Tegenlicht taxi in lockdown

ILT wil afname taxi-ongevallen en illegaal taxivervoer

Foto: still uit trailer Tegenlicht taxi in lockdown

Elke één tot vier weken vindt er een ongeval plaats met een taxi en 4 procent van de taximarkt bestaat uit illegaal taxivervoer. Dit zijn twee belangrijke maatschappelijke risico’s die de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft vastgesteld. In het meerjarenplan 2022-2026 maakt de organisatie bekend dat er meer ingezet zal worden op het beperken van deze risico’s. 

De ILT voert jaarlijks een risicoanalyse uit waarmee de kans en de grootte van de maatschappelijke schade op alle toezichtterreinen van de ILT wordt ingeschat. Dit vormt belangrijke informatie bij het maken van de keuze op welke taken er wordt ingezet in het meerjarenplan. Dat plan werd gisteren aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer.

Op het gebied van taxivervoer blijkt dat er relatief veel ongevallen plaatsvinden met passagiers en overige verkeersdeelnemers. Mogelijke oorzaken hiervan die worden genoemd zijn onvoldoende kwaliteit van de taxichauffeur, de technische staat van het taxivoertuig, vermoeidheid en het niet naleven van wet- en regelgeving.

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) publiceerde in 2019 het rapport ‘Ernstige verkeersongevallen met taxi’s’. Hieruit bleek dat het aantal ernstige taxiongevallen en slachtoffers in de periode 2015-2018 is toegenomen. Zo waren er in 2018 vijf doden en 275 gewonden. Het gaat hierbij alleen om letselongevallen. Er is geen recentere data beschikbaar, dus heeft de ILT dezelfde getallen voor 2020 gehanteerd.

Om het personenvervoer over de weg veiliger te maken is het volgens de ILT belangrijk dat chauffeurs bekwaam, uitgerust en betrouwbaar zijn en dat de voertuigen in een goede technische staat verkeren. Daarom wordt er ingezet op toezicht op de kwalificaties en betrouwbaarheid van chauffeurs, de naleving van de arbeids- en rusttijden en de aanwezigheid van de juiste vergunningen voor het verrichten van personenvervoer. Ook wordt gecontroleerd of bussen voor het vervoer van personen zijn goedgekeurd.

12 procent Amsterdams straattaxivervoer illegaal

Het feit dat er sprake is van veel illegaal taxivervoer maakt volgens de toezichthouder dat de taximarkt verstoord wordt. Dat tast het vertrouwen in en de zekerheid over dit vervoer aan. “Naar schatting bestaat 4 procent van de totale straattaximarkt uit illegaal taxivervoer”, schrijft ILT in het rapport. In Amsterdam ligt dit geschatte percentage op 12 procent. “Reguliere taxiondernemingen lopen hierdoor inkomsten mis en de Belastingdienst kan minder goed toezicht houden op deze activiteiten.”

Om de taximarkt te mogen betreden moeten de taxiondernemer, de taxichauffeur en het taxivoertuig aan allerlei voorwaarden voldoen. De ILT stelt dat de toetreding tot de markt echter laagdrempelig is. “Overtreding van de arbeids- en rusttijden komt op grote schaal voor binnen de opstapmarkt en bel- en bestelmarkt. Ook komt het voor dat chauffeurs en ondernemingen frauderen, bijvoorbeeld door onjuist registreren van ritten, arbeids- en rusttijden of met illegale bedrijfsconstructies.”

Digitaal inspecteren en deskhandhaving

De ILT zet daarom in op de versterking van het informatie- en risicogericht toezicht. “Deze informatie komt onder andere voort uit digitaal inspecteren en deskhandhaving, waardoor overtreders beter in beeld komen en de capaciteit voor weg- en bedrijfsinspecties gerichter kunnen worden ingezet.” De ILT werkt hierbij samen met toezicht­partners, bijvoorbeeld in de deelmarkt van het contractvervoer, of in de samen­werking met gemeenten, politie en marechaussee in het taxitoezicht.

In het taxitoezicht van de ILT is ook het tegengaan van criminele invloeden in de taximarkt een belangrijk thema. Verder wordt er ook geïnvesteerd in samenwerking en afstemming op internationaal niveau, bijvoorbeeld bij het behalen van de Europese norm voor het aantal chauffeursdagen bij businspecties in het kader van rij- en rusttijden.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Elisabetta Santangelo

Elisabetta Santangelo is de vaste redacteur van TaxiPro.

