ILT, Inspectie Leefomgeving en Transport, inval, Uber

‘BCT registreert betrouwbaar maar moet zich verder bewijzen’

De boordcomputer taxi is betrouwbaar in de registratie van ritgegevens en arbeids- en rusttijden. Gebruik en handhaving van de BCT zijn echter voor verbetering vatbaar. Dat blijkt uit een evaluatie van de BCT over de tweede helft van 2016. Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu onderschrijft de conclusies uit het rapport en neemt de aanbevelingen over. Dat betekent onder meer dat er wordt ingezet op vereenvoudiging van de veiligheidseisen, waardoor de markt toegankelijker kan worden voor nieuwe aanbieders van en eventuele alternatieven voor de BCT.

De evaluatie werd uitgevoerd door Andersson Elffers Felix. Het betreft hier een nulmeting, omdat volledige handhaving op aanwezigheid en het juiste gebruik van de BCT pas sinds 1 oktober vorig jaar plaatsvindt. De BCT is in elke taxi verplicht aanwezig voor de registratie van arbeids- en rusttijden en ritgegevens. De evaluatie van de BCT vindt in twee fases plaats: de zogenaamde nulmeting (tweede helft 2016) en de periode van februari tot en met juni 2018. De resultaten van die tweede evaluatie gaan in juli 2018 naar de Tweede Kamer.

In de nulmeting is gekeken naar drie zaken. De eerste is de doeltreffendheid van de BCT in het licht van de doelen die het apparaat heeft, zoals beter toezicht op naleving van de arbeids- en rusttijden, minder administratie voor taxi-ondernemers en veiliger taxivervoer. Ten tweede is gekeken naar de minimale eisen die aan de BCT worden gesteld om effectieve en efficiënte handhaving mogelijk te maken. Ten derde is er onderzocht of er alternatieve instrumenten zijn die hetzelfde kunnen als de BCT. Het antwoord is kort: zo’n alternatief is er vooralsnog niet.

Pakkans relatief laag

De arbeids- en rusttijden zijn met de BCT beter controleerbaar, maar tot een beter en breder toezicht heeft dat nog niet geleid. Het gebruik van de BCT maakt chauffeurs ook meer bewust van die arbeids- en rusttijden, wat de naleving verbetert. Maar de pakkans bij overtreding vrij laag, wat de naleving weer tegenwerkt. Volgens het rapport draagt de BCT bij aan een gelijker speelveld (fraude met ritregistratie is moeilijker geworden) en meer transparantie. De administratieve lasten voor de BCT verschillen sterk per segment van de taxibranche. Het rapport erkent dat met inbouw en updates van de BCT kosten gemoeid zijn voor taxi-ondernemers.

Opmerkelijk is wat er wordt geconcludeerd over de beveiligingseisen die aan de BCT worden gesteld: die zijn naar de huidige inzichten te streng en belemmeren mogelijk het doelmatig functioneren en de betaalbaarheid van de BCT. Momenteel is er geen alternatief voor de boorcomputer, maar de onderzochte alternatieven hebben volgens Andersson Elffers Felix wel potentie.

Handhaving voortzetten en uitbreiden

De kern van de aanbevelingen is dat het functioneren van de BCT baat heeft bij een periode van rust en stabiliteit waarin consequent wordt gehandhaafd. De ILT moet daarvoor doelen stellen om de handhaving voort te zetten en uit te breiden. Een actief beleid met betrekking tot de transparantie word niet aanbevolen, dit kan beter aan de taximarkt worden overgelaten. Verder is het belangrijk om in de gaten te houden of de administratieve lasten voor de BCT ook echt omlaag gaan. Het ministerie moet blijven zorgen dat de betrokken partijen met elkaar blijven praten over de technische vraagstukken.

Het rapport beveelt daarnaast aan dat de BCT verder wordt ontwikkeld door kansen voor vereenvoudiging te onderzoeken. Het gaat dan in de eerste plaats om het verlichten van de beveiligingseisen. Staatssecretaris Dijksma neemt deze en andere aanbevelingen over, zo schrijft ze aan de Tweede Kamer. De vereenvoudiging moet het makkelijker maken aan de eisen te voldoen en moet de BCT beter betaalbaar maken. Ook kan de markt dan toegankelijker worden voor nieuwe aanbieders van en alternatieven voor de BCT.

Geen middel maar doel

De vereenvoudiging van de eisen is volgens het rapport vooral mogelijk als het gaat om de beveiliging van de BCT. Dijksma zal dat onderzoeken, waarbij ook al worden gekeken naar de mogelijkheid van doelregelgeving in plaats van de huidige middelregelgeving; dus niet zozeer wat men moet doen, maar wat daarmee bereikt moet worden. Volgens Dijksma doet dat het meeste recht aan de investeringen en actieve inzet van de taxisector om de BCT te gebruiken en integreren in de bedrijfsvoering.

Dijksma geeft verder aan dat er nog steeds geregeld storingen plaatsvinden bij het uitlezen van BCT’s, wat de handhaving door ILT belemmert. Ze belooft dan ook dat die storingen worden opgelost. Daarnaast komt er een pilot, waarbij taxi-ondernemers zelf actief de BCT-gegevens laten uploaden naar de ILT. De hoop is dat er dan effectiever kan worden gehandhaafd. Voor het aanpassen van de regels ziet Dijksma nu geen aanleiding, al sluit ze niet uit dat dit verandert door het onderzoek naar vereenvoudiging van de beveiligingseisen.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

42 reacties op “‘BCT registreert betrouwbaar maar moet zich verder bewijzen’”

Paul Dijkhuizen|16.05.17|12:19

Ik heb de ILT verzocht om de ‘betrouwbaarheidscijfers’ openbaar te maken. Het rapport van Andersson Elffers Felix laat duidelijk zien dat alle doelstellingen op dit moment niet worden gehaald, en dat alleen na vele verbeteringen aan de software, versoepeling van veiligheidsniveaus en meer en betere controle er een kleine kans is dat de doelstellingen misschien iets beter bereikt kunnen gaan worden. Alternatieven moeten voldoen aan de eis dat de ILT met de huidige controleapplicatie deze alter-

Peter Vriens|16.05.17|12:19

Het rapport geeft aan dat de veiligheid gediend is met de BCT.
Maar nergens is aangetoond dat de veiligheid zonder bct in het geding was of is.
Waarom wordt “veiligheid” zo opgefokt?
BCT registreert betrouwbaar, maar dan moet de chauffeur alle gegevens wel naar waarheid invoeren.
Concurrentie item, maar tussen wie?
De eisen en kosten nemen enorm toe waardoor de concurrentie betreft belbussen regiotaxi toeneemt.
Geen enkele doelstelling bct is gehaald.
Heel veel vragen en onduidelijkheid.

