Standplaats Amsterdam Centraal

Volgende stap in selectieve toegang taxi’s tot centrum Amsterdam

Met de aanschaf van extra kentekencamera’s zet de gemeente Amsterdam een volgende stap in taxi’s ‘selectief’ of ‘intelligent’ toegang geven tot bepaalde gebieden in de stad. De camera’s kunnen in de toekomst ook worden gebruikt voor het weren van touringcars uit het stadscentrum.

Dat schrijft mobiliteitswethouder Sharon Dijksma in een brief aan de raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Water. Er zijn al kentekencamera’s in gebruik om het verkeer in de stad te monitoren. Daarmee kan worden gezien of een voertuig voldoet aan de normen en eisen die in het gebied gelden. Het college van burgemeester en wethouders stemde deze week in met de aanschaf en plaatsing van nog eens 68 exemplaren: acht rond het stadshart en zestig aan de binnenzijde van de stadsweg s100.

Als het om taxi’s gaat, zijn die acht kentekencamera’s rond het stadshart het belangrijkst. “In de Inspraakversie van de Agenda Taxi 2020-2025 is opgenomen dat de gemeente op zoek gaat naar een slimme manier om taxi’s onder bepaalde voorwaarden toegang te verlenen tot de schaarse openbare ruimte.” Dijksma noemt dat “kwalitatief volumebeleid met behulp van een intelligent toegangssysteem.”

Beleid verder onderbouwen

Zo’n systeem is volgens de wethouder nodig om meerdere gemaakte afspraken te kunnen realiseren. Het gaat dan om het al genoemde volumebeleid voor voertuigen in de binnenstad en ambities op het gebied van leefbaarheid en schone lucht. De aanpak met kentekencamera’s (Dijksma benadrukt dat deze alleen kentekens registreren en geen gezichten van bestuurders) moet voor taxi’s nog wel verder onderbouwd worden, onder meer op juridisch vlak. De selectieve / intelligente toegang voor taxi’s tot het centrum wordt daarom eerst middels een verkeersonderzoek nader uitgewerkt. Daarvoor worden de acht kentekencamera’s rond het stadshart gebruikt.

De camera’s zijn niet uitsluitend bedoeld om te bepalen of taxi’s wel of niet welkom zijn in een bepaald deel van de stad. Men wil in bredere zin de toegang tot de stad voor voertuigen beperken om de bruggen en kademuren te beschermen en de luchtkwaliteit en leefbaarheid te verbeteren. In dat verband werd onlangs ook de Agenda Touringcar 2020-2025 gepubliceerd, waarin het weren van touringcars uit de binnenstad centraal staat. Dijksma geeft aan dat de nieuwe kentekencamera’s in de toekomst ook voor dat doel kunnen worden ingezet.

Op 8 oktober vindt in Houten Taxi Expo 2020 plaats. Met diverse maatregelen is hét evenement voor de taxisector coronaproof gemaakt. Schrijf je nu in voor gratis deelname.

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij ProMedia. Binnen dat team is hij de vaste redacteur van Infrasite.nl.

1 reactie op “Volgende stap in selectieve toegang taxi’s tot centrum Amsterdam”

Peter Vriens|27.09.20|13:48

Het is aan de RDW. Die laat voertuigen toe op de wegen d.m.v. een typekeuring en de RDW die deze controleert op uitstoot.
Is het niet doelmatiger wanneer gemeentes taxi’s/ bussen ‘selectief’ of ‘intelligent toelaten stoppen, en dit aan de RDW overlaten.
Schoenmaker blijf bij je leest!
Het kan, indien nuttig, in Europees verband en besparen we miljoenen. Weg met overbodige regelzuchtige figuren.
Het aantal explosief gestegen taxi’s / snorders in Amsterdam op normaal niveau brengen is nuttiger!