Rechter, rechtbank (kleine versie). Foto: iStock / Wavebreakmedia
Rechtspraak

VOG voor taxiwerk geweigerd wegens misdrijf en reeks overtredingen

Bron: iStock / Wavebreakmedia (onbeperkt gebruik)

Een aanvraag voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van een man die taxiwerk wilde gaan verrichten, is afgewezen. De man beging in de vijf jaar voor zijn aanvraag namelijk meerdere overtredingen en pleegde een misdrijf. Hij ging in beroep tegen het besluit, maar werd niet in het gelijk gesteld. 

Het is niet mogelijk om zonder VOG aan de slag te gaan als taxichauffeur, omdat zonder VOG geen chauffeurskaart wordt afgegeven. De man deed zijn aanvraag in 2019, maar kon dus niet op toezegging rekenen. Hij besloot in beroep te gaan, maar dit werd ongegrond verklaard. De man zou te vaak en te kort geleden veroordeeld zijn voor meerdere strafbare feiten.

Zo is hij vier keer veroordeeld voor het overschrijden van de maximumsnelheid. Tweemaal kreeg hij hiervoor een taakstraf van vijftien uur, één keer een taakstraf van twintig uur en een rijontzegging van zeven weken en voor de laatste keer een geldboete van 330 euro. Daarnaast heeft de man een werkstraf van 120 uur opgelegd gekregen wegens mishandeling en de beschadiging van goederen en is hij nog niet onherroepelijk veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur wegens openlijke geweldpleging.

Risico voor de samenleving

De minister heeft zich bij de beoordeling van de aanvraag gebaseerd op de beleidsregels die hiervoor gelden. Daarin is bepaald dat als de aanvrager voorkomt in het Justitieel Documentatie Systeem (JDS), er aan de hand van een objectief en een subjectief criterium wordt bekeken of de afgifte van een VOG gerechtvaardigd is. Bij het objectieve criterium bekijkt de minister of de in het JDS opgenomen feiten een belemmering vormen voor een goede uitoefening van de bezigheid waar de VOG voor is aangevraagd. Als er is voldaan aan het objectieve criterium, wordt er vervolgens bij het subjectieve criterium bekeken of de omstandigheden ertoe leiden dat een VOG toch moet worden afgegeven.

De minister heeft geoordeeld dat er is voldaan aan het objectieve criterium. Daarnaast geeft de toetsing aan het subjectieve criterium volgens de minister geen aanleiding om de man ondanks de veroordelingen toch een VOG te geven. De verstreken periode sinds het laatste contact met justitie wordt in het licht van de terugkijktermijn als te kort gezien om te kunnen concluderen dat het risico voor de samenleving voldoende is afgenomen. Het aantal strafbare feiten is hierbij ook van belang. Bovendien zijn de vergrijpen van de man hem niet allemaal licht aangerekend. Het belang van beperking van risico’s voor de samenleving weegt volgens de minister zwaarder dan het belang dat de man heeft bij het verkrijgen van een chauffeurskaart.

Vervallen in oude patronen zonder VOG

De man zelf vindt echter dat de rechtbank een onjuiste belangenafweging heeft gemaakt. Zo wees hij op het feit dat hij in hoger beroep is vrijgesproken van het openlijke geweld dat hij zou hebben gepleegd. Hieraan, en aan het feit dat hij al jaren geen nieuwe overtredingen heeft is begaan, had volgens hem doorslaggevend belang gehecht moeten worden. Hij gaf bovendien aan dat hij graag zelfstandig wil worden en zijn eigen geld wil gaan verdienen als taxichauffeur. Daarvoor heeft hij al het theorie-examen en het chauffeursdiploma behaald. Door de weigering van de VOG vreest hij dat hij gebruik moeten blijven maken van een uitkering en dat hij vervalt in oude patronen omdat hij geen werk heeft. Daar is de maatschappij volgens hem niet bij gebaat. Het inbrengen van deze argumenten mocht echter niet baten. De VOG wordt niet afgegeven.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Elisabetta Santangelo

Elisabetta Santangelo is de vaste redacteur van TaxiPro.

1 reactie op “VOG voor taxiwerk geweigerd wegens misdrijf en reeks overtredingen”

Ali Ates|21.04.22|14:27

Helaas zijn er al heel veel criminelen taxi chauffeurs die nooit veroordeeld zijn omdat simpel weg nooit zijn aangehouden.

Laatste had een klant zijn tel vergeten in een andere taxi ,ze vroeg mij of ik haar tel kon bellen.
Ik bel die taxichauffeur en hij zegt 100euro breng ik je tel terug.
Ik zij hoeveel korting krijg als ik de politie bel.

Maar in ieder heb ik de klanten afgezet waar hij de telefoon zou terug brengen.
Ik weet niet hoe het is afgelopen helaas.

