DVG, kantoor, franchisegever, taxiorganisatie, vervoerder

‘Taxibedrijven moeten niet meer tegen verlieslatende tarieven rijden’ 

De coronacrisis heeft grote impact gehad op het contractvervoer. Waar de tarieven eerder voorzichtig stegen en de nadruk iets meer op kwaliteit kwam te liggen, is het aantal aanbieders van contractvervoer door corona toegenomen en staan de tarieven opnieuw stevig onder druk. Volgens Wim Brouwer, directeur van de landelijke franchiseorganisatie DVG, is deze situatie niet langer houdbaar. Hij pleit ervoor dat taxiondernemers niet meer tegen verlieslatende tarieven rijden. 

Brouwer staat al sinds de oprichting van DVG in 1992 aan het roer van de organisatie en is inmiddels getuige geweest van vele grote veranderingen in het contractvervoer. Zo ook de komst van Europese aanbestedingen, waarbij de nadruk sterk is gaan liggen op prijs en minder op kwaliteit. Taxiondernemers gingen zich inschrijven tegen lage tarieven en zijn hierdoor steeds verder uitgehold op het gebied van solvabiliteit, stelt hij.

Om de kwaliteit van het doelgroepenvervoer te waarborgen, hebben de vakbonden en KNV gezamenlijk het Aanbestedingsinsituut Mobiliteit (AIM) in het leven geroepen. “Voor COVID-19 constateerden we dat er sprake was van een langzame kentering. De tarieven kwamen weer op een wat hoger niveau en er werd iets meer op kwaliteit gelet. De markt kwam hierdoor in een wat rustiger vaarwater terecht, natuurlijk in de ene regio meer dan in de andere.”

Toen corona uitbrak kwam alles “knarsend tot stilstand.” Aanbestedingen werden uitgesteld en er werd zoveel mogelijk geprobeerd om bestaande contracten te verlengen om maar continuïteit te kunnen bieden en onrust te voorkomen. In de loop van vorig jaar kwamen de aanbestedingen weer mondjesmaat op gang.

Twee keer zoveel inschrijvers op aanbestedingen

DVG merkte toen dat er veel meer aanbieders op de markt waren dan voor de coronacrisis. “Op een simpele aanbesteding van het leerlingenvervoer waar voorheen vier of vijf vervoerders op inschreven, komt nu soms het dubbele aantal inschrijvers op af.” Ook merkt Brouwer dat er ondernemers zijn die zich vanwege de hoge prijsdruk eerder afwendden van het contractvervoer en hier nu op terugkomen.

Deze ondernemers hadden zich meer toegelegd op directievervoer, Schipholvervoer, de zakelijke en de particuliere markt. “En dit vervoer is vorig jaar natuurlijk volledig stilgevallen vanwege corona. Daardoor hadden wij aardig wat ondernemers bij ons op de stoep die vroegen of zij contractvervoer konden gaan rijden. Zo zouden ze ondanks de matige tarieven in ieder geval een basis hebben en door kunnen draaien als er iets gebeurt zoals nu het geval is met COVID-19. Dit mede vanwege de compensatiegelden die vanuit de overheid zijn betaald.”

AIM te laat ingeschakeld

Brouwer stelt bovendien dat sinds de aanbestedingen weer op gang zijn gekomen, de tarieven weer meer onder druk zijn komen te staan. Gemeenten zijn door de pandemie in grote mate financieel getroffen en moeten bezuinigen. Daarnaast heeft Brouwer het idee dat een belangrijke oorzaak van de prijsdruk is dat AIM te laat wordt ingeschakeld bij aanbestedingsprocessen. “Een aanbestedende dienst zou AIM gelijk in moeten schakelen en dit advies moeten meenemen in het bestek. Op het moment dat AIM wordt geraadpleegd als er al een bestek is en deze is verstuurd, is het namelijk heel moeilijk om nog bij te sturen.”

Een minder evenwichtig bestek is dan veelal het gevolg. Als voorbeeld noemt Brouwer de aanbestedingen voor het zittend ziekenvervoer die afgelopen zomer zijn gedaan. “De tarieven waarvoor is ingeschreven zijn zo laag, dat je ook geen kwaliteit kunt bieden. Dat zal vermoedelijk binnenkort zijn effect sorteren als de contracten ingaan.”

