Taxistandplaats Eindhoven

Kort geding tegen TTO-systeem Eindhoven levert niets op

Taxistandplaats Eindhoven

Het door Stichting Taxibelang aangespannen kort geding tegen het nieuwe TTO-systeem in Eindhoven heeft niet gebracht wat men hoopte. Wat de rechter betreft is niet eens aangetoond dat de stichting in dit verband de taxibranche in Eindhoven vertegenwoordigt. De eis om het TTO-systeem op te schorten zolang bepaalde aanpassingen niet zijn gedaan is dan ook niet ingewilligd.

Sinds 1 september moet je als taxichauffeur in de Eindhovense opstapmarkt officieel aangesloten zijn bij een toegelaten taxi-organisatie, kortweg TTO. Hoewel dit al zeker een jaar bekend was, vond er kort na de invoering een kort geding plaats. Stichting Taxibelang heeft principiële bezwaren tegen het TTO-model en vindt deze op verschillende punten in strijd met de Wet Personenvervoer.

Discriminatie

Verder zou het TTO-model van Eindhoven het voor taxichauffeurs erg moeilijk maken om zich te verweren tegen sancties die hen worden opgelegd. Het systeem voorziet verder in voordelen voor emissievrije taxi’s, zoals busbaangebruik. Dat is volgens Stichting Taxibelang echter discriminerend ten opzichte van chauffeurs en TTO’s met andere voertuigen. Om al deze reden werd een opschorting van het TTO-model in Eindhoven gevorderd, in elk geval totdat de vermeende problemen zijn opgelost.

Het hele verhaal loopt echter stuk op het gegeven dat Stichting Taxibelang volgens de gemeente en de rechter niet-ontvankelijk is in deze kwestie. De stichting heeft aangegeven chauffeurs te vertegenwoordigen die het niet eens zijn met de gang van zaken, maar dat wordt verder niet onderbouwd. Daarmee is niet duidelijk dat de stichting die belangen behartigt, en ook niet of er wellicht nog andere belangen mee dienen. Het is voor de rechter zelfs niet eens duidelijk geworden wie de bestuursleden van de stichting zijn en welke kwalificaties zij inzake de taximarkt hebben.

Vordering geen kans

Verder vindt de rechter dat onvoldoende is geprobeerd om er samen met de gemeente uit te komen. Er is wel een brief verstuurd, die al dan niet is ontvangen. In de brief staat niet meer dan de eis dat het TTO-systeem niet doorgaat en dat er bij vragen contact kan worden opgenomen met de advocaat van de stichting. “De voorzieningenrechter is met de gemeente van oordeel dat de brief geen redelijke poging bevat om er samen met de gemeente uit te komen.”

Om die redenen is de Stichting Taxibelang niet-ontvankelijk verklaard. Maar ook als dat niet was gebeurd, had de vordering geen kans gemaakt. Het heeft niet geholpen dat men pas een jaar nadat bekend was dat het TTO-systeem er kwam de gang naar de rechter maakte. Maar ook het spoedeisend belang is niet aangetoond, en dat is cruciaal om tot een uitspraak in een kort geding te komen.

Juridische argumenten

Daarom komt de rechter niet tot een uitgebreide bespreking van de juridische argumenten die zijn aangevoerd. Maar zelfs als Stichting Taxibelang wat in deze zaak te zoeken had en er sprake was van spoedeisend belang, dan nog zouden de vorderingen niet zijn toegekend. Dat laat de rechter tot slot van zijn uitspraak weten. Het TTO-model in Eindhoven kan dus vooralsnog door op de ingeslagen weg.

Onderwerpen: , ,

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is redacteur bij ProMedia, de uitgeverij van TaxiPro.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.