Controle ILT

120 overtredingen boordcomputer taxi in 2016

Bron: ILT

In 2016 zijn er 120 overtredingen van de regels voor de boordcomputer taxi geconstateerd door de Inspectiedienst Leefomgeving en Transport (ILT). De handhaving op aanwezigheid en juist gebruik van de BCT ging op 1 juli vorig jaar van start. In totaal voerde de ILT in de zes maanden daarna 1.171 unieke taxi-inspecties uit. Bij 92 van die inspecties kwamen één of meer overtredingen van de BCT-regels aan het licht.

Dat blijkt uit een rapport van Andersson Elffers Felix over het functioneren van de BCT. Dit rapport constateert dat de boordcomputer taxi betrouwbaar is in de registratie van ritgegevens en arbeids- en rusttijden. Gebruik en handhaving van de BCT zijn echter voor verbetering vatbaar. Onderdeel van het onderzoek zijn de handhavingscijfers over de periode 1 juli tot en met 31 december. Vanaf 1 juli werd er namelijk gedeeltelijk gecontroleerd op aanwezigheid en juist gebruik van de BCT. Per 1 oktober is die handhaving volledig.

Onjuist gebruik

In de genoemde periode van zes maanden werden er door de ILT 1.171 unieke taxi-inspecties uitgevoerd. In 878 ofwel driekwart van de gevallen werd daarbij geen overtreding aangetroffen. Bij de overige 293 taxi’s gebeurde dat wel. Soms meerdere keren, want in totaal ging het om 408 overtredingen. Bij 201 van de inspecties ging het om andere overtredingen; in 92 gevallen zijn er in totaal 120 BCT-overtredingen vastgesteld.

Voor het grootste deel gaat het dan om het niet juist gebruiken van de boordcomputer taxi. Daarvan werd 54 keer een fout geconstateerd. Dat gebeurde 51 keer inzake een BCT die niet goed werkte of niet goed was geïnstalleerd. Nog eens 15 overtredingen hadden te maken met de arbeids- en rusttijden. In 76 gevallen kon de ILT volstaan met een waarschuwing voor de taxi in kwestie. Uiteindelijk werd er 44 keer een proces-verbaal opgemaakt.

Minder overtredingen

Het gaat hier om een nulmeting, waardoor er geen trend is vast te stellen ten opzichte eerdere periodes. Bij de zogenaamde éénmeting zullen er wel ontwikkelingen waarneembaar zijn. Die meting zal plaatsvinden over de eerste helft van 2018, waarna de bevindingen in juli 2018 naar de Tweede Kamer gaan. Andersson Elffers Felix verwacht in elk geval dat er minder overtredingen zullen zijn als gevolg van een BCT die niet goed werkt of onjuist is geïnstalleerd.

Lees ook: ‘BCT registreert betrouwbaar maar moet zich verder bewijzen’

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

25 reacties op “120 overtredingen boordcomputer taxi in 2016”

Taxi Volendam|20.07.17|11:41

“Dit rapport constateert dat de boordcomputer taxi betrouwbaar is in de registratie van ritgegevens en arbeids- en rusttijden”
Dit roept vragen op.
Hoe is vastgesteld of de handmatig ingevoerde gegevens juist of betrouwbaar zijn?
Heeft een controleur achter de gecontroleerde Taxi’s gereden om dit vast te stellen?
B.v. in je pauze rijden is toegestaan, hoe te controleren? Onzin dus.
Wanneer dergelijke resultaten als hierboven naar de 2e kamer leden gaan worden ze hiermee onjuist geinformeerd.

Paul Dijkhuizen|20.07.17|12:12

Feit is dat dit voor de overheid ontwikkelde en door de overheid verplicht gestelde controlemiddel niet voldoet aan de opgelegde doelstellingen en in de praktijk niet bruikbaar blijkt als controlemiddel, vele miljoenenoverheidsgeld en vele miljoenen door de branche betaald geld ten spijt.

Tjerk Vinckx|21.07.17|01:48

Wat lees ik nu over dit schitterende adviesburo van oud GroenLinks Wethouder Maarten van Poelgeest, dit maatschappelijke adviesburo smijt jaarlijks een miljoenmiljard aan taxpoeteuro’s kapot aan -kuch- schitterende overheidsonderzoeken over …..(Geen Stijl) hahahaha. Waar neer je met het voertuig op de Beethovenstraat 300 (WTC zijingang Adam) sta je volgens de BCT in -de Pijp-, dit is gvd een heel stadsdeel, Schenkkade 1 Den Haag zet de BCT je op Schenkkade 65 uhhhh nauwkeurige km registratie.

