Rechtbank

Reeks zware delicten resulteert in weigering VOG taxichauffeur

Bron: utah778 via iStock (vrij te gebruiken)

Een aanvraag voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van een man die als taxichauffeur wilde werken, werd afgewezen wegens een fors aantal relevante overtredingen en vergrijpen. Hij beging onder meer drugsdelicten, diefstallen, en verkeersovertredingen. Hem als taxichauffeur laten werken is volgens de rechter een te groot risico voor de samenleving.

Bij de aanvraag van de VOG in 2019 is er zoals gebruikelijk vijf jaar teruggekeken in de justitiële gegevens van de aanvrager. Wanneer hier veroordelingen worden aangetroffen die relevant zijn voor het werk waarvoor de VOG nodig is, kan de aanvraag geweigerd worden. Hier was in het geval van de man geval heel duidelijk sprake van.

Zo kreeg hij binnen voor een overtreding van de maximumsnelheid in 2016 een voorwaardelijke rijontzetting van vier maanden met een proeftijd van een jaar, en een geldboete van 550 euro voor onverzekerd rijden in 2019. Beide straffen waren op het moment van het bezwaar nog niet onherroepelijk. Daarnaast kreeg de man twee onherroepelijke geldboetes voor het overtreden van de maximumsnelheid in 2018 en 2019. Een hiervan bedroeg 700 euro en ging gepaard met een rijontzegging van vier maanden, en de ander 410 euro.

Omdat de man binnen de terugkijktermijn van vijf jaar voorkwam in het Justitieel Documentatie Systeem (JDS), mocht de minister ook de gegevens buiten deze termijn bekijken. Hieruit bleek dat hij ook in de periode van 2001 tot 2011 in aanraking is gekomen met justitie vanwege drugsdelicten, diefstallen, verkeersovertredingen, fraude en vermogensdelicten. Hiervoor is de man veroordeeld tot een geldboete, een werkstraf en andere onbetaalde arbeid, een (on)voorwaardelijke rijontzegging en een gevangenisstraf.

Ten onrechte geweigerd

Al met al heeft dit er toe geleid dat er geen reden werd gezien om de VOG op basis van het subjectieve criterium te verlenen. Zijn verzoek werd dan ook op 5 juni 2019 afgewezen. De zware delicten die hij had begaan, waren volgens de rechtbank niet te verenigen met het werk als taxichauffeur. De man maakte hiertegen bezwaar.

Hij stelde in hoger beroep dat er ten onrechte is geoordeeld dat bepaalde delicten niet te verenigen zijn met het werk als taxichauffeur, omdat ze buiten de terugkijktermijn vielen. Ook meende de man dat de invulling van het objectieve en subjectieve criterium pas mag plaatsvinden als alle factoren definitief zijn vastgesteld. Hij doelde hiermee op het feit dat ook herroepelijke zaken meegewogen werden in het oordeel. De man werd hierin in het ongelijk gesteld, omdat dit wel mag. Daarbij waren de herroepelijke zaken op het moment van behandeling van het hoger beroep ook al onherroepelijk geworden. 

Gevaar voor veiligheid op de weg

Verder bleek er terecht te zijn geoordeeld dat de snelheidsovertredingen, en de kans op herhaling hiervan in de functie als taxichauffeur, kunnen leiden tot een risico voor de veiligheid van de passagiers en andere weggebruikers. De verstreken periode sinds de man voor het laatst in aanraking kwam met justitie, werd hierbij te  kort bevonden om aan te nemen dat het risico voor de samenleving voldoende was afgenomen. Omdat het belang van risicobeperking voor de samenleving groter werd geacht dan het belang van de verlening van de VOG, bleef de rechtbank bij haar besluit. 

Lees ook: 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Elisabetta Santangelo

Elisabetta Santangelo is de vaste redacteur van TaxiPro.

1 reactie op “Reeks zware delicten resulteert in weigering VOG taxichauffeur”

Ali Ates|11.03.21|12:02

Hoe is deze persoon inde eerste plek taxi chauffeur geworden.
Gewoon terug stuuren uit welke kansloose volk hij dan ook vandaan komt.

