Barry Rijnbeek, provincie Flevoland

Komst regiecentrales zorgt voor grote verandering taxisector

De toekomst van de taxibranche staat voor een grote verandering. Gemeenten en provincie kijken met steeds grotere interesse naar het opzetten van een regiecentrale. Hierbij wordt de regie losgekoppeld van de uitvoering. De centrale neemt niet alleen ritten in het contractvervoer aan, maar zorgt ook voor de planning en dispatching. Taxi-ondernemers hoeven alleen nog maar een taxi met chauffeur beschikbaar te stellen en kilometers te produceren. Dat bleek tijdens de Kpvv-bijeenkomst ‘Naar goed en betaalbaar collectief vervoer’ in stadion De Galgenwaard in Utrecht.

Zo is de provincie Flevoland bezig met het opzetten van zo’n regiecentrale, in navolging van Zeeland. Barry Rijnbeek van de provincie Flevoland gaf een presentatie. Hoewel er nog veel onduidelijk is over de vorm waarin zo’n centrale er moet komen, geeft het volgens hem een hoop voordelen.

Stijgende kosten

Overheden hebben te maken met stijgende kosten van contractvervoer door een hoger volume, maar tegelijkertijd met minder budget. Volgens Rijnbeek kan er met zo’n regiecentrale efficiënter gewerkt worden.

Verschillende contractvormen zouden qua planning gecombineerd kunnen worden, zoals awbz-vervoer, leerlingenvervoer en regiotaxi, wat leidt tot een hogere bezettingsgraad. Ook zou zo’n regiecentrale er volgens hem voor kunnen zorgen dat mensen eerder naar het openbaar vervoer verwezen worden. Of dat de centrale mensen vraagt of ze ook iets eerder of later willen gaan, zodat er meer gecombineerd kan worden.

Efficiënt plannen

Overigens is er nog veel onzeker in hoeverre er daardoor überhaupt besparingen gerealiseerd kunnen worden. Taxibedrijven zijn immers meester in het zo efficiënt mogelijk plannen van ritten; dat is voor hen de enige manier om nog een beetje geld te verdienen. Maar dat het kansen biedt, daar lijken diverse partijen wel van overtuigd.

Wel is de praktische uitvoerbaarheid van het combineren van doelgroepen in het  contractvervoer vaak lastig. De vraag is in hoeverre er daardoor een hogere bezettingsgraad gerealiseerd kan worden. Zo kunnen leerlingen in het leerlingenvervoer, die bijvoorbeeld last hebben van autisme, niet zomaar gecombineerd worden met een verstandelijk gehandicapte in de Regiotaxi. Het vereist nauwkeurige indicatie van individuele passagiers om te bekijken wie met welke doelgroep gecombineerd kan worden.

Regiecentrale

Op de vraag wat de huidige bezettingsgraad in het Flevolandse contractvervoer is en wat de provincie hoopt te bereiken door het opzetten van een regiecentrale, daar had Rijnbeek nog geen antwoord op. „Dat zijn we nog aan het onderzoeken”, vertelt hij. Maar volgens hem had onderzoek al wel uitgewezen dat een regiecentrale een goede manier is om de budgetten in het contractvervoer beheersbaar te houden.

Het lijkt op papier makkelijk besparen, maar het verdient toch eerst nader onderzoek voordat een dergelijk ingrijpende beslissing tot een provinciale regiecentrale genomen wordt. En de beslissing om voor een regiecentrale te kiezen moet pas achteraf genomen worden, niet al tijdens het onderzoek. Want het zou zomaar kunnen dat de kosten voor overhead op lange termijn alleen maar hoger worden door een regiecentrale. Taxibedrijven rekenen immers bijna niets voor hun overhead. Vrijwel alle kosten worden gemaakt in de auto.

Aanbesteding

Iets dat waarschijnlijk meespeelt voor de overheid om met grote interesse naar regiecentrales te kijken, is dat er door het gescheiden aanbesteden van de regiecentrale en het vervoer makkelijker bijgestuurd kan worden op volume. Nu is het zo dat één partij inschrijft voor zowel regie als vervoer voor een lange periode. Als de overheid dan maatregelen doorvoert om het volume te beperken, zoals een strenge indicatie of opeens een maximaal aantal reiskilometers, dan komt de vervoerder in de problemen. Hij heeft immers een prijs berekend op basis van het te verwachten volume.

Er komen dan verschillende looptijden voor aanbestedingen bij vervoer en regie. De regiecentrale wordt bijvoorbeeld voor acht jaar aanbesteed. Die zal dan het vervoer met korte contracten aanbesteden, verwacht Rijnbeek. Bijvoorbeeld voor 1 of 2 jaar. Mocht de omvang dan fors verminderen, is er geen contract waar de overheid zich als opdrachtgever aan dient te houden. Er is immers alweer een nieuwe aanbesteding voor het vervoer met minder verwacht volume.

