gehandicaptenvervoer, wmo-vervoer, taxi, taxichauffeur, rolstoelvervoer

Duurder wmo-vervoer Hulst minder vaak gebruikt

Voor ongeveer een derde van de pashouders in Hulst is het gebruik van het wmo-vervoer verminderd sinds de tarieven aanzienlijk werden verhoogd. Dit is ten dele uit financiële overwegingen. Wethouder Frank van den Driessche gaat onderzoeken waarom een deel van de pashouders minder gebruik maakt van de dienstverlening.

Met ingang van 1 augustus 2014 werden het instaptarief en zonetarief voor wmo-vervoer in de gemeente Hulst verhoogd, en niet in geringe mate. Het instaptarief ging van 0,50 naar 1,17 euro, het zonetarief van eveneens een halve euro naar 95 eurocent. In het jaar na de invoering van de nieuwe prijzen nam het zone-verbruik aanzienlijk af. Per maand liep dit met zo’n 3.000 tot 4.000 zones terug. Voor de gemeente Hulst en Platform Drempelvrij Hulst reden om onderzoek te laten doen naar deze ontwikkeling. De 980 pashouders ontvingen een enquêteformulier en 557 van hen stuurden het ingevuld retour.

Met de helft verminderd

Een eerste conclusie luidt dat de verhoging van de tarieven voor 65 procent van de pashouders geen reden was om minder gebruik te maken van het wmo-vervoer. De andere 35 procent van de doelgroep is sinds 1 augustus 2014 wel minder gebruik gaan maken van de wmo-taxi’s in Hulst. Voor 39 procent van deze groep had het gebruik zelfs met de helft verminderd.

Daar werden verschillende redenen voor opgegeven. Bovenaan staat de financiële overweging: door de hogere tarieven is het wmo-vervoer te duur geworden voor sommige gebruikers – of althans om er nog op dezelfde schaal gebruik van te maken als voorheen. Voor een deel van de groep geldt dat zij vanwege lichamelijke klachten of ziekte niet meer in staat zijn om met de voertuigen mee te rijden. Ook het overlijden van een partner, familielid of de pashouder zelf wordt als reden genoemd, evenals het hebben van een ander vervoersmiddel of alternatief vervoer.

Activiteiten beëindigd

Wmo-vervoer wordt voor diverse doelen gebruikt. Met name voor familiebezoek (37 procent), het bezoeken van activiteiten (27 procent) en het doen van boodschappen (15 procent) wordt sinds 1 augustus 2014 minder dan voordien gebruik gemaakt van de wmo-taxi in Hulst. Van de één op de drie pashouders die minder vaak meerijden geeft 70 procent aan dat dit gevolgen heeft gehad voor de mate waarin er aan het maatschappelijk leven wordt deelgenomen. In 59 procent van de gevallen hebben zij zelfs activiteiten beëindigd, zoals het bezoeken van activiteiten (18 procent) en familie (14 procent) of het doen van boodschappen (16 procent).

Bij het op zoek gaan naar alternatieve manieren om de vervoersbehoefte in te vullen heeft ongeveer een derde de hulp van familie ingeroepen. Daarnaast worden mantelzorgers (12 procent) en vrijwilligers (10 procent) ingeschakeld. Overigens heeft 34 procent aangegeven dat zij geen alternatief hebben gezocht.

Tot slot is ingegaan op de tariefsverhoging voor het wmo-vervoer. Meer dan een derde van de respondenten gaf aan het een niet eerlijke lastenverzwaring te vinden. Ongeveer even grote groepen gaven aan dat alles nu eenmaal duurder wordt of dat zij de verhogingen simpelweg accepteren.

Ingreep op zijn plek

Natuurlijk is met de uitkomsten van het onderzoek deze kwestie nog niet ten einde. Het wmo-vervoer is duurder geworden en tenminste een deel van de pashouders is daarom minder gebruik gaan maken van deze dienst. Mocht blijken dat bepaalde mensen door de verhogingen het vervoer echt niet meer kunnen betalen, dan is een ingreep op zijn plek, zo vindt wethouder Frank van den Driessche. In PZC zegt hij daar het volgende over: “Het gaat me niet om de precieze hoogte van de percentages. Wat voor mij telt, is dat we mensen in geen geval terug achter de geraniums willen duwen.” De wethouder gaat met de gemeenteraad en de wmo-raad praten over de uitkomsten van de enquête.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Duurder wmo-vervoer Hulst minder vaak gebruikt | TaxiPro
gehandicaptenvervoer, wmo-vervoer, taxi, taxichauffeur, rolstoelvervoer

Duurder wmo-vervoer Hulst minder vaak gebruikt

Voor ongeveer een derde van de pashouders in Hulst is het gebruik van het wmo-vervoer verminderd sinds de tarieven aanzienlijk werden verhoogd. Dit is ten dele uit financiële overwegingen. Wethouder Frank van den Driessche gaat onderzoeken waarom een deel van de pashouders minder gebruik maakt van de dienstverlening.