Reeks zware delicten resulteert in weigering VOG taxichauffeur | TaxiPro
Rechtbank

Reeks zware delicten resulteert in weigering VOG taxichauffeur

Bron: utah778 via iStock (vrij te gebruiken)

Een aanvraag voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van een man die als taxichauffeur wilde werken, werd afgewezen wegens een fors aantal relevante overtredingen en vergrijpen. Hij beging onder meer drugsdelicten, diefstallen, en verkeersovertredingen. Hem als taxichauffeur laten werken is volgens de rechter een te groot risico voor de samenleving.

Bij de aanvraag van de VOG in 2019 is er zoals gebruikelijk vijf jaar teruggekeken in de justitiële gegevens van de aanvrager. Wanneer hier veroordelingen worden aangetroffen die relevant zijn voor het werk waarvoor de VOG nodig is, kan de aanvraag geweigerd worden. Hier was in het geval van de man geval heel duidelijk sprake van.

Zo kreeg hij binnen voor een overtreding van de maximumsnelheid in 2016 een voorwaardelijke rijontzetting van vier maanden met een proeftijd van een jaar, en een geldboete van 550 euro voor onverzekerd rijden in 2019. Beide straffen waren op het moment van het bezwaar nog niet onherroepelijk. Daarnaast kreeg de man twee onherroepelijke geldboetes voor het overtreden van de maximumsnelheid in 2018 en 2019. Een hiervan bedroeg 700 euro en ging gepaard met een rijontzegging van vier maanden, en de ander 410 euro.

Omdat de man binnen de terugkijktermijn van vijf jaar voorkwam in het Justitieel Documentatie Systeem (JDS), mocht de minister ook de gegevens buiten deze termijn bekijken. Hieruit bleek dat hij ook in de periode van 2001 tot 2011 in aanraking is gekomen met justitie vanwege drugsdelicten, diefstallen, verkeersovertredingen, fraude en vermogensdelicten. Hiervoor is de man veroordeeld tot een geldboete, een werkstraf en andere onbetaalde arbeid, een (on)voorwaardelijke rijontzegging en een gevangenisstraf.

Ten onrechte geweigerd

Al met al heeft dit er toe geleid dat er geen reden werd gezien om de VOG op basis van het subjectieve criterium te verlenen. Zijn verzoek werd dan ook op 5 juni 2019 afgewezen. De zware delicten die hij had begaan, waren volgens de rechtbank niet te verenigen met het werk als taxichauffeur. De man maakte hiertegen bezwaar.

Hij stelde in hoger beroep dat er ten onrechte is geoordeeld dat bepaalde delicten niet te verenigen zijn met het werk als taxichauffeur, omdat ze buiten de terugkijktermijn vielen. Ook meende de man dat de invulling van het objectieve en subjectieve criterium pas mag plaatsvinden als alle factoren definitief zijn vastgesteld. Hij doelde hiermee op het feit dat ook herroepelijke zaken meegewogen werden in het oordeel. De man werd hierin in het ongelijk gesteld, omdat dit wel mag. Daarbij waren de herroepelijke zaken op het moment van behandeling van het hoger beroep ook al onherroepelijk geworden. 

Gevaar voor veiligheid op de weg

Verder bleek er terecht te zijn geoordeeld dat de snelheidsovertredingen, en de kans op herhaling hiervan in de functie als taxichauffeur, kunnen leiden tot een risico voor de veiligheid van de passagiers en andere weggebruikers. De verstreken periode sinds de man voor het laatst in aanraking kwam met justitie, werd hierbij te  kort bevonden om aan te nemen dat het risico voor de samenleving voldoende was afgenomen. Omdat het belang van risicobeperking voor de samenleving groter werd geacht dan het belang van de verlening van de VOG, bleef de rechtbank bij haar besluit. 

Lees ook: 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Elisabetta Santangelo

Elisabetta Santangelo is de vaste redacteur van TaxiPro.

1 reactie op “Reeks zware delicten resulteert in weigering VOG taxichauffeur”

Ali Ates|11.03.21|12:02

Hoe is deze persoon inde eerste plek taxi chauffeur geworden.
Gewoon terug stuuren uit welke kansloose volk hij dan ook vandaan komt.