Paul Dijkhuizen|16.05.17|12:23

natieven kan uitlezen, hierdoor zou het enige alternatief een andere BCT zijn. Helaas is de Nederlandse taximarkt voor veel softwarebedrijven gewoon te klein om een product speciaal voor Nederland te maken. En doordat er maar drie ontwikkelaars zijn blijven de certificeringen van de software een dure aangelegenheid. Dat de staatssecretaris dit anders ziet is op zijn zachtst gezegd ‘opmerkelijk’. De BCT’s en de controleapparatuur van de ILT zitten duidelijk nog in de testfase.

Ton van Dalfsen|16.05.17|12:36

Ze neemt de aanbevelingen over! Van wie? Van degene die wil dat de BCT blijft? Je raad het al, ILT

Peter Vriens|16.05.17|12:51

ILT zal ook water bij de wijn moeten doen door minder strenge veiligheidseisen te stellen.
Of deugdelijk onderbouwd aangeven dat veiligheid in het geding is.
Zonder controle de laatste jaren zijn er geen veiligheidsproblemen in de Taxiwereld geweest.
In de landen om ons heen die veel groter zijn als ons landje zonder verplichtte bct of rijtijdenwet ook niet.
Wie zal de aanpassingen in de bct moeten gaan betalen?
Uittesten op onze kosten?
In 2020 weer een nieuwe bct?
Kosten / Baten ????

Taxi Volendam|16.05.17|14:15

‘BCT registreert betrouwbaar maar moet zich verder bewijzen’
Wat kan je met ingevoerde onbetrouwbare gegevens zoals aangegeven in het rapport van Anderson ElffersFelix?
Daar is weer extra controle voor nodig waar geen handhavers voor zijn om dat weer te controleren.
Hoe ga je betrouwbaarheid gegevens uit de bct beoordelen?
Zo gaan we maar door met dit bct drama.
De staatssecretaris heeft er ook geen kaas van gegeten anders ga je de gegevens opgeslagen in de bct niet als betrouwbaar bestempelen.

Theo Veenbaas|16.05.17|17:45

Ja en dan willen ze ook nog dat je zelf je gegevens even upload naar die gasten lekker gemakkelijk.
Daarnaast komt er een pilot, waarbij taxi-ondernemers zelf actief de BCT-gegevens laten uploaden naar de ILT. De hoop is dat er dan effectiever kan worden gehandhaafd. Voor het aanpassen van de regels ziet Dijksma nu geen aanleiding, al sluit ze niet uit dat dit verandert door het onderzoek naar vereenvoudiging van de beveiligingseisen.

Frans Ritzerfeld|16.05.17|17:55

Geen woord over inbreuk op de Privacy, taxivervoer ( beroepsvervoer) grensoverschrijdend, niet voldoen aan eisen, voldoet niet aan de kwaliteit (veel storingen)
De ILT moet gewoon op rotten en de toezicht over laten aan de Gemeentepolitie, die kennen iedereen, we kunnen nog 6 boeken de frustratie van ons af schrijven, dit helpt voor geen meter, als men boven geschreven verhalen leest zou men zeggen, BCT is een testcase
(nog altijd) op de botten van ons ondernemers, actie,actie

Duco Douwstra|17.05.17|10:13

Bij alle domme verhalen over de BCT moet ik denken aan “Wij van WC-eend adviseren WC-eend” Bij aanvang van de besprekingen over BCT in 2005,heb ik gelijk gezegd dat ONLINE CENTRALE registratie de enige effectieve,efficiënte en eerlijke methode is.Van contract bedrijven worden al jaren alle ritgegevens op wel 5 verschillende servers geregistreerd,daar kan de ILT/belasting onder strenge voorwaarden ook nog wel bij.De datakosten zijn dan voor de overheid.Nu roept Dijksma,daar kom een pilot van??

Duco Douwstra|17.05.17|10:25

En hoezo zijn er geen alternatieven,de systemen in 2006 waren al uitermate modern.Elk jaar was op de TaxiExpo een competitie tussen de leveranciers wie er het meest innovatief was geweest.De BCT heeft de innovatiestrijd totaal geblokkeerd,de branche gefrustreerd en de leveranciers over de klink gejaagd.Bij de bediening van de BCT moet de ILT uitgaan van een betrouwbare bediening,IS DAT NIET RONDUIT BELACHELIJK,dan is er geen inspectie nodig,ga dan maar uit van betrouwbare naleving v/d wet.

Rex Urban|17.05.17|11:42

Mevr.Dijksma mag vinden dat de BCT veilig registreert.
Wat belangrijker is,is dat de opgeslagen gegevens in de BCT betrouwbaar dan wel veilig zijn.
Dat zal nooit gebeuren zolang BCT afhankelijk blijft van juiste invoer van gegevens door chauffeur. Er worden reeds kaarten aangeboden waarmee je de BCT kan uitlezen, is dat veilig?
Het ILT BCT drama is een geval: “De Slager keurt zijn eigen vlees”
Men is doof voor de werkelijkheid.

Rex Urban|17.05.17|16:03

Er wordt nu geschreven over “vereenvoudiging van de veiligheidseisen”
Bedoeld wordt de “digitale handtekening er uit” Dit is eveneens de reden waardoor 10 fabrikanten in 2006 afhaakten en hun huidige producten niet aanpasten voor de Nederlandse wetgeving. (Te duur)
Deze veiligheid eis zal geschrapt MOETEN worden wil er weer marktwerking komen voor de Nederlandse markt in Taxi dispatch software/hardware.
De bal ligt bij ILT om van taxi + automatisering succes te maken voor ons land.

