Touringcars

Bio-LNG voorlopig enig redelijk alternatief voor diesel in touringcars

Touringcars. Foto ter illustratie. Foto: TaxiPro (VK)

Touringcarbedrijven krijgen steeds meer te maken met steden die van plan zijn om dieselvoertuigen te weigeren in de binnenstad. Autoriteiten proberen mede op deze manier vervoerders over te laten stappen op minder vervuilende brandstoffen. Maar die overstap kost tijd, benadrukt de IRU in het rapport Coach of the Future. Op z’n vroegst in 2035 moet het haalbaar zijn om de helft van de huidige Europese dieselvloot  aan touringcars te vervangen door bio-LNG, HVO of diesel-hybride voertuigen.

In het rapport van de International Road Transport Union (IRU) heeft de belangenorganisatie verschillende alternatieve brandstoffen voor touringcars onder de loep genomen. Daarbij is gekeken naar de effecten op het milieu in de breedste zin van het woord en ook naar de financiële mogelijkheden. Het rapport probeert een antwoord te geven op de vraag: in hoeverre en in welk tijdsbestek is de overstap werkelijk mogelijk?

“Steeds meer steden doen dieselvoertuigen in de ban en daarvan worden touringcars onterecht de dupe, terwijl zij eigenlijk al onderdeel zijn van de oplossing voor vervuiling en congestie”, meent Matthias Maedge. Hij is verantwoordelijkheid voor de activiteiten van de wereldwijde belangenorganisatie in de EU. “De sector is meer dan bereid om een rol te spelen in het verduurzamen van de steden, maar op dit moment zijn er nog geen evidente alternatieven voor diesel.” Voldoende tijd voor de transitie van diesel naar andere alternatieven is dus noodzakelijk.

Mogelijke brandstoffen

Volgens de IRU zijn er op dit moment slechts drie mogelijke alternatieven voor diesel, te weten bio-LNG, HVO (een brandstof gemaakt van afval- en reststromen) en diesel-elektrische hybrides. Dit zijn duurzame opties die nu al of op korte termijn beschikbaar zijn. Want: “Een ding is zeker – batterij-elektrische voertuigen zijn nog uitgesloten voor langeafstandsvervoer met touringcars, vanwege de actieradius en batterijbeperkingen.”

Maar zelfs bij bio-LNG, HVO en hybrides zullen nog wel degelijk enkele hindernissen geslecht moeten worden voordat ze op grote schaal kunnen worden ingezet. Bio-LNG heeft weliswaar weinig evidente nadelen en het is relatief gemakkelijk te gebruiken, maar hier ontbreekt momenteel de infrastructuur nog voor. 

HVO kan gemengd worden met diesel en is dus simpel te gebruiken in een touringcar met een dieselmotor. Ook infrastructuur is nauwelijks een probleem, waardoor dit op zeer korte termijn een aantrekkelijke optie lijkt. In Nederland koos de Jan de Wit Group onlangs voor rijden op HVO. Maar tegelijkertijd is het nog maar de vraag of deze brandstoffen – vooral in de hoge hoeveelheden die nodig zijn om alle touringcars op te laten rijden – beschikbaar zullen blijven en wat de gevolgen daarvoor zijn op de prijs. 

Aanschafkosten

Hybrides zijn weliswaar een beduidend beter alternatief dan elektrische voertuigen, omdat hybrides alleen elektrisch hoeven te rijden in de stedelijke gebieden. Dat zijn juist de plekken waar stadsautoriteiten van plan zijn geen diesels meer toe te laten. De actieradius is dus fors groter en ook zullen ze niet zo zwaar zijn als volledig elektrische voertuigen omdat geen enorm batterijpakket nodig is. Het nadeel van deze voertuigen: de fors hogere aanschafkosten. 

Het realiseren van een sluitende business case mag namelijk niet genegeerd worden. De technische haalbaarheid of de beschikbaarheid van de brandstof is op zichzelf niet voldoende voor de transitie, als die uiteindelijk onbetaalbaar blijkt. Het rapport van de IRU toont aan dat alle mogelijke nieuwe brandstoffen zorgen voor hogere jaarlijkse kosten, behalve bio-LNG. Voertuigen op bio-LNG zouden hun jaarlijkse kosten tot 3,7 procent kunnen zien dalen in vergelijking met diesel. 

