rechtbank, rechter

Ziekenhuis mag ambulancevervoer niet uitbesteden aan taxibedrijf

Het Amphia Ziekenhuis mag vervoer van patiënten tussen de verschillende locaties niet uitbesteden aan taxibedrijf Bronts Ambulance Service (BAS) uit Bergen op Zoom. Dat heeft de rechter in Breda vorige maand bepaald in een kort geding dat was aangespannen door de regionale ambulancedienst RAV Brabant MWN. 
Overigens is de redenatie van de rechter zeer opmerkelijk te noemen.

Het Amphia Ziekenhuis kreeg van de rechter zeven dagen de tijd om eventueel al geboekte ritten nog door BAS te laten uitvoeren. Daarna moeten alle ritten weer worden verzorgd door de regionale ambulancedienst, op straffe van een dwangsom van 500 euro per overtreding.

Ambulancedienst

De opmerkelijke redenatie van de rechter is als volgt. Hij is van oordeel dat ook dit geplande vervoer tussen de ziekenhuislocaties, voor zover dit gebeurt met ambulances, volgens de Tijdelijke wet ambulancezorg alleen mag worden uitgevoerd door de regionale ambulancedienst. In deze wet is bepaald dat per veiligheidsregio slechts één regionale ambulancevoorziening wordt aangewezen. Voor de regio Brabant Midden-West is dat RAV Brabant MWN. Dit geldt niet voor vervoer door reguliere (rolstoel)taxi’s.

Volgens Amphia en BAS is het vervoer tussen de ziekenhuislocaties door de regionale ambulancedienst onnodig duur. De wetgever heeft er volgens de rechter echter bewust voor gekozen om acuut en planbaar ambulancevervoer bij één ambulancevoorziening te concentreren, omdat spoedeisende ambulancezorg alleen niet rendabel is en de ambulancedienst voldoende ritten moet maken om de vaardigheden van het personeel op peil te houden.

Gepland vervoer

Sinds 15 oktober 2012 laat het Amphia Ziekenhuis het vervoer van patiënten tussen haar vier locaties in Breda, Oosterhout en Etten-Leur verzorgen door BAS. Het gaat om vooraf gepland vervoer van patiënten die bijvoorbeeld voor onderzoek, behandeling of therapie in een andere locatie moeten zijn.

De uitspraak van de rechter komt er op neer dat om een spoedeisende ambulancedienst in stand te kunnen houden, andere soorten vervoer onnodig duur moeten zijn. Wat overigens ook ten koste gaat van de taxibranche, die dat soort ritten uitstekend en veel goedkoper uit kan voeren.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

9 reacties op “Ziekenhuis mag ambulancevervoer niet uitbesteden aan taxibedrijf”

Peter Klercq|12.02.13|20:11

RAV kan voor dit zittend ambulance vervoer toch wel samenwerken met een extern taxibedrijf of daar zelf een voertuig voor laten rijden. VZA heeft ook zittend ambulance vervoer..

Arjan Luttikhuis|13.02.13|08:29

Dan wordt tijd dat lokaal contractwerk ook bij lokale bedrijven moet worden weggezet zodat de lokale taxibedrijven ook rendabel het vraagafhankelijk en straattaxivervoer kunnen uitvoeren

Fraise Confiture|14.02.13|12:02

Het Verenigd Ziekenvervoer Amsterdam (Ambulance Amsterdam) heeft net zoals tal avn andere ambulancediensten, zorgabulances rijden. Dan nog maken zorgambulances te dure ritten. Deze vorm van vervoer kan onder de taxi-cao in deze huidige economische recessie geodkoper. Een zorgambualnce is niet meer dan een te dure taxi.

Jaren geleden toen aanbestedingen hun intrede deden, zei een toenmalig Hoofd Operationele Dienst van VZA niemand te ontslaan maar het was beter ander werk te zoeken.

Fraise Confiture|14.02.13|12:13

Een toenmalige collega vatte het plan op een ligtaxibedrijf te beginnen, samen met een taxi-ondernemer. Bedrijfsplan was gemaakt, offertes bij banken opgevraagd, offertes bij ambulancebouwbedrijven opgevraagd en bij het hoofdkantoor van een zorgverzekeraar geweest. Hun gesprek met deze zorgverzekeraar was positief met één voorwaarde. Een contract met het CPA te Amsterdam. Dus werd er een brief naar het CPA gestuurd. Het antwoord, geen samenwerking. U voldoet niet aan de Wet Ambulancezorg.