Duco Douwstra|18.05.17|10:09

Digitale handtekening is een schijnveiligheid nut en noodzaak is nooit aangetoond.totaal gebrek aan kennis van zaken bij de Politiek en bij de IenM in het bijzonder heeft inmiddels al ruim 200 miljoen gekost en Dijksma wil daar nog wel 50 miljoen aan toevoegen.De BCT is een in beton gegoten systeem wat nooit kan innoveren, als Dijksma roept dat dit wel kan, dan kan zij ook water in wijn veranderen.nog nooit is aangetoond dat de rij-en rusttijden wet heeft bijgedragen tot de verkeersveiligheid.

Erwin van Eekhout|18.05.17|14:34

Zonder dat we daar schuldig aan waren hebben we met z’n allen meegedaan aan een wetenschappelijk experiment met als onderzoeksvraag: is de taxibranche zelfregulerend op het gebied van rijtijden? Ontstonden er verkeersonveilige situaties als er een situatie is zonder controle? Zijn er in de periode dat er niet gecontroleerd werd extreem vermoeide taxichauffeurs betrokken geweest bij ongelukken? Is er uberhaubt een verschil waar te nemen tussen de controlevrije periode en die daarvoor of daarna?

Erwin van Eekhout|18.05.17|14:37

Het lijkt mij dat als er geen verschil waar te nemen was, controle op rij en rusttijden overbodig is. Het zou dan ook heel goed kunnen dat de rij en rusttijden zelf overbodig zijn.

Erwin van Eekhout|18.05.17|14:39

Het lijkt mij dat als er geen verschil is waar te nemen, controle eigenlijk overbodig is. Het zou ook aan kunnen tonen dat rij en rusttijden in de taxibranche zelf overbodig zijn.

Taxi Volendam|18.05.17|15:47

Er is geen land ter wereld met rijtijden voor Taxi chauffeurs.
Het werkboekje is voor de oorlog 40/45 in gebruik genomen.
De reden daarvoor was niet de veiligheid op de weg .
Het was uit sociale overwegingen.
Nut werkboekje is onderzocht en nooit aangetoond Erik.
Nu wordt door ILT het item veiligheid (mis)bruikt om daarmee de bct toch een doel te geven.
Ook hebben wij onze privacy moeten inleveren door de bct “enkelband”.
We leven in een vrij land.
Dat zou ILT moeten respecteren.

Frans Ritzerfeld|19.05.17|07:16

Geen woord over inbreuk op de Privacy door track en trace verboden bij wet, Eu Hof van Justitie 8-4-2014 Arrest C-293/12 en C-594/12, Het is verboden om persoonlijke gegevens van zowel chauffeur als klant digitaal op te slaan wegens inbreuk op de Privacy en belemmering van de vrijheid van verplaatsing, Tlerk Vinckx mijn dank.

Taxivervoer valt onder beroepsvervoer dus in het buitenland geen mogelijk tot controle, ze kunnen de BCT hier nog niet fatsoenlijk uit lezen, is al een reden voor vrijstel

Frans Ritzerfeld|19.05.17|07:26

Boetes zijn al op gelopen tot € 7500,= De ILT maakt van BCT verhaal een propagandastunt door mij als persoon te gebruiken, deed de Gestapo ook in de tweede wereld oorlog.
BCT zit nog altijd in een testcase en is nog niet klaar, mag ik dan democratisch besluiten dat hij er niet in komt, leve de dictatuur. Onze democratie is door de bureaucratie en regelgeving veranderd in een dictatuur erger als de zwaarste vorm van communisme, Buiten Rex Urban nog feed back gezocht over vrijstelling

Frans Ritzerfeld|19.05.17|07:32

en seponeringen van boetes tot betrekking BCT, info@taxifrans.nl
Het hele bekeuringenbeleid moet op de schop, wij worden gestraft, omdat wij taxichauffeur zijn, er wordt geen rekening gehouden met bijv. EHBO ritten, andere spoedritten enz. enz.
Dit heet stigmatiseren, wat doet iedereen, alleen maar kwatschen, er moet actie komen tegen dit beleid, gaat heen en laat u verder slachten.

Aad Hofman|19.05.17|09:58

Wederom geeft een ieder commentaar op de BCT, alleen er wordt verder niets ondernomen door de ondernemers.
Wij rijden tot op heden nog niet met een BCT, eerst alle fouten eruit, adressen juist in de BCT, kilometerstanden van het dashboard en de BCT gelijk stellen, dan is er pas een juiste controle.
Zolang dit niet in orde is, heeft de BCT geen enkel nut.
Dus heren/dames ondernemers kom eens daadwerkelijk in aktie!

Wil Leenders|19.05.17|10:27

In een taxi van 4 gaan 5 personen,- in een taxi van 5 gaan 7 personen op de klapstoelen. 1 op de vijf ZZPers heeft een dubbele baan, personenvervoer dat doen wij er even bij. Controle., nooit !

Ton van Dalfsen|19.05.17|12:14

@ Aad, Schreef al bij het Item van Frans. Iedereen de BCT op een georganiseerd moment op het Binnenhof op een hoop gooien. Tja, Aktie? van de branche organisaties hoef je niks te verwachten. Wim Kok voerde toen bij de vakbond acties met grote resultaten. Zullen we hem vragen? Die durfde. STN durft echt NIKS. Precies zoals Tjerk al zei: Lamzakken.
@ Wil, Er zijn er velen die overdag een baan hebben en in de avond taxi rijden. Ik ken er eentje. Heeft een aardige goede baan en rijdt in de

Ton van Dalfsen|19.05.17|12:17

avond tot 2 uur ’s nachts op zijn taxi in Amsterdam. Niet te controleren als ZZP-er.

Peter Vriens|19.05.17|13:34

@ T.v.D. Je kan Taxibelangen de Zwarte Piet toespelen. Zij hebben wel overleg met I&M en zijn in ieder geval actief en doen hun best is m’n indruk.
Resultaten duren nou eenmaal lang. Het is geen kwestie van durf, onzin.
Vanaf de zijlijn roep toeteren en zelf niets doen is onzin en bovendien minderwaardig.
Voor een paar tientjes ben je lid van die club waarmee ze iets kunnen bereiken en al bereikt hebben.
Dat zou op z,n minst iedereen moeten doen.

