Willemsen de Koning, Personenvervoer, Arnhem, taxi

Aanbesteding Regiotaxi Overijssel naar WdK en CXX

Willemsen de Koning en Connexxion hebben de voorlopige gunning van aanbesteding Regiotaxi Overijssel gewonnen. Willemsen de Koning zal de regio Salland gaan uitvoeren, Connexxion de regio Noord-West Overijssel. Bijzonder aan het contract is dat hij slechts voor anderhalf jaar wordt aanbesteed vanwege de onzekerheden bij de nieuwe wmo en awbz. Het gaat om de provincie Overijssel en de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Kampen.

De contractperiode loopt tot 1 januari 2016 met een mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar. Vanwege de korte contractperiode is de klus alleen interessant voor grote taxibedrijven, die makkelijk kunnen opschalen.

Aanbesteding

“We zijn erg blij met de uitkomst van deze aanbesteding”, vertelt Marc Bolderman van Willemsen de Koning. “We kunnen de opdracht binnen onze bestaande capaciteit uitvoeren en hoeven dus niet te investeren in een nieuw wagenpark. Dat maakt dat we onze kosten kunnen terugverdienen binnen de looptijd van deze aanbesteding.”

Op dit moment verzorgt Taxi Centrale Zwolle (TCZ) het regiotaxivervoer in Noordwest-Overijssel. Deze opdracht loopt tot 1 september 2014. In Salland verzorgen De Vier Gewesten (DVG) en TCR Vervoer het regiotaxivervoer tot 1 januari 2015.

Inschrijvers

Voor Noordwest-Overijssel hadden DVG, Willemsen de Koning en Connexxion Taxi Service B.V. zich ingeschreven. Voor Salland hadden dezelfde inschrijvers zich gemeld, waarbij DVG en TCR zich als combinatie hebben ingeschreven.

De contractduur voor regiotaxivervoer ligt normaal gesproken op 4 tot maximaal 6 jaar. De gemeenten en provincie hebben er bewust voor gekozen om de contractduur nu op 1,5 (tot 1 januari 2016) tot maximaal 2,5 jaar te zetten. In de tussenliggende tijd bereiden de gemeenten zich voor op de wijze waarop de nieuwe zorgtaken die ze krijgen op het gebied van AWBZ-vervoer uitgevoerd kunnen worden.

Regiotaxivervoer

Op dit moment verzorgt De Vier Gewesten (DGV) met als uitvoerder Taxi Centrale Zwolle (TCZ) het regiotaxivervoer in Noordwest-Overijssel. In Salland verzorgen De Vier Gewesten (DVG) en TCR Vervoer het regiotaxivervoer. Connexxion Taxi Services BV gaat op 1 september 2014 van start als vervoerder voor de Regiotaxi in Noordwest-Overijssel.

De nieuwe vervoerder gaat rijden met 17 nieuwe voertuigen met een lage uitstoot (euro 5), die allen zijn voorzien van een lage vloer voor een makkelijke instap. De reiziger kan zijn of haar rit, naast de reguliere telefooncentrale van de vervoerder, nu ook boeken via een app. Daarnaast zijn de voertuigen uitgevoerd in de herkenbare blauwe openbaar vervoer huisstijl van de provincie Overijssel.

Groengas

In Salland start Willemsen de Koning als nieuwe vervoerder voor de Regiotaxi op 1 januari 2015. De nieuwe vervoerder zal een deel van de ritten uitvoeren in voertuigen die rijden op groengas. Alle taxi’s zijn voorzien van een monitor waarop onder andere de route en aankomsttijden te lezen zijn. In Salland kan de reiziger zijn of haar rit, naast de reguliere telefooncentrale van de vervoerder, straks ook boeken via een app. Deze app geeft ook weer hoe laat de chauffeur voor de deur staat.

