Hubert Andela. Foto: Bart Maat.

KNV in 2018: MaaS, zero emissie, BPM-teruggave en meer

Hubert Andela. Foto: Bart Maat.

Voor ondernemers in het taxi- en zorgvervoer bood 2018 weer voldoende uitdagingen. En 2019 zal niet anders zijn, denkt Hubert Andela van Koninklijk Nederlands Vervoer. Aan de andere kant zijn er ook kansen, want het gaat steeds meer over vraaggestuurde mobiliteit en taxi biedt dat bij uitstek. In zijn terugblik op 2018 gaat het onder meer over Mobility as a Service, meer kwaliteit in de opstapmarkt, de strijd rond de BPM-teruggave en duurzaamheid.

Begin 2017 startte het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit met haar werkzaamheden en in 2018 bouwden we het AIM verder uit. KNV zette het instituut op samen met vakbonden FNV en CNV; Saïda Akaaboune is manager van het AIM. Het afgelopen jaar zijn alle bestekken beoordeeld die voor het zorgvervoer in de markt zijn gezet. Daarnaast is met veel opdrachtgevers en advies/inkoopbureaus gesproken, om de wensen vanuit de branche ten aanzien van aanbestedingen over te brengen. Het is mooi om te merken dat het AIM steeds meer als autoriteit gezien wordt en opdrachtgevers de aanbevelingen echt ter harte nemen.

Binnen de Mobiliteitsalliantie is KNV de trekker van het onderwerp Mobility as a service (MaaS). Met MaaS wordt bedoeld dat klanten op een gemakkelijke manier kunnen zien welke reisoplossingen er voor hen zijn en ze deze ook meteen kunnen boeken en betalen. Taxi is, als flexibele en vraagafhankelijke vervoersoplossing, als geen ander in staat hier een belangrijk onderdeel van te zijn. Daarnaast is ook in 2018 veel gesproken over de integratie van OV en doelgroepenvervoer. KNV noemde integratie van vervoer al in haar Toekomstvisie ‘Taxi, vaste waarde in mobiliteit’ uit 2015. Samen met de leden is het afgelopen jaar tijd en energie gestoken in het creëren van een visie op MaaS en het meer binden van MaaS-providers aan KNV.

Duurzaamheid: belangrijk maar uitdagend

KNV tekende in 2018 het Convenant Zero Emissie Doelgroepenvervoer 2025. Een erg ambitieuze doelstelling omdat er nog serieuze knelpunten zijn. Het aanbod van zero emissie taxirolstoelbusjes is op dit moment volstrekt onvoldoende. Ombouw is mogelijk maar leidt tot een aanzienlijke kostenverhoging. De zware accu’s maken dat er minder rolstoelen kunnen worden vervoerd dan voorheen en dat betekent dat er meer voertuigen ingezet moeten worden. Ook moeten de chauffeurs een ander rijbewijs halen om het vervoer te mogen blijven rijden. KNV zal zich inspannen om te bereiken dat taxibedrijven ook in 2025 tegen aanvaardbare voorwaarden en realistische prijzen het zorgvervoer kunnen rijden.

KNV is en blijft actief in de vier grote steden, maar ook in andere steden zoals Den Bosch, Tilburg, Breda, Arnhem en Eindhoven. Tilburg en Breda gaan eigen verordeningen voor taxi’s in de consumentenmarkt invoeren. De inzet van KNV blijft daarbij nuttig en noodzakelijk, want het imago van de opstapmarkt is vaak beeldbepalend voor onze hele sector.

Nieuwe cao

Een gelijk speelveld op het vlak van arbeidsvoorwaarden vinden ondernemers belangrijk, zo blijkt uit enquêtes. Daarom is een bedrijfstak-cao van belang. Er is het afgelopen jaar door onze cao-werkgeversdelegatie hard gewerkt om tot een nieuwe cao te komen, wat ook is gelukt. Vanaf 1 januari 2019 gaat de nieuwe cao taxivervoer in voor een periode van twee jaar. Omdat er het nodige verandert, heeft KNV de leden ook in regiobijeenkomsten geïnformeerd.

Ook in 2018 had KNV geregeld overleg met opdrachtgevers van zorgvervoer, ministeries, Kamerleden, adviesbureaus en belangenorganisaties zoals VNG (gemeenten), VGN (zorginstellingen), CROW (onafhankelijk kenniscentrum voor gemeenten) en Iederin (gehandicapten en chronisch zieken). Het doel was steeds de kennis over taxi- en zorgvervoer verspreiden en oplossingen aan te dragen voor de zaken die volgens vervoerders beter kunnen. Ook zijn werkbezoeken voor Kamerleden bij leden georganiseerd om hen een kijkje te geven achter de schermen van een taxi- of zorgvervoerbedrijf.

