Staatssecretaris Martijn van Rijn, minister Edith Schippers, VWS

Overgang Valys-vervoer naar Transvision 4 maanden uitgesteld

Het Valys-vervoer zal nog 4 maanden langer door Connexxion worden uitgevoerd dan gepland. Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) wil Connexxion nog de mogelijkheid geven bezwaar aan te tekenen tegen een onlangs genomen beslissing om het Valys-contract definitief te gunnen aan Transvision. Dit ondanks een boete van de NMA wegens een vermeende overtreding van het kartelverbod door de Transvision-moederbedrijven RMC en ZCN.

Transvision zou eigenlijk het vervoer per 1 april overnemen na het winnen van de aanbesteding. Maar de Staatssecretaris zal eerst de uitspraak van het door Connexxion aangekondigde kort geding afwachten, voordat het contract definitief gegund wordt aan Transvision.

NMA

Volgens de NMA (Nederlandse Mededingings Autoriteit) zouden RMC en ZCN (Zorgvervoercentrale Nederland) in het verleden het kartelverbod hebben overtreden. De ondernemingen waren zich overigens niet bewust van het feit dat ze iets verkeerds deden. Toch hebben ze om problemen in de toekomst te voorkomen maatregelen genomen door een compliance programma op te stellen.

Doel van het programma is het bewust maken van de gehele organisatie van de toepasselijke regelgeving op het gebied van mededingingsrecht en het creëren van een cultuur van strikte naleving van deze regels. Het programma treedt voor 1 april 2013 in werking en bestaat uit aanstelling van een compliance officer, een opleidings- en trainingsprogramma, een gedragscode, auditing en een klokkenluidersregeling.

Aanbesteding

Volgens de staatssecretaris heeft de vermeende overtreding geen invloed gehad op de aanbesteding van het Valys-vervoer. Tijdens de aanbestedingsprocedure waren RMC en ZCN bovendien nog niet op de hoogte van het boetebesluit. Zodra dat binnen was, is het ministerie meteen op de hoogte gesteld. VWS wil dan ook het Valys-contract gewoon aan Transvision gunnen.

Staatssecretaris Van Rijn: “Ik heb mij in de afgelopen periode met de vereiste zorgvuldigheid beraden over de vraag of deze boetebeschikkingen al dan niet dienen te leiden tot uitsluiting van de Combinatie van de gunning van het Valysvervoer. De afweging heeft geleid tot de conclusie dat het voornemen om tot definitieve gunning aan de Combinatie over te gaan, in stand blijft.”

Financiële gevolgen

“Gelet op deze houding en opstelling van de Combinatie, de aanzienlijke omvang van de onderhavige opdracht en daarmee de financiële gevolgen voor de Combinatie van uitsluiting, ben ik van mening dat het uitsluiten van de Combinatie niet proportioneel zou zijn, mits wordt voldaan aan een aanvullende set voorwaarden die ik heb gesteld”, aldus de staatssecretaris.

Deze aanvullende voorwaarden hebben betrekking op afspraken met betrekking tot de complianceregeling en in voorkomend geval de mogelijkheid tot tussentijdse beëindiging van de overeenkomst zonder dat de Combinatie recht heeft op enige vergoeding of schadeloosstelling.

Kort geding

Vanuit het oogpunt van rechtsbescherming kunnen de overige inschrijvers tegen deze beslissing beroep aantekenen bij de rechter via een kort geding. Connexxion heeft aangegeven dat te doen, laat de staatssecretaris weten. Die uitspraak zal hij afwachten, voordat hij het Valys-contract definitief aan Transvision zal gunnen.

Overigens gaan zowel RMC als ZCN in beroep tegen de boete van de NMA. “Wij vinden de boete onterecht en daarnaast ook nog eens buiten alle proporties”, zegt de woordvoerder van de RMC-directie. “Het gaat om een interpretatie door de NMa van iets waarvan wij ons niet realiseerden dat het als mededingingsbeperkend kon worden uitgelegd door het zo op te schrijven.”

Valys-vervoer

Vanwege alle juridische perikelen is de startdatum voor Transvision om te starten met Valys-vervoer uitgesteld tot 1 augustus. Tot die tijd blijft Connexxion het vervoer uitvoeren tegen gelijkblijvende voorwaarden. De minister zal alle gebruikers hierover de komende periode te informeren.

Overigens had Connexxion in eerste instantie ook al bezwaar gemaakt tegen het voornemen van de Staatssecretaris om Transvision het Valys-vervoer te gunnen. Dat bezwaar werd toen afgewezen door de rechter. Het Valys-contract heeft een looptijd van 45 maanden en is met een waarde van € 60 miljoen per jaar het grootste contract in de Nederlandse personenvervoersbranche.

Bart Pals

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

2 reacties op “Overgang Valys-vervoer naar Transvision 4 maanden uitgesteld”

Jan Pastoor|28.02.13|10:54

Kartelvorming!!! waar praten ze over,,mogen ze het contrakt zilverenkruis achmea ook wel een doorlichten met de dvg vervoerders,ook allemaal prijsafspraken onderling gemaakt…suc6 met het hoge km tarief,,en sterkte met het verlies permaand,,,,,Ik groet U allen

Peter Driessen|03.03.13|09:47

Over valys ik bedoel verlies gesproken.
als je daar voor moet rijden kan je beter meteen stoppen.
Wat een gedoe voor die paar centen.

