papier, regels

‘Nieuwe regels aanbesteden geven klein bedrijf meer kans’

Meedingen naar opdrachten in een aanbestedingsprocedure wordt eenvoudiger en transparanter. Hierdoor krijgen met name kleine ondernemers meer kans opdrachten binnen te halen.

Dat staat in de nota van wijziging op de Aanbestedingswet die minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie maandag 28 maart 2011 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Onredelijke eisen

Vooral het midden- en kleinbedrijf heeft veel klachten over onduidelijke regels en onredelijke eisen bij aanbestedingen. Ook taxi-ondernemers moeten soms aan onmogelijke eisen voldoen als het gaat om omzet of wagenpark.

De nieuwe aanbestedingsregels moeten zorgen voor een gelijk speelveld voor alle ondernemers, groot en klein. Opdrachten mogen niet meer dusdanig worden geclusterd zodat kleinere bedrijven geen kans meer maken.

Clusteren

Zo mag een overheid of bedrijf met 120 vestigingen bijvoorbeeld niet de schoonmaak van alle gebouwen bundelen in één aanbesteding, zodat een klein schoonmaakbedrijf bij voorbaat al geen kans meer maakt.

Ook mogen er geen onredelijke contractvoorwaarden aan ondernemers worden gesteld. Hierdoor wordt voorkomen dat een kleine ondernemer alle risico’s van een bouwproject moet dragen, terwijl deze ondernemer zich onmogelijk kan verzekeren tegen deze risico’s.

Verklaring Omtrent Gedrag

Daarnaast worden de aanbestedingsregels waar mogelijk versimpeld. Ook hoeven alleen ondernemers die een aanbesteding winnen, een bewijs van goed gedrag te kunnen laten zien. De geldigheid van dit bewijs wordt verlengd van 1 naar 2 jaar.

Tenslotte komt er een onafhankelijke commissie waar ondernemers met klachten over aanbestedingen terecht kunnen.

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.