Tjerk Vinckx|21.07.17|02:08

Elke contante rit na afloop de korting knop indrukken …., BCT op de stand klant zoeken zetten en op de Iphone de taxameterapp downloaden, opstappertje laden hoepla – tralala ssssst niet verder vertellen anders worden onze fiscale opsporing vrienden wakker, ik noem geen namen want dan krijg ik weer een blauwe brief waar in men stelt daar niet van gediend te zijn, shit doe ik het toch Mr.Rohling. Betrouwbaar en goed werkbaar, onderzoek & ambtelijke mafketels !!!!

Erwin Quaaden|21.07.17|13:13

In onze taxi’s zat al voor de BCT een EuropeTrack ingebouwd, Een door de belastingdienst goedgekeurd systeem. Dit is goedkoop en werkt perfect qua gps-positie en urenregistratie. Ik heb een mooi aantoonbaar voorbeeld waarbij er een verschil is van 5 km tussen de daadwerkelijke positie van de auto en de BCT-registratie op dat moment.

Taxi Volendam|24.07.17|19:13

120 overtredingen in 2016, 2.3 per week!

En dat met de 200 Miljoen en meer kostende BCT.

Nederland komt er weer bovenop met dit fantastische resultaat.

Ton van Dalfsen|25.07.17|09:41

Mijn boordcomputers geven regelmatig storingen met uitval en zelfs geen GPS bereik waardoor positie bepaling er niet is. Dus alle gegevens weg. Zeker bij de TAXiTRONiC die zeer instabiel is. Met 2 weken krijg ik een nieuwe wagen geleverd waar geen nederlandse bct meer in komt. Ik laat mijn eigen ge-importeerde BCT inbouwen zoals ik al eerder een aantal maanden schreef. Deze BCT kan veel meer dan de nederlandse BCT’s en innovatiever waar ik administratief meer mee kan.

Rex Urban|26.07.17|13:33

De bct is gecertificeerd.
Deze certificering betekend niet dat alle doelstellingen van de BCT naar behoren functioneren, in tegendeel zelfs.
Het betekend dus ook niet dat de opgeslagen rit gegevens in de BCT correct zijn.
Juist gebruik van de BCT en Data er in is dan ook achteraf niet op juistheid te controleren.
Andersson Elffers Felix schrijft dat de BCT taxi betrouwbaar is in de registratie van rit (juiste?) gegevens.
Dit is afhankelijk van juiste invoer door de chauffeur de techniek.

Ton van Dalfsen|26.07.17|19:27

Wat vertelde ILT ook alweer vorig jaar bij Taxi Expo? Dat de gegevens niet geheel betrouwbaar zijn.
Wie verteld nou de waarheid?
Staatssecretaris wordt WEER wat voorgelogen

Frans Ritzerfeld|31.07.17|18:38

Op 20-7 j.l.Hoorzitting gehad bij de ILT in Utrecht, uitspraak over ca 5 weken, bekeuringen op het niet hebben van de BCT waren inmiddels bijna € 19.000,=, dit bewijst echt dat ze Taxi Frans als propagandamateriaal gebruikt hebben om heel taxi NL bang te maken, de BCT is inderdaad list, leugen en bedrog, er zijn taxibedrijven verplicht geworden om BCT’s af te nemen bij een bedrijf dat al in staat van faillissement verkeerde met medeweten van de ILT.

Frans Ritzerfeld|31.07.17|18:48

Naar het schijnt is ook onze Politiek met leugens benaderd door de ILT m.b.t. de BCT, dus ook belogen en bedrogen. Taxi Frans heeft enkele boeken met 120 pagina’s verweer overhandigd aan de ILT, ik had ook 3 getuigendeskundigen schriftelijk aan gemeld, waarvan Duco Douwstra aanwezig was, hij kreeg meteen zijn mond gesnoerd omdat ik hem niet gemachtigd had, wel schriftelijk aan gemeld, ook hier is al een klacht over in gediend.
Het is betreurenswaardig.