Alle seinen op rood

Brouwer spreekt van een zorgelijke situatie en stelt dat DVG zich nadrukkelijk tegen de gang van zaken verzet. “Op het moment dat je vervoerders voor veel te lage tarieven laat rijden, gaat dit uiteindelijk ten koste van van henzelf.” Het behoorlijke personeelstekort, de stijgende lonen, de hoge brandstofprijzen en de toegenomen congestie werken hierbij ook niet mee. “Alle seinen gaan door de combinatie van dit alles op rood.”

Hij pleit er dan ook voor dat taxiondernemers kritischer zijn en niet tegen deze verlieslatende tarieven gaan rijden. “Op het moment dat er tegen een te laag tarief wordt gereden, kan er ook niet meer aan de verplichtingen worden voldaan. Het wordt bijvoorbeeld heel lastig om chauffeurs te geven waar ze recht op hebben.”

Wim Brouwer, DVG
Wim Brouwer.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Elisabetta Santangelo

Elisabetta Santangelo is de vaste redacteur van TaxiPro.

6 reacties op “‘Taxibedrijven moeten niet meer tegen verlieslatende tarieven rijden’ ”

Duco Douwstra|25.11.21|13:50

Er is niet één ondernemer die uit luxe tegen verlieslatende tarieven taxivervoer wil verrichten, maar de problemen zijn al ontstaan bij en door de invoering van de aanbestedingen. Veel ondernemers moesten kiezen tussen failliet gaan of door nood gedrongen doormodderen met verlies. Maar de oplossing lees ik niet, of je bedrijf sluiten en het werk weggeven aan de grotere ondernemers die via gespecialiseerde advocaten wel contracten kunnen binnenhalen

Peter Vriens|25.11.21|17:50

Niet meer verliesgevend ?
Waarom werkte de DVG eerder wel mee aan verliesgevend vervoer?
Je moet veel boter op je hoofd hebben om nu te verkondigen dat je niet meer verliesgevend moet werken nadat je zelf niet anders gedaan hebt.
Dat heeft veel ondernemers de kop gekost die niet blij met dit verhaal zullen zijn,
ook leden van franchiseorganisatie DVG.
En dat allemaal met gebruik van een verplichte BCT, die juist voor eerlijke concurrentie zou moeten zorgen.
Een soap mag je wel zeggen.

Henry van der Aa|25.11.21|20:58

Wat een farce > NIET MEER TEGEN VERLIESLATENDE TARIEVEN RIJDEN kijk eens goed naar de kwaliteit en de uitvoering <
Daar wil ik het voor vandaag bij laten Mijnheer Brouwer trek je plan

Marco van der Spek-Stikkelorum|26.11.21|09:10

Soms lees je artikelen met veel verwondering en verbazing.Nog redelijk recent daagde ik namens een aantal lokalen overheden de markt uit om met een objectief meetinstrument te komen voor het wegen van de kwaliteit. Alle partijen gaven aan hier geen invulling aan te kunnen of willen geven. Daarnaast had AIM er goed aan gedaan om ook een vertegenwoordiging van de overheid op te nemen. (Dat geldt overigens voor meer organisaties die pretenderen voor de belangen van de vervoerssector op te komen)

Marco van der Spek-Stikkelorum|26.11.21|09:11

k vind het een te gemakkelijke conclusie dat het instrument voor selectie (lees offerteuitvraag) als oorzaak wordt aangewezen. Ja een instrument wat in de basis voor het stellen van concurrentie bedoelt is zal zeker ook een bijdrage hebben, echter het gaat veel meer om het aantoonbaar leveren van kwaliteit dan er boekwerken over schrijven . Zeker als in de praktijk daadwerkelijke uitvoering niet strookt met de beloften die op papier zijn gedaan

Ton van Dalfsen|26.11.21|11:16

Helemaal eens met Duco, Peter en Henry.
Hr Brouwer heeft jaren hun franchise ondernemers voor een te lage prijs mee laten doen. En de meeste er van zijn nu inmiddels failliet. Ik kan er een boek over schrijven wat er gebeurde toen ik nog bij zo’n franchise onderneming werkte. En die onderneming is inmiddels failliet. Ze hadden nooit met DVG in zee moeten gaan.