12 reacties op “ILT wil afname taxi-ongevallen en illegaal taxivervoer”

Duco Douwstra|23.09.21|12:57

De taxibranche heeft vanaf juni 2014 tot 20 november 2015 dus anderhalf jaar op agressieve wijze oorlog moeten voeren tegen de illegale Uber-pop, de ILT heeft al die tijd schaapachtig de kat uit de boom zitten te kijken, dus wat voor recht van spreken heeft deze criminele bende dan eigenlijk nog? Of zijn wij dat allemaal vergeten, nou ik niet hoor! En als de ILT de taxibranche, Touringcars en vrachtwagens efficiënt en doeltreffend willen monitoren en controleren dan via een landelijke server

Taxi Amsterdam|23.09.21|13:48

Je hebt gelijk @duco. En als je het aan hun vraagt zeggen ze ja we hebben boetes uitgedeeld en er lopen nog steeds onderzoeken en bla bla. Uiteindelijk gaat zo een big tech platform gewoon verder en kregen ze het zelfs voor elkaar dat de wet werd aangepast met dank aan onze bewindspersonen. Iedereen kon ineens een taxi vergunning aanvragen. En al die gedupeerde ondernemers dan die daar voor een opleiding moesten volgen en dus extra kosten hadden gemaakt? Waarom zijn die nooit gecompenseerd dan?

Aadje|23.09.21|13:53

Ook handig om vakbekwaamheid ondernemers af te schaffen…

Taxi Volendam|23.09.21|13:55

Waar vindt dit plaats?
Geef eens details vrij.
Zijn de ongevallen te wijten aan het toetreden van Uber bedrijven?
Chaffeurs zijn nu toch bekwaam? Waarom anders de huidige chauffeurspas?
Dit verhaal is niet meer als stemmingmakerij.
Laat ILT z’n hand in eigen boezem steken.
We werken bijna 10 jaar met de boordcomputer, juist om de aangegeven problemen te voorkomen, aldus ILT.
Hier wordt de gehele branche onnodig verdacht gemaakt door het falen van eigen handhaving, door ILT dus.

Taxi Amsterdam|23.09.21|14:10

Zo lang “illegale” big tech platformen zich aan allerlei strafbare feiten schuldig maken als data misbruik, privacy schending, oneerlijke concurrentie, verkapte loondienst, uitbuiting enz moeten (kleine) ZZP ondernemers met rust gelaten worden! Ga eerst de big tech aanpakken dat is prioriteit nummer 1! Lekker makkelijk iedere keer de kleine ondernemer pakken op kleine foutjes en vervolgens keihard gaan straffen! Begin bij het grootste probleem en dat zijn de “illegale” big tech platformen!

Tim Vermeer|23.09.21|16:43

Het vreemde is dat ik er persoonlijk weinig van merk dat er zoveel ongevallen met taxi’s zouden zijn geweest. Of is dit alleen weer in Amsterdam en moet de rest van Nederland dan ook maar bloeden. Want door dit soort berichten worden ook iedere keer de verzekeringspremies verhoogd.

Taxi Volendam|23.09.21|19:46

Digitaal inspecteren /deskhandhaving.
Hoe?
Snorders en voertuigen die “illegaal” vervoer verrichten voorzien van een BCT om dit te controleren ???
“Door onjuist registreren van ritten, arbeids- en rusttijden” Hoe wil ILT dit oplossen?
Er is steeds op geattendeerd dat met de hand ingevoerde BCT data onbetrouwbaar kan zijn.
Dat zal blijven tot er een zelfrijdende taxi zonder chauffeur is.
Nu afwachtten wat de kamerleden met de ILT info gaan doen.
Onderzoeken hoe het zover heeft kunnen komen?

Peter Vriens|23.09.21|20:13

We, ik bedoel de Taxibranche, worden door ILT gezien en behandeld als uischot, zo voel ik dat tenminste aan.
Het erge is dat het taxibeleid tot stand komt door ondeugdelijke adviezen van dezelfde ILT waardoor er wanorde is.
Saneren wil men niet aan. Hoe moeten 5000 taxi’s in vredesnaam aan de kost komen in een stad als Amsterdam. Wat kun je met €20 per uur opbrengst? Dat is niet op te lossen door digitaal te inspecteren zoals de laatste 10 jaar gebeurt is. Weer een onzin verhaal dus van ILT.