De provincie Overijssel en de gemeenten in West-Overijssel werken samen bij de aanbesteding van het regiotaxivervoer. De gemeenten zijn bevoegd gezag voor het vervoer van specifieke doelgroepen (Wmo-vervoer). Gemiddeld worden twee van de drie ritten uitgevoerd voor de Wmo. De provincie is bevoegd gezag voor het openbaar vervoer. Voor de provincie vormt de Regiotaxi een aanvulling op het reguliere openbaar vervoer. Dorpen en kernen die niet met reguliere buslijnen worden bediend, zijn bereikbaar met de Regiotaxi.

Contractduur

De gemeenten en provincie hebben bewust gekozen voor een contractduur van de Regiotaxi tot 1 januari 2016. De gemeenten en provincie willen voor 2016 en verder met inwoners en belangenorganisaties kijken welke mogelijkheden er zijn op het gebied van doelgroepenvervoer, vrijwilligersvervoer en andere oplossingen om de bereikbaarheid van dorpen en kernen te garanderen. Dit in verband met de nieuwe zorgtaken die gemeenten krijgen op het gebied van AWBZ-vervoer en de bezuinigingen van het Rijk richting provincies op het gebied van het openbaar vervoer.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

12 reacties op “Aanbesteding Regiotaxi Overijssel naar WdK en CXX”

Marja DeDijcker|18.04.14|14:52

Geldt nu ook de OPOV-regeling?

Bart Pals|18.04.14|15:04

@Marja: Ja, die geldt. Deze aanbesteding staat namelijk vermeld bij Sociaal Fonds Taxi. Zie: http://www.sociaalfondstaxi.nl/cao/opov-regeling-overgang-vervoerscontracten/vervoerscontracten

Hans Landman|20.04.14|15:37

Aanbestedingen binnen het WMO vervoer met een korte looptijd zullen de komende tijd meer voorkomen. Deze korte looptijd wordt gekozen omdat gemeenten zich niet voor de gebruikelijke 4-5 jaar willen vastleggen in een Regiotaxi/WMO contract omdat er de komende jaren veel wijzigingen worden verwacht binnen de verantwoordelijkheden van gemeenten op het gebied van WMO en de daarvoor beschikbare budgeten.

Hans Landman|20.04.14|15:38

De voorkeur van de gemeenten is om het lopende contract voor een korte periode te verlengen bij de zittende vervoerder. Echter omwille van het feit dat lopende contracten geen ruimte meer bieden om te verlengen. Bepalingen in de aanbestedingswet en de risico’s die gemeenten zien in claims van vervoerders die een kans willen maken op het contract dwingt gemeenten min of meer om een onwenselijk korte periode aan te besteden. De gemeente neemt de verhoudingsgewijs hoge kosten voor lief.

Hans Landman|20.04.14|15:39

Wat leert nu deze casus van deze eerste WMO vervoer aanbesteding? Daar waar normaal gesproken op een aanbesteding met de kenmerken van Regiotaxi Salland en Noordwest Overijssel een 6-7 vervoerders inschrijven zijn dit nu 3 partijen geweest. De zittende vervoerder en twee grote vervoerders die landelijke opereren. Voor de zittende vervoerder is een contract van 1-1,5 jaar realistisch omdat deze geen implementatie hoeft te doen en door kan met zijn huidige wagenpark.

Hans Landman|20.04.14|15:40

Twee grotere partijen die met overcapaciteit binnen hun huidige wagenpark de investering in voertuigen niet hoeven te doen en de kosten van implementatie kunnen onderbrengen binnen bestaande overhead. Overigens geen misverstand over de partijen die van dit voordeel gebruik maken, binnen aanbestedingen kun je dit partijen die kansen zien niet kwalijk nemen.

Hans Landman|20.04.14|15:41

Als we nu eens teruggaan naar wat de achterliggende gedachte is van Europees Aanbesteden en zeker de aanbestedingswet die in 2012 is doorgevoerd dan ligt zeker bij de aanbestedingswet van 2012 de focus op het realiseren van aanbestedingen waarbij het gelijkheidsbeginsel en een ‘fair playing field’ wordt gerealiseerd. De casus Regiotaxi Salland/NW Overijssel toont aan dat dit gelijkheidsbeginsel en ‘fair playing field’ niet wordt bereikt.