Private sector

Of de regiecentrale danwel aanbesteed wordt voor de private sector of dat Flevoland dat in eigen beheer wilt houden, daar is de provincie nog niet over uit. Hubert Andela van KNV Taxi heeft daar al wel zijn ideeën over.

„Als de overheid dat soort zaken zelf regelt, zie je vaak dat het na een paar jaar een slapende boel wordt. Alle efficiencyvoordelen die je in het begin zou kunnen realiseren, raak je dan kwijt. Ik kan me voorstellen dat in sommige gevallen een regiecentrale voordelen biedt, maar laat dat dan alsjeblieft over aan de bedrijven die daarin gespecialiseerd zijn. En die ook competitief moeten blijven om de opdracht te behouden.”

Contractvervoer

Dat het overheden eraan gelegen is om iets te veranderen aan het huidige contractvervoer, werd duidelijk tijdens de presentatie van Marco Berloth over het haalbaarheidsonderzoek Kleinschalig Vraagafhankelijk Vervoer in de Regio Twente.

Deze regio van 14 gemeenten en 623.000 inwoners is per jaar 20 miljoen euro kwijt aan regulier openbaar vervoer. Terwijl de kosten voor het awbz-, leerlingen-, en wmo-vervoer maar liefst 34 miljoen euro bedragen. Daar valt dus best te beknibbelen, is de verwachting.

Eisen aan uitvoering

„Iedere regeling heeft zijn eigen financiële systemen en eisen aan de uitvoering. Daarin schieten we soms te ver door. Want waarom worden er bij het regiotaxi-vervoer andere eisen gesteld aan veiligheid dan bij het awbz-vervoer? „ vraagt Berloth zich af. „Het gaat vaak om dezelfde personen.”

Een ander voordeel van de vele vormen van contractvervoer onderbrengen in één systeem, is dat er maar één aanbesteding is met bijvoorbeeld 14 percelen. „Nu hebben we 14 gemeentes die in totaal maar liefst 60 keer aanbesteden in vijf jaar”, weet Berloth. „Iedere aanbesteding kost minimaal 50.000 euro. Het gaat dus om vele miljoenen. We kunnen dan beter één regiecentrale aanbesteden, die vervolgens twee aanbestedingen doet van elk zeven percelen.”

Kosten

Overigens bleek tijdens het congres, waar vooral gemeente-ambtenaren aanwezig waren, dat financiën de belangrijkste drijfveer is voor vernieuwing van de markt. Kwaliteit komt daarbij op de tweede plaats. De vraag van Andela aan de aanwezigen in hoeverre zij het erg vinden dat de kwaliteit daalt doordat taxibedrijven alleen nog maar met onervaren mensen werken vanwege de kosten, kwam dan ook geen duidelijk antwoord.

„Ik mag als opdrachtgever er toch vanuit gaan dat TX-Keur en de controles van Sociaal Fonds Taxi  zorgen voor de juiste kwaliteit. Anders moet de branche dat zelf aanpakken”, klonk het in de zaal. Overigens had deze opdrachtgever daar wel een punt.

Bezuinigingen

Ondertussen is het perspectief van zowel vervoerders als opdrachtgevers niet goed. Zij zitten beiden in een verstikkende omhelzing. Taxibedrijven kúnnen vrijwel niet meer goedkoper, terwijl gemeenten de bezuinigingen wel op hun bordje leggen. Uiteindelijk hebben opdrachtgevers er ook niets aan als de vervoerder flink op de uitvoering gaat knijpen door een te lage inschrijving.

„Maar uiteindelijk gaat het allemaal om geld”, zegt een andere opdrachtgever. „Iedereen wil een perfecte wereld, maar dat kan niet. Hoge eisen stellen aan vervoer is onbetaalbaar. Wij als opdrachtgever willen vooral weten hoe het nóg goedkoper kan. En als een regiecentrale daarop het antwoord is, dan doen we dat.”

Bart Pals

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

13 reacties op “Komst regiecentrales zorgt voor grote verandering taxisector”

Taxi Volendam|04.12.13|19:59

Een passagier moet zelf kunnen kiezen met welk taxibedrijf zij of hij gereden wil worden. ” korte lijnen ”
Dat spaart kosten. Wanneer een regie centrale moet gaan werken als de zoveelste vervoersmakelaar tussen passagier / taxiklant, is het af te raden . Een taxi moet kunnen combineren en zo weinig mogelijk onbezette kilometers maken om renderend te zijn. Verschillende vervoersmakelaars in een gebied belet dit om diverse redenen. Mede hiedoor zitten veel bedrijven in de rode cijfers.

Ruud Maas|05.12.13|09:39

Via een regiecentrale kan het nog altijd mogelijk zijn dat de passagier zelf zijn taxibedrijf kiest. Het is maar net wat de opdrachtgever wil.
Bureau vervoer TC&O heeft alles in huis om per direct voor een gemeente(n) als regiecentrale te dienen. TC&O doet dit reeds in opdracht van AWBZ-instellingen over het hele land en voor diverse gemeenten.
Ook zorgt dit voor efficiency bij taxibedrijven, omdat ze zelf kunnen besparen op een servicedesk en administratiesysteem.