BPM-teruggaveregeling

Het is frustrerend, maar niet alles waar we als KNV op inzetten lukt. Het terugdraaien van de BPM-maatregel is een vervelend voorbeeld. Het afgelopen jaar is vanuit KNV, met andere betrokken partners binnen en buiten de sector, geprobeerd het afschaffen van de BPM-teruggaveregeling voor taxi- en zorgvervoer tegen te houden. Ondanks alle acties en aangedragen argumenten hebben zowel de Tweede als de Eerste Kamer onlangs toch ingestemd met de maatregel. We hebben weer ervaren dat iets wat in een regeerakkoord staat, in beton gegoten is. Zeker bij een kabinet met een meerderheid van maar één zetel.

Het enige wat we bij de regeringspartijen hebben bereikt is dat de overheid de effecten van de maatregel gaat monitoren, maar wat KNV betreft zijn de uitkomsten daarvan nu al bekend: de kosten voor het zorgvervoer gaan stijgen (met 13,9%), er zal geen vergroening plaatsvinden (de voertuigen zijn er namelijk niet) en kwetsbare mensen die afhankelijk zijn van zorgvervoer worden dus onherroepelijk de dupe. KNV onderzoekt of er voor rolstoelvoertuigen toch nog een andere BPM-vrijstellingsregeling te gebruiken is. Maar we willen de leden niet blij maken met een dode mus, dus reken hier nog niet op.

Kosten en tarieven zorgvervoer

Veel ondernemers hebben te maken gehad met forse stijgingen van de premies voor schadeverzekeringen, ook weer voor 2019. Met onze assurantiepartners zijn we een onderzoek gestart om een nieuw verzekeringsproduct te ontwikkelen voor leden van KNV Taxi en Zorgvervoer en leden van Busvervoer Nederland. Dat onderzoek loopt nog. We hopen de leden in 2019 meer over de uitkomsten te kunnen vertellen. Ook komt er aandacht voor preventie.

Samen met de VGN (vereniging van zorginstellingen) heeft KNV er het afgelopen jaar voor gezorgd dat de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) input kreeg voor zijn inventarisatie vervoerskosten van bewoners van de instellingen. Van de zomer maakte de NZA hun grote herijking van de tarieven in de langdurige zorg bekend. Daarmee werden ook nieuwe tarieven voor 2019 gepubliceerd. Dat betekent onder meer dat de tarieven voor vervoer naar dagbesteding verhoogd worden, om de keuzevrijheid voor cliënten te verhogen. Hiervoor is 75 miljoen euro beschikbaar. KNV is hier blij mee, omdat enkele jaren geleden er juist veel te veel is bezuinigd op dit vervoer. Verder komt er een bedrag van 8 tot 10 miljoen euro extra beschikbaar voor ziekenvervoer.

Naast deze zaken beantwoordde KNV’s verenigingsbureau ook in 2018 weer uiteenlopende vragen van leden, is ondersteuning bij arbeidsrechtelijke zaken gegeven en werden de leden voorbereid op de komst van de nieuwe AVG en de VOG Kinderopvang. Verder werd de NS Zonetaxi, waar we mede van aan de wieg hebben gestaan, met 244 stations uitgebreid naar een totaal van 377.

Veel aandacht voor zorgvervoer

In 2019 blijft KNV zich nadrukkelijk bezighouden met MaaS. Ook blijven we veel aandacht aan het zorgvervoer geven, omdat dit het grootste deel van de omzet van de leden vormt en het aanbesteden van dit vervoer nog steeds veel beter kan. Zo komt er bijvoorbeeld een evaluatie van de ‘AMvB reële prijsvorming’ uit de wmo. Voor de consumentenmarkt blijft KNV er op hameren dat taxiondernemers die kwalitatief een goede dienstverlening willen bieden, daarvoor de ruimte krijgen en houden. In een aantal grote steden is op dit moment geen sprake van een gelijk speelveld voor alle aanbieders. 

Begin komend jaar worden klimaatmaatregelen afgekondigd. Dit betekent zeker ook veel voor de mobiliteit. KNV zal, onder andere via voorzitter Bertho Eckhardt, die aan de zogenaamde Mobiliteitstafel meedoet, de ontwikkelingen rondom duurzaam vervoer nauw blijven volgen en beïnvloeden.

KNV wenst leden en niet-leden goede Kerstdagen en een zakelijk en privé voorspoedig 2019.

Hubert Andela
Directeur KNV

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Steven Don

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

KNV in 2018: MaaS, zero emissie, BPM-teruggave en meer | TaxiPro
Hubert Andela. Foto: Bart Maat.