Fraise Confiture|14.02.13|12:21

Dat was nog niet alles. CPA heeft hun brief doorgestuurd aan VZA. De collega kreeg een brief direct uit de op te richten onderneming te stappen omdat er conform de taxi-coa geen toestemming was gevraagd op straffe van ontslag op staande voet en al had hij het gevraagd, had hij het niet gekregen in verband met belangenverstrengeling.
De collega revereerde succesloos naar het betoog van het Hoofd Operationele Dienst.
VZA volharde in hun standpunt.

Fraise Confiture|14.02.13|12:39

De ironie: Het bedrijf / voertuigen van deze collega voldeed niet aan de Wet Ambulancezorg maar zorgambulances/personeel voldoen ondanks dat er onder de ambulance-cao wordt gewerkt ook niet aan de Wet Ambulancezorg. De bemanning verrijd ritten van a naar b. Hebben geen opleiding van de Academie voor Ambulancezorg. Patiënt behoeft geen medische bijstand. Meerdere instellingen zeggen dat het niet meer dan een te dure taxi is.

Er zijn al meerdere ligtaxibedrijven.
Advies: uitspaark te oppeneren.

Jos Gerritsen|14.02.13|19:03

We moeten hier constateren dat de overheid allereerst met het tarievensysteem omzetten en later de verplichte RAV’s en beperkingen van de particuliere initiatieven nog steeds bezig is om de zorg onnodig duur te maken!
Soms heb ik heimwee naar de tijd dat ik dit werk met veel plezier deed, maar naarmate ik de nieuwsberichten door de jaren heen volg, moet ik zelf constateren dat ik bijtijds vertrokken ben. Maar het heeft me gedurende die jaren wel veel voldoening gegeven! Respect ex-collega’s!

Jan Koetsenruijter|14.02.13|20:38

Heeft de rechter toevallig aandelen bij de RAV. Bij verzorgingshuizen worden nu ook busjes ingezet met vrijwilligers om mensen te brengen naar steunpunten of winkelcentrum. Dat is ook oneerlijke concurrentie voor de taxi branche. Waarom zou een particuliere organisatie dan ook niet mensen liggend mogen vervoeren. Deze uitspraak vraagt om vervolg.

Peter Klercq|15.02.13|11:49

Jan Koetsenruijter, het is mij beklend over welke regio je praat.

In die regio is deeltaxi nog niet goed geregeld of minimaal in omvang, dan nog het is taxi vervoer wat niet door een Verzorgingshuis gedaan mag worden, geen eigen vervoer nml.

Ziekenhuis mag ambulancevervoer niet uitbesteden aan taxibedrijf | TaxiPro
rechtbank, rechter

Ziekenhuis mag ambulancevervoer niet uitbesteden aan taxibedrijf

Het Amphia Ziekenhuis mag vervoer van patiënten tussen de verschillende locaties niet uitbesteden aan taxibedrijf Bronts Ambulance Service (BAS) uit Bergen op Zoom. Dat heeft de rechter in Breda vorige maand bepaald in een kort geding dat was aangespannen door de regionale ambulancedienst RAV Brabant MWN. 
Overigens is de redenatie van de rechter zeer opmerkelijk te noemen.

Het Amphia Ziekenhuis kreeg van de rechter zeven dagen de tijd om eventueel al geboekte ritten nog door BAS te laten uitvoeren. Daarna moeten alle ritten weer worden verzorgd door de regionale ambulancedienst, op straffe van een dwangsom van 500 euro per overtreding.

Ambulancedienst

De opmerkelijke redenatie van de rechter is als volgt. Hij is van oordeel dat ook dit geplande vervoer tussen de ziekenhuislocaties, voor zover dit gebeurt met ambulances, volgens de Tijdelijke wet ambulancezorg alleen mag worden uitgevoerd door de regionale ambulancedienst. In deze wet is bepaald dat per veiligheidsregio slechts één regionale ambulancevoorziening wordt aangewezen. Voor de regio Brabant Midden-West is dat RAV Brabant MWN. Dit geldt niet voor vervoer door reguliere (rolstoel)taxi’s.

Volgens Amphia en BAS is het vervoer tussen de ziekenhuislocaties door de regionale ambulancedienst onnodig duur. De wetgever heeft er volgens de rechter echter bewust voor gekozen om acuut en planbaar ambulancevervoer bij één ambulancevoorziening te concentreren, omdat spoedeisende ambulancezorg alleen niet rendabel is en de ambulancedienst voldoende ritten moet maken om de vaardigheden van het personeel op peil te houden.

Gepland vervoer

Sinds 15 oktober 2012 laat het Amphia Ziekenhuis het vervoer van patiënten tussen haar vier locaties in Breda, Oosterhout en Etten-Leur verzorgen door BAS. Het gaat om vooraf gepland vervoer van patiënten die bijvoorbeeld voor onderzoek, behandeling of therapie in een andere locatie moeten zijn.