Frans Ritzerfeld|31.07.17|19:00

Dat 1 instantie de ILT onze Staat ongestraft aan de rand van een faillissement aan het brengen is, het zijn niet alleen de 200 miljoen wat door de overheid geinvesteerd zijn aan de BCT, juridisch heeft de BCT geen enkel recht op bestaan, aan het einde van de rit zal onze Staat alles verliezen en zullen de schadeclaims in de miljarden lopen.
Kan dit zo maar ongestraft ? er is maar 1 antwoord, de hele ILT opdoeken.
Ik dank Duco Douwstra en Rex publiekelijk voor alle steun wat ze mij gegeven hebben

Frans Ritzerfeld|31.07.17|23:44

Duco Douwstra heeft tijdens de hoorzitting een rapport overhandigd waaruit blijkt dat aan de BCT eisen, ca 10, aan geen enkele voorwaarden werd voldaan,0 meting, dit spreekt boekdelen en bewijst alles cq omschreven naar waarheid is vermeld, heeft iemand als de ILT ook nog zo iets als zelf respect, wij worden tot crimineel gestigmatiseerd, er zijn bij mij al 4 inspecteurs in geschakeld en het wordt iedere keer door verwezen, dit stinkt van alle kanten, certificeringen BCT 2020 verlopen

Frans Ritzerfeld|02.08.17|13:44

Er is een verslag van de hoorzitting aan gekomen en de ILT beroept zich op een Koninklijk Besluit, als onze koning Willem Alexander deze corruptie, list en leugens en bedrog onder de ogen krijgt, is de ILT vanzelf op geruimd, ILT is van Nederland een eiland aan het maken qua wet en regelgeving, om zichzelf in stand te houden, ieder collega taxibedrijf moet zich eens voorstellen hoeveel bekeuringen hem boven het hoofd hangen door de BCT gebreken, dit is alleen maar voer voor de ILT, p.v.’s

Taxi Volendam|05.08.17|10:24

@ Frans,
“Het digitaal opslaan van persoonlijke gegevens is bij Wet verboden” , schrijf jij.
De bct doet dat dus wel.
Welke wet verbied dat?
Is het gebruik van deze gegevens zonder aanleiding ook verboden?
Dan kan dat sowiezo uit de nutteloze bct.
Daarnaast hoor je veel klachten dat de opgeslagen positie’s sterk afwijken van de werkelijkheid,ondeugdelijk.
Chauffeur heeft recht op privacy tijdens zijn werk en pauze. Google even.
Hoe kan je zien of de BCT stopt met mijn locatie’s te registreren ?

Peter Vriens|16.08.17|11:17

Bedrijven in paniek over Europese privacywet ! http://fd.nl/tekst/HFD_20170814_0_001_002
Kan de redactie hier wat duidelijkheid in geven?
De huidige BCT is door de wet dus ook rijp voor de schroothoop doordat deze ook hier onder valt, los gezien van de doelstellingen die de bct ook niet haalt.
En niet te vergeten de automatisering op je kantoor waar de bct mee gekoppeld kan zijn.
Wie kan voorkomen dat we niet wederom voor een verloren investering van een paar honderd miljoen staan?

Duco Douwstra|17.08.17|10:23

Rex en Tjerk hebben gelijk,de BCT geeft onjuiste plaatsbepalingen weer (de systemen in 2006 waren betrouwbaarder) en je mag rijden in je pauze,dus kun je de pauze opnemen als je terugrijd vanaf een ver wegbrengadres zoals Schiphol of zo.De persoonsgegeven zijn niet beschermt zoals de ILT beweerd,ik kom op de TaxiExpo met een decodeer programma,die alle verrichtingen top op straatniveau perfect laat zien.De BCT voldoet aan geen enkele gestelde voorwaarde waarop de wetgeving is gebaseerd.