Frans Ritzerfeld|19.05.17|15:43

Collega’s de ILT heeft voor dit BCT drama mijn bestaansrecht af genomen, gewoon mijn bedrijf dicht getimmerd, waarom kan zoiets, vandaag ben ik het en morgen bent u aan de beurt. ILT heeft veel te veel macht en maakt daar grof misbruik van, als we nu niets doen is het hek van de dam, actie svp, ik rijd voorop, ik leg de nadruk op het niet goed fuctioneren, allemaal voer voor de ILT om u te verbaliseren, verzin het maar, waar treffen wij ons ????????

Ton van Dalfsen|19.05.17|16:46

@ Peter, Ik roep toeter niet maar ben ook al een tijdje actief richting de tweede kamerleden. En je gelooft het of niet maar ik wordt wel gehoord. Zij vinden het nou juist geweldig dat ze geluiden horen uit het land van de ondernemers en doen daar ook wat mee. Ben zelfs genoemd door Betty de Boer in de commissie waarin ook Dijksma zit. Dus ga mij niet vertellen dat ik niets doe. Er zitten in STN 2 ondernemers waar ik respect voor heb: Ja ik noem bij naam Erwin en Rex. Echte taxiondernemers !

Rex Urban|20.05.17|09:59

Betrouwbaar dan wel VEILIG inkopen van de bct is in het rapport niet belicht.
Veel ondernemers en hun personeel zijn door faillissementen veroorzaakt door bct de dupe geworden.
Gegevens in de bct waaronder de rijtijden zijn onbetrouwbaar ook na een tweede evaluatie.
Zolang er geen oplossingen voor het falen van de bct zijn kun je dit niet afdoen door te stellen, bct is wet.
Deze wet onmiddellijk opschorten of van tafel gelijk de Fyra.
10 jaar pappen en nat houden is meer dan genoeg.

Ton van Dalfsen|20.05.17|12:26

De overheid had beter de bestaande tachograaf ( al bestaand in vrachtauto’s en bussen ) voor de taxi moeten invoeren in plaats van de welbekende rijtijden boekje. En daarbij de ondernemer de vrije keuze moeten laten hoe hij z’n administratie verwerkt/doet met een door hem zelf gekozen systeem wat voor de toekomst innovatief zou zijn. Of systeem wat toen al innovatief was. De huidige BCT houd de innovatie tegen.

Ton van Dalfsen|20.05.17|12:49

tweedekamer.nl/downloads/document?id=19ceca59-eff5-4a82-bc6a-86888cb0b31a&title=Evaluatie%20boordcomputer%20taxi.pdf

Ton van Dalfsen|20.05.17|12:50

Even www. ervoor zetten.

Ton van Dalfsen|20.05.17|13:19

rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2017/05/15/evaluaties-taxibeleid/evaluaties-taxibeleid.pdf

Ton van Dalfsen|20.05.17|13:19

Ook bij deze even https://www. ervoor zetten

Ton van Dalfsen|20.05.17|13:34

@ Peter, Op de site van STN staat ook: Hoe bereiken we onze doelen: Door te praten waar het kan en lawaai te maken waar nodig is. NU, Het lawaai blijft uit! Wim Kok maakte bij FNV lawaai EN met resultaten in wetswijzigingen. Of bedoelt men, Lawaai maken door ietsje harder te praten in een overleg.

Frans Ritzerfeld|20.05.17|17:43

Ik stel voor om landelijk te demonstreren, BCT niet op het binnenhof flikkeren, collega’s durven dit niet, investering is te groot, dan durven de collega’s ook mee te doen gewoon demonstreren op alle fronten, voor mijn part een optocht of langzaam aan actie, dit wekt ook interesse bij de media, STN moet dit op zetten

Frans Ritzerfeld|20.05.17|18:08

Duco roep via Taxi Pro landelijk een demonstratie op, een optocht naar Den Haag “langzaamaanactie” als praten niet helpt, dan maar actie, dit werkt beter dan alle gelul, collega’s hier komt jullie kans, pak hem met alles aan wat jullie hebben, ze mogen mij die rol van oproerkraaien toe bedelen, boeit mij niet dat ze mij maar met hun sitgmatiseren in de bak gooien, dit is het enigste waar ze mij nog niet mee gedreigd hebben, boeit mij niet, ik heb tijd genoeg.

Ton van Dalfsen|20.05.17|21:20

Ik ga een Poolse neven vestiging in Polen opzetten. Kan ik hier met Pools kenteken taxi diensten aanbieden net als die Poolse taxibusjes die hier bij de vleet rijden. Geen BCT verplichting!

Ton van Dalfsen|20.05.17|21:23

Hoera Europa !

Frans Ritzerfeld|24.05.17|09:20

Even bij praten, 2 taxi’s in beslag genomen, 1 terug en 1 staat nog aan de ketting,(al 3 weken) de boetes zijn al op gelopen, 6 x 1800 en 1 x 376 = 11176,=
Als ik hiervoor veroordeeld word, gaat alles terug op geel kenteken, laat ze wel taxi verzekeren, dan vermoed ik dat ik mij bij UBER ga aansluiten, dit willen ze toch !!!
Ze zijn ons gewoon deze hoek in aan het treiteren, het is toch van de gekke als ik met mijn taxi Schiphol op rijd, ze aan mijn kenteken kunnen zien of ik een BCT heb.

Frans Ritzerfeld|24.05.17|09:27

Dit te meer dat links van je wel 20 UBER auto’s je passeren, zonder stigmatiserende controle, daar ziet niemand wat aan, wanneer komt er actie, nogmaals, landelijk, protesteren is de enigste mogelijkheid.
HET GAAT ONS ALLEN AAN.
ZE GEBRUIKEN MIJ ALS PROPAGANDA OBJECT OM JULLIE ALLEMAAL BANG TE MAKEN.
We zijn geen criminelen en willen dit ook niet zijn, maar de NL Staat maakt ze van ons

Peter Vriens|24.05.17|19:19

“BCT registreert betrouwbaar maar….. ”
Een gevangenis kan je ook betrouwbaar maken met hele dikke muren of zo.
Maar wanneer de verkeerde gevangenen daar achter opgesloten zitten heeft het geen zin.
Zo ook met de bct, gegevens die er in ingevoerd zijn, zitten er veilig in.
Wanneer het onjuiste ingevoerde data is, heb je er niets aan.
Dat is al reeds bewezen.