Vervanging bussen

De internationale brancheorganisatie IRU gaat ervan uit dat het vanaf 2023 mogelijk moet zijn om dieselbussen langzaam te gaan vervangen door een duurzame variant – daarbij rekening houdend met het feit dat de voertuigen én de brandstof dan beschikbaar dienen te zijn en het ook financieel en fiscaal aantrekkelijk wordt om de overstap te maken. 

Maar zelfs dan wordt door de IRU sterk getwijfeld aan de effectiviteit van dieselverboden. In een touringcarvloot in Europa wordt gemiddeld 5 procent per jaar vervangen. In de praktijk zou dit betekenen dat dan in 2035 ongeveer de helft van de vloot niet langer op diesel rijdt. “In dit scenario zou het in de ban doen van dieselvoertuigen ervoor zorgen dat bijna de helft van de coaches niet in staat zou zijn om de hele levensduur ingezet te worden. Dit zorgt voor significante verliezen voor vervoerders ten koste van zeer beperkte milieuvoordelen.”  

De IRU verzoekt bovendien om duidelijk overheidsbeleid voor de overstap op nieuwe brandstoffen. Dit moet vervoerders met behulp van de juiste prikkels en bijvoorbeeld belastingvoordelen stimuleren en steunen worden bij het langzame afscheid van diesel. De IRU vreest dat de kans anders groot is dat het kopen van dieselvoertuigen aantrekkelijker wordt. 

Zo goed als onmogelijk

Ter conclusie komt naar voren dat dat bio-LNG van de drie mogelijkheden op middellange termijn het beste haalbaar is. Dit is te betalen en is vanuit een milieuperspectief het voordeligste, al waarschuwt IRU dat ook aan deze brandstof onzekerheden verbonden zijn. Alternatieven lijken minder kansen te hebben vanwege een beperkte beschikbaarheid, hoge aanschafkosten voor voertuigen en gebrekkige batterijcapaciteit. Bovendien zijn de milieuvoordelen hiervan tegenover Euro 6-coaches momenteel nog beperkt. 

Dat gezegd hebbende, is de IRU zeker niet tegen dieselverboden. Deze zijn echter effectiever vanaf 2035, wanneer de verwachting is dat er veel betere alternatieven zijn die ook daadwerkelijk een aanzienlijk effect hebben op het milieu. Vanaf dat moment kunnen die verboden dus een stimulans vormen voor de marktintroductie van bussen met alternatieve brandstoffen.

Lees ook: Jan de Wit groep rekent met nieuwe brandstof op 90% minder CO2-uitstoot

Tijdens Taxi Expo 2019 wordt er een workshop verzorgd over arbeidsrecht voor touringcarbedrijven. Touringcarondernemers kunnen gratis deelnemen aan Taxi Expo en de workshops. Vraag vast je gratis toegangskaart aan voor deelname op donderdag 10 oktober.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Onderwerpen: , , , ,

Auteur: Inge Jacobs

2 reacties op “Bio-LNG voorlopig enig redelijk alternatief voor diesel in touringcars”

frans ritzerfeld|27.10.19|05:47

Bio-LNG is dit ook niet achterhaald, de evolutie is ongekend en alles is panklaar.
Wereldprimeur TU Leuven Belgie een zonnepaneel 1.6 m produceert uit lucht (graffety) 250 tot 300 liter waterstof per dag.
Wereldprimeur TU Delft waterstofpoeder , dus geen hogedruk tanks meer van 700 bar, binnen 2 jaren zou het mogelijk kunnen zijn aan ieder tankstation te kunnen tanken, en binnen 20 jaren de hele wereld emissievrij, dus INDUSTRIE-KRACHTCENTRALES-LUCHTVAART-DE HELE SECTOR VERVOER-ALLES

frans ritzerfeld|27.10.19|05:56

Voorbeeld een vrachtauto 40 ton naar Barcelona heen en terug verbruikt ca 1200 liter diesel, op waterstofpoeder zou dit maar 350 kg zijn, EMISSIEVRIJ,van uitlaatgassen, dan is het sommetje gauw gemaakt met in Europa gemiddeld 2 miljoen vrachtauto’s.
Voorbeeld een luxe auto op 1 kg waterstofpoeder 241 km. EMISSIEVRIJ, I.P.V. weer 500 miljoen aan stikstof uit te geven en de boeren en de bouwmarkt het leven zuur te maken moet onze politiek absoluut hier hun energie in pompen, iedere windmolen weg.

