schoolvervoer, schooltaxi, leerlingenvervoer

Lopik verhoogt kilometergrens leerlingenvervoer

De gemeente Lopik scherpt de regels voor het leerlingenvervoer aan. De kilometergrens wordt opgehoogd van 4 naar 6 kilometer. Bovendien kunnen ouders die in aanmerking willen komen voor vergoeding zich niet langer beroepen op het artikel dat het gezin ernstig wordt benadeeld als zij het kind naar school moeten brengen. De Lopikse gemeenteraad heeft hiermee vorige week unaniem ingestemd.

Met de maatregel hoopt het college van B en W geld te besparen op de regeling.

Vergoeding

Nieuwe en lopende aanvragen voor het vergoeden van de kosten van openbaar vervoer, vervoer per fiets en aangepast vervoer naar primair onderwijs en een speciale school voor basisonderwijs worden voortaan pas toegekend als de afstand huis-school verder is dan 6 kilometer. Voor de kinderen die hier momenteel gebruik van maken zal er een denkbeeldige grens worden getrokken in de kernen Benschop en Lopikerkapel.

Dit kan betekenen dat in een bepaalde straat de ene ouder wel recht heeft op vergoeding en de andere ouder niet. Uitgangspunt is nu vooral de eigen verantwoordelijkheid van ouders, meldt de Weekkrant.

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.