VOG voor taxiwerk geweigerd wegens misdrijf en reeks overtredingen | TaxiPro
Rechter, rechtbank (kleine versie). Foto: iStock / Wavebreakmedia
Rechtspraak

VOG voor taxiwerk geweigerd wegens misdrijf en reeks overtredingen

Bron: iStock / Wavebreakmedia (onbeperkt gebruik)

Een aanvraag voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van een man die taxiwerk wilde gaan verrichten, is afgewezen. De man beging in de vijf jaar voor zijn aanvraag namelijk meerdere overtredingen en pleegde een misdrijf. Hij ging in beroep tegen het besluit, maar werd niet in het gelijk gesteld. 

Het is niet mogelijk om zonder VOG aan de slag te gaan als taxichauffeur, omdat zonder VOG geen chauffeurskaart wordt afgegeven. De man deed zijn aanvraag in 2019, maar kon dus niet op toezegging rekenen. Hij besloot in beroep te gaan, maar dit werd ongegrond verklaard. De man zou te vaak en te kort geleden veroordeeld zijn voor meerdere strafbare feiten.

Zo is hij vier keer veroordeeld voor het overschrijden van de maximumsnelheid. Tweemaal kreeg hij hiervoor een taakstraf van vijftien uur, één keer een taakstraf van twintig uur en een rijontzegging van zeven weken en voor de laatste keer een geldboete van 330 euro. Daarnaast heeft de man een werkstraf van 120 uur opgelegd gekregen wegens mishandeling en de beschadiging van goederen en is hij nog niet onherroepelijk veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur wegens openlijke geweldpleging.

Risico voor de samenleving

De minister heeft zich bij de beoordeling van de aanvraag gebaseerd op de beleidsregels die hiervoor gelden. Daarin is bepaald dat als de aanvrager voorkomt in het Justitieel Documentatie Systeem (JDS), er aan de hand van een objectief en een subjectief criterium wordt bekeken of de afgifte van een VOG gerechtvaardigd is. Bij het objectieve criterium bekijkt de minister of de in het JDS opgenomen feiten een belemmering vormen voor een goede uitoefening van de bezigheid waar de VOG voor is aangevraagd. Als er is voldaan aan het objectieve criterium, wordt er vervolgens bij het subjectieve criterium bekeken of de omstandigheden ertoe leiden dat een VOG toch moet worden afgegeven.

De minister heeft geoordeeld dat er is voldaan aan het objectieve criterium. Daarnaast geeft de toetsing aan het subjectieve criterium volgens de minister geen aanleiding om de man ondanks de veroordelingen toch een VOG te geven. De verstreken periode sinds het laatste contact met justitie wordt in het licht van de terugkijktermijn als te kort gezien om te kunnen concluderen dat het risico voor de samenleving voldoende is afgenomen. Het aantal strafbare feiten is hierbij ook van belang. Bovendien zijn de vergrijpen van de man hem niet allemaal licht aangerekend. Het belang van beperking van risico’s voor de samenleving weegt volgens de minister zwaarder dan het belang dat de man heeft bij het verkrijgen van een chauffeurskaart.

Vervallen in oude patronen zonder VOG

De man zelf vindt echter dat de rechtbank een onjuiste belangenafweging heeft gemaakt. Zo wees hij op het feit dat hij in hoger beroep is vrijgesproken van het openlijke geweld dat hij zou hebben gepleegd. Hieraan, en aan het feit dat hij al jaren geen nieuwe overtredingen heeft is begaan, had volgens hem doorslaggevend belang gehecht moeten worden. Hij gaf bovendien aan dat hij graag zelfstandig wil worden en zijn eigen geld wil gaan verdienen als taxichauffeur. Daarvoor heeft hij al het theorie-examen en het chauffeursdiploma behaald. Door de weigering van de VOG vreest hij dat hij gebruik moeten blijven maken van een uitkering en dat hij vervalt in oude patronen omdat hij geen werk heeft. Daar is de maatschappij volgens hem niet bij gebaat. Het inbrengen van deze argumenten mocht echter niet baten. De VOG wordt niet afgegeven.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Elisabetta Santangelo

Elisabetta Santangelo is de vaste redacteur van TaxiPro.

1 reactie op “VOG voor taxiwerk geweigerd wegens misdrijf en reeks overtredingen”

Ali Ates|21.04.22|14:27

Helaas zijn er al heel veel criminelen taxi chauffeurs die nooit veroordeeld zijn omdat simpel weg nooit zijn aangehouden.

Laatste had een klant zijn tel vergeten in een andere taxi ,ze vroeg mij of ik haar tel kon bellen.
Ik bel die taxichauffeur en hij zegt 100euro breng ik je tel terug.
Ik zij hoeveel korting krijg als ik de politie bel.

Maar in ieder heb ik de klanten afgezet waar hij de telefoon zou terug brengen.
Ik weet niet hoe het is afgelopen helaas.