Bio-LNG voorlopig enig redelijk alternatief voor diesel in touringcars | TaxiPro
Touringcars

Bio-LNG voorlopig enig redelijk alternatief voor diesel in touringcars

Touringcars. Foto ter illustratie. Foto: TaxiPro (VK)

Touringcarbedrijven krijgen steeds meer te maken met steden die van plan zijn om dieselvoertuigen te weigeren in de binnenstad. Autoriteiten proberen mede op deze manier vervoerders over te laten stappen op minder vervuilende brandstoffen. Maar die overstap kost tijd, benadrukt de IRU in het rapport Coach of the Future. Op z’n vroegst in 2035 moet het haalbaar zijn om de helft van de huidige Europese dieselvloot  aan touringcars te vervangen door bio-LNG, HVO of diesel-hybride voertuigen.

In het rapport van de International Road Transport Union (IRU) heeft de belangenorganisatie verschillende alternatieve brandstoffen voor touringcars onder de loep genomen. Daarbij is gekeken naar de effecten op het milieu in de breedste zin van het woord en ook naar de financiële mogelijkheden. Het rapport probeert een antwoord te geven op de vraag: in hoeverre en in welk tijdsbestek is de overstap werkelijk mogelijk?

“Steeds meer steden doen dieselvoertuigen in de ban en daarvan worden touringcars onterecht de dupe, terwijl zij eigenlijk al onderdeel zijn van de oplossing voor vervuiling en congestie”, meent Matthias Maedge. Hij is verantwoordelijkheid voor de activiteiten van de wereldwijde belangenorganisatie in de EU. “De sector is meer dan bereid om een rol te spelen in het verduurzamen van de steden, maar op dit moment zijn er nog geen evidente alternatieven voor diesel.” Voldoende tijd voor de transitie van diesel naar andere alternatieven is dus noodzakelijk.

Mogelijke brandstoffen

Volgens de IRU zijn er op dit moment slechts drie mogelijke alternatieven voor diesel, te weten bio-LNG, HVO (een brandstof gemaakt van afval- en reststromen) en diesel-elektrische hybrides. Dit zijn duurzame opties die nu al of op korte termijn beschikbaar zijn. Want: “Een ding is zeker – batterij-elektrische voertuigen zijn nog uitgesloten voor langeafstandsvervoer met touringcars, vanwege de actieradius en batterijbeperkingen.”

Maar zelfs bij bio-LNG, HVO en hybrides zullen nog wel degelijk enkele hindernissen geslecht moeten worden voordat ze op grote schaal kunnen worden ingezet. Bio-LNG heeft weliswaar weinig evidente nadelen en het is relatief gemakkelijk te gebruiken, maar hier ontbreekt momenteel de infrastructuur nog voor. 

HVO kan gemengd worden met diesel en is dus simpel te gebruiken in een touringcar met een dieselmotor. Ook infrastructuur is nauwelijks een probleem, waardoor dit op zeer korte termijn een aantrekkelijke optie lijkt. In Nederland koos de Jan de Wit Group onlangs voor rijden op HVO. Maar tegelijkertijd is het nog maar de vraag of deze brandstoffen – vooral in de hoge hoeveelheden die nodig zijn om alle touringcars op te laten rijden – beschikbaar zullen blijven en wat de gevolgen daarvoor zijn op de prijs. 

Aanschafkosten

Hybrides zijn weliswaar een beduidend beter alternatief dan elektrische voertuigen, omdat hybrides alleen elektrisch hoeven te rijden in de stedelijke gebieden. Dat zijn juist de plekken waar stadsautoriteiten van plan zijn geen diesels meer toe te laten. De actieradius is dus fors groter en ook zullen ze niet zo zwaar zijn als volledig elektrische voertuigen omdat geen enorm batterijpakket nodig is. Het nadeel van deze voertuigen: de fors hogere aanschafkosten. 

Het realiseren van een sluitende business case mag namelijk niet genegeerd worden. De technische haalbaarheid of de beschikbaarheid van de brandstof is op zichzelf niet voldoende voor de transitie, als die uiteindelijk onbetaalbaar blijkt. Het rapport van de IRU toont aan dat alle mogelijke nieuwe brandstoffen zorgen voor hogere jaarlijkse kosten, behalve bio-LNG. Voertuigen op bio-LNG zouden hun jaarlijkse kosten tot 3,7 procent kunnen zien dalen in vergelijking met diesel. 