‘BCT registreert betrouwbaar maar moet zich verder bewijzen’ | TaxiPro
ILT, Inspectie Leefomgeving en Transport, inval, Uber

‘BCT registreert betrouwbaar maar moet zich verder bewijzen’

De boordcomputer taxi is betrouwbaar in de registratie van ritgegevens en arbeids- en rusttijden. Gebruik en handhaving van de BCT zijn echter voor verbetering vatbaar. Dat blijkt uit een evaluatie van de BCT over de tweede helft van 2016. Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu onderschrijft de conclusies uit het rapport en neemt de aanbevelingen over. Dat betekent onder meer dat er wordt ingezet op vereenvoudiging van de veiligheidseisen, waardoor de markt toegankelijker kan worden voor nieuwe aanbieders van en eventuele alternatieven voor de BCT.

De evaluatie werd uitgevoerd door Andersson Elffers Felix. Het betreft hier een nulmeting, omdat volledige handhaving op aanwezigheid en het juiste gebruik van de BCT pas sinds 1 oktober vorig jaar plaatsvindt. De BCT is in elke taxi verplicht aanwezig voor de registratie van arbeids- en rusttijden en ritgegevens. De evaluatie van de BCT vindt in twee fases plaats: de zogenaamde nulmeting (tweede helft 2016) en de periode van februari tot en met juni 2018. De resultaten van die tweede evaluatie gaan in juli 2018 naar de Tweede Kamer.

In de nulmeting is gekeken naar drie zaken. De eerste is de doeltreffendheid van de BCT in het licht van de doelen die het apparaat heeft, zoals beter toezicht op naleving van de arbeids- en rusttijden, minder administratie voor taxi-ondernemers en veiliger taxivervoer. Ten tweede is gekeken naar de minimale eisen die aan de BCT worden gesteld om effectieve en efficiënte handhaving mogelijk te maken. Ten derde is er onderzocht of er alternatieve instrumenten zijn die hetzelfde kunnen als de BCT. Het antwoord is kort: zo’n alternatief is er vooralsnog niet.

Pakkans relatief laag

De arbeids- en rusttijden zijn met de BCT beter controleerbaar, maar tot een beter en breder toezicht heeft dat nog niet geleid. Het gebruik van de BCT maakt chauffeurs ook meer bewust van die arbeids- en rusttijden, wat de naleving verbetert. Maar de pakkans bij overtreding vrij laag, wat de naleving weer tegenwerkt. Volgens het rapport draagt de BCT bij aan een gelijker speelveld (fraude met ritregistratie is moeilijker geworden) en meer transparantie. De administratieve lasten voor de BCT verschillen sterk per segment van de taxibranche. Het rapport erkent dat met inbouw en updates van de BCT kosten gemoeid zijn voor taxi-ondernemers.

Opmerkelijk is wat er wordt geconcludeerd over de beveiligingseisen die aan de BCT worden gesteld: die zijn naar de huidige inzichten te streng en belemmeren mogelijk het doelmatig functioneren en de betaalbaarheid van de BCT. Momenteel is er geen alternatief voor de boorcomputer, maar de onderzochte alternatieven hebben volgens Andersson Elffers Felix wel potentie.

Handhaving voortzetten en uitbreiden

De kern van de aanbevelingen is dat het functioneren van de BCT baat heeft bij een periode van rust en stabiliteit waarin consequent wordt gehandhaafd. De ILT moet daarvoor doelen stellen om de handhaving voort te zetten en uit te breiden. Een actief beleid met betrekking tot de transparantie word niet aanbevolen, dit kan beter aan de taximarkt worden overgelaten. Verder is het belangrijk om in de gaten te houden of de administratieve lasten voor de BCT ook echt omlaag gaan. Het ministerie moet blijven zorgen dat de betrokken partijen met elkaar blijven praten over de technische vraagstukken.

Het rapport beveelt daarnaast aan dat de BCT verder wordt ontwikkeld door kansen voor vereenvoudiging te onderzoeken. Het gaat dan in de eerste plaats om het verlichten van de beveiligingseisen. Staatssecretaris Dijksma neemt deze en andere aanbevelingen over, zo schrijft ze aan de Tweede Kamer. De vereenvoudiging moet het makkelijker maken aan de eisen te voldoen en moet de BCT beter betaalbaar maken. Ook kan de markt dan toegankelijker worden voor nieuwe aanbieders van en alternatieven voor de BCT.

Geen middel maar doel

De vereenvoudiging van de eisen is volgens het rapport vooral mogelijk als het gaat om de beveiliging van de BCT. Dijksma zal dat onderzoeken, waarbij ook al worden gekeken naar de mogelijkheid van doelregelgeving in plaats van de huidige middelregelgeving; dus niet zozeer wat men moet doen, maar wat daarmee bereikt moet worden. Volgens Dijksma doet dat het meeste recht aan de investeringen en actieve inzet van de taxisector om de BCT te gebruiken en integreren in de bedrijfsvoering.

Dijksma geeft verder aan dat er nog steeds geregeld storingen plaatsvinden bij het uitlezen van BCT’s, wat de handhaving door ILT belemmert. Ze belooft dan ook dat die storingen worden opgelost. Daarnaast komt er een pilot, waarbij taxi-ondernemers zelf actief de BCT-gegevens laten uploaden naar de ILT. De hoop is dat er dan effectiever kan worden gehandhaafd. Voor het aanpassen van de regels ziet Dijksma nu geen aanleiding, al sluit ze niet uit dat dit verandert door het onderzoek naar vereenvoudiging van de beveiligingseisen.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

42 reacties op “‘BCT registreert betrouwbaar maar moet zich verder bewijzen’”

Paul Dijkhuizen|16.05.17|12:19

Ik heb de ILT verzocht om de ‘betrouwbaarheidscijfers’ openbaar te maken. Het rapport van Andersson Elffers Felix laat duidelijk zien dat alle doelstellingen op dit moment niet worden gehaald, en dat alleen na vele verbeteringen aan de software, versoepeling van veiligheidsniveaus en meer en betere controle er een kleine kans is dat de doelstellingen misschien iets beter bereikt kunnen gaan worden. Alternatieven moeten voldoen aan de eis dat de ILT met de huidige controleapplicatie deze alter-

Peter Vriens|16.05.17|12:19

Het rapport geeft aan dat de veiligheid gediend is met de BCT.
Maar nergens is aangetoond dat de veiligheid zonder bct in het geding was of is.
Waarom wordt “veiligheid” zo opgefokt?
BCT registreert betrouwbaar, maar dan moet de chauffeur alle gegevens wel naar waarheid invoeren.
Concurrentie item, maar tussen wie?
De eisen en kosten nemen enorm toe waardoor de concurrentie betreft belbussen regiotaxi toeneemt.
Geen enkele doelstelling bct is gehaald.
Heel veel vragen en onduidelijkheid.

