taximeter, taxameter, taxi, prijs

Wettelijke maximumtarieven voor straattaxi met 6,5% omhoog

De wettelijke maximumtarieven voor straattaxi worden per 1 februari verhoogd met de NEA-index (+6,5%). Verder vervalt het onderdeel stadsplattegronden in het praktijkexamen voor taxichauffeurs. En het vergunningbewijs hoeft vanaf 1 april 2013 niet langer zichtbaar in de taxi gevoerd te worden. De chauffeur moet deze wel kunnen tonen tijdens een inspectie.

Deze wijzigingen heeft het ministerie van Infrastructuur gepubliceerd in de Staatscourant

Wettelijke maximumtarieven

De wettelijk maximumtarieven voor straattaxi zijn vanaf 1 februari 2013 als volgt:

Taxitarief

 • Opstaptarief:     € 2,83
 • Km-tarief:          € 2,08
 • Minuut-tarief:     € 0,34

Bustarief (5-8 personen)

 • Opstaptarief:     € 5,75
 • Km-tarief:          € 2,62
 • Minuut-tarief:     € 0,39

Wachttarief:      € 38,98

NEA-index

De NEA-index wordt jaarlijks opgesteld in opdracht van Sociaal Fonds Taxi en is samengesteld op basis van de volgende kostencategorieën: vaste capaciteitskosten rijdend materieel (wegingsfactor 13,50%), kilometerkosten (wegingsfactor 14,92%), chauffeurskosten (wegingsfactor 58,54%) en algemene kosten (wegingsfactor 13,04% ). Voor 2013 is deze index berekend op 6,5%; dat is de te verwachten gemiddelde kostenstijging in het taxivervoer. Overigens zijn taxi-ondernemers niet verplicht de maximumtarieven te gebruiken.

Anders dan in de OV-index werken lopende CAO-afspraken in de taxibranche direct door in de Kostenontwikkelingsindex Taxi. De overheid vindt dat een zekere doorwerking van deze actuele CAO-afspraken in de maximumtarieven op dit moment verantwoord is. De index voor 2013 is net als in 2012 hoger dan de CBS-index.

De belangrijkste reden voor de 6,5% verhoging is de stijging van het loon van het taxipersoneel. De sociale partners zijn namelijk in de CAO Taxivervoer 2009–2013 overeengekomen om de CAO-lonen van chauffeurs stapsgewijs te verhogen omdat de beloning te laag werd geacht.

Chauffeursexamen

Het taxichauffeurs-examen bij het CBR wordt gewijzigd enkele onderdelen niet meer goed aansluiten bij de praktijk. Daarom komt in het ‘Praktijkexamen taxi volledig’ de mondelinge toets te vervallen. In dit toetsonderdeel werd met behulp van een stadsplattegrond en objectenlijst de plaatselijke bekendheid met straten en objecten getoetst. Met de huidige navigatiemiddelen sluit dit onderdeel niet meer aan bij de huidige praktijk.

In de opzet van het vernieuwde praktijkexamen wordt verder een extra rijopdracht toegevoegd. In dit toetsonderdeel moet de kandidaat zonder gebruikmaking van een hulpmiddel (zoals navigatieapparatuur, plattegrond of stratenboek) naar een opgegeven bekend object rijden, zoals naar een bekend te veronderstellen (plaatselijk) ziekenhuis of station. Door deze examenopbouw wordt de bekendheid met de plaatselijke situatie getoetst in combinatie met het rijgedrag.

Het ‘Praktijkexamen taxi beperkt’ heeft met name betrekking op taxichauffeurs die contractvervoer verrichten. Dit komt tot uitdrukking in de reeds bestaande beperktere toetsing, in die zin dat een kandidaat een route mag rijden mét gebruik van hulpmiddelen. Omdat taxichauffeurs in dit vooraf geplande vervoer vaak naar vaste adressen rijden, is er thans voor gekozen om ook in dit beperkte examen gebruik te maken van de systematiek van de bovenbedoelde objectenlijsten.

Vergunningsbewijs

Het vergunningsbewijs hoeft vanaf 1 april 2013 niet meer zichtbaar te worden gevoerd. De bedoeling van de zichtbare plaatsing was dat de passagier relevante gegevens van de onderneming kon aflezen. Maar omdat taxi’s ook de tariefkaart moeten voeren, waar deze gegevens op vermeld staan, is een zichtbare ondernemersvergunning overbodig. Verder dienen de voor de consument relevante gegevens ook al te worden vermeld op het na afloop van elke taxirit aan de consument te overhandigen ritbewijs. De taxivervoerder  moet het vergunningsbewijs nog wel bij zich hebben, voor een eventuele inspectie.

Bart Pals

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

5 reacties op “Wettelijke maximumtarieven voor straattaxi met 6,5% omhoog”

Jan Vermeulen|14.01.13|18:43

Dat de maximumtarieven voor straattaxi met 6,5% omhoog gaat zal de taxibedrijven wel blij maken. Maar de reizigers vinden het natuurlijk weer 10x niets.