Overgang Valys-vervoer naar Transvision 4 maanden uitgesteld | TaxiPro
Staatssecretaris Martijn van Rijn, minister Edith Schippers, VWS

Overgang Valys-vervoer naar Transvision 4 maanden uitgesteld

Het Valys-vervoer zal nog 4 maanden langer door Connexxion worden uitgevoerd dan gepland. Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) wil Connexxion nog de mogelijkheid geven bezwaar aan te tekenen tegen een onlangs genomen beslissing om het Valys-contract definitief te gunnen aan Transvision. Dit ondanks een boete van de NMA wegens een vermeende overtreding van het kartelverbod door de Transvision-moederbedrijven RMC en ZCN.

Transvision zou eigenlijk het vervoer per 1 april overnemen na het winnen van de aanbesteding. Maar de Staatssecretaris zal eerst de uitspraak van het door Connexxion aangekondigde kort geding afwachten, voordat het contract definitief gegund wordt aan Transvision.

NMA

Volgens de NMA (Nederlandse Mededingings Autoriteit) zouden RMC en ZCN (Zorgvervoercentrale Nederland) in het verleden het kartelverbod hebben overtreden. De ondernemingen waren zich overigens niet bewust van het feit dat ze iets verkeerds deden. Toch hebben ze om problemen in de toekomst te voorkomen maatregelen genomen door een compliance programma op te stellen.

Doel van het programma is het bewust maken van de gehele organisatie van de toepasselijke regelgeving op het gebied van mededingingsrecht en het creëren van een cultuur van strikte naleving van deze regels. Het programma treedt voor 1 april 2013 in werking en bestaat uit aanstelling van een compliance officer, een opleidings- en trainingsprogramma, een gedragscode, auditing en een klokkenluidersregeling.

Aanbesteding

Volgens de staatssecretaris heeft de vermeende overtreding geen invloed gehad op de aanbesteding van het Valys-vervoer. Tijdens de aanbestedingsprocedure waren RMC en ZCN bovendien nog niet op de hoogte van het boetebesluit. Zodra dat binnen was, is het ministerie meteen op de hoogte gesteld. VWS wil dan ook het Valys-contract gewoon aan Transvision gunnen.

Staatssecretaris Van Rijn: “Ik heb mij in de afgelopen periode met de vereiste zorgvuldigheid beraden over de vraag of deze boetebeschikkingen al dan niet dienen te leiden tot uitsluiting van de Combinatie van de gunning van het Valysvervoer. De afweging heeft geleid tot de conclusie dat het voornemen om tot definitieve gunning aan de Combinatie over te gaan, in stand blijft.”

Financiële gevolgen

“Gelet op deze houding en opstelling van de Combinatie, de aanzienlijke omvang van de onderhavige opdracht en daarmee de financiële gevolgen voor de Combinatie van uitsluiting, ben ik van mening dat het uitsluiten van de Combinatie niet proportioneel zou zijn, mits wordt voldaan aan een aanvullende set voorwaarden die ik heb gesteld”, aldus de staatssecretaris.

Deze aanvullende voorwaarden hebben betrekking op afspraken met betrekking tot de complianceregeling en in voorkomend geval de mogelijkheid tot tussentijdse beëindiging van de overeenkomst zonder dat de Combinatie recht heeft op enige vergoeding of schadeloosstelling.

Kort geding

Vanuit het oogpunt van rechtsbescherming kunnen de overige inschrijvers tegen deze beslissing beroep aantekenen bij de rechter via een kort geding. Connexxion heeft aangegeven dat te doen, laat de staatssecretaris weten. Die uitspraak zal hij afwachten, voordat hij het Valys-contract definitief aan Transvision zal gunnen.

Overigens gaan zowel RMC als ZCN in beroep tegen de boete van de NMA. “Wij vinden de boete onterecht en daarnaast ook nog eens buiten alle proporties”, zegt de woordvoerder van de RMC-directie. “Het gaat om een interpretatie door de NMa van iets waarvan wij ons niet realiseerden dat het als mededingingsbeperkend kon worden uitgelegd door het zo op te schrijven.”

Valys-vervoer

Vanwege alle juridische perikelen is de startdatum voor Transvision om te starten met Valys-vervoer uitgesteld tot 1 augustus. Tot die tijd blijft Connexxion het vervoer uitvoeren tegen gelijkblijvende voorwaarden. De minister zal alle gebruikers hierover de komende periode te informeren.

Overigens had Connexxion in eerste instantie ook al bezwaar gemaakt tegen het voornemen van de Staatssecretaris om Transvision het Valys-vervoer te gunnen. Dat bezwaar werd toen afgewezen door de rechter. Het Valys-contract heeft een looptijd van 45 maanden en is met een waarde van € 60 miljoen per jaar het grootste contract in de Nederlandse personenvervoersbranche.

Bart Pals

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

2 reacties op “Overgang Valys-vervoer naar Transvision 4 maanden uitgesteld”

Jan Pastoor|28.02.13|10:54

Kartelvorming!!! waar praten ze over,,mogen ze het contrakt zilverenkruis achmea ook wel een doorlichten met de dvg vervoerders,ook allemaal prijsafspraken onderling gemaakt…suc6 met het hoge km tarief,,en sterkte met het verlies permaand,,,,,Ik groet U allen

Peter Driessen|03.03.13|09:47

Over valys ik bedoel verlies gesproken.
als je daar voor moet rijden kan je beter meteen stoppen.
Wat een gedoe voor die paar centen.