Bernard Rondeltap|23.09.21|22:01

Persoonlijk vind ik die “dodelijke” ongelukken met fietsers niet vreemd.
Zeker in een stad als Amsterdam als je daar rond rijdt is het niet vreemd.
Als men hier eens zou gaan handhaven.
Fietsers rijden spontaan door rood licht steken zomaar over rijden midden op de weg 3 rijen dik slingeren over de weg etc.
En dan kan je nog zo bekwaam zijn het is soms lastig om die onbesuisde handelingen te ontwijken. En jij bent als automobilist altijd de schuldige want probeer jij het maar eens te bewijzen

Rudie Elmio|27.09.21|17:15

“Elke één tot vier weken vindt er een ongeval plaats met een taxi “En hoeveel in diezelfde periode zonder taxi?

Duco Douwstra|01.10.21|09:33

Het enige wat de ILT handhaaft is HAAR EIGEN WERKGELEGENHEID 20 jaar geleden heb ik bij besprekingen (waar Rex Urban en Ik na een aantal bijeenkomsten buitengesloten werden werden) aan de ratten van de ILT (want dat zijn het) uit proberen te leggen dat wij in het digitale tijdperk leven en dat alle centrales en grote bedrijven hun voertuigen efficiënt monitoren. Dus dat een door ambtenaren bedachte offline BCT volstrekt achterlijk was, een landelijke server met intelligente software met 5 insp..

Duco Douwstra|01.10.21|09:41

..hooguit 5 inspecteurs om alle verrichtingen van voertuigen met een blauw kenteken efficiënt en doelmatig met minder dan 10% van de huidige inspecteurs te controleren. Nu zijn wij opgezadeld met een inefficiënte BCT met een heel klein schermpje die vaak tijdens het rijden wordt bedient en waarvan de inspecteurs moeten vertrouwen op de betrouwbaar handmatige invoer, door chauffeurs die zij niet vertrouwen. Dit kan niet bedacht zijn door een inspectie dienst maar in een krankzinnige gesticht.

ILT wil afname taxi-ongevallen en illegaal taxivervoer | TaxiPro
Tegenlicht taxi in lockdown

ILT wil afname taxi-ongevallen en illegaal taxivervoer

Foto: still uit trailer Tegenlicht taxi in lockdown

Elke één tot vier weken vindt er een ongeval plaats met een taxi en 4 procent van de taximarkt bestaat uit illegaal taxivervoer. Dit zijn twee belangrijke maatschappelijke risico’s die de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft vastgesteld. In het meerjarenplan 2022-2026 maakt de organisatie bekend dat er meer ingezet zal worden op het beperken van deze risico’s. 

De ILT voert jaarlijks een risicoanalyse uit waarmee de kans en de grootte van de maatschappelijke schade op alle toezichtterreinen van de ILT wordt ingeschat. Dit vormt belangrijke informatie bij het maken van de keuze op welke taken er wordt ingezet in het meerjarenplan. Dat plan werd gisteren aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer.

Op het gebied van taxivervoer blijkt dat er relatief veel ongevallen plaatsvinden met passagiers en overige verkeersdeelnemers. Mogelijke oorzaken hiervan die worden genoemd zijn onvoldoende kwaliteit van de taxichauffeur, de technische staat van het taxivoertuig, vermoeidheid en het niet naleven van wet- en regelgeving.

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) publiceerde in 2019 het rapport ‘Ernstige verkeersongevallen met taxi’s’. Hieruit bleek dat het aantal ernstige taxiongevallen en slachtoffers in de periode 2015-2018 is toegenomen. Zo waren er in 2018 vijf doden en 275 gewonden. Het gaat hierbij alleen om letselongevallen. Er is geen recentere data beschikbaar, dus heeft de ILT dezelfde getallen voor 2020 gehanteerd.

Om het personenvervoer over de weg veiliger te maken is het volgens de ILT belangrijk dat chauffeurs bekwaam, uitgerust en betrouwbaar zijn en dat de voertuigen in een goede technische staat verkeren. Daarom wordt er ingezet op toezicht op de kwalificaties en betrouwbaarheid van chauffeurs, de naleving van de arbeids- en rusttijden en de aanwezigheid van de juiste vergunningen voor het verrichten van personenvervoer. Ook wordt gecontroleerd of bussen voor het vervoer van personen zijn goedgekeurd.