KNV in 2018: MaaS, zero emissie, BPM-teruggave en meer

Hubert Andela. Foto: Bart Maat.

Voor ondernemers in het taxi- en zorgvervoer bood 2018 weer voldoende uitdagingen. En 2019 zal niet anders zijn, denkt Hubert Andela van Koninklijk Nederlands Vervoer. Aan de andere kant zijn er ook kansen, want het gaat steeds meer over vraaggestuurde mobiliteit en taxi biedt dat bij uitstek. In zijn terugblik op 2018 gaat het onder meer over Mobility as a Service, meer kwaliteit in de opstapmarkt, de strijd rond de BPM-teruggave en duurzaamheid.

Begin 2017 startte het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit met haar werkzaamheden en in 2018 bouwden we het AIM verder uit. KNV zette het instituut op samen met vakbonden FNV en CNV; Saïda Akaaboune is manager van het AIM. Het afgelopen jaar zijn alle bestekken beoordeeld die voor het zorgvervoer in de markt zijn gezet. Daarnaast is met veel opdrachtgevers en advies/inkoopbureaus gesproken, om de wensen vanuit de branche ten aanzien van aanbestedingen over te brengen. Het is mooi om te merken dat het AIM steeds meer als autoriteit gezien wordt en opdrachtgevers de aanbevelingen echt ter harte nemen.

Binnen de Mobiliteitsalliantie is KNV de trekker van het onderwerp Mobility as a service (MaaS). Met MaaS wordt bedoeld dat klanten op een gemakkelijke manier kunnen zien welke reisoplossingen er voor hen zijn en ze deze ook meteen kunnen boeken en betalen. Taxi is, als flexibele en vraagafhankelijke vervoersoplossing, als geen ander in staat hier een belangrijk onderdeel van te zijn. Daarnaast is ook in 2018 veel gesproken over de integratie van OV en doelgroepenvervoer. KNV noemde integratie van vervoer al in haar Toekomstvisie ‘Taxi, vaste waarde in mobiliteit’ uit 2015. Samen met de leden is het afgelopen jaar tijd en energie gestoken in het creëren van een visie op MaaS en het meer binden van MaaS-providers aan KNV.

Duurzaamheid: belangrijk maar uitdagend

KNV tekende in 2018 het Convenant Zero Emissie Doelgroepenvervoer 2025. Een erg ambitieuze doelstelling omdat er nog serieuze knelpunten zijn. Het aanbod van zero emissie taxirolstoelbusjes is op dit moment volstrekt onvoldoende. Ombouw is mogelijk maar leidt tot een aanzienlijke kostenverhoging. De zware accu’s maken dat er minder rolstoelen kunnen worden vervoerd dan voorheen en dat betekent dat er meer voertuigen ingezet moeten worden. Ook moeten de chauffeurs een ander rijbewijs halen om het vervoer te mogen blijven rijden. KNV zal zich inspannen om te bereiken dat taxibedrijven ook in 2025 tegen aanvaardbare voorwaarden en realistische prijzen het zorgvervoer kunnen rijden.

KNV is en blijft actief in de vier grote steden, maar ook in andere steden zoals Den Bosch, Tilburg, Breda, Arnhem en Eindhoven. Tilburg en Breda gaan eigen verordeningen voor taxi’s in de consumentenmarkt invoeren. De inzet van KNV blijft daarbij nuttig en noodzakelijk, want het imago van de opstapmarkt is vaak beeldbepalend voor onze hele sector.

Nieuwe cao

Een gelijk speelveld op het vlak van arbeidsvoorwaarden vinden ondernemers belangrijk, zo blijkt uit enquêtes. Daarom is een bedrijfstak-cao van belang. Er is het afgelopen jaar door onze cao-werkgeversdelegatie hard gewerkt om tot een nieuwe cao te komen, wat ook is gelukt. Vanaf 1 januari 2019 gaat de nieuwe cao taxivervoer in voor een periode van twee jaar. Omdat er het nodige verandert, heeft KNV de leden ook in regiobijeenkomsten geïnformeerd.

Ook in 2018 had KNV geregeld overleg met opdrachtgevers van zorgvervoer, ministeries, Kamerleden, adviesbureaus en belangenorganisaties zoals VNG (gemeenten), VGN (zorginstellingen), CROW (onafhankelijk kenniscentrum voor gemeenten) en Iederin (gehandicapten en chronisch zieken). Het doel was steeds de kennis over taxi- en zorgvervoer verspreiden en oplossingen aan te dragen voor de zaken die volgens vervoerders beter kunnen. Ook zijn werkbezoeken voor Kamerleden bij leden georganiseerd om hen een kijkje te geven achter de schermen van een taxi- of zorgvervoerbedrijf.