‘Taxibedrijven moeten niet meer tegen verlieslatende tarieven rijden’ | TaxiPro
DVG, kantoor, franchisegever, taxiorganisatie, vervoerder

‘Taxibedrijven moeten niet meer tegen verlieslatende tarieven rijden’ 

De coronacrisis heeft grote impact gehad op het contractvervoer. Waar de tarieven eerder voorzichtig stegen en de nadruk iets meer op kwaliteit kwam te liggen, is het aantal aanbieders van contractvervoer door corona toegenomen en staan de tarieven opnieuw stevig onder druk. Volgens Wim Brouwer, directeur van de landelijke franchiseorganisatie DVG, is deze situatie niet langer houdbaar. Hij pleit ervoor dat taxiondernemers niet meer tegen verlieslatende tarieven rijden. 

Brouwer staat al sinds de oprichting van DVG in 1992 aan het roer van de organisatie en is inmiddels getuige geweest van vele grote veranderingen in het contractvervoer. Zo ook de komst van Europese aanbestedingen, waarbij de nadruk sterk is gaan liggen op prijs en minder op kwaliteit. Taxiondernemers gingen zich inschrijven tegen lage tarieven en zijn hierdoor steeds verder uitgehold op het gebied van solvabiliteit, stelt hij.

Om de kwaliteit van het doelgroepenvervoer te waarborgen, hebben de vakbonden en KNV gezamenlijk het Aanbestedingsinsituut Mobiliteit (AIM) in het leven geroepen. “Voor COVID-19 constateerden we dat er sprake was van een langzame kentering. De tarieven kwamen weer op een wat hoger niveau en er werd iets meer op kwaliteit gelet. De markt kwam hierdoor in een wat rustiger vaarwater terecht, natuurlijk in de ene regio meer dan in de andere.”

Toen corona uitbrak kwam alles “knarsend tot stilstand.” Aanbestedingen werden uitgesteld en er werd zoveel mogelijk geprobeerd om bestaande contracten te verlengen om maar continuïteit te kunnen bieden en onrust te voorkomen. In de loop van vorig jaar kwamen de aanbestedingen weer mondjesmaat op gang.

Twee keer zoveel inschrijvers op aanbestedingen

DVG merkte toen dat er veel meer aanbieders op de markt waren dan voor de coronacrisis. “Op een simpele aanbesteding van het leerlingenvervoer waar voorheen vier of vijf vervoerders op inschreven, komt nu soms het dubbele aantal inschrijvers op af.” Ook merkt Brouwer dat er ondernemers zijn die zich vanwege de hoge prijsdruk eerder afwendden van het contractvervoer en hier nu op terugkomen.

Deze ondernemers hadden zich meer toegelegd op directievervoer, Schipholvervoer, de zakelijke en de particuliere markt. “En dit vervoer is vorig jaar natuurlijk volledig stilgevallen vanwege corona. Daardoor hadden wij aardig wat ondernemers bij ons op de stoep die vroegen of zij contractvervoer konden gaan rijden. Zo zouden ze ondanks de matige tarieven in ieder geval een basis hebben en door kunnen draaien als er iets gebeurt zoals nu het geval is met COVID-19. Dit mede vanwege de compensatiegelden die vanuit de overheid zijn betaald.”

AIM te laat ingeschakeld

Brouwer stelt bovendien dat sinds de aanbestedingen weer op gang zijn gekomen, de tarieven weer meer onder druk zijn komen te staan. Gemeenten zijn door de pandemie in grote mate financieel getroffen en moeten bezuinigen. Daarnaast heeft Brouwer het idee dat een belangrijke oorzaak van de prijsdruk is dat AIM te laat wordt ingeschakeld bij aanbestedingsprocessen. “Een aanbestedende dienst zou AIM gelijk in moeten schakelen en dit advies moeten meenemen in het bestek. Op het moment dat AIM wordt geraadpleegd als er al een bestek is en deze is verstuurd, is het namelijk heel moeilijk om nog bij te sturen.”

Een minder evenwichtig bestek is dan veelal het gevolg. Als voorbeeld noemt Brouwer de aanbestedingen voor het zittend ziekenvervoer die afgelopen zomer zijn gedaan. “De tarieven waarvoor is ingeschreven zijn zo laag, dat je ook geen kwaliteit kunt bieden. Dat zal vermoedelijk binnenkort zijn effect sorteren als de contracten ingaan.”

