

Weinig te doen om OPOV-regeling

In recente jaren werd Sociaal Fonds Taxi / Mobiliteit vaak genoemd in relatie tot de OPOV-regeling: overgang van personeel bij overgang van vervoer. Als bedrijf A een opdracht verliest aan bedrijf B, dan moet bedrijf B aan een deel van het personeel van bedrijf A een baanaanbod doen. Met ingang van de nieuwe cao Taxivervoer werd ook de aangepaste versie van deze regeling van kracht, die vooral voor meer duidelijkheid moest zorgen. In 2019 is er echter weinig om OPOV te doen geweest en Henk van Gelderen weet wel waarom.

SFM-directeur Henk van Gelderen (tekst loopt door onder foto)

Henk van Gelderen

“In tijden dat er genoeg personeel is, wil een verliezende vervoerder doorgaans graag van zijn overtollige medewerkers af. Maar degene die de opdracht wint, zit er dan vaak niet op te wachten om het personeel van een ander over te nemen. Nu kampt een flink deel van de sector echter met een tekort aan chauffeurs. Wie een opdracht kwijtraakt, heeft vaak nog genoeg werk om zijn mensen in dienst te houden. En wie een opdracht binnenhaalt, zit vaak te springen om personeel. Door die omgekeerde situatie is de naleving van de OPOV-regeling op het moment vaak geen probleem.”

Kostenstijging was voorspeld

Waar wel veel om te doen was, recent: de NEA-index. SFM laat deze kostenindex voor de taxibranche jaarlijks door Panteia samenstellen. En die kosten stijgen in 2020 met een forse 6,7 procent. “Panteia hanteert een objectieve en controleerbare systematiek. De kostenstijging hebben we al voorspeld, want deze komt door de afschaffing van de BPM-teruggaveregeling voor taxi’s. De gemeenten gaven eerder echter niet thuis voor de lobby tegen afschaffing en nu krijgen ze de rekening gepresenteerd. De taxibedrijven kunnen die extra kosten immers niet dragen. Het is dus een eenmalige bittere pil die de opdrachtgevers moeten slikken.”

Gezond, vitaal en prettig leven en werken

Naast een handhavende taak heeft SFM ook een faciliterende en educatieve functie. Zo is er op arbo-gebied meer aandacht gekomen voor ziekteverzuim en wordt het aanbod in e-learning op dit vlak voortdurend uitgebreid. Momenteel is er bovendien veel aandacht voor duurzame inzetbaarheid in het personenvervoer: zorgen dat mensen in de sector gezond, vitaal en prettig kunnen leven en werken. Daarvoor is met Europese subsidies en samen met de touringcarsector het project Sterk aan het Stuur opgezet. Dat loopt nog anderhalf jaar en de meest succesvolle onderdelen zullen daarna worden voortgezet door SFM.

“Sterk aan het Stuur is met name op vitaliteit en gezondheid gericht”, legt Van Gelderen uit. “Dat vertaalt zich in onder meer een gezondheidscheck en workshops over zaken als omgaan met stress en het belang van goed slapen, maar ook stoppen met roken of grip op je financiën krijgen. Relatief veel mensen in onze branche hebben problemen met dat laatste en een budgetcoach kan dan enorm helpen. Werknemers kunnen deze en andere activiteiten gratis aanvragen, maar we doen ook veel op bedrijfsniveau. En we zien ook dat er veel belangstelling is voor al die hulpmiddelen.”

Tekort aan chauffeurs blijft

Mensen duurzaam inzetbaar houden is ook een manier om het tekort aan personeel tegen te gaan. En dat is nodig, denkt Van Gelderen. “Dat probleem zal de komende jaren wel blijven bestaan. Ik verwacht dat we activiteiten gaan ontplooien om de sector en het werken in het doelgroepenvervoer te promoten, met daarbij wellicht ook aandacht voor werving.”

“Verder kijken we naar de mogelijkheden tot samenwerking met andere sectoren. We doen al het nodige samen met de touringcarbranche. Andere interessante bedrijfstakken zijn het openbaar vervoer en de transportsector. Natuurlijk zijn er onderlinge verschillen, maar we hebben ook een aantal gemeenschappelijke uitdagingen waar we wellicht samen mee aan de slag kunnen, zoals dat personeelstekort.”

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

3 reacties op “Sociaal Fonds start pilot controle arbeids- en rusttijden”

Peter Vriens|13.01.20|10:46

“Er is goed over nagedacht wát er dan in plaats van ‘Taxi’ moest komen. ‘Personenvervoer’ raakt te veel andere branches en ‘zorgvervoer” Aldus van Gelderen.

Juist! PERSONENVERVOER !

Nu maar hopen dat de z.g. “vrijwilligers” bedrijven Belbussen e.d. ook een bezoekje krijgen!

Zo niet dan zullen er weel veel vrijwilligers diensten bij komen en nog meer Taxibedrijven het loodje gaan leggen.

Ton Van Dalfsen|14.01.20|15:03

En wat dacht je van Hotel shuttle die “zogenaamd” gratis zijn. Is echt vaak in de kamerprijs berekend. Dus personenvervoer tegen betaling. Niemand doet aan gratis vervoer. De kosten moeten ergens van betaald worden.

Ton Van Dalfsen|14.01.20|15:14

Maar ja, Zoals Taxi Volendam in het onderwerp over het zilveren kruis zegt: Daarna gaan de kamer leden weer verder slapen. Dat is ook zo met het sociaal fonds: Ga lekker verder slapen!!!!!!