Stadhuis Den Haag. Foto: iStock / JJfarquitectos

Den Haag omarmt aanbevelingen over maatwerk leerlingenvervoer

Stadhuis Den Haag. Foto: iStock / JJfarquitectos (onbeperkt gebruik)

Het college van burgemeester en wethouders in Den Haag omarmt de aanbevelingen van de jeugdombudsman om met maatwerk de knelpunten in het leerlingenvervoer op te lossen. B&W geven aan dat er al veel is bereikt de laatste jaren, maar gaat binnenkort met de jeugdombudsman in gesprek over verdere verbeteringen.

Yvette Nas publiceerde onlangs een document over haar onderzoek als jeugdombudsman naar het leerlingenvervoer in Den Haag. Tussen wetgeving en dagelijkse praktijk is de aansluiting niet altijd even goed en dat speelt ook al jaren. Nas kwam bracht de knelpunten in kaart en gaf vijf aanbevelingen om deze op te lossen. Het gaat dan onder meer om goede informatievoorziening, persoonlijk contact met aanvragers van de vervoersvoorziening en het bieden van maatwerkoplossingen. Raadslid Mikal Tseggai van de PvdA vroeg zich naar aanleiding van het rapport af wat de gemeente Den Haag met de adviezen gaat doen.

Goede dienstverlening

Het college van B&W heeft kennis genomen van het rapport en “omarmt de suggesties en conclusies.” De betrokkenheid van de jeugdombudsman bij het vervoer van de kwetsbare leerlingen wordt gewaardeerd en het college erkent dat deze doelgroep op goede dienstverlening moet kunnen rekenen. Dit alles bekent echter niet dat het wiel helemaal opnieuw moet worden uitgevonden.

“Het college wil graag benadrukken dat er in het algemeen goede stappen zijn gezet bij het leerlingenvervoer. De meeste aanvragen worden tijdig afgehandeld, daarbij is sprake van maatwerk en het merendeel van de ouders is tevreden met het vervoer. Tegelijkertijd laat dit onverlet dat er verbeterpunten zijn. De Jeugdombudsman spreekt haar zorgen uit over het aangepaste leerlingenvervoer en adviseert meer maatwerk. Het college neemt de conclusies en suggesties van de Jeugdombudsman dan ook ter harte om zo het Haagse leerlingenvervoer verder te verbeteren.”

Optimaliseren communicatie

De manier waarop informatie met betrokkenen gedeeld, is daarvan volgens B&W een goed voorbeeld. Het gaat niet slecht, maar het kan altijd beter. “Er is de afgelopen jaren veel gedaan om informatiedeling te verbeteren en de lijnen met de gemeente te verkorten. Het optimaliseren van de communicatie en informatiedeling over leerlingenvervoer is een continu proces. De Jeugdombudsman adviseert meer informatiedeling over leerlingenvervoer. Onder andere over de rollen van de verschillende bij leerlingenvervoer betrokken partijen. Wij nemen dit advies ter harte en verzoeken de afdeling communicatie hierbij te ondersteunen.”

Een ander punt van aandacht is dat ouders het in toenemende mate lastig vinden om hun kinderen naar school te brengen, terwijl dat in de eerste plaats hun verantwoordelijkheid is en niet die van de gemeente. Daardoor komen er meer aanvragen voor leerlingenvervoer en andere vormen van ondersteuning binnen. Het college heeft daar begrip voor. Soms zijn scholen vol en moeten kinderen verder van huis naar school. Ouders hebben bovendien hun werk en andere verplichtingen, en de problematiek van kinderen lijkt zwaarder en complexer dan voorheen.

Hele uitdaging

“Dit doet er niet aan af dat ouders primair verantwoordelijk zijn voor het naar school gaan van hun kinderen. Dit vloeit voort uit landelijke wetgeving. Het naar school brengen van kinderen, zeker als deze een beperking hebben, kan veel van ouders vergen. Daarbij komt natuurlijk dat ouders werken of andere verplichtingen hebben. Wat een hele uitdaging kan zijn. Dat betekent niet dat de gemeente alle kinderen met een taxibus naar school kan (laten) vervoeren. Dit vraagt om maatwerk en hierover is altijd contact met de ouders.”

Het college van B&W vindt dus dat er al veel goed gaat op het gebied van leerlingenvervoer, maar erkent ook dat er knelpunten zijn. “Het college is continu bezig met het verder verbeteren van de verschillende aspecten van het leerlingenvervoer. Het gaat dan om zowel de aanvraagprocedure, om het leveren van maatwerk, om de informatievoorziening als om de feitelijke uitvoering van het aangepaste leerlingenvervoer. Op korte termijn zal er een gesprek plaatsvinden met de Jeugdombudsman om te bespreken hoe het college verder handen en voeten kan geven aan de aanbevelingen van het rapport van de Jeugdombudsman.”