12 procent Amsterdams straattaxivervoer illegaal

Het feit dat er sprake is van veel illegaal taxivervoer maakt volgens de toezichthouder dat de taximarkt verstoord wordt. Dat tast het vertrouwen in en de zekerheid over dit vervoer aan. “Naar schatting bestaat 4 procent van de totale straattaximarkt uit illegaal taxivervoer”, schrijft ILT in het rapport. In Amsterdam ligt dit geschatte percentage op 12 procent. “Reguliere taxiondernemingen lopen hierdoor inkomsten mis en de Belastingdienst kan minder goed toezicht houden op deze activiteiten.”

Om de taximarkt te mogen betreden moeten de taxiondernemer, de taxichauffeur en het taxivoertuig aan allerlei voorwaarden voldoen. De ILT stelt dat de toetreding tot de markt echter laagdrempelig is. “Overtreding van de arbeids- en rusttijden komt op grote schaal voor binnen de opstapmarkt en bel- en bestelmarkt. Ook komt het voor dat chauffeurs en ondernemingen frauderen, bijvoorbeeld door onjuist registreren van ritten, arbeids- en rusttijden of met illegale bedrijfsconstructies.”

Digitaal inspecteren en deskhandhaving

De ILT zet daarom in op de versterking van het informatie- en risicogericht toezicht. “Deze informatie komt onder andere voort uit digitaal inspecteren en deskhandhaving, waardoor overtreders beter in beeld komen en de capaciteit voor weg- en bedrijfsinspecties gerichter kunnen worden ingezet.” De ILT werkt hierbij samen met toezicht­partners, bijvoorbeeld in de deelmarkt van het contractvervoer, of in de samen­werking met gemeenten, politie en marechaussee in het taxitoezicht.

In het taxitoezicht van de ILT is ook het tegengaan van criminele invloeden in de taximarkt een belangrijk thema. Verder wordt er ook geïnvesteerd in samenwerking en afstemming op internationaal niveau, bijvoorbeeld bij het behalen van de Europese norm voor het aantal chauffeursdagen bij businspecties in het kader van rij- en rusttijden.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Elisabetta Santangelo

Elisabetta Santangelo is de vaste redacteur van TaxiPro.

12 reacties op “ILT wil afname taxi-ongevallen en illegaal taxivervoer”

Duco Douwstra|23.09.21|12:57

De taxibranche heeft vanaf juni 2014 tot 20 november 2015 dus anderhalf jaar op agressieve wijze oorlog moeten voeren tegen de illegale Uber-pop, de ILT heeft al die tijd schaapachtig de kat uit de boom zitten te kijken, dus wat voor recht van spreken heeft deze criminele bende dan eigenlijk nog? Of zijn wij dat allemaal vergeten, nou ik niet hoor! En als de ILT de taxibranche, Touringcars en vrachtwagens efficiënt en doeltreffend willen monitoren en controleren dan via een landelijke server

Taxi Amsterdam|23.09.21|13:48

Je hebt gelijk @duco. En als je het aan hun vraagt zeggen ze ja we hebben boetes uitgedeeld en er lopen nog steeds onderzoeken en bla bla. Uiteindelijk gaat zo een big tech platform gewoon verder en kregen ze het zelfs voor elkaar dat de wet werd aangepast met dank aan onze bewindspersonen. Iedereen kon ineens een taxi vergunning aanvragen. En al die gedupeerde ondernemers dan die daar voor een opleiding moesten volgen en dus extra kosten hadden gemaakt? Waarom zijn die nooit gecompenseerd dan?

Aadje|23.09.21|13:53

Ook handig om vakbekwaamheid ondernemers af te schaffen…

Taxi Volendam|23.09.21|13:55

Waar vindt dit plaats?
Geef eens details vrij.
Zijn de ongevallen te wijten aan het toetreden van Uber bedrijven?
Chaffeurs zijn nu toch bekwaam? Waarom anders de huidige chauffeurspas?
Dit verhaal is niet meer als stemmingmakerij.
Laat ILT z’n hand in eigen boezem steken.
We werken bijna 10 jaar met de boordcomputer, juist om de aangegeven problemen te voorkomen, aldus ILT.
Hier wordt de gehele branche onnodig verdacht gemaakt door het falen van eigen handhaving, door ILT dus.