Hans Landman|20.04.14|15:43

Met name lokale en regionale vervoerders met een beperkte omvang die niet met het bestaande wagenpark en beschikbare overhead aan deze aanbesteding mee hebben kunnen doen hebben niet ingeschreven of in kunnen schrijven. Dit gegeven staat haaks op het doel van de aanbestedingswetgeving. Dus waar gemeenten noodgedwongen de risico’s van claims bij het niet aanbesteden willen mijden, is de vraag of het nu niet juist de lokale vervoerders/regionale vervoerders aan zet zijn.

Hans Landman|20.04.14|15:45

Bij de aankondiging van een WMO contract met een hele korte contractduur bezwaar zouden deze partijen bezwaar kunnen maken. Dit omdat een korte contractperiode haaks staat op het gelijkheidsbeginsel en niet in de lijn van de uitgangspunten van de laatste aanbestedingswet is. Om een stap naar de advocatuur niet perse te hoeven maken zou hiervoor een oordeel van aanbestedings experts (www.commissievanaanbestedingsexperts.nl)‎ voor de noodzakelijke jurisprudentie kunnen zorgen.

Hans Landman|20.04.14|15:48

De periode tussen de aankondiging en de laatste nota van inlichtingen bied hier voldoende tijd voor. Nogmaals niet bedoeld om hier een specifieke opdrachten of gemeenten te evalueren of geijk of ongelijk te geven, maar om gelijke kansen voor marktpartijen te garanderen.

Tjerk Vinckx|21.04.14|09:31

Mr.Hans Landman,

Complimenten voor deze uitleg, verhelderend verhaal.

Tjerk Vinckx.

Marja DeDijcker|27.04.14|10:27

Ik heb die opov-lijst van TCR bij SFT eens bekeken. Dat wordt een duur grapje voor WDK. een aanbesteding van 1 jaar en dan zoveel duur (hoog in de tredes) personeel met heel veel vaste contracten overnemen…

Aanbesteding Regiotaxi Overijssel naar WdK en CXX | TaxiPro
Willemsen de Koning, Personenvervoer, Arnhem, taxi

Aanbesteding Regiotaxi Overijssel naar WdK en CXX

Willemsen de Koning en Connexxion hebben de voorlopige gunning van aanbesteding Regiotaxi Overijssel gewonnen. Willemsen de Koning zal de regio Salland gaan uitvoeren, Connexxion de regio Noord-West Overijssel. Bijzonder aan het contract is dat hij slechts voor anderhalf jaar wordt aanbesteed vanwege de onzekerheden bij de nieuwe wmo en awbz. Het gaat om de provincie Overijssel en de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Kampen.

De contractperiode loopt tot 1 januari 2016 met een mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar. Vanwege de korte contractperiode is de klus alleen interessant voor grote taxibedrijven, die makkelijk kunnen opschalen.

Aanbesteding

“We zijn erg blij met de uitkomst van deze aanbesteding”, vertelt Marc Bolderman van Willemsen de Koning. “We kunnen de opdracht binnen onze bestaande capaciteit uitvoeren en hoeven dus niet te investeren in een nieuw wagenpark. Dat maakt dat we onze kosten kunnen terugverdienen binnen de looptijd van deze aanbesteding.”

Op dit moment verzorgt Taxi Centrale Zwolle (TCZ) het regiotaxivervoer in Noordwest-Overijssel. Deze opdracht loopt tot 1 september 2014. In Salland verzorgen De Vier Gewesten (DVG) en TCR Vervoer het regiotaxivervoer tot 1 januari 2015.

Inschrijvers

Voor Noordwest-Overijssel hadden DVG, Willemsen de Koning en Connexxion Taxi Service B.V. zich ingeschreven. Voor Salland hadden dezelfde inschrijvers zich gemeld, waarbij DVG en TCR zich als combinatie hebben ingeschreven.