De uitspraak van de rechter komt er op neer dat om een spoedeisende ambulancedienst in stand te kunnen houden, andere soorten vervoer onnodig duur moeten zijn. Wat overigens ook ten koste gaat van de taxibranche, die dat soort ritten uitstekend en veel goedkoper uit kan voeren.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

9 reacties op “Ziekenhuis mag ambulancevervoer niet uitbesteden aan taxibedrijf”

Peter Klercq|12.02.13|20:11

RAV kan voor dit zittend ambulance vervoer toch wel samenwerken met een extern taxibedrijf of daar zelf een voertuig voor laten rijden. VZA heeft ook zittend ambulance vervoer..

Arjan Luttikhuis|13.02.13|08:29

Dan wordt tijd dat lokaal contractwerk ook bij lokale bedrijven moet worden weggezet zodat de lokale taxibedrijven ook rendabel het vraagafhankelijk en straattaxivervoer kunnen uitvoeren

Fraise Confiture|14.02.13|12:02

Het Verenigd Ziekenvervoer Amsterdam (Ambulance Amsterdam) heeft net zoals tal avn andere ambulancediensten, zorgabulances rijden. Dan nog maken zorgambulances te dure ritten. Deze vorm van vervoer kan onder de taxi-cao in deze huidige economische recessie geodkoper. Een zorgambualnce is niet meer dan een te dure taxi.

Jaren geleden toen aanbestedingen hun intrede deden, zei een toenmalig Hoofd Operationele Dienst van VZA niemand te ontslaan maar het was beter ander werk te zoeken.

Fraise Confiture|14.02.13|12:13

Een toenmalige collega vatte het plan op een ligtaxibedrijf te beginnen, samen met een taxi-ondernemer. Bedrijfsplan was gemaakt, offertes bij banken opgevraagd, offertes bij ambulancebouwbedrijven opgevraagd en bij het hoofdkantoor van een zorgverzekeraar geweest. Hun gesprek met deze zorgverzekeraar was positief met één voorwaarde. Een contract met het CPA te Amsterdam. Dus werd er een brief naar het CPA gestuurd. Het antwoord, geen samenwerking. U voldoet niet aan de Wet Ambulancezorg.

Fraise Confiture|14.02.13|12:21

Dat was nog niet alles. CPA heeft hun brief doorgestuurd aan VZA. De collega kreeg een brief direct uit de op te richten onderneming te stappen omdat er conform de taxi-coa geen toestemming was gevraagd op straffe van ontslag op staande voet en al had hij het gevraagd, had hij het niet gekregen in verband met belangenverstrengeling.
De collega revereerde succesloos naar het betoog van het Hoofd Operationele Dienst.
VZA volharde in hun standpunt.

Fraise Confiture|14.02.13|12:39

De ironie: Het bedrijf / voertuigen van deze collega voldeed niet aan de Wet Ambulancezorg maar zorgambulances/personeel voldoen ondanks dat er onder de ambulance-cao wordt gewerkt ook niet aan de Wet Ambulancezorg. De bemanning verrijd ritten van a naar b. Hebben geen opleiding van de Academie voor Ambulancezorg. Patiënt behoeft geen medische bijstand. Meerdere instellingen zeggen dat het niet meer dan een te dure taxi is.

Er zijn al meerdere ligtaxibedrijven.
Advies: uitspaark te oppeneren.

Jos Gerritsen|14.02.13|19:03

We moeten hier constateren dat de overheid allereerst met het tarievensysteem omzetten en later de verplichte RAV’s en beperkingen van de particuliere initiatieven nog steeds bezig is om de zorg onnodig duur te maken!
Soms heb ik heimwee naar de tijd dat ik dit werk met veel plezier deed, maar naarmate ik de nieuwsberichten door de jaren heen volg, moet ik zelf constateren dat ik bijtijds vertrokken ben. Maar het heeft me gedurende die jaren wel veel voldoening gegeven! Respect ex-collega’s!

Jan Koetsenruijter|14.02.13|20:38

Heeft de rechter toevallig aandelen bij de RAV. Bij verzorgingshuizen worden nu ook busjes ingezet met vrijwilligers om mensen te brengen naar steunpunten of winkelcentrum. Dat is ook oneerlijke concurrentie voor de taxi branche. Waarom zou een particuliere organisatie dan ook niet mensen liggend mogen vervoeren. Deze uitspraak vraagt om vervolg.

Peter Klercq|15.02.13|11:49

Jan Koetsenruijter, het is mij beklend over welke regio je praat.

In die regio is deeltaxi nog niet goed geregeld of minimaal in omvang, dan nog het is taxi vervoer wat niet door een Verzorgingshuis gedaan mag worden, geen eigen vervoer nml.