Taxi Amsterdam|23.09.21|14:10

Zo lang “illegale” big tech platformen zich aan allerlei strafbare feiten schuldig maken als data misbruik, privacy schending, oneerlijke concurrentie, verkapte loondienst, uitbuiting enz moeten (kleine) ZZP ondernemers met rust gelaten worden! Ga eerst de big tech aanpakken dat is prioriteit nummer 1! Lekker makkelijk iedere keer de kleine ondernemer pakken op kleine foutjes en vervolgens keihard gaan straffen! Begin bij het grootste probleem en dat zijn de “illegale” big tech platformen!

Tim Vermeer|23.09.21|16:43

Het vreemde is dat ik er persoonlijk weinig van merk dat er zoveel ongevallen met taxi’s zouden zijn geweest. Of is dit alleen weer in Amsterdam en moet de rest van Nederland dan ook maar bloeden. Want door dit soort berichten worden ook iedere keer de verzekeringspremies verhoogd.

Taxi Volendam|23.09.21|19:46

Digitaal inspecteren /deskhandhaving.
Hoe?
Snorders en voertuigen die “illegaal” vervoer verrichten voorzien van een BCT om dit te controleren ???
“Door onjuist registreren van ritten, arbeids- en rusttijden” Hoe wil ILT dit oplossen?
Er is steeds op geattendeerd dat met de hand ingevoerde BCT data onbetrouwbaar kan zijn.
Dat zal blijven tot er een zelfrijdende taxi zonder chauffeur is.
Nu afwachtten wat de kamerleden met de ILT info gaan doen.
Onderzoeken hoe het zover heeft kunnen komen?

Peter Vriens|23.09.21|20:13

We, ik bedoel de Taxibranche, worden door ILT gezien en behandeld als uischot, zo voel ik dat tenminste aan.
Het erge is dat het taxibeleid tot stand komt door ondeugdelijke adviezen van dezelfde ILT waardoor er wanorde is.
Saneren wil men niet aan. Hoe moeten 5000 taxi’s in vredesnaam aan de kost komen in een stad als Amsterdam. Wat kun je met €20 per uur opbrengst? Dat is niet op te lossen door digitaal te inspecteren zoals de laatste 10 jaar gebeurt is. Weer een onzin verhaal dus van ILT.

Bernard Rondeltap|23.09.21|22:01

Persoonlijk vind ik die “dodelijke” ongelukken met fietsers niet vreemd.
Zeker in een stad als Amsterdam als je daar rond rijdt is het niet vreemd.
Als men hier eens zou gaan handhaven.
Fietsers rijden spontaan door rood licht steken zomaar over rijden midden op de weg 3 rijen dik slingeren over de weg etc.
En dan kan je nog zo bekwaam zijn het is soms lastig om die onbesuisde handelingen te ontwijken. En jij bent als automobilist altijd de schuldige want probeer jij het maar eens te bewijzen

Rudie Elmio|27.09.21|17:15

“Elke één tot vier weken vindt er een ongeval plaats met een taxi “En hoeveel in diezelfde periode zonder taxi?

Duco Douwstra|01.10.21|09:33

Het enige wat de ILT handhaaft is HAAR EIGEN WERKGELEGENHEID 20 jaar geleden heb ik bij besprekingen (waar Rex Urban en Ik na een aantal bijeenkomsten buitengesloten werden werden) aan de ratten van de ILT (want dat zijn het) uit proberen te leggen dat wij in het digitale tijdperk leven en dat alle centrales en grote bedrijven hun voertuigen efficiënt monitoren. Dus dat een door ambtenaren bedachte offline BCT volstrekt achterlijk was, een landelijke server met intelligente software met 5 insp..

Duco Douwstra|01.10.21|09:41

..hooguit 5 inspecteurs om alle verrichtingen van voertuigen met een blauw kenteken efficiënt en doelmatig met minder dan 10% van de huidige inspecteurs te controleren. Nu zijn wij opgezadeld met een inefficiënte BCT met een heel klein schermpje die vaak tijdens het rijden wordt bedient en waarvan de inspecteurs moeten vertrouwen op de betrouwbaar handmatige invoer, door chauffeurs die zij niet vertrouwen. Dit kan niet bedacht zijn door een inspectie dienst maar in een krankzinnige gesticht.