Alle seinen op rood

Brouwer spreekt van een zorgelijke situatie en stelt dat DVG zich nadrukkelijk tegen de gang van zaken verzet. “Op het moment dat je vervoerders voor veel te lage tarieven laat rijden, gaat dit uiteindelijk ten koste van van henzelf.” Het behoorlijke personeelstekort, de stijgende lonen, de hoge brandstofprijzen en de toegenomen congestie werken hierbij ook niet mee. “Alle seinen gaan door de combinatie van dit alles op rood.”

Hij pleit er dan ook voor dat taxiondernemers kritischer zijn en niet tegen deze verlieslatende tarieven gaan rijden. “Op het moment dat er tegen een te laag tarief wordt gereden, kan er ook niet meer aan de verplichtingen worden voldaan. Het wordt bijvoorbeeld heel lastig om chauffeurs te geven waar ze recht op hebben.”

Wim Brouwer, DVG
Wim Brouwer.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Elisabetta Santangelo

Elisabetta Santangelo is de vaste redacteur van TaxiPro.

6 reacties op “‘Taxibedrijven moeten niet meer tegen verlieslatende tarieven rijden’ ”

Duco Douwstra|25.11.21|13:50

Er is niet één ondernemer die uit luxe tegen verlieslatende tarieven taxivervoer wil verrichten, maar de problemen zijn al ontstaan bij en door de invoering van de aanbestedingen. Veel ondernemers moesten kiezen tussen failliet gaan of door nood gedrongen doormodderen met verlies. Maar de oplossing lees ik niet, of je bedrijf sluiten en het werk weggeven aan de grotere ondernemers die via gespecialiseerde advocaten wel contracten kunnen binnenhalen

Peter Vriens|25.11.21|17:50

Niet meer verliesgevend ?
Waarom werkte de DVG eerder wel mee aan verliesgevend vervoer?
Je moet veel boter op je hoofd hebben om nu te verkondigen dat je niet meer verliesgevend moet werken nadat je zelf niet anders gedaan hebt.
Dat heeft veel ondernemers de kop gekost die niet blij met dit verhaal zullen zijn,
ook leden van franchiseorganisatie DVG.
En dat allemaal met gebruik van een verplichte BCT, die juist voor eerlijke concurrentie zou moeten zorgen.
Een soap mag je wel zeggen.

Henry van der Aa|25.11.21|20:58

Wat een farce > NIET MEER TEGEN VERLIESLATENDE TARIEVEN RIJDEN kijk eens goed naar de kwaliteit en de uitvoering <
Daar wil ik het voor vandaag bij laten Mijnheer Brouwer trek je plan

Marco van der Spek-Stikkelorum|26.11.21|09:10

Soms lees je artikelen met veel verwondering en verbazing.Nog redelijk recent daagde ik namens een aantal lokalen overheden de markt uit om met een objectief meetinstrument te komen voor het wegen van de kwaliteit. Alle partijen gaven aan hier geen invulling aan te kunnen of willen geven. Daarnaast had AIM er goed aan gedaan om ook een vertegenwoordiging van de overheid op te nemen. (Dat geldt overigens voor meer organisaties die pretenderen voor de belangen van de vervoerssector op te komen)

Marco van der Spek-Stikkelorum|26.11.21|09:11

k vind het een te gemakkelijke conclusie dat het instrument voor selectie (lees offerteuitvraag) als oorzaak wordt aangewezen. Ja een instrument wat in de basis voor het stellen van concurrentie bedoelt is zal zeker ook een bijdrage hebben, echter het gaat veel meer om het aantoonbaar leveren van kwaliteit dan er boekwerken over schrijven . Zeker als in de praktijk daadwerkelijke uitvoering niet strookt met de beloften die op papier zijn gedaan

Ton van Dalfsen|26.11.21|11:16

Helemaal eens met Duco, Peter en Henry.
Hr Brouwer heeft jaren hun franchise ondernemers voor een te lage prijs mee laten doen. En de meeste er van zijn nu inmiddels failliet. Ik kan er een boek over schrijven wat er gebeurde toen ik nog bij zo’n franchise onderneming werkte. En die onderneming is inmiddels failliet. Ze hadden nooit met DVG in zee moeten gaan.