Frans Ritzerfeld|23.08.17|08:43

Ik heb aan mijn advocaat Mr. Peter Kuijper Jurisprudentie overhandigd waarin wettelijk bepaald is dat digitaal persoonsgebonden opslaggegevens maar 6 maanden mogen worden bewaard, wettelijk verordend door de eerste kamer.
ILT hanteert een bewaarplicht van 104 weken > helemaal fout.
Belastingdienst hanteert een bewaarplicht van 7 jaren i.v.m. BPM > helemaal fout.
Daarbi is mijn 120 pagina’s verweer tegen de ILT ook overhandigd en in behandeling genomen door mijn raadsman, wij blijven bij tittesta

Frans Ritzerfeld|23.08.17|08:53

Wij blijven bij onze rittenstaten, voor mijn gevoel is het hele verhaal m.b.t. de BCT in goede handen bij mijn raadsman, vol verwachting zullen de uitslag zien wat de hoogste bestuursrechter gaat bepalen, ik heb gelezen dat alles ook getoetst wordt bij EU-recht.
Ter sprake is ook gekomen dat de 28 % bewezen mankementen, dit is voor mijn raadsman alleen al genoeg om deze wet te verbieden, iedereen moet de BCT hebben, maar naar de werking word niet gekeken, dit was trouwens mijn eerste vraag

Frans Ritzerfeld|23.08.17|09:05

Kan een rechter deze Wet BCT vernietigen, het antwoord was “ja”, ik dacht hier moet ik zijn, er is door de ILT veel machtsmisbruik gepleegd, getuigd dat er al 5 inspecteurs met mijn verhaal bezig zijn geweest, volgens mij weten ze bij de ILT ook niet alles, door het creeren van zoveel regels voor de taxibranche, (nergens vertoond op de hele wereld), ziet niemand meer de bomen tussen het bos, als men een taxibedrijf begint moet men een halve advocaat zijn, dit kan toch nooit de bedoeling zijn.

Frans Ritzerfeld|23.08.17|09:18

De malversatie’s m.b.t. de BCT krijgt men niet meer in een boek, maar in een hele encyclopedie, zo rijden wij bijv. voor meestal vaste ritprijzen in de stad, meestal € 10,=, ILT bepaald dat er bij ieder rit de taxameter aangezet moet worden, op de rittenstaat dan Afgesproken prijs AP € 10,= en klokprijs bijv. € 13,45, klinkt goed en netjes, totdat men belastingcontrole krijgt en een verkeerde ambtenaar dan zegt, U kunt daar veel op schrijven, ik kan niet zien dat u toch € 13,45 heeft ontvangen.

Frans Ritzerfeld|23.08.17|09:26

Met wat pech krijgt men dan naheffings aanslagen, dit zijn dan de rittenstaten, maar de BCT kan ook op deze wijze gemanipuleerd worden en is dus fraudegevoelig enz. enz.
Met de boetes van bijna € 19.000,= waar men mij mee om de oren geslagen heeft, is er ook een boeteaanzegging geweest van de ILT van € 3000,= per keer wat ik zonder BCT rijd, met een maximum van € 30.000,=, dan riekt het toch aardig er naar dat ik als propagandastunt ben gebruikt om heel taxi NL bang te maken, dit is Siciliaans

Frans Ritzerfeld|23.08.17|09:29

Duco Douwstra zal op 12-10-2017 bij taxi expo demonstreren hoe fraudegevoelig de BCT is en dat de BCT ook met andere kaarten uit gelezen kan worden, waardoor het 4 ogen systeem ook vernietigd word, ILT heeft haar eigen graf gegraven

Frans Ritzerfeld|23.08.17|09:39

Stelt iedereen zich eens voor, 120 bekeuringen in 2016, wat mij betreft 20 bekeuringen alleen al in 2017, dit bewijst alles boven omschreven, ik heb eerder aan gegeven dat dit u allen boven het hoofd hangt, we moeten ons samen gooien, zolang dit niet gebeurd word iedereen individueel af geslacht, rijst bij mij de vraag, waarom niet samen gooien, let op, BCT 28% mankementen, bewezen, voor ieder mankement wordt je op de bon geslingerd, en dit terwijl die prullen met list en leugens gecertificeerd.

Frans Ritzerfeld|23.08.17|09:47

Er is door Duco Douwstra ook een rapport bij de ILT laten zien dat aan de ca 10 opgestelde eisen de BCT aan geen enkele voorwaarde voldoet, kan het nog krommer.
De ILT heeft zich bij de duivel gebiecht en gedacht die domme Limbo pakken wij wel eens even aan, ze zijn boven de rechterlijke macht gaan staan, ik heb tot 2 keren toe schriftelijk om bij een rechter gehoord te worden, dit zal hun opbreken, tenminste als er zoiets bestaat als recht.