Paul Dijkhuizen|16.05.17|12:23

natieven kan uitlezen, hierdoor zou het enige alternatief een andere BCT zijn. Helaas is de Nederlandse taximarkt voor veel softwarebedrijven gewoon te klein om een product speciaal voor Nederland te maken. En doordat er maar drie ontwikkelaars zijn blijven de certificeringen van de software een dure aangelegenheid. Dat de staatssecretaris dit anders ziet is op zijn zachtst gezegd ‘opmerkelijk’. De BCT’s en de controleapparatuur van de ILT zitten duidelijk nog in de testfase.

Ton van Dalfsen|16.05.17|12:36

Ze neemt de aanbevelingen over! Van wie? Van degene die wil dat de BCT blijft? Je raad het al, ILT

Peter Vriens|16.05.17|12:51

ILT zal ook water bij de wijn moeten doen door minder strenge veiligheidseisen te stellen.
Of deugdelijk onderbouwd aangeven dat veiligheid in het geding is.
Zonder controle de laatste jaren zijn er geen veiligheidsproblemen in de Taxiwereld geweest.
In de landen om ons heen die veel groter zijn als ons landje zonder verplichtte bct of rijtijdenwet ook niet.
Wie zal de aanpassingen in de bct moeten gaan betalen?
Uittesten op onze kosten?
In 2020 weer een nieuwe bct?
Kosten / Baten ????

Taxi Volendam|16.05.17|14:15

‘BCT registreert betrouwbaar maar moet zich verder bewijzen’
Wat kan je met ingevoerde onbetrouwbare gegevens zoals aangegeven in het rapport van Anderson ElffersFelix?
Daar is weer extra controle voor nodig waar geen handhavers voor zijn om dat weer te controleren.
Hoe ga je betrouwbaarheid gegevens uit de bct beoordelen?
Zo gaan we maar door met dit bct drama.
De staatssecretaris heeft er ook geen kaas van gegeten anders ga je de gegevens opgeslagen in de bct niet als betrouwbaar bestempelen.

Theo Veenbaas|16.05.17|17:45

Ja en dan willen ze ook nog dat je zelf je gegevens even upload naar die gasten lekker gemakkelijk.
Daarnaast komt er een pilot, waarbij taxi-ondernemers zelf actief de BCT-gegevens laten uploaden naar de ILT. De hoop is dat er dan effectiever kan worden gehandhaafd. Voor het aanpassen van de regels ziet Dijksma nu geen aanleiding, al sluit ze niet uit dat dit verandert door het onderzoek naar vereenvoudiging van de beveiligingseisen.

Frans Ritzerfeld|16.05.17|17:55

Geen woord over inbreuk op de Privacy, taxivervoer ( beroepsvervoer) grensoverschrijdend, niet voldoen aan eisen, voldoet niet aan de kwaliteit (veel storingen)
De ILT moet gewoon op rotten en de toezicht over laten aan de Gemeentepolitie, die kennen iedereen, we kunnen nog 6 boeken de frustratie van ons af schrijven, dit helpt voor geen meter, als men boven geschreven verhalen leest zou men zeggen, BCT is een testcase
(nog altijd) op de botten van ons ondernemers, actie,actie

Duco Douwstra|17.05.17|10:13

Bij alle domme verhalen over de BCT moet ik denken aan “Wij van WC-eend adviseren WC-eend” Bij aanvang van de besprekingen over BCT in 2005,heb ik gelijk gezegd dat ONLINE CENTRALE registratie de enige effectieve,efficiënte en eerlijke methode is.Van contract bedrijven worden al jaren alle ritgegevens op wel 5 verschillende servers geregistreerd,daar kan de ILT/belasting onder strenge voorwaarden ook nog wel bij.De datakosten zijn dan voor de overheid.Nu roept Dijksma,daar kom een pilot van??

Duco Douwstra|17.05.17|10:25

En hoezo zijn er geen alternatieven,de systemen in 2006 waren al uitermate modern.Elk jaar was op de TaxiExpo een competitie tussen de leveranciers wie er het meest innovatief was geweest.De BCT heeft de innovatiestrijd totaal geblokkeerd,de branche gefrustreerd en de leveranciers over de klink gejaagd.Bij de bediening van de BCT moet de ILT uitgaan van een betrouwbare bediening,IS DAT NIET RONDUIT BELACHELIJK,dan is er geen inspectie nodig,ga dan maar uit van betrouwbare naleving v/d wet.

Rex Urban|17.05.17|11:42

Mevr.Dijksma mag vinden dat de BCT veilig registreert.
Wat belangrijker is,is dat de opgeslagen gegevens in de BCT betrouwbaar dan wel veilig zijn.
Dat zal nooit gebeuren zolang BCT afhankelijk blijft van juiste invoer van gegevens door chauffeur. Er worden reeds kaarten aangeboden waarmee je de BCT kan uitlezen, is dat veilig?
Het ILT BCT drama is een geval: “De Slager keurt zijn eigen vlees”
Men is doof voor de werkelijkheid.

Rex Urban|17.05.17|16:03

Er wordt nu geschreven over “vereenvoudiging van de veiligheidseisen”
Bedoeld wordt de “digitale handtekening er uit” Dit is eveneens de reden waardoor 10 fabrikanten in 2006 afhaakten en hun huidige producten niet aanpasten voor de Nederlandse wetgeving. (Te duur)
Deze veiligheid eis zal geschrapt MOETEN worden wil er weer marktwerking komen voor de Nederlandse markt in Taxi dispatch software/hardware.
De bal ligt bij ILT om van taxi + automatisering succes te maken voor ons land.

