Standplaats Amsterdam CS

Waardering voor Amsterdamse straattaxi afgenomen

Bron: TaxiPro (VK)

De  waardering voor de opstapmarkt in Amsterdam is lager dan in de afgelopen jaren. Te dure ritten, een gebrek aan stratenkennis en slechte service zijn de belangrijkste klachten, zo blijkt uit de Taximonitor 2016. Aanpassingen van de taxiverordening moeten ervoor zorgen dat TTO’s hun chauffeurs beter gaan controleren en waar nodig sanctioneren. Intussen blijft het aantal TTO-chauffeurs maar groeien.

In Amsterdam is sinds 2012 het systeem met Toegelaten Taxi Organisaties van kracht vanuit het idee de kwaliteit van het straattaxivervoer te verbeteren. Jaarlijks wordt in de Taximonitor onderzocht wat daar in de praktijk van terechtkomt. De resutaten komen tot stand via een imago-onderzoek op basis van steekproef onder alle Amsterdammers, een panelonderzoek onder regelmatige taxigebruikers en de bevindingen van mystery guests.

“In 2014 en 2015 nam de kwaliteit van de opstapmarkt voorzichtig toe”, zo staat te lezen in de Taximonitor. “In 2016 is de kwaliteit echter behoorlijk afgenomen.” Het streven is dat niet meer dan 5 procent van de ritten met een onvoldoende wordt beoordeeld, maar daar kwam men in 2016 niet in de buurt. Van de Amsterdammers in het algemeen is 30 procent ontevreden over de rit op de opstapmarkt; van de panelleden is 22 procent niet over die rit te spreken. Vooral ritten die vanaf de standplaats worden gemaakt krijgen steeds vaker een onvoldoende van de klant.

Hinder op de standplaats

Het weigeren van ritten die chauffeurs te kort vinden komt nog steeds voor. Van 2013 tot en met 2015 nam het percentage ritweigeringen af van 17 tot 7 procent; vorig jaar groeide dat in het geval van de panelleden weer naar 8 procent. Bij de mysteryguestonderzoeken ging het om 1 tot 2 procent.

Vorig jaar kwamen er bij het Landelijk Klachtenmeldpunt 263 klachten binnen over de Amsterdamse straattaximarkt. Daarvan hadden er 81 betrekking op veiligheid: de bejegening van derden door de taxichauffeur, maar ook het rijgedrag en geuite bedreigingen. Van de 58 klachten over het gedrag op en in de omgeving van standplaatsen vallen er 55 onder ‘hinder’. Het gaat vooral om klachten van omwonenden en niet zelden om illegale standplaatsen, en dus ook niet alleen om TTO-chauffers.

Andere klachten gaan over professionaliteit, ritweigering en het in rekening brengen van de ritprijs. Van 106 klachten is bekend of de klant tevreden was over de manier waarop de TTO in kwestie die afhandelde. 85 procent was tevreden; net zoveel als in 2013 maar beduidend minder dan in 2014 en 2015.

Steeds meer TTO-chauffeurs

Met de ontevredenheid van klanten groeit ook het aantal waargenomen overtredingen van de TTO-regels. De politie nam in 2016 maar liefst 486 lijnbusbaanontheffingen in vanwege overtredingen van de regels voor busbaangebruik. Dat is bijna 25 procent meer dan in 2015. Het aantal Rapporten van Bevindingen nam wel af, maar dat zegt volgens de Taximonitor niet alles omdat TTO’s ook zelf maatregelen kunnen opleggen aan chauffeurs die zich niet aan de regels houden.

Wat bij dit alles ongetwijfeld niet helpt is dat het aantal TTO-chauffeurs maar blijft groeien. In 2013 waren er 3.202 geldige Taxxxivergunningen. Dat liep in de jaren daarna op naar 3.642, 3.927 en 4.125. In de eerste helft van 2017 kwamen daar nog 22 chauffeurs bij, tot een totaal van 4.147. Dat lijkt weinig groei, maar in heel 2016 werden er ook maar liefst 512 vergunningen ingetrokken, en in de eerste helft van dit jaar nog eens 230. Desondanks groeide het totaal aantal chauffeurs in anderhalf jaar tijd met 220.

Het aantal TTO’s is wel afgenomen. In 2016 waren er nog twaalf, nu resteren er acht. De gemeente Amsterdam geeft aan dat dit komt door een geintensiveerd handhavingsbeleid ten opzichte van vier van deze TTO’s. Feit is echter dat My Taxi, STA en AMS door TCS zijn overgenomen, waardoor deze organisatie doorgroeide naar circa 1.400 aangesloten chauffeurs. De vergunning van MTA is ingetrokken vanwege een te klein aantal aangesloten chauffeurs.