De contractduur voor regiotaxivervoer ligt normaal gesproken op 4 tot maximaal 6 jaar. De gemeenten en provincie hebben er bewust voor gekozen om de contractduur nu op 1,5 (tot 1 januari 2016) tot maximaal 2,5 jaar te zetten. In de tussenliggende tijd bereiden de gemeenten zich voor op de wijze waarop de nieuwe zorgtaken die ze krijgen op het gebied van AWBZ-vervoer uitgevoerd kunnen worden.

Regiotaxivervoer

Op dit moment verzorgt De Vier Gewesten (DGV) met als uitvoerder Taxi Centrale Zwolle (TCZ) het regiotaxivervoer in Noordwest-Overijssel. In Salland verzorgen De Vier Gewesten (DVG) en TCR Vervoer het regiotaxivervoer. Connexxion Taxi Services BV gaat op 1 september 2014 van start als vervoerder voor de Regiotaxi in Noordwest-Overijssel.

De nieuwe vervoerder gaat rijden met 17 nieuwe voertuigen met een lage uitstoot (euro 5), die allen zijn voorzien van een lage vloer voor een makkelijke instap. De reiziger kan zijn of haar rit, naast de reguliere telefooncentrale van de vervoerder, nu ook boeken via een app. Daarnaast zijn de voertuigen uitgevoerd in de herkenbare blauwe openbaar vervoer huisstijl van de provincie Overijssel.

Groengas

In Salland start Willemsen de Koning als nieuwe vervoerder voor de Regiotaxi op 1 januari 2015. De nieuwe vervoerder zal een deel van de ritten uitvoeren in voertuigen die rijden op groengas. Alle taxi’s zijn voorzien van een monitor waarop onder andere de route en aankomsttijden te lezen zijn. In Salland kan de reiziger zijn of haar rit, naast de reguliere telefooncentrale van de vervoerder, straks ook boeken via een app. Deze app geeft ook weer hoe laat de chauffeur voor de deur staat.

De provincie Overijssel en de gemeenten in West-Overijssel werken samen bij de aanbesteding van het regiotaxivervoer. De gemeenten zijn bevoegd gezag voor het vervoer van specifieke doelgroepen (Wmo-vervoer). Gemiddeld worden twee van de drie ritten uitgevoerd voor de Wmo. De provincie is bevoegd gezag voor het openbaar vervoer. Voor de provincie vormt de Regiotaxi een aanvulling op het reguliere openbaar vervoer. Dorpen en kernen die niet met reguliere buslijnen worden bediend, zijn bereikbaar met de Regiotaxi.

Contractduur

De gemeenten en provincie hebben bewust gekozen voor een contractduur van de Regiotaxi tot 1 januari 2016. De gemeenten en provincie willen voor 2016 en verder met inwoners en belangenorganisaties kijken welke mogelijkheden er zijn op het gebied van doelgroepenvervoer, vrijwilligersvervoer en andere oplossingen om de bereikbaarheid van dorpen en kernen te garanderen. Dit in verband met de nieuwe zorgtaken die gemeenten krijgen op het gebied van AWBZ-vervoer en de bezuinigingen van het Rijk richting provincies op het gebied van het openbaar vervoer.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

12 reacties op “Aanbesteding Regiotaxi Overijssel naar WdK en CXX”

Marja DeDijcker|18.04.14|14:52

Geldt nu ook de OPOV-regeling?

Bart Pals|18.04.14|15:04

@Marja: Ja, die geldt. Deze aanbesteding staat namelijk vermeld bij Sociaal Fonds Taxi. Zie: http://www.sociaalfondstaxi.nl/cao/opov-regeling-overgang-vervoerscontracten/vervoerscontracten

Hans Landman|20.04.14|15:37

Aanbestedingen binnen het WMO vervoer met een korte looptijd zullen de komende tijd meer voorkomen. Deze korte looptijd wordt gekozen omdat gemeenten zich niet voor de gebruikelijke 4-5 jaar willen vastleggen in een Regiotaxi/WMO contract omdat er de komende jaren veel wijzigingen worden verwacht binnen de verantwoordelijkheden van gemeenten op het gebied van WMO en de daarvoor beschikbare budgeten.