Duco Douwstra|18.05.17|10:09

Digitale handtekening is een schijnveiligheid nut en noodzaak is nooit aangetoond.totaal gebrek aan kennis van zaken bij de Politiek en bij de IenM in het bijzonder heeft inmiddels al ruim 200 miljoen gekost en Dijksma wil daar nog wel 50 miljoen aan toevoegen.De BCT is een in beton gegoten systeem wat nooit kan innoveren, als Dijksma roept dat dit wel kan, dan kan zij ook water in wijn veranderen.nog nooit is aangetoond dat de rij-en rusttijden wet heeft bijgedragen tot de verkeersveiligheid.

Erwin van Eekhout|18.05.17|14:34

Zonder dat we daar schuldig aan waren hebben we met z’n allen meegedaan aan een wetenschappelijk experiment met als onderzoeksvraag: is de taxibranche zelfregulerend op het gebied van rijtijden? Ontstonden er verkeersonveilige situaties als er een situatie is zonder controle? Zijn er in de periode dat er niet gecontroleerd werd extreem vermoeide taxichauffeurs betrokken geweest bij ongelukken? Is er uberhaubt een verschil waar te nemen tussen de controlevrije periode en die daarvoor of daarna?

Erwin van Eekhout|18.05.17|14:37

Het lijkt mij dat als er geen verschil waar te nemen was, controle op rij en rusttijden overbodig is. Het zou dan ook heel goed kunnen dat de rij en rusttijden zelf overbodig zijn.

Erwin van Eekhout|18.05.17|14:39

Het lijkt mij dat als er geen verschil is waar te nemen, controle eigenlijk overbodig is. Het zou ook aan kunnen tonen dat rij en rusttijden in de taxibranche zelf overbodig zijn.

Taxi Volendam|18.05.17|15:47

Er is geen land ter wereld met rijtijden voor Taxi chauffeurs.
Het werkboekje is voor de oorlog 40/45 in gebruik genomen.
De reden daarvoor was niet de veiligheid op de weg .
Het was uit sociale overwegingen.
Nut werkboekje is onderzocht en nooit aangetoond Erik.
Nu wordt door ILT het item veiligheid (mis)bruikt om daarmee de bct toch een doel te geven.
Ook hebben wij onze privacy moeten inleveren door de bct “enkelband”.
We leven in een vrij land.
Dat zou ILT moeten respecteren.

Frans Ritzerfeld|19.05.17|07:16

Geen woord over inbreuk op de Privacy door track en trace verboden bij wet, Eu Hof van Justitie 8-4-2014 Arrest C-293/12 en C-594/12, Het is verboden om persoonlijke gegevens van zowel chauffeur als klant digitaal op te slaan wegens inbreuk op de Privacy en belemmering van de vrijheid van verplaatsing, Tlerk Vinckx mijn dank.

Taxivervoer valt onder beroepsvervoer dus in het buitenland geen mogelijk tot controle, ze kunnen de BCT hier nog niet fatsoenlijk uit lezen, is al een reden voor vrijstel

Frans Ritzerfeld|19.05.17|07:26

Boetes zijn al op gelopen tot € 7500,= De ILT maakt van BCT verhaal een propagandastunt door mij als persoon te gebruiken, deed de Gestapo ook in de tweede wereld oorlog.
BCT zit nog altijd in een testcase en is nog niet klaar, mag ik dan democratisch besluiten dat hij er niet in komt, leve de dictatuur. Onze democratie is door de bureaucratie en regelgeving veranderd in een dictatuur erger als de zwaarste vorm van communisme, Buiten Rex Urban nog feed back gezocht over vrijstelling

Frans Ritzerfeld|19.05.17|07:32

en seponeringen van boetes tot betrekking BCT, info@taxifrans.nl
Het hele bekeuringenbeleid moet op de schop, wij worden gestraft, omdat wij taxichauffeur zijn, er wordt geen rekening gehouden met bijv. EHBO ritten, andere spoedritten enz. enz.
Dit heet stigmatiseren, wat doet iedereen, alleen maar kwatschen, er moet actie komen tegen dit beleid, gaat heen en laat u verder slachten.

Aad Hofman|19.05.17|09:58

Wederom geeft een ieder commentaar op de BCT, alleen er wordt verder niets ondernomen door de ondernemers.
Wij rijden tot op heden nog niet met een BCT, eerst alle fouten eruit, adressen juist in de BCT, kilometerstanden van het dashboard en de BCT gelijk stellen, dan is er pas een juiste controle.
Zolang dit niet in orde is, heeft de BCT geen enkel nut.
Dus heren/dames ondernemers kom eens daadwerkelijk in aktie!

Wil Leenders|19.05.17|10:27

In een taxi van 4 gaan 5 personen,- in een taxi van 5 gaan 7 personen op de klapstoelen. 1 op de vijf ZZPers heeft een dubbele baan, personenvervoer dat doen wij er even bij. Controle., nooit !

Ton van Dalfsen|19.05.17|12:14

@ Aad, Schreef al bij het Item van Frans. Iedereen de BCT op een georganiseerd moment op het Binnenhof op een hoop gooien. Tja, Aktie? van de branche organisaties hoef je niks te verwachten. Wim Kok voerde toen bij de vakbond acties met grote resultaten. Zullen we hem vragen? Die durfde. STN durft echt NIKS. Precies zoals Tjerk al zei: Lamzakken.
@ Wil, Er zijn er velen die overdag een baan hebben en in de avond taxi rijden. Ik ken er eentje. Heeft een aardige goede baan en rijdt in de

Ton van Dalfsen|19.05.17|12:17

avond tot 2 uur ’s nachts op zijn taxi in Amsterdam. Niet te controleren als ZZP-er.

Peter Vriens|19.05.17|13:34

@ T.v.D. Je kan Taxibelangen de Zwarte Piet toespelen. Zij hebben wel overleg met I&M en zijn in ieder geval actief en doen hun best is m’n indruk.
Resultaten duren nou eenmaal lang. Het is geen kwestie van durf, onzin.
Vanaf de zijlijn roep toeteren en zelf niets doen is onzin en bovendien minderwaardig.
Voor een paar tientjes ben je lid van die club waarmee ze iets kunnen bereiken en al bereikt hebben.
Dat zou op z,n minst iedereen moeten doen.

