Standplaats Den Haag CS

Sociaal Fonds aan politiek: voer deeltijd-WW in voor taxisector

Bron: TaxiPro (VK)

Zonder toekomstige steun zullen de gevolgen van de coronacrisis dramatisch uitpakken voor de werkgelegenheid in de zorgvervoer- en taxisector, stelt het Sociaal Fonds Mobiliteit (SFM). Dit terwijl werknemers op middellange termijn weer meer dan nodig zijn. Zij pleiten daarom onder andere voor de invoer van deeltijd-WW. 

Namens de sociale partners in het zorg- en taxivervoer FNV, CNV en KNV vraag het SFM aandacht voor de dramatische omzetdaling in het zorg- en taxivervoer. Dit doen zij door middel van een brief aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

In de brief schrijven zij dat door de steunmaatregelen zoals de NOW, TVL en de uitstel van belastingafdracht de schade beperkt is gebleven binnen de branche. Ook kon dankzij de continuïteitsbijdrage van gemeenten het vervoer van kwetsbare doelgroepen overeind worden gehouden. Tot dusver is het aantal faillisementen daardoor gering. Wel moesten ruim 3.000 werknemers de sector gedwongen verlaten.

Volgens de sociale partners ziet het er naar uit dat de steunmaatregelen zullen worden afgebouwd of stopgezet. De verwachting is daarbij dat er binnenkort ook weer regulier belasting moet worden betaald en achterstanden ingehaald moeten worden. De bonden denken dat veel bedrijven dan niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen en alsnog failliet zullen gaan.

Koploper in belastingschuld

In de brief wordt er verwezen naar het onderzoek dat recent is uitgevoerd door ABN AMBRO. Hieruit bleek dat de belastingschuld in het personenvervoer een omvang heeft die gelijk staat aan de winst van 28 maanden. Als uitgangspunt is hierbij het jaar 2019 genomen. De sector bleek hiermee de koploper te zijn wat betreft de verhouding tussen schuld en resultaat van alle sectoren in Nederland.

Naast maatregelen als de (gedeeltelijke) kwijtschelding van belastingschuld en het voortzetten van bestaande steunmaatregelen wordt gesteld dat deeltijd-WW ingevoerd zou moeten worden. Hierbij blijven medewerkers volledig in dienst, terwijl het werk tot maximaal de helft van het aantal uren wordt teruggebracht. Voor de niet-gewerkte uren ontvangen zij een uitkering. “Dit is nog geen onderdeel van het huidige of toekomstige steunpakket, maar het zou wat ons betreft een passende maatregel zijn”, aldus Henk van Gelderen van het SFM.

Ook van belang voor cliënten

De tijdelijke leegloop aan werk kan hiermee volgens hem worden opvangen, werknemers kunnen behouden blijven voor de sector en bedrijven kunnen beter inspelen op de veranderende vraag. In de brief wordt gesteld dat  dit niet alleen voor bedrijven en werknemers van groot belang is, maar ook voor de cliënten die gebruik maken van het vervoer om mee te kunnen doen in de samenleving.

De sociale partners geven aan op korte termijn met het ministerie in contact te willen treden om de mogelijkheid tot invoering van de deeltijd-WW te bespreken. Ook stellen ze bereid te zijn om de benodigde afspraken over de diverse elementen van de deze regeling gezamenlijk met het ministerie te maken.

Lees ook: 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Elisabetta Santangelo

Elisabetta Santangelo is de vaste redacteur van TaxiPro.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Sociaal Fonds aan politiek: voer deeltijd-WW in voor taxisector | TaxiPro
Standplaats Den Haag CS

Sociaal Fonds aan politiek: voer deeltijd-WW in voor taxisector

Bron: TaxiPro (VK)

Zonder toekomstige steun zullen de gevolgen van de coronacrisis dramatisch uitpakken voor de werkgelegenheid in de zorgvervoer- en taxisector, stelt het Sociaal Fonds Mobiliteit (SFM). Dit terwijl werknemers op middellange termijn weer meer dan nodig zijn. Zij pleiten daarom onder andere voor de invoer van deeltijd-WW. 

Namens de sociale partners in het zorg- en taxivervoer FNV, CNV en KNV vraag het SFM aandacht voor de dramatische omzetdaling in het zorg- en taxivervoer. Dit doen zij door middel van een brief aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

In de brief schrijven zij dat door de steunmaatregelen zoals de NOW, TVL en de uitstel van belastingafdracht de schade beperkt is gebleven binnen de branche. Ook kon dankzij de continuïteitsbijdrage van gemeenten het vervoer van kwetsbare doelgroepen overeind worden gehouden. Tot dusver is het aantal faillisementen daardoor gering. Wel moesten ruim 3.000 werknemers de sector gedwongen verlaten.

Volgens de sociale partners ziet het er naar uit dat de steunmaatregelen zullen worden afgebouwd of stopgezet. De verwachting is daarbij dat er binnenkort ook weer regulier belasting moet worden betaald en achterstanden ingehaald moeten worden. De bonden denken dat veel bedrijven dan niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen en alsnog failliet zullen gaan.

Koploper in belastingschuld

In de brief wordt er verwezen naar het onderzoek dat recent is uitgevoerd door ABN AMBRO. Hieruit bleek dat de belastingschuld in het personenvervoer een omvang heeft die gelijk staat aan de winst van 28 maanden. Als uitgangspunt is hierbij het jaar 2019 genomen. De sector bleek hiermee de koploper te zijn wat betreft de verhouding tussen schuld en resultaat van alle sectoren in Nederland.

Naast maatregelen als de (gedeeltelijke) kwijtschelding van belastingschuld en het voortzetten van bestaande steunmaatregelen wordt gesteld dat deeltijd-WW ingevoerd zou moeten worden. Hierbij blijven medewerkers volledig in dienst, terwijl het werk tot maximaal de helft van het aantal uren wordt teruggebracht. Voor de niet-gewerkte uren ontvangen zij een uitkering. “Dit is nog geen onderdeel van het huidige of toekomstige steunpakket, maar het zou wat ons betreft een passende maatregel zijn”, aldus Henk van Gelderen van het SFM.

Ook van belang voor cliënten

De tijdelijke leegloop aan werk kan hiermee volgens hem worden opvangen, werknemers kunnen behouden blijven voor de sector en bedrijven kunnen beter inspelen op de veranderende vraag. In de brief wordt gesteld dat  dit niet alleen voor bedrijven en werknemers van groot belang is, maar ook voor de cliënten die gebruik maken van het vervoer om mee te kunnen doen in de samenleving.

De sociale partners geven aan op korte termijn met het ministerie in contact te willen treden om de mogelijkheid tot invoering van de deeltijd-WW te bespreken. Ook stellen ze bereid te zijn om de benodigde afspraken over de diverse elementen van de deze regeling gezamenlijk met het ministerie te maken.

Lees ook: 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Elisabetta Santangelo

Elisabetta Santangelo is de vaste redacteur van TaxiPro.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.