Hoe verstandig is het dat onderdeel stadsplattegronden in het praktijkexamen voor taxichauffeurs zal vervallen, de kwaliteit zal dan toch achteruit gaan?. Dit vond ik altijd al heel raar dat de vergunninsbewijs in de taxi zichtbaar moet zijn. Uiteraard moeten de chauffeurs wel kunnen aantonen in geval dat … Zoals alle andere bedrijven.

Hans de Koning|18.01.13|15:28

6.5% verhoging is een indexatie om de gevolgen van steeds hogere kosten en inflatie in z’n algemeenheid te compenseren. Niks mis mee. Dat het theoretische deel van het examen vervalt en er een praktijkopdracht bij komt, waarbij de stratenkennis in de praktijk wordt getoetst, en niet door het uit het hoofd leren van een 30-tal locaties op een plattegrond, is ook een positief gegeven. Wat doe je als taxichauffeur in de praktijk vaker: een gebouw aanwijzen op een kaart of er heen rijden? Nou dan.

BTS Taxi|23.01.13|14:08

6,5% verhoging is voor ons perfect!! Alleen is het zo jammer dat je € 85,00 voor een nieuwe eeprom moet betalen bij Taxitronic en vervolgens bij een inbouwstation laten programmeren voor € 20,00 ex btw Moet ik toch heel wat ritjes wegrijden wil ik dat compenseren……. En maak het vooral maar lekker makkelijk die praktijk examens!! Maak de examens zwaarder, zodat echt alleen de “goede” chauffeurs een taxipas halen! Dit is hopelijk het begin van de verbetering van de kwaliteit van de straat taxi

Duco Douwstra|29.01.13|14:59

Pas goed op met laten programmeren van nieuwe hogere tarieven. Ik krijg klachten van ondernemers 1 van deze ondernemers heeft door Taxitronic het nieuwe tarief er in laten zetten, met de verklaring van dat hij zo geprogrammeerd is dat de verhoging automatische pas per 1 februari in zou gaan. Toen de monteur weg was, bleek dat het nieuwe tarief al actief was, Taxitronic verklaarde geen tijd te hebben voor herprogrammering. Maar de boete blijkt bij navraag € 50 000,– te zijn, Taxi’s staan stil!!

Duco Douwstra|30.01.13|10:32

Nog maar eens even het SIRA rapport, ik hoop dat dit voor iedereen leesbaar is, anders hoor ik het wel.
https://docs.google.com/document/d/1Q6oTTFN7O5phUs9zzs573NzL2LxDaIzfQTsNh6L3UlA/edit

Wettelijke maximumtarieven voor straattaxi met 6,5% omhoog | TaxiPro
taximeter, taxameter, taxi, prijs

Wettelijke maximumtarieven voor straattaxi met 6,5% omhoog

De wettelijke maximumtarieven voor straattaxi worden per 1 februari verhoogd met de NEA-index (+6,5%). Verder vervalt het onderdeel stadsplattegronden in het praktijkexamen voor taxichauffeurs. En het vergunningbewijs hoeft vanaf 1 april 2013 niet langer zichtbaar in de taxi gevoerd te worden. De chauffeur moet deze wel kunnen tonen tijdens een inspectie.

Deze wijzigingen heeft het ministerie van Infrastructuur gepubliceerd in de Staatscourant

Wettelijke maximumtarieven

De wettelijk maximumtarieven voor straattaxi zijn vanaf 1 februari 2013 als volgt:

Taxitarief

 • Opstaptarief:     € 2,83
 • Km-tarief:          € 2,08
 • Minuut-tarief:     € 0,34

Bustarief (5-8 personen)

 • Opstaptarief:     € 5,75
 • Km-tarief:          € 2,62
 • Minuut-tarief:     € 0,39

Wachttarief:      € 38,98

NEA-index

De NEA-index wordt jaarlijks opgesteld in opdracht van Sociaal Fonds Taxi en is samengesteld op basis van de volgende kostencategorieën: vaste capaciteitskosten rijdend materieel (wegingsfactor 13,50%), kilometerkosten (wegingsfactor 14,92%), chauffeurskosten (wegingsfactor 58,54%) en algemene kosten (wegingsfactor 13,04% ). Voor 2013 is deze index berekend op 6,5%; dat is de te verwachten gemiddelde kostenstijging in het taxivervoer. Overigens zijn taxi-ondernemers niet verplicht de maximumtarieven te gebruiken.

Anders dan in de OV-index werken lopende CAO-afspraken in de taxibranche direct door in de Kostenontwikkelingsindex Taxi. De overheid vindt dat een zekere doorwerking van deze actuele CAO-afspraken in de maximumtarieven op dit moment verantwoord is. De index voor 2013 is net als in 2012 hoger dan de CBS-index.

De belangrijkste reden voor de 6,5% verhoging is de stijging van het loon van het taxipersoneel. De sociale partners zijn namelijk in de CAO Taxivervoer 2009–2013 overeengekomen om de CAO-lonen van chauffeurs stapsgewijs te verhogen omdat de beloning te laag werd geacht.