Vervanging bussen

De internationale brancheorganisatie IRU gaat ervan uit dat het vanaf 2023 mogelijk moet zijn om dieselbussen langzaam te gaan vervangen door een duurzame variant – daarbij rekening houdend met het feit dat de voertuigen én de brandstof dan beschikbaar dienen te zijn en het ook financieel en fiscaal aantrekkelijk wordt om de overstap te maken. 

Maar zelfs dan wordt door de IRU sterk getwijfeld aan de effectiviteit van dieselverboden. In een touringcarvloot in Europa wordt gemiddeld 5 procent per jaar vervangen. In de praktijk zou dit betekenen dat dan in 2035 ongeveer de helft van de vloot niet langer op diesel rijdt. “In dit scenario zou het in de ban doen van dieselvoertuigen ervoor zorgen dat bijna de helft van de coaches niet in staat zou zijn om de hele levensduur ingezet te worden. Dit zorgt voor significante verliezen voor vervoerders ten koste van zeer beperkte milieuvoordelen.”  

De IRU verzoekt bovendien om duidelijk overheidsbeleid voor de overstap op nieuwe brandstoffen. Dit moet vervoerders met behulp van de juiste prikkels en bijvoorbeeld belastingvoordelen stimuleren en steunen worden bij het langzame afscheid van diesel. De IRU vreest dat de kans anders groot is dat het kopen van dieselvoertuigen aantrekkelijker wordt. 

Zo goed als onmogelijk

Ter conclusie komt naar voren dat dat bio-LNG van de drie mogelijkheden op middellange termijn het beste haalbaar is. Dit is te betalen en is vanuit een milieuperspectief het voordeligste, al waarschuwt IRU dat ook aan deze brandstof onzekerheden verbonden zijn. Alternatieven lijken minder kansen te hebben vanwege een beperkte beschikbaarheid, hoge aanschafkosten voor voertuigen en gebrekkige batterijcapaciteit. Bovendien zijn de milieuvoordelen hiervan tegenover Euro 6-coaches momenteel nog beperkt. 

Dat gezegd hebbende, is de IRU zeker niet tegen dieselverboden. Deze zijn echter effectiever vanaf 2035, wanneer de verwachting is dat er veel betere alternatieven zijn die ook daadwerkelijk een aanzienlijk effect hebben op het milieu. Vanaf dat moment kunnen die verboden dus een stimulans vormen voor de marktintroductie van bussen met alternatieve brandstoffen.

Lees ook: Jan de Wit groep rekent met nieuwe brandstof op 90% minder CO2-uitstoot

Tijdens Taxi Expo 2019 wordt er een workshop verzorgd over arbeidsrecht voor touringcarbedrijven. Touringcarondernemers kunnen gratis deelnemen aan Taxi Expo en de workshops. Vraag vast je gratis toegangskaart aan voor deelname op donderdag 10 oktober.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Onderwerpen: , , , ,

Auteur: Inge Jacobs

2 reacties op “Bio-LNG voorlopig enig redelijk alternatief voor diesel in touringcars”

frans ritzerfeld|27.10.19|05:47

Bio-LNG is dit ook niet achterhaald, de evolutie is ongekend en alles is panklaar.
Wereldprimeur TU Leuven Belgie een zonnepaneel 1.6 m produceert uit lucht (graffety) 250 tot 300 liter waterstof per dag.
Wereldprimeur TU Delft waterstofpoeder , dus geen hogedruk tanks meer van 700 bar, binnen 2 jaren zou het mogelijk kunnen zijn aan ieder tankstation te kunnen tanken, en binnen 20 jaren de hele wereld emissievrij, dus INDUSTRIE-KRACHTCENTRALES-LUCHTVAART-DE HELE SECTOR VERVOER-ALLES

frans ritzerfeld|27.10.19|05:56

Voorbeeld een vrachtauto 40 ton naar Barcelona heen en terug verbruikt ca 1200 liter diesel, op waterstofpoeder zou dit maar 350 kg zijn, EMISSIEVRIJ,van uitlaatgassen, dan is het sommetje gauw gemaakt met in Europa gemiddeld 2 miljoen vrachtauto’s.
Voorbeeld een luxe auto op 1 kg waterstofpoeder 241 km. EMISSIEVRIJ, I.P.V. weer 500 miljoen aan stikstof uit te geven en de boeren en de bouwmarkt het leven zuur te maken moet onze politiek absoluut hier hun energie in pompen, iedere windmolen weg.