BPM-teruggaveregeling

Het is frustrerend, maar niet alles waar we als KNV op inzetten lukt. Het terugdraaien van de BPM-maatregel is een vervelend voorbeeld. Het afgelopen jaar is vanuit KNV, met andere betrokken partners binnen en buiten de sector, geprobeerd het afschaffen van de BPM-teruggaveregeling voor taxi- en zorgvervoer tegen te houden. Ondanks alle acties en aangedragen argumenten hebben zowel de Tweede als de Eerste Kamer onlangs toch ingestemd met de maatregel. We hebben weer ervaren dat iets wat in een regeerakkoord staat, in beton gegoten is. Zeker bij een kabinet met een meerderheid van maar één zetel.

Het enige wat we bij de regeringspartijen hebben bereikt is dat de overheid de effecten van de maatregel gaat monitoren, maar wat KNV betreft zijn de uitkomsten daarvan nu al bekend: de kosten voor het zorgvervoer gaan stijgen (met 13,9%), er zal geen vergroening plaatsvinden (de voertuigen zijn er namelijk niet) en kwetsbare mensen die afhankelijk zijn van zorgvervoer worden dus onherroepelijk de dupe. KNV onderzoekt of er voor rolstoelvoertuigen toch nog een andere BPM-vrijstellingsregeling te gebruiken is. Maar we willen de leden niet blij maken met een dode mus, dus reken hier nog niet op.

Kosten en tarieven zorgvervoer

Veel ondernemers hebben te maken gehad met forse stijgingen van de premies voor schadeverzekeringen, ook weer voor 2019. Met onze assurantiepartners zijn we een onderzoek gestart om een nieuw verzekeringsproduct te ontwikkelen voor leden van KNV Taxi en Zorgvervoer en leden van Busvervoer Nederland. Dat onderzoek loopt nog. We hopen de leden in 2019 meer over de uitkomsten te kunnen vertellen. Ook komt er aandacht voor preventie.

Samen met de VGN (vereniging van zorginstellingen) heeft KNV er het afgelopen jaar voor gezorgd dat de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) input kreeg voor zijn inventarisatie vervoerskosten van bewoners van de instellingen. Van de zomer maakte de NZA hun grote herijking van de tarieven in de langdurige zorg bekend. Daarmee werden ook nieuwe tarieven voor 2019 gepubliceerd. Dat betekent onder meer dat de tarieven voor vervoer naar dagbesteding verhoogd worden, om de keuzevrijheid voor cliënten te verhogen. Hiervoor is 75 miljoen euro beschikbaar. KNV is hier blij mee, omdat enkele jaren geleden er juist veel te veel is bezuinigd op dit vervoer. Verder komt er een bedrag van 8 tot 10 miljoen euro extra beschikbaar voor ziekenvervoer.

Naast deze zaken beantwoordde KNV’s verenigingsbureau ook in 2018 weer uiteenlopende vragen van leden, is ondersteuning bij arbeidsrechtelijke zaken gegeven en werden de leden voorbereid op de komst van de nieuwe AVG en de VOG Kinderopvang. Verder werd de NS Zonetaxi, waar we mede van aan de wieg hebben gestaan, met 244 stations uitgebreid naar een totaal van 377.

Veel aandacht voor zorgvervoer

In 2019 blijft KNV zich nadrukkelijk bezighouden met MaaS. Ook blijven we veel aandacht aan het zorgvervoer geven, omdat dit het grootste deel van de omzet van de leden vormt en het aanbesteden van dit vervoer nog steeds veel beter kan. Zo komt er bijvoorbeeld een evaluatie van de ‘AMvB reële prijsvorming’ uit de wmo. Voor de consumentenmarkt blijft KNV er op hameren dat taxiondernemers die kwalitatief een goede dienstverlening willen bieden, daarvoor de ruimte krijgen en houden. In een aantal grote steden is op dit moment geen sprake van een gelijk speelveld voor alle aanbieders. 

Begin komend jaar worden klimaatmaatregelen afgekondigd. Dit betekent zeker ook veel voor de mobiliteit. KNV zal, onder andere via voorzitter Bertho Eckhardt, die aan de zogenaamde Mobiliteitstafel meedoet, de ontwikkelingen rondom duurzaam vervoer nauw blijven volgen en beïnvloeden.

KNV wenst leden en niet-leden goede Kerstdagen en een zakelijk en privé voorspoedig 2019.

Hubert Andela
Directeur KNV

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Steven Don

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.