120 overtredingen boordcomputer taxi in 2016 | TaxiPro
Controle ILT

120 overtredingen boordcomputer taxi in 2016

Bron: ILT

In 2016 zijn er 120 overtredingen van de regels voor de boordcomputer taxi geconstateerd door de Inspectiedienst Leefomgeving en Transport (ILT). De handhaving op aanwezigheid en juist gebruik van de BCT ging op 1 juli vorig jaar van start. In totaal voerde de ILT in de zes maanden daarna 1.171 unieke taxi-inspecties uit. Bij 92 van die inspecties kwamen één of meer overtredingen van de BCT-regels aan het licht.

Dat blijkt uit een rapport van Andersson Elffers Felix over het functioneren van de BCT. Dit rapport constateert dat de boordcomputer taxi betrouwbaar is in de registratie van ritgegevens en arbeids- en rusttijden. Gebruik en handhaving van de BCT zijn echter voor verbetering vatbaar. Onderdeel van het onderzoek zijn de handhavingscijfers over de periode 1 juli tot en met 31 december. Vanaf 1 juli werd er namelijk gedeeltelijk gecontroleerd op aanwezigheid en juist gebruik van de BCT. Per 1 oktober is die handhaving volledig.

Onjuist gebruik

In de genoemde periode van zes maanden werden er door de ILT 1.171 unieke taxi-inspecties uitgevoerd. In 878 ofwel driekwart van de gevallen werd daarbij geen overtreding aangetroffen. Bij de overige 293 taxi’s gebeurde dat wel. Soms meerdere keren, want in totaal ging het om 408 overtredingen. Bij 201 van de inspecties ging het om andere overtredingen; in 92 gevallen zijn er in totaal 120 BCT-overtredingen vastgesteld.

Voor het grootste deel gaat het dan om het niet juist gebruiken van de boordcomputer taxi. Daarvan werd 54 keer een fout geconstateerd. Dat gebeurde 51 keer inzake een BCT die niet goed werkte of niet goed was geïnstalleerd. Nog eens 15 overtredingen hadden te maken met de arbeids- en rusttijden. In 76 gevallen kon de ILT volstaan met een waarschuwing voor de taxi in kwestie. Uiteindelijk werd er 44 keer een proces-verbaal opgemaakt.

Minder overtredingen

Het gaat hier om een nulmeting, waardoor er geen trend is vast te stellen ten opzichte eerdere periodes. Bij de zogenaamde éénmeting zullen er wel ontwikkelingen waarneembaar zijn. Die meting zal plaatsvinden over de eerste helft van 2018, waarna de bevindingen in juli 2018 naar de Tweede Kamer gaan. Andersson Elffers Felix verwacht in elk geval dat er minder overtredingen zullen zijn als gevolg van een BCT die niet goed werkt of onjuist is geïnstalleerd.

Lees ook: ‘BCT registreert betrouwbaar maar moet zich verder bewijzen’

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

25 reacties op “120 overtredingen boordcomputer taxi in 2016”

Taxi Volendam|20.07.17|11:41

“Dit rapport constateert dat de boordcomputer taxi betrouwbaar is in de registratie van ritgegevens en arbeids- en rusttijden”
Dit roept vragen op.
Hoe is vastgesteld of de handmatig ingevoerde gegevens juist of betrouwbaar zijn?
Heeft een controleur achter de gecontroleerde Taxi’s gereden om dit vast te stellen?
B.v. in je pauze rijden is toegestaan, hoe te controleren? Onzin dus.
Wanneer dergelijke resultaten als hierboven naar de 2e kamer leden gaan worden ze hiermee onjuist geinformeerd.

Paul Dijkhuizen|20.07.17|12:12

Feit is dat dit voor de overheid ontwikkelde en door de overheid verplicht gestelde controlemiddel niet voldoet aan de opgelegde doelstellingen en in de praktijk niet bruikbaar blijkt als controlemiddel, vele miljoenenoverheidsgeld en vele miljoenen door de branche betaald geld ten spijt.

Tjerk Vinckx|21.07.17|01:48

Wat lees ik nu over dit schitterende adviesburo van oud GroenLinks Wethouder Maarten van Poelgeest, dit maatschappelijke adviesburo smijt jaarlijks een miljoenmiljard aan taxpoeteuro’s kapot aan -kuch- schitterende overheidsonderzoeken over …..(Geen Stijl) hahahaha. Waar neer je met het voertuig op de Beethovenstraat 300 (WTC zijingang Adam) sta je volgens de BCT in -de Pijp-, dit is gvd een heel stadsdeel, Schenkkade 1 Den Haag zet de BCT je op Schenkkade 65 uhhhh nauwkeurige km registratie.