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Den Haag omarmt aanbevelingen over maatwerk leerlingenvervoer | TaxiPro
Stadhuis Den Haag. Foto: iStock / JJfarquitectos

Den Haag omarmt aanbevelingen over maatwerk leerlingenvervoer

Stadhuis Den Haag. Foto: iStock / JJfarquitectos (onbeperkt gebruik)

Het college van burgemeester en wethouders in Den Haag omarmt de aanbevelingen van de jeugdombudsman om met maatwerk de knelpunten in het leerlingenvervoer op te lossen. B&W geven aan dat er al veel is bereikt de laatste jaren, maar gaat binnenkort met de jeugdombudsman in gesprek over verdere verbeteringen.

Yvette Nas publiceerde onlangs een document over haar onderzoek als jeugdombudsman naar het leerlingenvervoer in Den Haag. Tussen wetgeving en dagelijkse praktijk is de aansluiting niet altijd even goed en dat speelt ook al jaren. Nas kwam bracht de knelpunten in kaart en gaf vijf aanbevelingen om deze op te lossen. Het gaat dan onder meer om goede informatievoorziening, persoonlijk contact met aanvragers van de vervoersvoorziening en het bieden van maatwerkoplossingen. Raadslid Mikal Tseggai van de PvdA vroeg zich naar aanleiding van het rapport af wat de gemeente Den Haag met de adviezen gaat doen.

Goede dienstverlening

Het college van B&W heeft kennis genomen van het rapport en “omarmt de suggesties en conclusies.” De betrokkenheid van de jeugdombudsman bij het vervoer van de kwetsbare leerlingen wordt gewaardeerd en het college erkent dat deze doelgroep op goede dienstverlening moet kunnen rekenen. Dit alles bekent echter niet dat het wiel helemaal opnieuw moet worden uitgevonden.

“Het college wil graag benadrukken dat er in het algemeen goede stappen zijn gezet bij het leerlingenvervoer. De meeste aanvragen worden tijdig afgehandeld, daarbij is sprake van maatwerk en het merendeel van de ouders is tevreden met het vervoer. Tegelijkertijd laat dit onverlet dat er verbeterpunten zijn. De Jeugdombudsman spreekt haar zorgen uit over het aangepaste leerlingenvervoer en adviseert meer maatwerk. Het college neemt de conclusies en suggesties van de Jeugdombudsman dan ook ter harte om zo het Haagse leerlingenvervoer verder te verbeteren.”

Optimaliseren communicatie

De manier waarop informatie met betrokkenen gedeeld, is daarvan volgens B&W een goed voorbeeld. Het gaat niet slecht, maar het kan altijd beter. “Er is de afgelopen jaren veel gedaan om informatiedeling te verbeteren en de lijnen met de gemeente te verkorten. Het optimaliseren van de communicatie en informatiedeling over leerlingenvervoer is een continu proces. De Jeugdombudsman adviseert meer informatiedeling over leerlingenvervoer. Onder andere over de rollen van de verschillende bij leerlingenvervoer betrokken partijen. Wij nemen dit advies ter harte en verzoeken de afdeling communicatie hierbij te ondersteunen.”

Een ander punt van aandacht is dat ouders het in toenemende mate lastig vinden om hun kinderen naar school te brengen, terwijl dat in de eerste plaats hun verantwoordelijkheid is en niet die van de gemeente. Daardoor komen er meer aanvragen voor leerlingenvervoer en andere vormen van ondersteuning binnen. Het college heeft daar begrip voor. Soms zijn scholen vol en moeten kinderen verder van huis naar school. Ouders hebben bovendien hun werk en andere verplichtingen, en de problematiek van kinderen lijkt zwaarder en complexer dan voorheen.

Hele uitdaging

“Dit doet er niet aan af dat ouders primair verantwoordelijk zijn voor het naar school gaan van hun kinderen. Dit vloeit voort uit landelijke wetgeving. Het naar school brengen van kinderen, zeker als deze een beperking hebben, kan veel van ouders vergen. Daarbij komt natuurlijk dat ouders werken of andere verplichtingen hebben. Wat een hele uitdaging kan zijn. Dat betekent niet dat de gemeente alle kinderen met een taxibus naar school kan (laten) vervoeren. Dit vraagt om maatwerk en hierover is altijd contact met de ouders.”

Het college van B&W vindt dus dat er al veel goed gaat op het gebied van leerlingenvervoer, maar erkent ook dat er knelpunten zijn. “Het college is continu bezig met het verder verbeteren van de verschillende aspecten van het leerlingenvervoer. Het gaat dan om zowel de aanvraagprocedure, om het leveren van maatwerk, om de informatievoorziening als om de feitelijke uitvoering van het aangepaste leerlingenvervoer. Op korte termijn zal er een gesprek plaatsvinden met de Jeugdombudsman om te bespreken hoe het college verder handen en voeten kan geven aan de aanbevelingen van het rapport van de Jeugdombudsman.”

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.