Met ingang van 1 augustus 2014 werden het instaptarief en zonetarief voor wmo-vervoer in de gemeente Hulst verhoogd, en niet in geringe mate. Het instaptarief ging van 0,50 naar 1,17 euro, het zonetarief van eveneens een halve euro naar 95 eurocent. In het jaar na de invoering van de nieuwe prijzen nam het zone-verbruik aanzienlijk af. Per maand liep dit met zo’n 3.000 tot 4.000 zones terug. Voor de gemeente Hulst en Platform Drempelvrij Hulst reden om onderzoek te laten doen naar deze ontwikkeling. De 980 pashouders ontvingen een enquêteformulier en 557 van hen stuurden het ingevuld retour.

Met de helft verminderd

Een eerste conclusie luidt dat de verhoging van de tarieven voor 65 procent van de pashouders geen reden was om minder gebruik te maken van het wmo-vervoer. De andere 35 procent van de doelgroep is sinds 1 augustus 2014 wel minder gebruik gaan maken van de wmo-taxi’s in Hulst. Voor 39 procent van deze groep had het gebruik zelfs met de helft verminderd.

Daar werden verschillende redenen voor opgegeven. Bovenaan staat de financiële overweging: door de hogere tarieven is het wmo-vervoer te duur geworden voor sommige gebruikers – of althans om er nog op dezelfde schaal gebruik van te maken als voorheen. Voor een deel van de groep geldt dat zij vanwege lichamelijke klachten of ziekte niet meer in staat zijn om met de voertuigen mee te rijden. Ook het overlijden van een partner, familielid of de pashouder zelf wordt als reden genoemd, evenals het hebben van een ander vervoersmiddel of alternatief vervoer.

Activiteiten beëindigd

Wmo-vervoer wordt voor diverse doelen gebruikt. Met name voor familiebezoek (37 procent), het bezoeken van activiteiten (27 procent) en het doen van boodschappen (15 procent) wordt sinds 1 augustus 2014 minder dan voordien gebruik gemaakt van de wmo-taxi in Hulst. Van de één op de drie pashouders die minder vaak meerijden geeft 70 procent aan dat dit gevolgen heeft gehad voor de mate waarin er aan het maatschappelijk leven wordt deelgenomen. In 59 procent van de gevallen hebben zij zelfs activiteiten beëindigd, zoals het bezoeken van activiteiten (18 procent) en familie (14 procent) of het doen van boodschappen (16 procent).

Bij het op zoek gaan naar alternatieve manieren om de vervoersbehoefte in te vullen heeft ongeveer een derde de hulp van familie ingeroepen. Daarnaast worden mantelzorgers (12 procent) en vrijwilligers (10 procent) ingeschakeld. Overigens heeft 34 procent aangegeven dat zij geen alternatief hebben gezocht.

Tot slot is ingegaan op de tariefsverhoging voor het wmo-vervoer. Meer dan een derde van de respondenten gaf aan het een niet eerlijke lastenverzwaring te vinden. Ongeveer even grote groepen gaven aan dat alles nu eenmaal duurder wordt of dat zij de verhogingen simpelweg accepteren.

Ingreep op zijn plek

Natuurlijk is met de uitkomsten van het onderzoek deze kwestie nog niet ten einde. Het wmo-vervoer is duurder geworden en tenminste een deel van de pashouders is daarom minder gebruik gaan maken van deze dienst. Mocht blijken dat bepaalde mensen door de verhogingen het vervoer echt niet meer kunnen betalen, dan is een ingreep op zijn plek, zo vindt wethouder Frank van den Driessche. In PZC zegt hij daar het volgende over: “Het gaat me niet om de precieze hoogte van de percentages. Wat voor mij telt, is dat we mensen in geen geval terug achter de geraniums willen duwen.” De wethouder gaat met de gemeenteraad en de wmo-raad praten over de uitkomsten van de enquête.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.