Tjerk Vinckx|21.07.17|02:08

Elke contante rit na afloop de korting knop indrukken …., BCT op de stand klant zoeken zetten en op de Iphone de taxameterapp downloaden, opstappertje laden hoepla – tralala ssssst niet verder vertellen anders worden onze fiscale opsporing vrienden wakker, ik noem geen namen want dan krijg ik weer een blauwe brief waar in men stelt daar niet van gediend te zijn, shit doe ik het toch Mr.Rohling. Betrouwbaar en goed werkbaar, onderzoek & ambtelijke mafketels !!!!

Erwin Quaaden|21.07.17|13:13

In onze taxi’s zat al voor de BCT een EuropeTrack ingebouwd, Een door de belastingdienst goedgekeurd systeem. Dit is goedkoop en werkt perfect qua gps-positie en urenregistratie. Ik heb een mooi aantoonbaar voorbeeld waarbij er een verschil is van 5 km tussen de daadwerkelijke positie van de auto en de BCT-registratie op dat moment.

Taxi Volendam|24.07.17|19:13

120 overtredingen in 2016, 2.3 per week!

En dat met de 200 Miljoen en meer kostende BCT.

Nederland komt er weer bovenop met dit fantastische resultaat.

Ton van Dalfsen|25.07.17|09:41

Mijn boordcomputers geven regelmatig storingen met uitval en zelfs geen GPS bereik waardoor positie bepaling er niet is. Dus alle gegevens weg. Zeker bij de TAXiTRONiC die zeer instabiel is. Met 2 weken krijg ik een nieuwe wagen geleverd waar geen nederlandse bct meer in komt. Ik laat mijn eigen ge-importeerde BCT inbouwen zoals ik al eerder een aantal maanden schreef. Deze BCT kan veel meer dan de nederlandse BCT’s en innovatiever waar ik administratief meer mee kan.

Rex Urban|26.07.17|13:33

De bct is gecertificeerd.
Deze certificering betekend niet dat alle doelstellingen van de BCT naar behoren functioneren, in tegendeel zelfs.
Het betekend dus ook niet dat de opgeslagen rit gegevens in de BCT correct zijn.
Juist gebruik van de BCT en Data er in is dan ook achteraf niet op juistheid te controleren.
Andersson Elffers Felix schrijft dat de BCT taxi betrouwbaar is in de registratie van rit (juiste?) gegevens.
Dit is afhankelijk van juiste invoer door de chauffeur de techniek.

Ton van Dalfsen|26.07.17|19:27

Wat vertelde ILT ook alweer vorig jaar bij Taxi Expo? Dat de gegevens niet geheel betrouwbaar zijn.
Wie verteld nou de waarheid?
Staatssecretaris wordt WEER wat voorgelogen

Frans Ritzerfeld|31.07.17|18:38

Op 20-7 j.l.Hoorzitting gehad bij de ILT in Utrecht, uitspraak over ca 5 weken, bekeuringen op het niet hebben van de BCT waren inmiddels bijna € 19.000,=, dit bewijst echt dat ze Taxi Frans als propagandamateriaal gebruikt hebben om heel taxi NL bang te maken, de BCT is inderdaad list, leugen en bedrog, er zijn taxibedrijven verplicht geworden om BCT’s af te nemen bij een bedrijf dat al in staat van faillissement verkeerde met medeweten van de ILT.

Frans Ritzerfeld|31.07.17|18:48

Naar het schijnt is ook onze Politiek met leugens benaderd door de ILT m.b.t. de BCT, dus ook belogen en bedrogen. Taxi Frans heeft enkele boeken met 120 pagina’s verweer overhandigd aan de ILT, ik had ook 3 getuigendeskundigen schriftelijk aan gemeld, waarvan Duco Douwstra aanwezig was, hij kreeg meteen zijn mond gesnoerd omdat ik hem niet gemachtigd had, wel schriftelijk aan gemeld, ook hier is al een klacht over in gediend.
Het is betreurenswaardig.

