Convenant zero emissie

Meer voertuigen voor uitstootvrij doelgroepenvervoer in 2025

Bron: via VK, eenmalig gebruik

32 gemeenten gaan samen met vervoerders en voertuigleveranciers toewerken naar zero emissie doelgroepenvervoer in 2025. De nadruk ligt op het leveren van taxivoertuigen waarmee dat schone vervoer kan worden verzorgd. Daarvoor hebben de betrokken partijen een bestuursakkoord ondertekend met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

Er is ook een convenant ondertekend door een groot aantal toeleverende partijen. Zowel het bestuursakkoord als het convenant komen er op neer dat de partijen zich inzetten om de toepassing van zero emissie-voertuigen voor elkaar te krijgen. In het akkoord is de volgende ambitie vastgelegd: ‘Het doelgroepenvervoer zoals aanbesteed door gemeenten is zero emissie in 2025.’ Goede voorbeelden daarvan zijn volgens de partijen wel te vinden, maar het is nog een gemeengoed.

Het bestuursakkoord is getekend door 32 gemeenten. Dan gaat het om de individuele gemeenten Amsterdam, Den Haag, Hoorn en Zwolle. Via de regionale vervoerssystemen Stroomlijn en Publiek Vervoer Groningen Drenthe zijn nog eens respectievelijk 7 en 21 gemeenten aangesloten. Het is voor andere gemeenten nog mogelijk om zich bij de gemaakte afspraken aan te sluiten.

Green Deals

Andere bedrijven en organisaties in het doelgroepenvervoer laten met het convenant zien wat zij bijdragen aan de doelstellingen in het bestuursakkoord. Onder dit document staan handtekeningen van onder meer Connexxion en Munckhof, maar ook van voertuigleveranciers, Natuur & Milieu, Koninlijk Nederlands Vervoer en het Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur.

De afspraken zijn gemaakt in het kader van de klimaatdoelstellingen die op internationaal niveau zijn afgesproken. Vanuit de Nederlandse overheid is daar een breed pakket van Green Deals met verschillende sectoren mee afgesproken. In zo’n Green Deal spreken overheid en branche met elkaar af wat ze gaan doen om de sector en zijn activiteiten te verduurzamen. Eerder werd ook al met de openbaar vervoersector een bestuursakkoord gesloten. Daarin is afgesproken dat vanaf 2025 alle nieuwe bussen zero emissie zijn. Vijf jaar later moet het gehele openbare busvervoer uitstootvrij zijn.

Afspraken nakomen

Duurzaamheid komt vaak in meer of mindere mate wel voorbij in vervoersaanbestedingen. Knelpunt is echter vaak de controle op naleving. Het komt voor dat vervoersbedrijven in de inschrijving beloven volledig met ‘schone’ voertuigen te rijden, terwijl dat in de praktijk niet altijd zo is. Maar dat heeft voor een deel ook te maken met de gebrekkige beschikbaarheid van materieel en daar zet het bestuursakkoord nu juist op in. Er zal wel jaarlijks worden nagegaan of de afspraken in dat akkoord worden nagekomen. Hoe is echter nog niet bekend.

Hoewel de taxisector qua aantallen voertuigen een bescheiden aandeel heeft in het totale Nederlandse wagenpark, worden de voertuigen met blauwe nummerborden wel als een soort uithangbord voor mobiliteit gezien –  en dus ook voor de verduurzaming daarvan. In Amsterdam bestaat bijvoorbeeld een convenant tussen gemeentes en de Toegelaten Taxi Organisaties om samen toe te werken naar een CO2-uitstootvrije opstapmarkt in 2025.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Meer voertuigen voor uitstootvrij doelgroepenvervoer in 2025 | TaxiPro
Convenant zero emissie

Meer voertuigen voor uitstootvrij doelgroepenvervoer in 2025

Bron: via VK, eenmalig gebruik

32 gemeenten gaan samen met vervoerders en voertuigleveranciers toewerken naar zero emissie doelgroepenvervoer in 2025. De nadruk ligt op het leveren van taxivoertuigen waarmee dat schone vervoer kan worden verzorgd. Daarvoor hebben de betrokken partijen een bestuursakkoord ondertekend met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

Er is ook een convenant ondertekend door een groot aantal toeleverende partijen. Zowel het bestuursakkoord als het convenant komen er op neer dat de partijen zich inzetten om de toepassing van zero emissie-voertuigen voor elkaar te krijgen. In het akkoord is de volgende ambitie vastgelegd: ‘Het doelgroepenvervoer zoals aanbesteed door gemeenten is zero emissie in 2025.’ Goede voorbeelden daarvan zijn volgens de partijen wel te vinden, maar het is nog een gemeengoed.

Het bestuursakkoord is getekend door 32 gemeenten. Dan gaat het om de individuele gemeenten Amsterdam, Den Haag, Hoorn en Zwolle. Via de regionale vervoerssystemen Stroomlijn en Publiek Vervoer Groningen Drenthe zijn nog eens respectievelijk 7 en 21 gemeenten aangesloten. Het is voor andere gemeenten nog mogelijk om zich bij de gemaakte afspraken aan te sluiten.

Green Deals

Andere bedrijven en organisaties in het doelgroepenvervoer laten met het convenant zien wat zij bijdragen aan de doelstellingen in het bestuursakkoord. Onder dit document staan handtekeningen van onder meer Connexxion en Munckhof, maar ook van voertuigleveranciers, Natuur & Milieu, Koninlijk Nederlands Vervoer en het Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur.

De afspraken zijn gemaakt in het kader van de klimaatdoelstellingen die op internationaal niveau zijn afgesproken. Vanuit de Nederlandse overheid is daar een breed pakket van Green Deals met verschillende sectoren mee afgesproken. In zo’n Green Deal spreken overheid en branche met elkaar af wat ze gaan doen om de sector en zijn activiteiten te verduurzamen. Eerder werd ook al met de openbaar vervoersector een bestuursakkoord gesloten. Daarin is afgesproken dat vanaf 2025 alle nieuwe bussen zero emissie zijn. Vijf jaar later moet het gehele openbare busvervoer uitstootvrij zijn.

Afspraken nakomen

Duurzaamheid komt vaak in meer of mindere mate wel voorbij in vervoersaanbestedingen. Knelpunt is echter vaak de controle op naleving. Het komt voor dat vervoersbedrijven in de inschrijving beloven volledig met ‘schone’ voertuigen te rijden, terwijl dat in de praktijk niet altijd zo is. Maar dat heeft voor een deel ook te maken met de gebrekkige beschikbaarheid van materieel en daar zet het bestuursakkoord nu juist op in. Er zal wel jaarlijks worden nagegaan of de afspraken in dat akkoord worden nagekomen. Hoe is echter nog niet bekend.

Hoewel de taxisector qua aantallen voertuigen een bescheiden aandeel heeft in het totale Nederlandse wagenpark, worden de voertuigen met blauwe nummerborden wel als een soort uithangbord voor mobiliteit gezien –  en dus ook voor de verduurzaming daarvan. In Amsterdam bestaat bijvoorbeeld een convenant tussen gemeentes en de Toegelaten Taxi Organisaties om samen toe te werken naar een CO2-uitstootvrije opstapmarkt in 2025.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.