Hans Landman|20.04.14|15:38

De voorkeur van de gemeenten is om het lopende contract voor een korte periode te verlengen bij de zittende vervoerder. Echter omwille van het feit dat lopende contracten geen ruimte meer bieden om te verlengen. Bepalingen in de aanbestedingswet en de risico’s die gemeenten zien in claims van vervoerders die een kans willen maken op het contract dwingt gemeenten min of meer om een onwenselijk korte periode aan te besteden. De gemeente neemt de verhoudingsgewijs hoge kosten voor lief.

Hans Landman|20.04.14|15:39

Wat leert nu deze casus van deze eerste WMO vervoer aanbesteding? Daar waar normaal gesproken op een aanbesteding met de kenmerken van Regiotaxi Salland en Noordwest Overijssel een 6-7 vervoerders inschrijven zijn dit nu 3 partijen geweest. De zittende vervoerder en twee grote vervoerders die landelijke opereren. Voor de zittende vervoerder is een contract van 1-1,5 jaar realistisch omdat deze geen implementatie hoeft te doen en door kan met zijn huidige wagenpark.

Hans Landman|20.04.14|15:40

Twee grotere partijen die met overcapaciteit binnen hun huidige wagenpark de investering in voertuigen niet hoeven te doen en de kosten van implementatie kunnen onderbrengen binnen bestaande overhead. Overigens geen misverstand over de partijen die van dit voordeel gebruik maken, binnen aanbestedingen kun je dit partijen die kansen zien niet kwalijk nemen.

Hans Landman|20.04.14|15:41

Als we nu eens teruggaan naar wat de achterliggende gedachte is van Europees Aanbesteden en zeker de aanbestedingswet die in 2012 is doorgevoerd dan ligt zeker bij de aanbestedingswet van 2012 de focus op het realiseren van aanbestedingen waarbij het gelijkheidsbeginsel en een ‘fair playing field’ wordt gerealiseerd. De casus Regiotaxi Salland/NW Overijssel toont aan dat dit gelijkheidsbeginsel en ‘fair playing field’ niet wordt bereikt.

Hans Landman|20.04.14|15:43

Met name lokale en regionale vervoerders met een beperkte omvang die niet met het bestaande wagenpark en beschikbare overhead aan deze aanbesteding mee hebben kunnen doen hebben niet ingeschreven of in kunnen schrijven. Dit gegeven staat haaks op het doel van de aanbestedingswetgeving. Dus waar gemeenten noodgedwongen de risico’s van claims bij het niet aanbesteden willen mijden, is de vraag of het nu niet juist de lokale vervoerders/regionale vervoerders aan zet zijn.

Hans Landman|20.04.14|15:45

Bij de aankondiging van een WMO contract met een hele korte contractduur bezwaar zouden deze partijen bezwaar kunnen maken. Dit omdat een korte contractperiode haaks staat op het gelijkheidsbeginsel en niet in de lijn van de uitgangspunten van de laatste aanbestedingswet is. Om een stap naar de advocatuur niet perse te hoeven maken zou hiervoor een oordeel van aanbestedings experts (www.commissievanaanbestedingsexperts.nl)‎ voor de noodzakelijke jurisprudentie kunnen zorgen.

Hans Landman|20.04.14|15:48

De periode tussen de aankondiging en de laatste nota van inlichtingen bied hier voldoende tijd voor. Nogmaals niet bedoeld om hier een specifieke opdrachten of gemeenten te evalueren of geijk of ongelijk te geven, maar om gelijke kansen voor marktpartijen te garanderen.

Tjerk Vinckx|21.04.14|09:31

Mr.Hans Landman,

Complimenten voor deze uitleg, verhelderend verhaal.

Tjerk Vinckx.

Marja DeDijcker|27.04.14|10:27

Ik heb die opov-lijst van TCR bij SFT eens bekeken. Dat wordt een duur grapje voor WDK. een aanbesteding van 1 jaar en dan zoveel duur (hoog in de tredes) personeel met heel veel vaste contracten overnemen…