Frans Ritzerfeld|19.05.17|15:43

Collega’s de ILT heeft voor dit BCT drama mijn bestaansrecht af genomen, gewoon mijn bedrijf dicht getimmerd, waarom kan zoiets, vandaag ben ik het en morgen bent u aan de beurt. ILT heeft veel te veel macht en maakt daar grof misbruik van, als we nu niets doen is het hek van de dam, actie svp, ik rijd voorop, ik leg de nadruk op het niet goed fuctioneren, allemaal voer voor de ILT om u te verbaliseren, verzin het maar, waar treffen wij ons ????????

Ton van Dalfsen|19.05.17|16:46

@ Peter, Ik roep toeter niet maar ben ook al een tijdje actief richting de tweede kamerleden. En je gelooft het of niet maar ik wordt wel gehoord. Zij vinden het nou juist geweldig dat ze geluiden horen uit het land van de ondernemers en doen daar ook wat mee. Ben zelfs genoemd door Betty de Boer in de commissie waarin ook Dijksma zit. Dus ga mij niet vertellen dat ik niets doe. Er zitten in STN 2 ondernemers waar ik respect voor heb: Ja ik noem bij naam Erwin en Rex. Echte taxiondernemers !

Rex Urban|20.05.17|09:59

Betrouwbaar dan wel VEILIG inkopen van de bct is in het rapport niet belicht.
Veel ondernemers en hun personeel zijn door faillissementen veroorzaakt door bct de dupe geworden.
Gegevens in de bct waaronder de rijtijden zijn onbetrouwbaar ook na een tweede evaluatie.
Zolang er geen oplossingen voor het falen van de bct zijn kun je dit niet afdoen door te stellen, bct is wet.
Deze wet onmiddellijk opschorten of van tafel gelijk de Fyra.
10 jaar pappen en nat houden is meer dan genoeg.

Ton van Dalfsen|20.05.17|12:26

De overheid had beter de bestaande tachograaf ( al bestaand in vrachtauto’s en bussen ) voor de taxi moeten invoeren in plaats van de welbekende rijtijden boekje. En daarbij de ondernemer de vrije keuze moeten laten hoe hij z’n administratie verwerkt/doet met een door hem zelf gekozen systeem wat voor de toekomst innovatief zou zijn. Of systeem wat toen al innovatief was. De huidige BCT houd de innovatie tegen.

Ton van Dalfsen|20.05.17|12:49

tweedekamer.nl/downloads/document?id=19ceca59-eff5-4a82-bc6a-86888cb0b31a&title=Evaluatie%20boordcomputer%20taxi.pdf

Ton van Dalfsen|20.05.17|12:50

Even www. ervoor zetten.

Ton van Dalfsen|20.05.17|13:19

rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2017/05/15/evaluaties-taxibeleid/evaluaties-taxibeleid.pdf

Ton van Dalfsen|20.05.17|13:19

Ook bij deze even https://www. ervoor zetten

Ton van Dalfsen|20.05.17|13:34

@ Peter, Op de site van STN staat ook: Hoe bereiken we onze doelen: Door te praten waar het kan en lawaai te maken waar nodig is. NU, Het lawaai blijft uit! Wim Kok maakte bij FNV lawaai EN met resultaten in wetswijzigingen. Of bedoelt men, Lawaai maken door ietsje harder te praten in een overleg.

Frans Ritzerfeld|20.05.17|17:43

Ik stel voor om landelijk te demonstreren, BCT niet op het binnenhof flikkeren, collega’s durven dit niet, investering is te groot, dan durven de collega’s ook mee te doen gewoon demonstreren op alle fronten, voor mijn part een optocht of langzaam aan actie, dit wekt ook interesse bij de media, STN moet dit op zetten

Frans Ritzerfeld|20.05.17|18:08

Duco roep via Taxi Pro landelijk een demonstratie op, een optocht naar Den Haag “langzaamaanactie” als praten niet helpt, dan maar actie, dit werkt beter dan alle gelul, collega’s hier komt jullie kans, pak hem met alles aan wat jullie hebben, ze mogen mij die rol van oproerkraaien toe bedelen, boeit mij niet dat ze mij maar met hun sitgmatiseren in de bak gooien, dit is het enigste waar ze mij nog niet mee gedreigd hebben, boeit mij niet, ik heb tijd genoeg.

Ton van Dalfsen|20.05.17|21:20

Ik ga een Poolse neven vestiging in Polen opzetten. Kan ik hier met Pools kenteken taxi diensten aanbieden net als die Poolse taxibusjes die hier bij de vleet rijden. Geen BCT verplichting!

Ton van Dalfsen|20.05.17|21:23

Hoera Europa !

Frans Ritzerfeld|24.05.17|09:20

Even bij praten, 2 taxi’s in beslag genomen, 1 terug en 1 staat nog aan de ketting,(al 3 weken) de boetes zijn al op gelopen, 6 x 1800 en 1 x 376 = 11176,=
Als ik hiervoor veroordeeld word, gaat alles terug op geel kenteken, laat ze wel taxi verzekeren, dan vermoed ik dat ik mij bij UBER ga aansluiten, dit willen ze toch !!!
Ze zijn ons gewoon deze hoek in aan het treiteren, het is toch van de gekke als ik met mijn taxi Schiphol op rijd, ze aan mijn kenteken kunnen zien of ik een BCT heb.

Frans Ritzerfeld|24.05.17|09:27

Dit te meer dat links van je wel 20 UBER auto’s je passeren, zonder stigmatiserende controle, daar ziet niemand wat aan, wanneer komt er actie, nogmaals, landelijk, protesteren is de enigste mogelijkheid.
HET GAAT ONS ALLEN AAN.
ZE GEBRUIKEN MIJ ALS PROPAGANDA OBJECT OM JULLIE ALLEMAAL BANG TE MAKEN.
We zijn geen criminelen en willen dit ook niet zijn, maar de NL Staat maakt ze van ons

Peter Vriens|24.05.17|19:19

“BCT registreert betrouwbaar maar….. ”
Een gevangenis kan je ook betrouwbaar maken met hele dikke muren of zo.
Maar wanneer de verkeerde gevangenen daar achter opgesloten zitten heeft het geen zin.
Zo ook met de bct, gegevens die er in ingevoerd zijn, zitten er veilig in.
Wanneer het onjuiste ingevoerde data is, heb je er niets aan.
Dat is al reeds bewezen.