Iets meer grip

Wethouder Pieter Litjens van Verkeer en Vervoer zegt het volgende over de bevindingen: “De slechte waardering geeft aan dat er echt een schep bovenop moet. We hebben de afgelopen jaar iets meer grip op de opstapmarkt gekregen onder andere door strakkere aansturing. Dat is een stap vooruit maar de branche is er nog niet.” Er staan verschillende aanpassingen van de taxiverordering op stapel die de handhaving op TTO’s moet verbeteren. Dat moet er weer voor zorgen dat zij beter op hun chauffeurs gaan toezien.

Een ander deel van het probleem is de groeiende bestelmarkt. “Steeds meer klanten bestellen via app’s een taxi. De gemeente heeft wettelijk vrijwel geen mogelijkheden om op de markt voor besteld vervoer te sturen. Het groeiend aantal taxi’s creëert problemen voor de bereikbaarheid, doorstroming, leefbaarheid en openbare orde , met name in stadsdeel Centrum. Nog dit jaar start de voorbereiding van een inhoudelijke evaluatie van het Amsterdamse taxistelsel” zoals dat sinds 2012 van kracht is.

Tijdens Taxi Expo 2017 staat onder meer een workshop over TTO’s en taxiverordeningen op het programma. Bekijk hier het hele workshopprogramma en meld je aan voor deelname. Voor taxibedrijven en overheden is deelname aan Taxi Expo gratis. 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

2 reacties op “Waardering voor Amsterdamse straattaxi afgenomen”

Kemal Ozen|21.09.17|13:56

Vind je het gek als elke werkloze als taxichauffeur gaat werken!
Dit creëert de gemeente zelf. Straks is er ook geen boterham meer te verdienen als elke schoolverlater voor Uber of andere achterlijke valse concurrenten gaat werken.

Erik van Groen|22.09.17|10:57

Het RIJK heeft dit zelf gecreeerd door het Ondernemers diploma te laten vervallen en dus een kwaliteits verlaging teweeg brengt. Mede ook het Bewijs van GOED gedrag vervalt dan ook. Dus iedere persoon of crimineel kan een taxi starten zonder onderzoek.
En wie moeite moet doen om een taxi bedrijf te starten denkt anders en ook is ook meer kwaliteit gericht.
Elke taxi chauffeur moet goed Nederlands praten en Engels is een pre gezien de vele zakelijke klanten en toeristen.

Waardering voor Amsterdamse straattaxi afgenomen | TaxiPro
Standplaats Amsterdam CS

Waardering voor Amsterdamse straattaxi afgenomen

Bron: TaxiPro (VK)

De  waardering voor de opstapmarkt in Amsterdam is lager dan in de afgelopen jaren. Te dure ritten, een gebrek aan stratenkennis en slechte service zijn de belangrijkste klachten, zo blijkt uit de Taximonitor 2016. Aanpassingen van de taxiverordening moeten ervoor zorgen dat TTO’s hun chauffeurs beter gaan controleren en waar nodig sanctioneren. Intussen blijft het aantal TTO-chauffeurs maar groeien.

In Amsterdam is sinds 2012 het systeem met Toegelaten Taxi Organisaties van kracht vanuit het idee de kwaliteit van het straattaxivervoer te verbeteren. Jaarlijks wordt in de Taximonitor onderzocht wat daar in de praktijk van terechtkomt. De resutaten komen tot stand via een imago-onderzoek op basis van steekproef onder alle Amsterdammers, een panelonderzoek onder regelmatige taxigebruikers en de bevindingen van mystery guests.

“In 2014 en 2015 nam de kwaliteit van de opstapmarkt voorzichtig toe”, zo staat te lezen in de Taximonitor. “In 2016 is de kwaliteit echter behoorlijk afgenomen.” Het streven is dat niet meer dan 5 procent van de ritten met een onvoldoende wordt beoordeeld, maar daar kwam men in 2016 niet in de buurt. Van de Amsterdammers in het algemeen is 30 procent ontevreden over de rit op de opstapmarkt; van de panelleden is 22 procent niet over die rit te spreken. Vooral ritten die vanaf de standplaats worden gemaakt krijgen steeds vaker een onvoldoende van de klant.

Hinder op de standplaats

Het weigeren van ritten die chauffeurs te kort vinden komt nog steeds voor. Van 2013 tot en met 2015 nam het percentage ritweigeringen af van 17 tot 7 procent; vorig jaar groeide dat in het geval van de panelleden weer naar 8 procent. Bij de mysteryguestonderzoeken ging het om 1 tot 2 procent.