Frans Ritzerfeld|31.07.17|19:00

Dat 1 instantie de ILT onze Staat ongestraft aan de rand van een faillissement aan het brengen is, het zijn niet alleen de 200 miljoen wat door de overheid geinvesteerd zijn aan de BCT, juridisch heeft de BCT geen enkel recht op bestaan, aan het einde van de rit zal onze Staat alles verliezen en zullen de schadeclaims in de miljarden lopen.
Kan dit zo maar ongestraft ? er is maar 1 antwoord, de hele ILT opdoeken.
Ik dank Duco Douwstra en Rex publiekelijk voor alle steun wat ze mij gegeven hebben

Frans Ritzerfeld|31.07.17|23:44

Duco Douwstra heeft tijdens de hoorzitting een rapport overhandigd waaruit blijkt dat aan de BCT eisen, ca 10, aan geen enkele voorwaarden werd voldaan,0 meting, dit spreekt boekdelen en bewijst alles cq omschreven naar waarheid is vermeld, heeft iemand als de ILT ook nog zo iets als zelf respect, wij worden tot crimineel gestigmatiseerd, er zijn bij mij al 4 inspecteurs in geschakeld en het wordt iedere keer door verwezen, dit stinkt van alle kanten, certificeringen BCT 2020 verlopen

Frans Ritzerfeld|02.08.17|13:44

Er is een verslag van de hoorzitting aan gekomen en de ILT beroept zich op een Koninklijk Besluit, als onze koning Willem Alexander deze corruptie, list en leugens en bedrog onder de ogen krijgt, is de ILT vanzelf op geruimd, ILT is van Nederland een eiland aan het maken qua wet en regelgeving, om zichzelf in stand te houden, ieder collega taxibedrijf moet zich eens voorstellen hoeveel bekeuringen hem boven het hoofd hangen door de BCT gebreken, dit is alleen maar voer voor de ILT, p.v.’s

Taxi Volendam|05.08.17|10:24

@ Frans,
“Het digitaal opslaan van persoonlijke gegevens is bij Wet verboden” , schrijf jij.
De bct doet dat dus wel.
Welke wet verbied dat?
Is het gebruik van deze gegevens zonder aanleiding ook verboden?
Dan kan dat sowiezo uit de nutteloze bct.
Daarnaast hoor je veel klachten dat de opgeslagen positie’s sterk afwijken van de werkelijkheid,ondeugdelijk.
Chauffeur heeft recht op privacy tijdens zijn werk en pauze. Google even.
Hoe kan je zien of de BCT stopt met mijn locatie’s te registreren ?

Peter Vriens|16.08.17|11:17

Bedrijven in paniek over Europese privacywet ! http://fd.nl/tekst/HFD_20170814_0_001_002
Kan de redactie hier wat duidelijkheid in geven?
De huidige BCT is door de wet dus ook rijp voor de schroothoop doordat deze ook hier onder valt, los gezien van de doelstellingen die de bct ook niet haalt.
En niet te vergeten de automatisering op je kantoor waar de bct mee gekoppeld kan zijn.
Wie kan voorkomen dat we niet wederom voor een verloren investering van een paar honderd miljoen staan?

Duco Douwstra|17.08.17|10:23

Rex en Tjerk hebben gelijk,de BCT geeft onjuiste plaatsbepalingen weer (de systemen in 2006 waren betrouwbaarder) en je mag rijden in je pauze,dus kun je de pauze opnemen als je terugrijd vanaf een ver wegbrengadres zoals Schiphol of zo.De persoonsgegeven zijn niet beschermt zoals de ILT beweerd,ik kom op de TaxiExpo met een decodeer programma,die alle verrichtingen top op straatniveau perfect laat zien.De BCT voldoet aan geen enkele gestelde voorwaarde waarop de wetgeving is gebaseerd.