André van der Meijde|05.12.13|13:32

Een regiecentrale bundelt enkel de reeds bestaande krachten van taxibedrijven en zzp’ers. Regiecentrales ontstaan omdat taxibedrijven niet kunnen / willen samenwerken en/of een gebrek aan visie hebben, terwijl er zo ontzettend veel potentieel ligt. Dat is volgens mij ook de reden waarom deze branche zo zwaar onder druk staat. Met één goede boekingsapplicatie is al snel een regiecentrale te starten. En het TX-keur zou het “aantal sterren” (kwaliteit) van een taxibedrijf behoren te bepalen.

Taxi Volendam|05.12.13|14:20

Geef gebruikers een persoonlijke pas met daarop km of geldbedrag, keuze aan batalende instantie.
Deze pas gebruiken bij in en uitstap taxi, zoals bij O.v.
De taxiondernemer kan de opgeslagen gegevens daarna declareren bij de betalende instantie. Kan met de huidige gebruikte systemen vol automatisch.
Dit even beknopt weergegeven.
Een regiecentrale of vervoersmakelaar is met een dergelijk systeem totaal overbodig en keuze vrijheid is aan klant.
Over efficiencie gesproken.

Hardy Brunink|05.12.13|23:57

Ze willen verschillende soorten vervoer combineren. Wat een onzin. Er zijn gewoon verschillende doelgroepen in de marjt met allemaal verschillende behoeftes, je kunt hier geen eenheidsworst van maken. Leerlingvervoer combineren met AWBZ, dat de kinderen iedere keer op een andere tijd thuis zijn, moet je eens met een autist doen. En AWBZ met regiotaxi ? Je krijgt zo de raarste combinaties, daar zitten de mensen echt niet op te wachten, en met regiotaxi moeten ze eens stoppen om jongeren naar…

Hardy Brunink|06.12.13|00:03

… de disco te brengen, zodat de subsidie op de juiste plek terecht komt.

Ton van Dalfsen|06.12.13|14:22

Precies zoals Taxi Volendam ook zegt: Laat de klant in de plaats zelf kiezen met welk taxibedrijf ze willen. Regiecentrale kost de overheid ook weer veel geld. Taxibedrijven willen best wel samenwerken alleen moet ze wel de mogelijkheid gegunt worden. Nu hebben we de grote partijen die aan de koortjes trekken en mag je jezelf als taxibedrijf gelukkig prijzen of ze je benaderen en als ze je benaderen is dat voor belachelijke lage tarieven wat je niet vol kunt houden.

Ton van Dalfsen|06.12.13|14:35

En als de gemeentes en provincies toch met regiecentrales gaan komen dan MOET er maar eens een landelijk km tarief worden ingevoerd en niet dat er partijen zijn die het voor minder willen doen maar echt een landelijk minimum tarief wat tenminste winstgevend is. Gelijke monniken, gelijke kappen.

Pierre van Aert|08.12.13|11:24

Één grote regiecentrale ?
Vergeet het maar, veel te theoristisch gedacht, de bedenker heeft geen idee wat er zich in de praktijk allemaal voor doet. Wij hebben gemiddeld een dikke 2000 ritten per dag en zelfs met dan relatief zo weinig ritten is combineren al een hels karwei. Veel te veel indicatie’s dat personen niet gecombineerd kunnen en mogen worden, gewoon te veel om op te noemen.

Hudson Taxi|08.12.13|13:33

Vergoedingen voor aanbesteedt vervoer liggen onder de kostprijs. Dat los je met nog een regiecentrale niet op. Integendeel. Er komen daardoor kosten bij. Wanneer b.v.gemeenten taxivergoeding rechtsreeks aan geindiceerden zou willen toekennen is aanbesteden overbodig. Dat spaart kosten en kunnen plaatselijke bedrijven hun ritten combineren en voordelig vervoer aanbieden. Aanbesteden verstoort marktwerking waardoor veel bedrijven het loodje leggen en chauffeurs op straat gegooid worden.

Bert Swinkels|11.12.13|18:49

hier worden de mensen met de dikke beurs alleen maar rijker van
dus lekker laten hoe het nu is

Ton van Dalfsen|11.12.13|19:16

Heb het al eens aangegeven in: ‘Een goede taxi-lobby begint bij de ambtenaren’ : Als je weet wanneer een aanbesteding komt in je gemeente waar je gevestigd ben, Schrijf de gemeente geruime tijd voor de aanbesteding samen met je collega’s aan en leg uit dat jullie als gevestigde ondernemers het vervoer aan kunnen zonder dat er een dure aanbesteding gemoeid mee is. Ga eerst samen met je collega’s om tafel om met een goed plan te komen. hierdoor zet je de grote jongens buitenspel

Ton van Dalfsen|11.12.13|19:18

Samenwerking met je collega’s in je gemeente is nu de remedie