Vorig jaar kwamen er bij het Landelijk Klachtenmeldpunt 263 klachten binnen over de Amsterdamse straattaximarkt. Daarvan hadden er 81 betrekking op veiligheid: de bejegening van derden door de taxichauffeur, maar ook het rijgedrag en geuite bedreigingen. Van de 58 klachten over het gedrag op en in de omgeving van standplaatsen vallen er 55 onder ‘hinder’. Het gaat vooral om klachten van omwonenden en niet zelden om illegale standplaatsen, en dus ook niet alleen om TTO-chauffers.

Andere klachten gaan over professionaliteit, ritweigering en het in rekening brengen van de ritprijs. Van 106 klachten is bekend of de klant tevreden was over de manier waarop de TTO in kwestie die afhandelde. 85 procent was tevreden; net zoveel als in 2013 maar beduidend minder dan in 2014 en 2015.

Steeds meer TTO-chauffeurs

Met de ontevredenheid van klanten groeit ook het aantal waargenomen overtredingen van de TTO-regels. De politie nam in 2016 maar liefst 486 lijnbusbaanontheffingen in vanwege overtredingen van de regels voor busbaangebruik. Dat is bijna 25 procent meer dan in 2015. Het aantal Rapporten van Bevindingen nam wel af, maar dat zegt volgens de Taximonitor niet alles omdat TTO’s ook zelf maatregelen kunnen opleggen aan chauffeurs die zich niet aan de regels houden.

Wat bij dit alles ongetwijfeld niet helpt is dat het aantal TTO-chauffeurs maar blijft groeien. In 2013 waren er 3.202 geldige Taxxxivergunningen. Dat liep in de jaren daarna op naar 3.642, 3.927 en 4.125. In de eerste helft van 2017 kwamen daar nog 22 chauffeurs bij, tot een totaal van 4.147. Dat lijkt weinig groei, maar in heel 2016 werden er ook maar liefst 512 vergunningen ingetrokken, en in de eerste helft van dit jaar nog eens 230. Desondanks groeide het totaal aantal chauffeurs in anderhalf jaar tijd met 220.

Het aantal TTO’s is wel afgenomen. In 2016 waren er nog twaalf, nu resteren er acht. De gemeente Amsterdam geeft aan dat dit komt door een geintensiveerd handhavingsbeleid ten opzichte van vier van deze TTO’s. Feit is echter dat My Taxi, STA en AMS door TCS zijn overgenomen, waardoor deze organisatie doorgroeide naar circa 1.400 aangesloten chauffeurs. De vergunning van MTA is ingetrokken vanwege een te klein aantal aangesloten chauffeurs.

Iets meer grip

Wethouder Pieter Litjens van Verkeer en Vervoer zegt het volgende over de bevindingen: “De slechte waardering geeft aan dat er echt een schep bovenop moet. We hebben de afgelopen jaar iets meer grip op de opstapmarkt gekregen onder andere door strakkere aansturing. Dat is een stap vooruit maar de branche is er nog niet.” Er staan verschillende aanpassingen van de taxiverordering op stapel die de handhaving op TTO’s moet verbeteren. Dat moet er weer voor zorgen dat zij beter op hun chauffeurs gaan toezien.

Een ander deel van het probleem is de groeiende bestelmarkt. “Steeds meer klanten bestellen via app’s een taxi. De gemeente heeft wettelijk vrijwel geen mogelijkheden om op de markt voor besteld vervoer te sturen. Het groeiend aantal taxi’s creëert problemen voor de bereikbaarheid, doorstroming, leefbaarheid en openbare orde , met name in stadsdeel Centrum. Nog dit jaar start de voorbereiding van een inhoudelijke evaluatie van het Amsterdamse taxistelsel” zoals dat sinds 2012 van kracht is.

Tijdens Taxi Expo 2017 staat onder meer een workshop over TTO’s en taxiverordeningen op het programma. Bekijk hier het hele workshopprogramma en meld je aan voor deelname. Voor taxibedrijven en overheden is deelname aan Taxi Expo gratis. 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

2 reacties op “Waardering voor Amsterdamse straattaxi afgenomen”

Kemal Ozen|21.09.17|13:56

Vind je het gek als elke werkloze als taxichauffeur gaat werken!
Dit creëert de gemeente zelf. Straks is er ook geen boterham meer te verdienen als elke schoolverlater voor Uber of andere achterlijke valse concurrenten gaat werken.

Erik van Groen|22.09.17|10:57

Het RIJK heeft dit zelf gecreeerd door het Ondernemers diploma te laten vervallen en dus een kwaliteits verlaging teweeg brengt. Mede ook het Bewijs van GOED gedrag vervalt dan ook. Dus iedere persoon of crimineel kan een taxi starten zonder onderzoek.
En wie moeite moet doen om een taxi bedrijf te starten denkt anders en ook is ook meer kwaliteit gericht.
Elke taxi chauffeur moet goed Nederlands praten en Engels is een pre gezien de vele zakelijke klanten en toeristen.