Frans Ritzerfeld|23.08.17|08:43

Ik heb aan mijn advocaat Mr. Peter Kuijper Jurisprudentie overhandigd waarin wettelijk bepaald is dat digitaal persoonsgebonden opslaggegevens maar 6 maanden mogen worden bewaard, wettelijk verordend door de eerste kamer.
ILT hanteert een bewaarplicht van 104 weken > helemaal fout.
Belastingdienst hanteert een bewaarplicht van 7 jaren i.v.m. BPM > helemaal fout.
Daarbi is mijn 120 pagina’s verweer tegen de ILT ook overhandigd en in behandeling genomen door mijn raadsman, wij blijven bij tittesta

Frans Ritzerfeld|23.08.17|08:53

Wij blijven bij onze rittenstaten, voor mijn gevoel is het hele verhaal m.b.t. de BCT in goede handen bij mijn raadsman, vol verwachting zullen de uitslag zien wat de hoogste bestuursrechter gaat bepalen, ik heb gelezen dat alles ook getoetst wordt bij EU-recht.
Ter sprake is ook gekomen dat de 28 % bewezen mankementen, dit is voor mijn raadsman alleen al genoeg om deze wet te verbieden, iedereen moet de BCT hebben, maar naar de werking word niet gekeken, dit was trouwens mijn eerste vraag

Frans Ritzerfeld|23.08.17|09:05

Kan een rechter deze Wet BCT vernietigen, het antwoord was “ja”, ik dacht hier moet ik zijn, er is door de ILT veel machtsmisbruik gepleegd, getuigd dat er al 5 inspecteurs met mijn verhaal bezig zijn geweest, volgens mij weten ze bij de ILT ook niet alles, door het creeren van zoveel regels voor de taxibranche, (nergens vertoond op de hele wereld), ziet niemand meer de bomen tussen het bos, als men een taxibedrijf begint moet men een halve advocaat zijn, dit kan toch nooit de bedoeling zijn.

Frans Ritzerfeld|23.08.17|09:18

De malversatie’s m.b.t. de BCT krijgt men niet meer in een boek, maar in een hele encyclopedie, zo rijden wij bijv. voor meestal vaste ritprijzen in de stad, meestal € 10,=, ILT bepaald dat er bij ieder rit de taxameter aangezet moet worden, op de rittenstaat dan Afgesproken prijs AP € 10,= en klokprijs bijv. € 13,45, klinkt goed en netjes, totdat men belastingcontrole krijgt en een verkeerde ambtenaar dan zegt, U kunt daar veel op schrijven, ik kan niet zien dat u toch € 13,45 heeft ontvangen.

Frans Ritzerfeld|23.08.17|09:26

Met wat pech krijgt men dan naheffings aanslagen, dit zijn dan de rittenstaten, maar de BCT kan ook op deze wijze gemanipuleerd worden en is dus fraudegevoelig enz. enz.
Met de boetes van bijna € 19.000,= waar men mij mee om de oren geslagen heeft, is er ook een boeteaanzegging geweest van de ILT van € 3000,= per keer wat ik zonder BCT rijd, met een maximum van € 30.000,=, dan riekt het toch aardig er naar dat ik als propagandastunt ben gebruikt om heel taxi NL bang te maken, dit is Siciliaans

Frans Ritzerfeld|23.08.17|09:29

Duco Douwstra zal op 12-10-2017 bij taxi expo demonstreren hoe fraudegevoelig de BCT is en dat de BCT ook met andere kaarten uit gelezen kan worden, waardoor het 4 ogen systeem ook vernietigd word, ILT heeft haar eigen graf gegraven

Frans Ritzerfeld|23.08.17|09:39

Stelt iedereen zich eens voor, 120 bekeuringen in 2016, wat mij betreft 20 bekeuringen alleen al in 2017, dit bewijst alles boven omschreven, ik heb eerder aan gegeven dat dit u allen boven het hoofd hangt, we moeten ons samen gooien, zolang dit niet gebeurd word iedereen individueel af geslacht, rijst bij mij de vraag, waarom niet samen gooien, let op, BCT 28% mankementen, bewezen, voor ieder mankement wordt je op de bon geslingerd, en dit terwijl die prullen met list en leugens gecertificeerd.

Frans Ritzerfeld|23.08.17|09:47

Er is door Duco Douwstra ook een rapport bij de ILT laten zien dat aan de ca 10 opgestelde eisen de BCT aan geen enkele voorwaarde voldoet, kan het nog krommer.
De ILT heeft zich bij de duivel gebiecht en gedacht die domme Limbo pakken wij wel eens even aan, ze zijn boven de rechterlijke macht gaan staan, ik heb tot 2 keren toe schriftelijk om bij een rechter gehoord te worden, dit zal hun opbreken, tenminste als er zoiets bestaat als recht.