Chauffeursexamen

Het taxichauffeurs-examen bij het CBR wordt gewijzigd enkele onderdelen niet meer goed aansluiten bij de praktijk. Daarom komt in het ‘Praktijkexamen taxi volledig’ de mondelinge toets te vervallen. In dit toetsonderdeel werd met behulp van een stadsplattegrond en objectenlijst de plaatselijke bekendheid met straten en objecten getoetst. Met de huidige navigatiemiddelen sluit dit onderdeel niet meer aan bij de huidige praktijk.

In de opzet van het vernieuwde praktijkexamen wordt verder een extra rijopdracht toegevoegd. In dit toetsonderdeel moet de kandidaat zonder gebruikmaking van een hulpmiddel (zoals navigatieapparatuur, plattegrond of stratenboek) naar een opgegeven bekend object rijden, zoals naar een bekend te veronderstellen (plaatselijk) ziekenhuis of station. Door deze examenopbouw wordt de bekendheid met de plaatselijke situatie getoetst in combinatie met het rijgedrag.

Het ‘Praktijkexamen taxi beperkt’ heeft met name betrekking op taxichauffeurs die contractvervoer verrichten. Dit komt tot uitdrukking in de reeds bestaande beperktere toetsing, in die zin dat een kandidaat een route mag rijden mét gebruik van hulpmiddelen. Omdat taxichauffeurs in dit vooraf geplande vervoer vaak naar vaste adressen rijden, is er thans voor gekozen om ook in dit beperkte examen gebruik te maken van de systematiek van de bovenbedoelde objectenlijsten.

Vergunningsbewijs

Het vergunningsbewijs hoeft vanaf 1 april 2013 niet meer zichtbaar te worden gevoerd. De bedoeling van de zichtbare plaatsing was dat de passagier relevante gegevens van de onderneming kon aflezen. Maar omdat taxi’s ook de tariefkaart moeten voeren, waar deze gegevens op vermeld staan, is een zichtbare ondernemersvergunning overbodig. Verder dienen de voor de consument relevante gegevens ook al te worden vermeld op het na afloop van elke taxirit aan de consument te overhandigen ritbewijs. De taxivervoerder  moet het vergunningsbewijs nog wel bij zich hebben, voor een eventuele inspectie.

Bart Pals

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

5 reacties op “Wettelijke maximumtarieven voor straattaxi met 6,5% omhoog”

Jan Vermeulen|14.01.13|18:43

Dat de maximumtarieven voor straattaxi met 6,5% omhoog gaat zal de taxibedrijven wel blij maken. Maar de reizigers vinden het natuurlijk weer 10x niets.

Hoe verstandig is het dat onderdeel stadsplattegronden in het praktijkexamen voor taxichauffeurs zal vervallen, de kwaliteit zal dan toch achteruit gaan?. Dit vond ik altijd al heel raar dat de vergunninsbewijs in de taxi zichtbaar moet zijn. Uiteraard moeten de chauffeurs wel kunnen aantonen in geval dat … Zoals alle andere bedrijven.

Hans de Koning|18.01.13|15:28

6.5% verhoging is een indexatie om de gevolgen van steeds hogere kosten en inflatie in z’n algemeenheid te compenseren. Niks mis mee. Dat het theoretische deel van het examen vervalt en er een praktijkopdracht bij komt, waarbij de stratenkennis in de praktijk wordt getoetst, en niet door het uit het hoofd leren van een 30-tal locaties op een plattegrond, is ook een positief gegeven. Wat doe je als taxichauffeur in de praktijk vaker: een gebouw aanwijzen op een kaart of er heen rijden? Nou dan.

BTS Taxi|23.01.13|14:08

6,5% verhoging is voor ons perfect!! Alleen is het zo jammer dat je € 85,00 voor een nieuwe eeprom moet betalen bij Taxitronic en vervolgens bij een inbouwstation laten programmeren voor € 20,00 ex btw Moet ik toch heel wat ritjes wegrijden wil ik dat compenseren……. En maak het vooral maar lekker makkelijk die praktijk examens!! Maak de examens zwaarder, zodat echt alleen de “goede” chauffeurs een taxipas halen! Dit is hopelijk het begin van de verbetering van de kwaliteit van de straat taxi

Duco Douwstra|29.01.13|14:59

Pas goed op met laten programmeren van nieuwe hogere tarieven. Ik krijg klachten van ondernemers 1 van deze ondernemers heeft door Taxitronic het nieuwe tarief er in laten zetten, met de verklaring van dat hij zo geprogrammeerd is dat de verhoging automatische pas per 1 februari in zou gaan. Toen de monteur weg was, bleek dat het nieuwe tarief al actief was, Taxitronic verklaarde geen tijd te hebben voor herprogrammering. Maar de boete blijkt bij navraag € 50 000,– te zijn, Taxi’s staan stil!!

Duco Douwstra|30.01.13|10:32

Nog maar eens even het SIRA rapport, ik hoop dat dit voor iedereen leesbaar is, anders hoor ik het wel.
https://docs.google.com/document/d/1Q6oTTFN7O5phUs9zzs573NzL2LxDaIzfQTsNh6L3UlA/edit